АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Роль настрою у спілкуванні

Як успішне спілкування є підставою формування хорошого настрою, так і хороший настрій сприяє успішному спілкуванню.

Якщо суб'єкт спілкування має належний позитивний настрій, то в процесі спілкування він виявляє:

- готовність до контакту;

- бажання викликати активність партнерів;

- здатність адекватного сприймання і розуміння партнерів (їх намірів, уста­новок, станів, переживань);

- прагнення збудити у партнерів потрібні емоції і при потребі змінити їх (обмін емоціями);

- здійснити вплив на партнерів з метою змінити їх поведінку, наміри, дум­ки, уявлення, активність.

На основі всього цього суб'єкт спілкування встановлює взаємини, мета яких— усвідомлення і фіксування свого місця в системі рольових, ділових, міжосо- бистісних та інших відносин у спільноті. Останнє означає не що інше, як самооцін­ку. Інакше кажучи, за умови налаштованості на спілкування всі ці спілкувальні функції будуть виконані і, як наслідок, збережено позитивний настрій. Якщо ж суб'єкт спілкування не буде готовий до спілкування, то не зможе показати себе з кращого боку, його пасивність буде сприйнята партнерами як недолік осо­бистості.

Наприклад, учень 5-го класу прийшов зі школи в поганому настрої, бо отри­мав негативну оцінку. Не хотілось йому нічого робити. Та товаришам пообіцяв на цей час пограти у футбол. Почав грати мляво, часто помилявся. Товариші сердилися. Та раптом виникла нагода і він забив гол. Всі зраділи, всі його хвали­ли. Вдома хлопець з хорошим настроєм взявся за уроки, сподіваючись отрима­ти кращу оцінку.

Підліток самоусвідомлює своє психічне життя, однак увага до психологічно­го здоров'я розвинена слабко. А йому це особливо потрібно, оскільки внаслі­док свого перехідного соціального становища, від дитини до дорослого, дово­диться долати масу суперечностей.

Психологічне здоров'я, внутрішня гармонія емоцій, почуттів, переживань рідко даровані природою. Потрібне старання володіти собою. Мотив для цього у підлітків є. Адже домінуючим у їх прагненнях є якраз самоутвердження, по­шук власного "Я". Правда, слід зазначити, що навіть людина з оптимістичним настроєм не може захиститись від сильних ударів долі. Зовні це може бути не видно, а в середині —травми (захворювання якогось органу). Щодо звичайних буденних стресових ситуацій, то в них тільки загартовується оптимістичний на­стрій.

Підлітки не усвідомлюють залежність настрою від адекватності самооцінки. А між іншим, мають гостру потребу у спілкуванні і хорошому настрої. На запи­тання "Що ви вважаєте критерієм психологічного здоров'я?" на перше місце, як правило, ставлять емоційну рівновагу і товариськість (спілкування). Тому кож­ному важливо звернути увагу на свій спосіб мислення, на принципи, які, мож­ливо, руйнують душевну гармонію — настрій.

Якщо виникла ситуація, яка викликає невдоволення, пригнічення, то слід звернутися до народної мудрості, де завжди можна знайти пораду. Вона в при­слів'ях, приказках, байках, анекдотах і піснях. (Не говоримо наразі про наукову літературу як засіб самовиховання.)

Наприклад, що означає народне прислів'я: "Таке життя"? В житті все можли­ве: і хороше, і погане. Його слід приймати таким, яким воно є, тобто міряти свої бажання з можливостями. Недарма в народі кажуть: "Дай Бог, щоб наші бажан­ня збігалися з можливостями". Хочеш більше? Старайся, дій. Щодо цього народ­на мудрість говорить: "Під лежачий камінь вода не тече". І тоді не завдадуть душевних страждань будь-які життєві виклики і втрати, адже загальновідомо: "Не буває невирішуваних проблем, не буває ситуацій, з яких не було б виходу", "Почати спочатку ніколи не пізно", "Не було б щастя, та нещастя допомогло", "Втратити віру в перемогу — значить бути переможеним".Обурення, яке найчастіше псує оптимістичний настрій, може бути звернене як на інших, так і на себе. Односпрямованість шкідлива. Не можна бути аж занад­то самовпевненим і абсолютно невпевненим у собі. На будь-яку ситуацію слід реагувати стримано і оцінювати лише після ретельного аналізу своєї причетно­сті до неї. "Скільки живеш — стільки учись", "Ніхто не застрахований від поми­лок", — говорить народна мудрість. У випадку конфлікту не можна прагнути до перемоги над кимось, а до подолання конфліктної ситуації через її зміну, можли­во, за допомогою діалогу із супротивником, залучаючи його до партнерства в цьому. Інакше кажучи, долати зло слід насамперед добром. А якщо вже й дове­лось знести приниження, то не слід себе картати. Якщо людина знайшла свою улюблену справу, благородну мету і старається досягти її, то подібні випадки її не зламають. Адже "Сміється той, хто сміється останнім".

Учням 5-го класу можна порекомендувати вести щоденник своїх вражень, переживань та їх оцінок. Це означало б спілкування зі самим собою, самопі­знання. Не погано також виносити свої жалі та болі на обговорення (спілкуван­ня) зі щирими доброзичливими товаришами. Згода чи незгода їх з вашими дум­ками допоможе подолати внутрішнє сум'яття, розгубленість, конфлікт.

Добре було б запропонувати учням конкурс на знання прислів'їв, приказок, байок, афоризмів та анекдотів, які стосуються людських характерів та вирішення життєвих проблем, також проблем зі здоров'ям.

 


Дата добавления: 2016-06-06 | Просмотры: 267 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)