АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ, ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ДІТЕЙ З ХНН

 

Всі хворі на ХНН згідно наказу МОЗ України № 454/471/516 (розділ 5, пункт 2) від 8 листопада 2001 року вважаються інвалідами дитинства. Їм протипоказано проведення окремих профілактичних щеплень. У зв`язку з гіпоімунним станом та швидкою втомлюваністю відвідання дитячих колективів обмежується. Рекомендовано організувати навчальний процес в домашніх умовах або відвідувати школу за індивідуальним розкладом, зі звільненням від фізкультури, додатковими 1-2 вихідними днями.

За необхідності медикаментозної терапії інтеркурентних захворювань обов`язково враховується нефротоксичність препаратів і зменшується лікувальна добова доза в залежності від швидкості КФ на 50-75% (згідно анотацій).

Планово дитина обстежується в умовах нефрологічного стаціонару 1 раз на 3-6 місяців, амбулаторно - оглядається педіатром 1-2 рази на місяць, нефрологом не рідше 1 разу на 3 місяці. Під час огляду звертається увага на

- дотримання рекомендацій стаціонару,

- функціональний стан нирок,

- артеріальний тиск,

- наявність анемії,

- стабільність сечового синдрому,

- загальний стан та фізичний розвиток,

- адекватність питного режиму,

- дотримання дієти,

- виникнення побічних ефектів і ускладнень ХНН та лікування,

- регулярність обстеження у ЛОР, стоматолога, окуліста, інших спеціалістів,

- усунення чинників, що провокують погіршення стану (хронічні вогнища інфекції, інсоляція, ГРВІ, стреси, переохолодження),

- профілактику прогресування ХНН,

- психологічну реабілітацію та соціальну адаптацію.

За необхідності лікування інтеркурентних інфекцій, соматичної патології слід пам`ятати про нефротоксичність препаратів і обмежуватися необхідним мінімумом медикаментів.

Пацієнти повинні бути щеплені проти гепатиту В (у подвійній дозі – 40 мкг в/м для дітей старше 10 років, 20 мкг – для дітей до 10 років – 0,1,2,6 місяців). Під час діалізних процедур показані щеплення проти грипу щорічно та планові - проти дифтерії та правця, а також проти бактеріальних респіраторних інфекцій (бронхомунал, рибомуніл).

Місце проведення: нефрологічне відділення міської дитячої клінічної лікарні.

 

Основні етапи заняття, їх функції і зміст Методи контролю навчання Матеріали метод. забезпечення
 
1. Підготовчий етап. 1.Організаційні заходи. 2.Встановлення навчальної мети і мотивація. 3.Контроль вихідного рівня знань, навичок і вмінь: ~ контроль знань анатомо-фізіологічних особливостей органів сечової системи, класифікація, діаг­ностика, клініка, лікування, диспан­серне спостереження за хворими аз ГН, ХНН, профілактика. - контроль вміння оцінити аналізи крові, б/х крові, аналізи сечі, УЗД нирок, рентгенограми   20 хвилин   Виписати по 3 рецепти Індивідуальне опиту­вання, тестовий контроль. Письмовий контроль/або індивідуальне опиту­вання.   –“–“–     –“–“–         Підготовлене завдання   Питання, тести.     Письмові питання, ситуаційні завдання . Питання, таблиці., результати аналізів крові, б/х крові, аналізів сечі, УЗД нирок, рентгенограм   Питання, засоби наг­ляд­ності, дані інструментальних обсте­жень.
2.     2.1 Основний етап – формування професійних вмінь і навичок.   Самостійна робота студентів – курація хворих 130 хвилин Практичний тренінг, збір анамнезу, обсте­ження   Хворий, історія хвороби, орієнтовна карта для формування навиків обстеження
2.2 Клінічний розбір хворих, оцін­ка клінічних, інстру­мен­таль­них, лабораторних даних Професійний тренінг, встановлення попереднього діагнозу, складання плану обс­те­ження і оцінка ре­зультатів, проведення дифдіагностики, виз­на­чення прогнозу зах­во­рювання. Хворий, історія хвороби.
2.3 Обґрунтування схеми лікування Професійний тренінг: оформлення листка призначень, виписка рецептів. Хворий, історія хво­ро­би, листки приз­начень, рецепти. Орієнтовна карта для оволодіння навичками засто­су­ван­ня різних спо­собів те­ра­пії.
2.4 Проведення функціональної діагностики згідно провідних синдромів захворювання Професійний тренінг: проведення ультразвукового обстеження, забір крові на біохімічні обстеження, Хворий.
3. Заключний етап – контроль кінцевого рівня вмінь і на­ви­чок. 30 хвилин  
3.1. Контроль і корекція професійних вмінь Перевірка вміння працювати з хворими, оцінка правильності оформлення медичної документації, скла­дан­ня плану лікування. Ви­рішення типових ситу­ацій­них задач. Тестовий контроль. Хворий, історія хвороби, листок призначень.   Задачі   Тести
3.2 Підведення підсумків   Академічний журнал
3.3 Домашнє завдання.   Орієнтовна карта для роботи з літературою.

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.Записати в зошиті:

- етіологію та патогенез ХГН та ХНН у дітей;

- критерії діагностики ХГН, ХНН, їх класифікацію;

- клініку ХГН,ХНН;

- основні принципи терапії ХГН, ХНН і прогноз;

- основні принципи лікування ХГН, ХНН;

- профілактику ХГН,ХНН;

 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

 

Термін Визначення
  нефрит   Гломерулонефрит (ГН)     Нефротичний синдром (НС)   хронічна ниркова недостатність (ХНН) Хронічне захворювання нирок первинне захворювання нирок на імунній основі з пошкодженням усього нефрону. При переважному ушкодженні гломерул говорять про гломерулонефрит, тубулоінтерстиційної тканини - про тубулоінтерстиційний нефрит (при абактеріальному характері останнього діагностують інтерстиційний нефрит, виявленні бактеріального агента - пієлонефрит). Загальне ушкодження нефрону (гломерул і тубулоінтерстиція) фігурує в діагнозі як гломерулонефрит із тубулоінтерстиційним компонентом.   гетерогенна група імуно-запальних захворювань переважно клубочкового апарату нирок з різною клініко-морфологічною картиною, перебігом та наслідками. Насьогодні замість ГН частіше використовують термін гломерулопатії для позначення сукупності різних морфологічних варіантів ГН і мембранозних нефропатій.     клініко-лабораторний симтомокомплекс, що характеризується протеїнурією більше 1 г/кв.м на добу (2-3 г/доба), гіпопротеїнемією з гіпоальбумінемією <25 г/л, гіпер-альфа-2-глобулінемією, гіперліпопротеїнемією, ліпідурією, набряками.   порушення функцій нирок, що спостерігається протягом трьох і більше місяців, виникає в результаті прогресуючої загибелі нефронів і строми при хронічному захворюванні нирок (далі ХЗН), підгострозлоякісному гломерулонефриті або після гострої ниркової недостатності із тривалістю анурічного періоду понад 3 тижні.   інтегральний діагноз, що хара характеризується морфологічними, функціональними, клінічними і лабораторними ознаками ураження нирок тривалістю понад 3 місяці; або швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) <60 мл/хв/1,73 м2 (термін введено National Kidney Foundation з 2002 року як еквівалент діагнозу, оскільки, як правило, з розвитком ХНН причина захворювання втрачає свою актуальність,    

4.2. Теоретичні питання до заняття:

Питання для контролю.

 

1. Етіологія, профілактика ХГН,ХНН

2. Частота, прогноз ХГН.ХНН

3. Загальна симптоматика ГН, ХНН

4. Клінічна характеристика основних варіантів ХГН

5. Методи дослідження ХГН, ХНН

6. Диспансерне спостереження за дітьми з ХГН, ХНН

7. Профілактика ускладнень ХГН

8. Класифікація хронічної ниркової недостатності

9. Принципи лікування ХГН, ХНН

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:


Дата добавления: 2015-07-17 | Просмотры: 241 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)