АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Нерв тіні. 248)Нерв тінінің құрамында болатындар:

248)Нерв тінінің құрамында болатындар:

a. +нерв жасушалары мен нейроглия

b. фибробласттар мен ретикулярлы талшықтар

c. ретикулярлы және май жасушалары

d. гистиоциттер мен коллаген талшықтары

e. эпителиалий жасушалары мен окситаланді талшықтары

249)Нерв тінінің эмбриональді шығу тегі:

a. энтодерма

b. +эктодерманың дорзальді қалыңдауы – нерв пластинкасы

c. мезодерманың сомиттері

d. мезодерманың спланхнотомы

e. мезенхима

250)Суретте үш нейроциттер- мультиполярлы, биполярлы, псевдоуниполярлы көрінеді. Бұл нейрондардың әр қайсында қанша аксондар болады?

a. бес

b. төрт

c. үш

d. екі

e. +бір

251)Тек нерв жасушаларында кездесетін органеллалары?

a. +базофильді зат пен нейрофибриллалар

b. митохондриялар мен тонофибриллалар

c. Гольджи кешені мен миофибриллалар

d. лизосомалар мен қалдық денешіктер

e. жасуша орталығы мен митохондриялар

252)Нерв жасушаларындағы хроматофильді субстанциясы – бұл:

a. митохондриялардың жиынтығы

b. лизосомалар жиынтығы

c. Гольджи кешенінің қапшықтарының жиынтығы

d. түйіршіксіз эндоплазмалық тордың түтікшелерінің жиынтығы

e. +бос рибосомалар, полисомалар мен түйіршікті эндоплазмалық тор

253)Нерв жасушалардың цитоплазмасындағы нейрофибриллалары болып:

a. плазмолемманың қатпарлары

b. түйіршіксіз эндоплазмалық торының түтікшелері

c. талшықты коллаген белоктары

d. +күміспен өңделген нейрофиламенттер мен нейротубулалар

e. Гольджи кешенінің элементтері

254)Нерв жасушасының нерв импульсін өткізетін құрылымы қайсы:

a. түйіршіксіз эндоплазмалық торы

b. түйіршікті эндоплазмалық торы

c. микротүтікшелері

d. Гольджи кешенінің қапшықтары

e. +плазмолеммасы

255)Нерв жасушасындағы медиаторлардың синтезіне қатысатын құрылымы:

f. жасуша орталығы

g. лизосомалары

h. +түйіршікті эндоплазмалық торы

i. түйіршіксіз эндоплазмалық торы

j. митохондриясы

256)Миелинсіз нерв талшықтарында нерв импульсі қандай жылдамдықпен жүреді:

a. 100 – 200 м/с

b. 50 – 40 м/с

c. +1 – 2 м/с

d. 150 – 200 м/с

e. 200 – 250 м/с

257)Миелинді нерв талшықтарында нерв импульсі қандай жылдамдықпен жүреді:

a. 10 – 15 м/с

b. 2 – 10 м/с

c. 1 – 2 м/с

d. +5 – 120 м/с

e. 20 – 25 м/с

258)Миелинді нерв талшығының құрамында болатын:

a. нейролеммоциттер тізбегінен түзілген бір біліктік цилиндр

b. нейролеммоциттер тізбегінен түзілген 10-20 біліктік цилиндрлер

c. екі біліктік цилиндр мен миелинді қабат

d. +бір біліктік цилиндр, миелинді қабат пен нейролемма

e. бес біліктік цилиндр мен нейролемма

259)Миелинді нерв талшығының құрылысына не тән:

a. +бір біліктік цилиндр, миелинді қабат пен нейролемма

b. екі біліктік цилиндр мен миелинді қабат

c. нейролеммоциттер тізбегінен түзілген 10-20 біліктік цилиндрлер

d. бес біліктік цилиндр мен нейролемма

e. 100-ден аса біліктік цилиндрлері болады

260)Нерв талшығының миелинді қабатын спираль түрінде қоршайтын мезаксонның құрамында мыналардың қайсысы болады:

a. талшықты астроциттер

b. протоплазмалық астроциттер

c. +олигодендроглиоциттерd. микроглия

e. эпендимоциттер

261)Нерв талшығының біліктік цилиндрлері болып табылатыны:

a. +нейроциттердің аксоны немесе дендриті

b. талшықты астроциттердің өсінділері

c. протоплазмалы астроциттердің өсінділері

d. олигодендроглиоциттердің тізбегі

e. микроглияның өсінділері

262)Бағаналы қан жасушасынан нейроглияның қай жасушасы пайда болады:

a. эпендимоциттері

b. талшықты астроциттері

c. протоплазмалық астроциттері

d. +микроглия

e. олигодендроглиоциттері

263)Нейроглия жасушаларының қайсының фагоцитоздық қабілеті белсенді:

a. эпендимоциттердің

b. талшықты астроциттердің

c. протоплазмалық астроциттердің

d. олигодендроглиоциттердің

e. +микроглияның

264)Мононуклеарлы фагоциттердің жүйесіне қатысатын, нейроглияның қай жасушасы:

a. талшықты астроциттері

b. протоплазмалық астроциттері

c. эпендимоциттері

d. олигодендроглиоциттері

e. +микроглия

265)Ми қарыншалары мен жұлын өзегін тыстайтын, нейроглияның қай жасушасы:

a. олигодендроглиоциттері

b. талшықты астроциттері

c. протоплазмалық астроциттері

d. +эпендимоциттері

e. микроглия

266)Жұлын каналын тыстайтын эпендимоциттердің пішіні:

a. шар тәрізді

b. пирамида тәрізді

c. +цилиндр тәрізді

d. жұлдыз пішіндес

e. жалпақ

267)Орталық нерв жүйесінің тек сұр затында кездесетін, денесінен жуан әрі қысқа өсінділері шығып, бұлар екінші рет тағы тармақталатын нейроглияның қай жасушасы:

a. олигодендроглиоциттері

b. эпендимоциттері

c. +протоплазмалық астроциттері

d. талшықты астроциттері

e. микроглия

268)Көбінесе жұлын мен бас мийының ақ затында кездесетін, денесінен көптеген ұзын, әрі жіңішке өсінділері шығатын, нейроглияның жасушасын табыңыз:

a. олигодендроглиоциттер

b. эпендимоциттер

c. протоплазмалық астроциттер

d. +талшықты астроциттер

e. микроглия

269)Нерв талшықтарының миелинді қабығын түзуге қатысатын нейроглияның жасушасы қайсы:

a. протоплазмалық астроциттері

b. талшықты астроциттері

c. микроглия

d. +леммоциттері

e. эпендимоциттері

270)Нерв талшықтарының Шванн қабығы мына жасушалардың қайсысының цитоплазмасы мен ядроларынан түзіледі:

a. микроглия жасушаларынан

b. талшықты астроциттерден

c. +леммоциттерден

d. протоплазмалық астроциттерден

e. эпендимоциттерден

271)Микросуретте мультиполярлы нейроциттің денесі мен өсіндісін қоршаған глиоциттер көрінеді. Нейроциттің өсіндісін қоршайтын,осы глиоциттің түрін табыңыз:

a. протоплазмалық астроцит

b. талшықты астроцит

c. микроглия

d. +леммоцит

e. эпендимоцит

272)Шеткі нерв жүйесінде нейрондардың денесіндегі сыртқы қабықтарын түзетін, глиоциттердің түрін табыңыз:

a. микроглия

b. талшықты астроциттер

c. протоплазмалық астроциттер

d. эпендимоциттер

e. +мантийлі глиоциттер

273)Химиялық синапстарда нерв импульсін нерв жасушалары бір-біріне мыналардың қайсысының көмегі арқылы өткізіп отырады:

a. кальций иондары

b. натрий иондары

c. +нейромедиаторлар

d. калий иондары

e. фосфор иондары

274)Нерв импульсі тежелетін синапсты табыңыз:

a. аксо- соматикалық

b. аксо-дендритті

c. +аксо-аксональды

d. сома-сомалық

e. дендро-дендритті

275)Химиялық синапстың пресинаптикалық полюсінде мыналардың қайсысының жиналуымен ерекшеленеді:

a. лизосомалардың

b. Гольджи кешенінің көпіршіктерінің

c. микротүтікшелердің

d. +пресинаптикалық көпіршіктері мен митохондриялардың

e. түйіршіксіз эндоплазмалық торының элементтерінің

276)Нейромедиаторларды қабылдайтын, рецепторлары бар химиялық синапстің құрылымы қайсы:

a. пресинаптикалық мембранасы

b. синаптикалық қуысы

c. +постсинаптикалық мембранасы

d. нейрофиламенттері

e. пресинаптикалық көпіршіктері

277)Нерв импульсі жүргізуге қатысатын мына заттардың қайсы:

a. кальций иондары

b. натрий иондары

c. +ацетилхолин, норадреналин

d. калий иондары

e. фосфор иондары

278)Эффекторлы нерв ұштары болып табылатыны:

a. +аксоқозғалтқыш синапс

b. механорецепторлар

c. барорецепторлар

d. хеморецепторлар

e. бұлшық ет жіпшелері

279)Нейральді - қозғалтқыш синапстың құрамында нерв жасушасының өсіндісі көрінеді. Осы өсіндісі морфологиялық жіктелуге байланысты қандай нейронның қай өсіндісі болып табылады?

a. +мультиполярлы нейроциттің аксоны

b. псевдоуниполярлы нейроциттің аксоны

c. мультиполярлы нейроциттің дендриті

d. псевдоуниполярлы нейроциттің дендриті

e. униполярлы нейроциттің аксоны

280)Қабыршақты Фатер-Пачини денешігі мына рецепторлардың қайсысына жатады?

a. терморецепторларға

b. механорецепторларға

c. +барорецепторларға

d. фоторецепторларға

e. хеморецепторларға

281)Қабыршақты Фатер-Пачини денешігінің ішкі колбасы мыналардың қайсысынан түзіледі:

a. +түрі өзгерген леммоциттерден

b. коллаген талшықтарының өрімдерінен

c. эластин талшықтарының өрімдерінен

d. фибробласттардың жиынтығынан

e. адвентициальді жасушаларының жиынтығынан

282)Микросуретте қабыршақты Фатер-Пачини денешігінің ішкі колбасында нейрон өсіндісінің бар екені көрінеді. Бұл морфологиялық жіктелуге байланысты қандай нейронның қай өсіндісі болып табылады?

a. мультиполярлы нейронның аксоны

b. псевдоуниполярлы нейронның аксоны

c. +псевдоуниполярлы нейронның дендриті

d. мультиполярлы нейронның дендриті

e. униполярлы нейронның аксоны

283)Жылу қабылдауға қатысты сезімтал нерв ұшын табыңыз:

a. қабыршақты Фатер-Пачини денешігі

b. сезімтал Мейснер денешігі

c. Краузе колбасы

d. +Бос жатқан нерв ұшы

e. Руффини денешігі

Сезім мүшелері

284)Негізгі иіс сезу мүшесінің нейросенсорлы жасушаларының ерекшеліктері болып:

a. ұзын дендриті мен қысқа аксоны болады

b. ұзын дендриті бар, аксоны болмайды

c. дендриті мен аксоны болмайды

d. бір неше тармақталған дендриттері мен ұзын аксоны бар

e. +ұшы түйреуіш тәрізді, қысқа дендриті мен аксоны бар

285)Сенсорлы жасушаларда қысқа дендриттері мен ұзын аксоны бар, дендриттерінің ұшы түйреуіш тәрізді жуандалып, аяқталған. Ал аксондары бірігіп, 20-40 жіпше тәрізді бағаналарын түзетін сезім мүшесін табыңыз:

a. есту

b. дәм сезу

c. тепе-теңдік сақтау

d. +иіс сезу

e. көру

286)Негізгі иіс сезу мүшесінің жасушалары қайсы:

a. кірпікшелі

b. +нейросенсорлы, тіректік және базальді

c. нейросекреторлы

d. бокал тәрізді

e. эндокринді

287)Бұрыштық үдеуді қабылдайтын сенсорлы жасушалары қайсы :

a. дөңгелек қапшықтағы есту дағы

b. эллипс тәрізді есту дағы

c. +есту талшықтары

d. ұлу мүшесі

e. көздің торлы қабығы

288)Науқас адамның денесінің гравитациялық аймақпен байланысына тітіркену қабілеті зақымдалған кезіңде. Қандай рецепторлық жасушалардың қызметі жойылған?

a. улу мүшесіндегі түкті жасушалары

b. иіс сезу мүшесіндегі рецепторлы

c. көздің торлы қабығындағы таяқша мен колба тәрізді жасушалар

d. дәм сезу мүшесіндегі рецепторлырецепторных вкусовых

e. +есту дақтары мен талшықтарындағы түкті жасушалары

289)Отолитті мембрананың орналасқан жері:

a. жартылай ириырлемді каналдардың ампулаларындағы есту қырқашықтарында

b. улу мүшесінде

c. +қапшықтардың есту дақтарында

d. жарғақтық лабиринттің улу каналының қан тамырлы жолағанда

e. спиральді байламда

290)Құрамындағы сенсорлық және тіректік жасушаларының пішіні қоңырау тәрізді қуысы жоқ ,үсті желатин тәрізді мөлдір затпен жабылған мына мүшелердің қайсы:

а)+тепе-теңдік сақтау мүшесі

б)есту

с)иіс сезу

д)дәм сезу

е)көру мүшесі

291)Тепе-теңдік сақтау мүшесіндегі есту дағының эллипс тәрізді және дөңгелек қапшықтарындағы жасушалары:

a. бокал тәрізді және эндокринді

b. +түкті, сенсорлы және тіректік

c. нерв

d. түксіз және базальді

e. бағаналы және қыстырма

292)Тепе-теңдік сақтау мүшесінің құрамындағы апикальді полюсінде қозғалмайтын 60-80 стереоцилиялары мен бір ғаңа қозғалатын – киноцилиясі болатын жасушасы қайсы:

a. тіректік

b. жалпақ эпителиальді

c. куб тәрізді эпителиальді

d. призма тәрізді эпителиальді

e. +түкті сенсорлы

293)Сенсорлы және тіректік жасушаларының үсті құрамында қальций карбонатының кристалдары бар, отолитті мемранамен қапталатын сезу мүшесі қайсы:

a. +тепе-теңдік сақтау

b. есту

c. иіс сензу

d. дәм сезу

e. көру мүшесі

294)Тепе-теңдік сақтау мүшесінің эллипс тәрізді және дөңгелек қапшықтарының құрамындағы жасушалары қайсы:

a. базальді және кірпікшесіз

b. кірпікшелі

c. бокал тәрізді

d. +түкті сенсорлы және тіректік

e. эндокринді

295)Түкті сенсорлы және тіректік жасушаларының үсті қоймалжың отолитті мембранамен қоршалған мына мүшелердің қайсысы:

a. көру мүшесі

b. есту мүшесі

c. иіс сезу

d. +тепе-теңдік сақтау

e. дәм сезу

296)Бұрыштық үдетуді қабылдайтын түкті сенсорлы жасушалардың орналасқан жері:

a. сопақша есту дағында

b. қапшықтағы есту дағында

c. +жартылай иірімді каналдың ампулярлы табақшасында

d. спиральді мүшеде

e. спиральді ганглииде

297)Көздегі Шлеммов каналының қызметі:

a. көз жасын ағызады

b. көз алмасының қабықтарын қанмен қамтамасыз етеді

c. шыны тәрізді денешіктің құрамын жаңалап отырады

d. +көздің алдыңғы камерасынан сұйықты жылжытады:

e. көздің алдыңғы бөлігіндегі торлы қабықты қоректендіреді

298)Көздің торлы қабығындағы денесі талшық тәрізді радиальді глиоциттердің орналасқан қабаты қайсы:

a. ганглиозды

b. сыртқы ядролы

c. +ішкі ядролы

d. ішкі торлы

e. сыртқа торлы

299)Көздің торлы қабығының сыртқы торлы қабатының құрамында мыналардың қайсысы бар:

a. фоторецепторлы жасушалардың денесі

b. фоторецепторлы жасушалардың шеткі өсінділері

c. биполярлы жасушалардың денесі

d. +фоторецепторлы жасушалардың биполярлы жасушалардың дендриттерімен және горизонтальды жасушалардың дендриттерімен байланысатын жері

e. биполярлы жасушалардың аксондары, ганглиозды жасушалардың дендриттері және амакринді жасушалардың өсінділері бар

300)Көздің торлы қабығының ішкі торлы қабатының құрамында мыналардың қайсысы болады:

a. фоторецепторлы жасушалардың денесі

b. фоторецепторлы жасушалардың шеткі өсінділері

c. биполярлы жасушалардың денесі

d. фоторецепторлы жасушалар биполярлы жасушалардың дендриттерімен және горизантальды жасушалардың дендриттерімен байланысатын жері

e. +биполярлы жасушалардың аксондары, ганглиозды жасушалардың дендриттері және амакринді жасушалардың өсінділері бар

301)Көздің торлы қабығындағы пигментті эпителидің көлденең кесіндідегі пішіні:

a. +алты бұрышты

b. үш бұрышты

c. дөңгелек

d. сопақша

e. жұлдыз тәрізді

302)Көздің торлы қабығының биполярлы нейрондары нерв импульсін мына жасушалардың қайсысына өткізеді:

a. горизонтальді жасушаларға

b. пигментті жасушаларға

c. фоторецепторларға

d. глиальды талшық тәрізді тіректік жасушаларға

e. +ганглиозды жасушаларға

303)Көздің торлы қабығындағы жарықты қабылдайтын сезімтал жасушаларының аксондары мына жасушалардың қайсысымен байланысады:

a. пигментті

b. +биполярлы

c. амакринді

d. ганглиозды

e. талшық тәрізді глальды тіректік жасушалармен

304)Көздің торлы қабығындағы биполярлы жасушалары мына жасушалардың қайсысын бір-бірімен байланыстырады:

a. +сезімтал фоторецепторлы мен ганглиозды

b. пигментті мен горизонтальді

c. сезімтал мен пигментті

d. амакринді мен пигментті

e. ганглиозді мен пигментті

305)Көздің торлы қабығындағы горизонтальды жасушалары мына жасушалардың қайсысын бір-бірімен байланыстырады:

a. +сезімтал фоторецепторларды

b. пигментті мен сезімтал жасуша

c. пигментті мен амакриндіні

d. ганглиозді мен амакриндіні

e. пигментті мен глиальді талшық тәрізді тіректік жасушаны

306)Көздің торлы қабығындағы амакринді жасушалары мына жасушалардың қайсысын бір-бірімен байланыстырады:

a. +ганглиозді жасушаларды

b. пигментті мен сезімталды

c. ганглиозді мен горизонтальдіні

d. пигментті мен глиальді талшық тәрізді тіректік жасушаны

e. пигменттерді

307)Көру пигменті родопсин жарықты қабылдайтын таяқша тәрізді жасушасының қай бөлігінде орналасады:

a. +таяқша жасушасының сыртқы сегментінде

b. ішкі сегментінде

c. кірпікшесінде

d. цитоплазмасының ядросы бар бөлігінде

e. орталық өсіндісінде

308)Көру пигменті иодопсин жарықты қабылдайтын колба тәрізді жасушасының қай бөлігінде орналасады:

a. +колба тәрізді жасушасының ішкі сегментінде

b. колба тәрізді жасушасының сыртқы сегментінде

c. кірпікшесінде

d. цитоплазмасының ядросы бар бөлігінде

e. орталық өсіндісінде

309)Колба тәрізді жарықты сезетін жасушалардың қай бөлігінде эллипсоидтары болады:

a. колба тәрізді жасушасының сыртқы сегментінде

b. +колба тәрізді жасушасының ішкі сегментінде

c. кірпікшесінде

d. цитоплазмасының ядросы бар бөлігінде

e. орталық өсіндісінде

310)Көздің таяқша тәрізді жарықты сезетін жасушалардың базальды денешіктері шеткі 9 жұп және орталық бір жұп микротүтікшелермен байланысқан қай бөлігі:

a. +таяқша жасушаларының ішкі сегменті

b. таяқша жасушаларының сыртқы сегменті

c. кірпікшелері

d. цитоплазмасының ядросы бар бөлігі

e. орталық өсіндісі

311)Көз бұршағының алдыңғы бетін тыстайтын эпителий қайсы:

a. +бір қабатты жалпақ

b. екі қатарлы

c. көп қатарлы кірпікшелі

d. көп қабатты жалпақ мүйізделмеген

e. көп қабатты жалпақ мүйізделген

312)Көздегі шыны тәрізді дененің құрамында мыналардың қайсысы болады:

a. +мөлдір, желе тәрізді зат

b. борпылдақ қалыптаспаған дәнекер тіні

c. тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні

d. тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні

e. май тінінің жиынтығы

313)Құрамында меланосомасы бар, бір қатарлы призма тәрізді, кейде алты бұрышты болып келген жасушалардан тұратын көздің торлы қабығының қай қабаты:

a. сыртқы ядролы

b. сыртқы торлы

c. +пигментті

d. ішкі ядролы

e. ішкі торлы

314)Сыртқы сегментінің шеткі өсіндісінде көру пигменті - родопсині болатын көздің торлы қабығындағы жасушасы:

a. +нейросенсорлы таяқша жасушасы

b. нейросенсорлы колба тәрізді жасушасы

c. биполярлы

d. амакринді

e. ганглиозді

315)Сыртқы сегментінің шеткі өсіндісінде көру пигменті- иодопсині болатын көздің торлы қабығындағы жасушасы:

a. нейросенсорлы таяқшалы жасушасы

b. +нейросенсорлы колба тәрізді жасушасы

c. биполярлы

d. амакринды

e. ганглиозды

316)Көздің торлы қабығының құрамындағы шеткі өсінділері таяқша мен колба тәрізді қабаттарды түзетін жасушалары қайсы:

a. +фоторецепторлы

b. биполярлы

c. ганглиозды

d. горизонтальді

e. радиальді глиоциттер

317)Ядросы орналасқан бөлігі сыртқы ядролы қабатты түзетін көздің торлы қабығының жасушасы қайсы:

a. биполярлы

b. горизонтальді

c. амакринді

d. ганглиозды

e. +фоторецепторлы

318)Ядросы орналасқан бөлігі ганглионарлы қабатты түзетін көздің торлы қабығының жасушалары қайсы:

a. фоторецепторлы

b. биполярлы

c. горизонтальді

d. +ганглиозды

e. амакринді

319)Көздің торлы қабығы құрамында өсінділері сыртқы және ішкі шектеушілік мембраналарды түзетін жасушалары қайсы:

a. биполярлы

b. горизонтальды

c. ганглиозды

d. +талшық тәрізді радиальды глиоциттері

e. нейросенсорлы

320)Көздің торлы қабығының құрамындағы фоторецепторлы жасушаларының ядросы орналасқан бөлігі қай қабатты түзеді:

a. таяқша мен колба тәрізді жасушалар

b. +сыртқы ядролы

c. ішкі ядролы

d. ганглионарлы

e. ішкі торлы

321)Фоторецепторлы жасушалардың шеткі өсінділерінен көздің торлы қабығының қай қабаты түзіледі:

a. +таяқша мен колба тәрізді жасушалар

b. сыртқы ядролы

c. ішкі ядролы

d. ганглионарлы

e. ішкі торлы

322)Биполярлы, горизонтальді және амакринді ядролары орналасқан бөліктері көздің торлы қабығының қай қабатын түзеді

a. сыртқы ядролы

b. +ішкі ядролы

c. ганглионарлы

d. таяқша және колба тәрізді жасушалар қабаты

e. ішкі торлы

323)Көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителийден тұратын көздің қасаң қабығының қай қабаты:

а)+Алдыңғы эпителиі

б)алдыңғы шектеушілік пластинкасы

с)қасаң қабықтың меншікті заты

д)артқы шектеушілік пластинкасы

е)артқы эпителий

324)Көздің склерасының құрамындағы тін қайсы:

a. ретикулярлы

b. тығыз қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні

c. +тығыз қалыптасқан талшықты дәнекер тіні

d. борпылдақ қалыптаспаған талшықты дәнекер тіні

e. май тіні

325)Көздің қасаң қабығының құрамындағы көп қабатты жалпақ мүйізделмеген эпителиден тұратын қабаты қайсы:

a. +алдыңғы эпителий

b. алдыңғы шектеушілік пластинка

c. қасаң қабықтың меншікті заты

d. артқы шектеушілік пластинка

e. артқы эпителий

326)Көздің қасаң қабығының құрамында бір қабатты жалпақ эпителиден тұратын қабаты қайсы:

a. алдыңғы эпителий

b. алдыңғы шектеушілік пластинка

c. қасаң қабықтың меншікті заты

d. артқы шектеушілік пластинка

e. +артқы эпителий

327)Көздің қасаң қабығының артқы эпителиі болып саналатыны қайсы:

a. +бір қабатты жалпақ

b. көп қабатты кірпікшелі

c. көп қабатты жалпақ мүйізделген

d. көп қабатты жалпақ мүйізделмеген

e. көп қабатты ауыспалы

328)Көзің торлы қабығының нерв талшықтар қабатын түзетін құрылымдары қайсы:

a. биполярлы жасушалардың дендриттері

b. горизонтальді жасушалардың аксондары

c. +ганглиозды жасушалардың аксондары

d. амакринді жасушалардың дендриттері

e. радиальды глиоциттердің өсінділері

329)Дабыл жарғағының ішкі бөлігін тыстайтын эпителий:

а)+бір қабатты жалпақ

б)көп қабатты жалпақ мүйізделмеген

с)көп қабатты жалпақ мүйізделген

д)көп қатарлы кірпікшелі

е)ауыспалы

330) Ұлу каналындағы жарғақты лабиринт қуысы неге толы:

а)лимфаға

б)перелимфаға

с)+эндолимфаға

д)ауаға

е)қанға

331)Жарғақты лабиринттік кіре беріс қуысы неге толы:

а)лимфаға

б)перелимфаға

с)+эндолимфаға

д)ауаға

е)қанға

332)Спиральды мүшедегі сыртқы түкті жасушалары мына жасушалардың қайсына бекінеді:

a. +сыртқы саусақ тәріздіге

b. сыртқы бағаналы жасушаға

c. сыртқы шектеушілік Гензен жасушасына

d. сыртқы тіректік Клаудиус жасушасына

e. Беттхер жасушасына

333)Спиральды мүшедегі сыртқы түкті жасушалардың ерекшеліктері:

a. жасушалардың стериоцилиі жабынды мембранаға бекінбейді

b. алмұрт пішіндес

c. жасушаларда түйіршіксіз эндоплазмалық тор нашар дамыған

d. базальды мембранаға бекінген

e. +эфферентті нерв талшықтарымен нервтелінген

334)Спиральді мүшедегі ішкі саусақ тәрізді жасушалардың ерекшелігі:

a. апикальді полюсінде саусақ тәрізді өсіндісі болмайды

b. апикальді полюсінде стереоцилиялары болады

c. дыбысты белсенді түрде қабылдайды

d. +базальды мембранаға бекінген

e. жоғарғы дыбысты қабылдайды

335)Спиральді мүшедегі пішіні құмыра тәрізді, апикальді полюсінде 30-60 стереоцилиялары бар 3-4 қатар болып орналасқан эпителиоциттері қайсы:

a. ішкі саусақ тәрізді

b. сыртқы саусақ тәрізді

c. +ішкі түкті сенсорлы

d. сыртқы түкті сенсорлы

e. сыртқы бағаналы

336)Спиральді мүшедегі ішкі туннельді түзетін эпителиоциттері қайсы:

a. ішкі және сыртқы түкті сенсорлы

b. ішкі саусақ тәрізді және ішкі бағаналы

c. сыртқы бағаналы мен сыртқы саусақ тәрізді

d. сыртқы шектеушілік пен сыртқы тіректік

e. +ішкі және сыртқы бағаналы эпителиоциттер

337)Есту мүшесінің біріншілік сезімтал нейронының орналасқан жері:

a. сопақша мидағы есту ядросында

b. төрт төмпешіктің төменгі төмпешігінде

c. таламус аймағындағы медиальді тізе тәрізді денешігінде

d. спиральді мүшеде

e. +спиральді ганглийде

338)Электронды микросуретте спиральді мүшедегі пішіні құмыра тәрізді бір қатар болып орналасқан, апикальді полюсінде жіңішке түктері – стереоцилиялары бар жасушалар көрінеді. Бұл мына жасушалардың қайсы:

a. сыртқы және ішкі бағаналы эпителиоциттер

b. сыртқы саусақ тәрізді жасушалар

c. сыртқы сенсоэпителиоциттер

d. ішкі саусақ тәрізді жасушалар

e. +ішкі сенсоэпителиоциттер

339)Спиральді мүшеде 3-4 қатар болып орналасқан, пішіні цилиндр тәрізді сенсоэпителиальді жасушалары қайсы:

a. ішкі және сыртқы бағаналы жасушалар

b. сыртқы саусақ тәрізді

c. ішкі саусақ тәрізді

d. ішкі сенсоэпителиальді

e. +сыртқы сенсоэпителиальді

340)Дәм сезу түйіндеріндегі жасушалар қайсы:

a. бокал тәрізді және эндокринді

b. кірпікшелі

c. нейрондар

d. +рецепторлы, тіректік және базальді

e. бағаналы және кірпікшесіз жасушалар


Дата добавления: 2015-05-19 | Просмотры: 1203 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.15 сек.)