АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

D. Латеральна огинаюча стегно і стегнова 2 страница

Прочитайте:
  1. B)новокаинмен жансыздандыру 1 страница
  2. B)новокаинмен жансыздандыру 2 страница
  3. B)новокаинмен жансыздандыру 3 страница
  4. B)новокаинмен жансыздандыру 4 страница
  5. B)новокаинмен жансыздандыру 5 страница
  6. B)новокаинмен жансыздандыру 6 страница
  7. B)новокаинмен жансыздандыру 7 страница
  8. D. Латеральна огинаюча стегно і стегнова 1 страница
  9. D. Латеральна огинаюча стегно і стегнова 10 страница

B. стегнова гілка стегново-статевого нерва

C. *захований нерв

D. затульний нерв

E. сідничий нерв

73. Які нерви іннервують шкіру передньої черевної стінки, лобка і пахвинної ділянки?

A. міжреберні нерви

B. статево-стегнові нерви

C. підреберні нерви

D. затульні нерви

E. *клубово-підчеревні нерви

74. Який нерв іннервує шкіру латеральної поверхні стегна?

A. затульний нерв

B. стегновий нерв

C. підшкірний нерв

D. *латеральний шкірний нерв стегна

E. стегнова гілка стегново-статевого нерва

75. Який нерв іннервує задню групу м'язів стегна?

A. Верхній сідничний нерв

B. Затульний нерв.

C. Стегновий нерв.

D. Нижній сідничний нерв

E. *Великогомілковий нерв.

76. Як утворюється поперекове сплетення?

A. *передніми гілками LI-LIII і частиною волокон ThXIІ спинномозкових нервів

B. задніми гілками LI-LIII і частиною волокон ThXIІ спинномозкових нервів

C. передніми гілками ThXII-LV і частиною волокон S1 спинномозкових нервів

D. задніми гілками ThXII-LV і частиною волокон S1 спинномозкових нервів

E. передніми гілками SІ-IV, LV і частиною волокон LІV спинномозкових нервів

77. Де знаходиться поперекове сплетення?

A. попереду великого поперекового м'яза

B. *попереду квадратного м'яза попереку

C. позаду квадратного м'яза попереку

D. позаду поперечних відростків поперекових хребців

E. в порожнині малого тазу

78. Який нерв є гілкою поперекового сплетення?

A. *клубово-підчеревний нерв

B. верхній сідничний нерв

C. соромітний нерв

D. задній шкірний нерв стегна

E. сідничий нерв

79. Який нерв є гілкою поперекового сплетення?

A. верхні сідничні нерви

B. * бічний шкірний нерв стегна

C. соромітні нерв

D. задній шкірний нерв стегна

E. сідничні гілки

80. Який нерв є гілкою поперекового сплетення?

A. верхні сідничні нерви

B. соромітні нерв

C. * клубов-пахвинний нерв

D. задній шкірний нерв стегна

E. сідничні гілки

 

81. Який нерв є гілкою поперекового сплетення?

A. верхні сідничні нерви

B. соромітні нерв

C. задній шкірний нерв стегна

D. * стегновий нерв

E. сідничні гілки

82. Який нерв є гілкою поперекового сплетення?

A. верхні сідничні нерви

B. соромітні нерв

C. задній шкірний нерв стегна

D. сідничні гілки

E. * статево-стегновий нерв

 

83. Яка функція буде порушена при пошкодженні нерва, який проходить в каналі між малогомілковою кісткою та початком довгого малогомілкового м’яза?

A. Чутливість між І і ІІ пальцями стопи.

B. Тильне згинання та відвертання стопи.

C. Відвертання стопи та підошвове згинання.

D. *Чутливість тильної повехні стопи та привертання стопи.

E. Чутливість по медіальному краю гомілки та між І і ІІ пальцями стопи.

84. Який нерв іннервує передню групу м'язів гомілки?

A. Стегновий

B. Великогомілковий

C. *Глибокий малогомілковий

D. Поверхневий малогомілковий

E. Затульний

F. Жоден з вищезгаданих

85. У пацієнта виявлено порушення чутливості на латеральній поверхні гомілки та стопи і неможливість тильного згинання та відведення стопи. Який нерв пошкоджено?

A. Nervus tibialis

B. Nervus cutaneus surae lateralis

C. Nervus peroneus superficialis

D. * Nervus peroneus communis

E. Nervus peroneus profundus

86. Як утворене крижове сплетення?

A. Усіма крижовими спинномозковими нервами

B. Передніми гілка всіх поперекових спинномозкових нервів і гілками тазового відділу симпатичного стовбура

C. *Передніми гілками V поперекового, I-ІV крижових, частиною IV поперекового спинномозкових нервів

D. Передні гілки всіх поперекових і крижових спинномозкових нервів

E. Передніми гілками I-ІV поперекових, частиною V поперекового спинномозкових нервів

87. Які нерви приймають участь в іннервації шкіри гомілки?

A. Латеральний і задній шкірні стегна

B. Затульний і стегновий

C. *Підшкірний, шкірні медіальний і латеральний литкові

D. Усі вищезгадані

E. Жоден з вищезгаданих

88. Які нерви приймають участь в іннервації шкіри підошви?

A. *Підошовний медіальний і латеральний

B. Поверхневий і глибокий малогомілковий, підошовні медіальний і латеральний

C. Великогомілковий і глибокий малогомілковий

D. Стегновий, шкірний гомілки, підшкірний

E. Підошовний медіальний і глибокий малогомілковий

89. Які нерви приймають участь в іннервації м'язівстопи?

A. Великогомілковий і підшкірний

B. Малогомілковий (глибокий і поверхневий)

C. Підошовні (медіальний і латеральний)

D. * Підошовні (медіальний і латеральний) і глибокий малогомілковий

E. Сідничний і затульний

90. Які нерви приймають участь в іннервації шкіри стопи?

A. Підшкірний, підошовний медіальний і латеральний, великогомілковий, затульний

B. *Поверхневий і глибокий малогомілковий, підошовні медіальний і латеральний, підшкірний, литковий

C. Великогомілковий, нижній сідничний, затульний і підшкірний

D. Стегновий, шкірний гомілки, підшкірний, великогомілковий

E. Поверхневий і глибокий малогомілковий, підошовні медіальний і латеральний, затульний, литковий

91. Які нерви приймають участь в іннервації м’язів тилу стопи?

A. Великогомілковий і підшкірний

B. Малогомілковий (глибокий і поверхневий)

C. Підошовні (медіальний і латеральний)

D. * Глибокий малогомілковий

E. Сідничий і затульний

 

92. Який нерв іннервує задню групу м'язів стегна?

A. Стегновий

B. Затульний

C. *Сідничий

D. Нижній сідничний

E. Статево-стегновий

93. Яким нервом іннервуються м'язи, що відвертають стопу (піднімають медіальний)?

A. Підшкірним нервом.

B. *Великогомілковим нервом.

C. Поверхневим малогомілковим нервом.

D. Глибоким малогомілковим нервом.

E. Стегновим нервом.

94. Який із перерахованих м'язів іннервується великогомілковим нервом?

A. Передній великогомілковий.

B. Довгий розгинач пальців стопи.

C. *Задній великогомілковий.

D. Довгий розгинач великого пальця стопи.

E. Довгий малогомілковий м'яз.

95. Які з гілок віддає проміжний тильний шкірний нерв?

A. п’яткові гілки

B. підошовні пальцеві нерви

C. *тильні пальцеві нерви стопи

D. медіальний тильний шкірний нерв

E. проміжний тильний шкірний нерв

96. Які з гілок віддає глибокий малогомілковий нерв?

A. медіальний нерв великого пальця стопи

B. медіальний нерв ІІІ пальця

C. *два тильних пальцевих нерва

D. проміжний тильний шкірний нерв

E. медіальний тильний шкірний нерв

97. Який з м’язів не іннервує глибокий малогомілковий нерв?

A. передній великогомілковий м'яз

B. довгий розгинач пальців стопи

C. довгий розгинач великого пальця стопи

D. *задній великогомілковий м'яз

E. короткий розгинач пальців стопи

98. Яким нервом іннервується великий м'яз сідниці?

A. сідничим нервом

B. верхнім сідничним нервом

C. стегновим нервом

D. *нижнім сідничним нервом

E. клубово-пахвинним нервом

99. Яким нервом іннервується шкіра промежини?

A. заднім шкірним нервом стегна

B. *соромітним нервом

C. сідничим нервом

D. верхнім нервом сідниці

E. нижнім нервом сідниці

100. Яким нервом іннервуються глибокі м’язи задньої групи м’язів гомілки?

A. загальним малогомілковим нервом

B. глибоким малогомілковим нервом

C. поверхневим малогомілковим нервом

D. сідничим нервом

E. *великогомілковим нервом

101. Яким нервом іннервується латеральна група м’язів гомілки?

A. *поверхневим малогомілковим нервом

B. великогомілковим нервом

C. глибоким малогомілковим нервом

D. загальним малогомілковим нервом

E. сідничним нервом

 

102. Яким нервом іннервується передня група м’язів гомілки?

A. поверхневим малогомілковим нервом

B. великогомілковим нервом

C. *глибоким малогомілковим нервом

D. загальним малогомілковим нервом

E. сідничним нервом

103. Яким нервом іннервуються поверхневі м’язи задньої групи м’язів гомілки?

A. загальним малогомілковим нервом

B. глибоким малогомілковим нервом

C. поверхневим малогомілковим нервом

D. сідничим нервом

E. *великогомілковим нервом

 

104. Яким нервом іннервуються м’язи тилу стопи?

A. *глибоким малогомілковим нервом

B. поверхневим малогомілковим нервом

C. великогомілковим нервом

D. загальним малогомілковим нервом

E. сідничним нервом

105. Яким нервом іннервуються квадратний м'яз підошви, короткий згинач мізинця, 3 і 4 червоподібні м'язи?

A. медіальним підошовним нервом

B. *латеральним підошовним нервом

C. глибоким малогомілковим нервом

D. поверхневим малогомілковим нервом

E. загальним малогомілковим нервом

106. Який нерв утворюється шляхом з’єднання присереднього шкірного нерва литки з малогомілковою сполучною гілкою?

A. Глибокий малогомілковий нерв

B. Латеральний шкірний нерв литки

C. Захований нерв

D. *Литковий нерв

E. Загальний малогомілковий нерв

107. Як називається нерв, що є продовженням литкового нерва на стопі?

A. *латеральний тильний шкірний нерв

B. п'яткові медіальні гілки

C. медіальний тильний шкірний нерв

D. п'яткові латеральні гілки

E. проміжний тильний шкірний нерв

108. Де розміщенний медіальний підошвовий нерв?

A. проходить по медіальному краю стопи

B. проходить по медіальній поверхні тилу стопи

C. залягає в латеральній підошовній борозні

D. *залягає в медіальній підошовній борозні

E. проходить через перший міжпальцевий проміжок

109. Що іннервує медіальний підошовний нерв?

A. м’яз згинач мізиньця

B. шкіру латеральної поверхні мізинця

C. медіальний край стопи і дорзальну поверхню стопи

D. шкіру відвернених один до одного сторін I-IV пальців

E. *короткий згинач пальців стопи і короткий згинач великого пальця стопи

110. Які гілки віддає латеральний підошовний нерв?

A. медіальну і латеральну гілку

B. верхню і нижню гілку

C. медіальну і нижню гілку

D. *поверхневу і глибоку гілку

E. поверхневу і латеральну гілку

111. Що іннервує поверхнева гілка латерального підошовного нерва?

A. *шкіру підошовної поверхні латеральної сторони V пальця

B. шкіру звернених один до одного сторін I і ІІ пальців стопи

C. шкіру звернених один до одного сторін I-IV пальців стопи

D. медіальний край стопи

E. медіальний край великого пальця

112. Який із перерахованих м’язів не іннервується м'язовими гілками латерального підошовного нерва?

A. квадратний м'яз підошви

B. *короткий згинач пальців стопи

C. короткий згинач мізинця

D. м'яз, що відводить мізинець

E. міжкісткові м’язи стопи

113. Який нерв віходить від загального малогомілкового нерва?

A. медіальний підошовний нерв

B. латеральний підошовний нерв

C. проміжний тильний шкірний нерв

D. медіальний шкірний нерв литки

E. *латеральний шкірний нерв литки

114. Відгалуженням якого нерва є поверхневий малогомілковий нерв?

A. стегнового нерва

B. сідничого нерва

C. великогомілкового нерва

D. *загального малогомілкового нерва

E. глибокого малогомілкового нерва

115. Які м’язи іннервує поверхневий малогомілковий нерв?

A. литковий м'яз

B. передній великогомілковий м'яз

C. задній великогомілковий м'яз

D. довгий розгинач пальців стопи

E. *довгий і короткий малогомілкові м'язи

116. Як утворюється крижове сплетення?

A. З передніх гілок I-III, верхньої частини IV поперекових і гілочки від XII міжреберного нервів.

B. Із задніх гілок I-V крижових нервів.

C. Із задніх гілок I-IV поперекових нервів.

D. * З передніх гілок I-IV крижових, нижньої частини IV і V поперекового нервів

E. Із задніх гілок I-IV поперекових нервів і з передніх гілок I-IV крижових

117. Який нерв іннервує великий сідничний м'яз і капсулу кульшового суглоба?

A. Статевий нерв.

B. Верхній сідничний нерв.

C. М'язові гілки крижового сплетення.

D. Затульний нерв

E. *Нижній сідничний нерв

118. Який нерв іннервує грушоподібний, внутрішній затульний м'язи, квадратний м'яз стегна

A. Верхній сідничний нерв

B. Соромітний нерв

C. Нижній сідничний нерв

D. * М'язові гілки крижового сплетення.

E. Затульний нерв

119. Який нерв іннервує м'яз, що піднімає задній прохід?

A. Верхній сідничний нерв

B. * Соромітний нерв і гілки куприкового сплетення

C. Нижній сідничний нерв

D. М'язові гілки крижового сплетення.

E. Затульний нерв

120. Який нерв іннервує м'язи промежини?

A. Задній шкірний нерв стегна.

B. Верхній сідничний

C. Нижній сідничний

D. * Соромітний нерв

E. Затульний

121. Який нерв іннервує середній і малий сідничні м'язи, а також м'яз, що натягує широку фасцію стегна?

A. М'язові гілки крижового сплетення

B. *Верхній сідничний нерв

C. Соромітний нерв

D. Нижній сідничний нерв

E. Задній шкірний нерв стегна

122. Які гілки віддає сідничий нерв?

A. Задній шкірний нерв стегна, великогомілковий і загальний малогомілковий нерви.

B. *Загальний малогомілковий і великогомілковий нерви, м'язові гілки

C. Соромітний нерв, задній шкірний нерв стегна, великогомілковий нерв.

D. Затульний, загальний малогомілковий і великогомілковий нерви

E. Задній шкірний нерв стегна, соромітний нерв, загальний малогомілковий нерви.

F. 1. Як проходить поздовжня вісь серця?

G. А.*Справа, наліво,зверху вниз І ззаду наперед.

H. В. справа наліво

I. С. зверху вниз

J. D. ззаду на перед

K. E. наліво вниз

L. 2. Яка частина серця виступає вниз,вліво І вперед?

M. A.*Верхівка.

N. B. основа

O. C. основа і верхівка

P. D. бічна поверхня

Q. E. задня поверхня

R. 3. Яка частина серця виступає догори і назад?

S. A.*Основа серця.

T. B. верхівка

U. C. основа і верхівка

V. D. бічна поверхня

W. E. задня поверхня

X. 4. Яхі поверхні має серце?

Y. A.* Передню, нижню і бокові.

Z. B. передню

AA. C. нижню

BB. D. бокові

CC. E. задню

DD. 5. Як називається передня поверхня серця?

EE. A. *Грудинно-реберна.

FF. B. грудинна

GG. C. легенева

HH. D. реберна

II. E. задня

JJ. 6. Як називається нижня поверхня серця?

KK. A*. Діафрагмальна.

LL. B. грудина

MM. C. легенева

NN. D. реберна

OO. E. задня

PP. 7. Як називається бокова поверхня серця?

QQ. A*.Легенева.

RR. B. грудинна

SS. C. діафрагмальна

TT. D. реберна

UU. E. задня

VV. 8. Яка середня маса серця?

WW. A. *250-300 г.

XX. B. 200250

YY. C. 200-300

ZZ. D. 300-350

AAA. E. 350-400

BBB. 9. Як називається поперечна борозна на поверхні серця?

CCC. A*. Вінцева.

DDD. B. передня

EEE. C. задня

FFF. D. бокова

GGG. E. задня

HHH. 10. Границею чого є вінцева борозна?.

III. A*. Між передсердями і шлуночками.

JJJ. B. між передсердями і верхівкою серця

KKK. C. між передсердями і основою серця

LLL. D. між передсердями і боковою поверхнею серця

MMM. E. між передсердями і діафрагмальною поверхнею серця

NNN. 11. Яка борозна проходить по передній поверхні серця?

OOO. A. Передня міжшлуночкова.

PPP. B. задня міжшлуночкова

QQQ. C. бокова міжшлуночкова

RRR. D. присередня міжшлуночкова

SSS. E. передня міжпередсердна

TTT. 12. Яка борозна проходить по нижній, поверхні серця?

UUU. A.* Задня міжшлуночкова.

VVV. B. передня міжшлуночкова

WWW. C. бокова міжшлуночкова

XXX. D. присередня міжшлуночкова

YYY. E. передня міжпередсердна

ZZZ. 13. Границею чого на поверхні серця є передня І задня міжшлуночкові борозни?

AAAA. A*. Правого і лівого шлуночків.

BBBB. B. правого і лівоо передсердя

CCCC. C. правого передсердя і правого шлуночка

DDDD. D. правого передсердя і лівого шлуночка

EEEE. E. лівого передсердя і правого шлуночка

FFFF. 14. Яка частина серця займає більшу частину передньої поверхні?

GGGG. A. *правий шлуночок

HHHH. B. лівий шлуночок

IIII. C. ліве передсердя

JJJJ. D. праве передсердя

KKKK. E. ліве і праве передсердя

LLLL. 15. Яка частина серця займає більшу частину задньої поверхні?

MMMM. A*. Лівий шлуночок..

NNNN. B. правий шлуночок

OOOO. C. ліве пердсердя

PPPP. D. праве передсердя

QQQQ. E. ліве і праве передсердя

RRRR. 16. Чим з'єднуються між собою передня і задня міжшлуночкові борозни?

SSSS. A*. Вирізкою верхівки серця.

TTTT. B. верхівкою серця

UUUU. C. основою серця

VVVV. D. бічною певерхнею

WWWW. E. присередньою поверхнею

XXXX. 17. Скільки камер має серце?

YYYY. A*. Чотири

ZZZZ. B. два

AAAAA. C. три

BBBBB. D. пять

CCCCC. E. шість

DDDDD. 18. Які ви знаєте камери серця?

EEEEE. A.*. Два передсердя і два шлуночки.

FFFFF. B. одне передсердя і один шлуночок

GGGGG. C. одне предсердя і два шлуночки

HHHHH. D. один шлуночок і одне предсердя

IIIII. E. один шлуночогк і два передсердя

JJJJJ. І9. Яка функція паредсердь?

KKKKK. A*. Приймання крові з вен і виштовхування її в шлуночок.

LLLLL. B. приймання крові з вен

MMMMM. C. виштовхування крові в передсердя

NNNNN. D. виштовхування крові в шлуночки

OOOOO. E. проштовхуваня крові в артерії

PPPPP. 20. Яка функція шлуночнів?

QQQQQ. A*. Проштовхування крові в артерії.

RRRRR. B. проштовхування крові у вени

SSSSS. C. проштовхування крові у шлуночки

TTTTT. D. проштовхування крові у передсердя

UUUUU. E. проштовхування крові у артеріоли

VVVVV. 21. Яку кров має ліва половина серця?

WWWWW. A.* Артеріальну.

XXXXX. B. венозну

YYYYY. C. артеріальну і венозну

ZZZZZ. D. змішану

AAAAAA. E. насичену вуглекислим газом

BBBBBB. 22. Яку кров має права половина серця?

CCCCCC. A*. Венозну.

DDDDDD. B. артеріальна

EEEEEE. C. артеріальна і венозна

FFFFFF. D. змішана

GGGGGG. E. насичену киснем

HHHHHH. 23. Чи сполучається між собою ліва і права половина серця?

IIIIII. A*. Ні.

JJJJJJ. B. так

KKKKKK. C. так і ні

LLLLLL. D. частково

MMMMMM. E. періодично

NNNNNN. 24. Яку форму має праве передсердя?

OOOOOO. A*. Форму куба.

PPPPPP. B. квадрата

QQQQQQ. C. ромба

RRRRRR. D. конуса

SSSSSS. E. піраміди

TTTTTT. 25. Яку додаткову порожнину має праве передсердя?

UUUUUU. A*. Праве вушко.

VVVVVV. B. ліве вушко

WWWWWW. C. ліве і праве вушко

XXXXXX. D. прави синус

YYYYYY. E. лівий синус

ZZZZZZ. 26. Чим відокремлюються між собою передсердя?

AAAAAAA. A*. Міжпередсердною перегородкою.

BBBBBBB. B. міжшлуночковою перегородкою

CCCCCCC. C. лівим вушком

DDDDDDD. D. правим вушком

EEEEEEE. E. лівим і правим вушком

FFFFFFF. 27. Який анатомічний утвір знаходться на міжпередсердній перегородці?

GGGGGGG. A*. Овальна ямка.

HHHHHHH. B. Овальний канал

IIIIIII. C. Овальний отвір

JJJJJJJ. D. Праве вушко

KKKKKKK. E. Ліве вушко

LLLLLLL. 28. Внаслідок чого утворилась овальна ямка?

MMMMMMM. A*. Це залишок овального отвору.

NNNNNNN. B. отвір верзньої пережнистої вени

OOOOOOO. C. отвір нижньої пережнистої вени

PPPPPPP. D. отвір венозного синуса

QQQQQQQ. E. отвори нижньої порожнистої вени і венозного синуса

RRRRRRR. 29. Які отвори має праве передсердя?

SSSSSSS. A*. Отвори верхньої і нижньої порожнистих вен, венозний стулок.

TTTTTTT. B. заслінка вехньої пережнистої вени

UUUUUUU. C. прикордонний гребінь

VVVVVVV. D. синус верхньої пережнистої вени

WWWWWWW. E. синус нижньої пережнистої вени

XXXXXXX. 30. Що проходить вздовж нижнього краю отвору нижньої порожнистої вени? A*. Заслінка нижньої порожнистої вени.

YYYYYYY. B. на зовнішіній поверхні вушка

ZZZZZZZ. C. на зовнішіній поверхні лівого вушка

AAAAAAAA. D. на внутрішній повверхні лівого вушка

BBBBBBBB. E. біля синуса порожнистих вен

CCCCCCCC. 31. Де знаходяться гребінчасті мязи на стінці правого передсердя?

DDDDDDDD. A*. На внутрішній поверхні вушка і прилягаючих до нього ділянки.

EEEEEEEE. B. мязова і перетинчиста

FFFFFFFF. C. перетинчиста

GGGGGGGG. D. сухожилкова

HHHHHHHH. E. судинна

IIIIIIII. 32. Як називається складка ендокарда біля вінцевого отвору?

JJJJJJJJ. A*. Заслонка вінцевого синуса.

KKKKKKKK. B. два

LLLLLLLL. C. чотири

MMMMMMMM. D. двав або три

NNNNNNNN. E. три або чотири

OOOOOOOO. 33. Які отвори знаходяться біля отвору вінцевого синуса?

PPPPPPPP. A*. Отвори найменьших вен.

QQQQQQQQ. B. передню і задню

RRRRRRRR. C. перегородкуву

SSSSSSSS. D. передню

TTTTTTTT. E. задню

UUUUUUUU. 34. Яку форму має правий шлуночок?

VVVVVVVV. A*. Тригранну піраміду.

WWWWWWWW. B. мязові трабекули

XXXXXXXX. C. грибінчасті мязи

YYYYYYYY. D. прикордонний гребінь

ZZZZZZZZ. E. сосочнові мязи

AAAAAAAAA. 35. Як називається нижня більша частина міжшлункової перегородки?

BBBBBBBBB. A*. Мязова.

CCCCCCCCC. B. передніх сосочкових мязів

DDDDDDDDD. C. задніх сосочкових мязів

EEEEEEEEE. D. перегородкових сосочкових мязів

FFFFFFFFF. E. передніх і задніх сосочкових мязів

GGGGGGGGG. 36. Як називається меньша верхня частина міжшлункової перегородки?

HHHHHHHHH. A*. Перетинчаста

IIIIIIIII. B. клапан аорти

JJJJJJJJJ. C. лівий передсердно-шлуночковий клапан

KKKKKKKKK. D. правий передсердно-шлуночковий клапан

LLLLLLLLL. E. артеріальний конус

MMMMMMMMM. 37. Як наливається верхня витягнута частина правого шлуночка?

NNNNNNNNN. A*. Артеріальний конус.

OOOOOOOOO. B. синуса аорти

PPPPPPPPP. C. синуси найменших вен

QQQQQQQQQ. D. вінцевий синус

RRRRRRRRR. E. синус півмісяцевої заслонки

SSSSSSSSS. 38. Чим вкритий правий передсердно-шлуночковий отвір?

TTTTTTTTT. A*. Правим передсердно-шлуночковим клапаном.

UUUUUUUUU. B. притуляються током крові до мязів шлуночків

VVVVVVVVV. C. притуляються током крові до мязів передсярдь

WWWWWWWWW. D. розкриваються заслінки

XXXXXXXXX. E. закриваются заслінки

YYYYYYYYY. 39. Скільки стулок має правий перадсерлно-шунковий клапан?

ZZZZZZZZZ. A*. Три.

AAAAAAAAAA. B. два

BBBBBBBBBB. C. чотири

CCCCCCCCCC. D. три або чотири

DDDDDDDDDD. E. два або три

EEEEEEEEEE. 40. Які стулки має трьостулковий клапан?

FFFFFFFFFF. A. *Передню, задню і перегородкову.

GGGGGGGGGG. B. передню

HHHHHHHHHH. C. задню

IIIIIIIIII. D. перегородкову

JJJJJJJJJJ. E. задню і перегородкову

KKKKKKKKKK. 41. Що утримує стулки трьохстулкового клапана від вивороту в перед­сердя при скороченні правого шлуночка?

LLLLLLLLLL. A*. Сухожилкові хорди.

MMMMMMMMMM. B.мясисті перекладини

NNNNNNNNNN. C. грибінчасти мязи

OOOOOOOOOO. D. сосочкові мязи

PPPPPPPPPP. E. прикордонний гребінь

QQQQQQQQQQ. 42. Що знаходиться на внутрішній поверхні шлуночків?

RRRRRRRRRR. A*. Мязисті трабекули.

SSSSSSSSSS. B. сосочкові мязи

TTTTTTTTTT. C. прикордонний гребінь

UUUUUUUUUU. D. грибінчасті мязи

VVVVVVVVVV. E. міжвенозний горбик

WWWWWWWWWW.

XXXXXXXXXX. 43. Від чого починаються сухожильні хорди?

YYYYYYYYYY. A.* Від сосочкових мязів.

ZZZZZZZZZZ. B. передніх сосочкових мязів

AAAAAAAAAAA. C. задніх сосочкових мязів

BBBBBBBBBBB. D. перегородкових сосочкових мязів

CCCCCCCCCCC. E. передніх і задніх сосочкових мязів

DDDDDDDDDDD. 44. Що закриває вхід в легеневий стовбур?

EEEEEEEEEEE. A*. Клапан легеневого стовбуру.

FFFFFFFFFFF. B. клапан аорти

GGGGGGGGGGG. C. лівий передсердно-шлуночковий клапан

HHHHHHHHHHH. D. правий передсердно-шлуночковий клапан

IIIIIIIIIII. E. артеріальний конус

JJJJJJJJJJJ. 45. Які є півмісяцеві заслонки в клапані легеневого стовбуру?

KKKKKKKKKKK. A*. Передня, ліва і права.

LLLLLLLLLLL. B. пердня

MMMMMMMMMMM. C. ліва

NNNNNNNNNNN. D. права

OOOOOOOOOOO. E. ліва і права

PPPPPPPPPPP. 46. Що знаходиться між стінкою легеневого стовбуру і кожною півмісяцевою заслонкою?

QQQQQQQQQQQ. A*. Синуси легеневого стовбуру.

RRRRRRRRRRR. B. синуса аорти

SSSSSSSSSSS. C. синуси найменших вен

TTTTTTTTTTT. D. вінцевий синус

UUUUUUUUUUU. E. синус півмісяцевої заслонки

VVVVVVVVVVV. 47. Що відбувається з півмісяцевими заслінками, при скороченні мязів шлуночка?

WWWWWWWWWWW. A*. Притуляються притоком крові до стінки легеневого стовбура чи аорти.

XXXXXXXXXXX. B. притуляються током крові до мязів шлуночків

YYYYYYYYYYY. C. притуляються током крові до мязів передсярдь

ZZZZZZZZZZZ. D. розкриваються заслінки

AAAAAAAAAAAA. E. закриваются заслінки

BBBBBBBBBBBB. 48. Що відбувається з півмісяцевими заслінками, при розслабленні мязів шлуночка?

CCCCCCCCCCCC. A*. Ток крові заповнює синуси і розкриває заслінки.

DDDDDDDDDDDD. B. закриваются заслінки

EEEEEEEEEEEE. C. притуляються током крові до мязів шлуночків

FFFFFFFFFFFF. D. притуляються током крові до мязів передсярдь

GGGGGGGGGGGG. E. притуляються током крові до легеневого стовбура

HHHHHHHHHHHH. 49. Яку форму має ліве передсердя?

IIIIIIIIIIII. A*. Неправильну кубовидну.

JJJJJJJJJJJJ. B. ромба

KKKKKKKKKKKK. C. овала

LLLLLLLLLLLL. D. конуса

MMMMMMMMMMMM. E. квадрата

NNNNNNNNNNNN. 50. Скільки отворів має ліве передсердя?

OOOOOOOOOOOO. A*. Пять.

PPPPPPPPPPPP. B. два

QQQQQQQQQQQQ. C. три

RRRRRRRRRRRR. D. чотири

SSSSSSSSSSSS. E. тва або три

TTTTTTTTTTTT. 51. Які отвори має ліве передсердя?

UUUUUUUUUUUU. A*. Лівий передсердно-шлуночковий і отвори легеневих вен.

VVVVVVVVVVVV. B. правий передсердно-шлуночковий

WWWWWWWWWWWW. C. правий і лівий передсердно-шлуночковий

XXXXXXXXXXXX. D. отвори легеневих вен

YYYYYYYYYYYY. E. отвір аорти

ZZZZZZZZZZZZ. 52. Де знаходяться в лівому передсерді гребінчасті мязи?

AAAAAAAAAAAAA. A*. В вушці лівого передсердя.

BBBBBBBBBBBBB. B. ввушках правого і лівого передсердь

CCCCCCCCCCCCC. C. ввушц правого передсердя

DDDDDDDDDDDDD. D. біля отворів легеневих вен

EEEEEEEEEEEEE. E. біля заслінки овального отвору

FFFFFFFFFFFFF. 53. Яку форму має лівий шлуночок?

GGGGGGGGGGGGG. A*. Конусовидну.

HHHHHHHHHHHHH. B. овальну

IIIIIIIIIIIII. C. ромбоподібну

JJJJJJJJJJJJJ. D. кубоподібну

KKKKKKKKKKKKK. E. квадрата

LLLLLLLLLLLLL. 54. Які отвори має лівий шлуночок?

MMMMMMMMMMMMM. A*. Лівий передсердно-шлуночковий і отвір аорти.

NNNNNNNNNNNNN. B. лівий передсердно-шлуночковий

OOOOOOOOOOOOO. C. отвір аорти

PPPPPPPPPPPPP. D. отвори легеневих вен

QQQQQQQQQQQQQ. E. отвір легеневого стовбура

RRRRRRRRRRRRR. 55. Скільки стулок має лівий передсердно-шлуночковий клапан?

SSSSSSSSSSSSS. A*. Дві.

TTTTTTTTTTTTT. B. три

UUUUUUUUUUUUU. C. чотири

VVVVVVVVVVVVV. D. три або дві

WWWWWWWWWWWWW. E. пять

XXXXXXXXXXXXX. 56. Які стулки має мітральний клапан?

YYYYYYYYYYYYY. A*. Передній і задній

ZZZZZZZZZZZZZ. B. передню

AAAAAAAAAAAAAA. C. задню

BBBBBBBBBBBBBB. D. перегородкову

CCCCCCCCCCCCCC. E. задню і перегородкову

DDDDDDDDDDDDDD. 57. Що знаходиться на внутрішній поверхні лівого шлуночка?

EEEEEEEEEEEEEE. A*. Мясисті перекладки і сосочкові мязи.


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 1129 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.068 сек.)