АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Скачано с сайта http://dsmahelp.org.ua

Прочитайте:
  1. Отравления производными бензодиазепина и антагонисты бензодиазепинового сайта ГАМК-рецепторов.
  2. С сайта Смирнова Александра Евгеньевича
  3. Скачано с сайта http://dsmahelp.org.ua

13. В бактеріологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (промивні води,

в’ялена риба домашнього приготування), взятий у хворого з підозрою на

ботулізм. На яке поживне середовище слід зробити первинний посів матеріалу?

A * Середовище Кітта-Тароцці

B Цукрово-кров’яний агар

C Цукровий м’ясо-пептонний агар

D Цукровий м’ясо-пептонний бульйон

E Сироватковий агар

 

26. У дитини 2,5 років з підозрою на дифтерію зіву взяли мазок із слизової та зробили посів на зсілу кінську сироватку. Яке призначення цього етапу мікробіологічної діагностики?

A *Виділення чистої культури

B Визначення біохімічних властивостей

C Виявлення токсигенності

D Визначення серотипу токсину

E Дослідження антигенних властивостей

 

27 У бактеріологічній лабораторії досліджуються овочеві консерви, які були

причиною захворювання кількох людей на ботулізм. Дотримання яких умов культивування буде найбільш суттєвим для виявлення збудника у досліджуваному матеріалі?

A *Відсутність кисню

B Додавання у середовище антибіотиків, які пригнічують Гр- мікрофлору

C Лужна реакція поживного середовища

D Температура не вище 350С

E Наявність вітамінів та амінокислот у середовищі

 

28 У лабораторію доставлено сечу хворого на туберкульоз нирок для проведення бактеріологічного дослідження. Шляхом центрифугування із сечі отримали осад, обробили його 10\% сірчаною кислотою та засіяли на картопляно-яєчне поживне середовище. Через три дні росту мікроорганізмів на середовищі не виявлено.

Назвіть найбільш імовірну причину.

A *Дуже повільний ріст збудника

B Непридатне поживне середовище

C Мікроорганізми загинули під впливом кислоти

D Мікроорганізми знаходилися у над осадовій рідині

E Не було створено анаеробні умови

 

 

44. У хворого, що поступив в інфекційне відділення з скаргами на судомне скорочення м'язів тіла, з рани правої нижньої кінцівки були виділені бактерії з термінальним розташуванням спор, що додає їм вид “барабанних паличок”. Яким бактеріям властиві дані властивості?

А *Clostridium tetani

B Clostridium botulinum

C Clostridium реrfringens

D Bacillus anthracis

E Bacillus сеreus

 

55. У хворого на протязi 10 днiв мае мiсце пiдвищена температура, приступи характерного кашлю. Лiкар назначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мiкроорганiзм передбачаеться виявити?

A Палочку коклюшу

B Палочку iнфлюенцii

C Лiстерiю

D Клебсiелу

E Стафiлокок

 

56 В бактерiологiчну лабораторiю з вогнища харчового отруення доставлена

вялена риба, при дослiдженнi якоi на середовищи Кiтта – Тароцi бактерiолог

виявив мiкроорганiзми подiбнi до “тенiсноi ракетки”. Збудником якоi хвороби

вони могли бути?

A Бутулiзму

B Сальмонельозу

C Дизентерii

D Дифтерii

E Черевного тифу

 

70. Матеріал із рани від хворого з підозрою на газову анаеробну інфекцію засіяли на

середовище Кіта-Тароцці, яке попередньо підігріли до кипіння. З яко метою

проводили підігрівання середовища?

A * Видалення кисню

B Знищення мікробів

C Розчинення солей

D Стерилізації середовища

E Збагачення киснем

 

78. При посіві матеріалу від хворого, з вираженими катаральними явищами, на

середовище Борде-Жангу виросли колонії, що нагадують краплини ртуті. У мазку виявлено невеликі Грам-негативні, овоїдної форми палички розмірами 1-3 мкм.Що це за мікроорганізм?

A * Бордетели

B Коринебектерії

C Мікобактерії

D Менінгокок

E Бруцели

 

85. У хворого з підозрою на дифтерію виділено грампозитивні палички з невеликими потовщенями на кінцях. Який тест є вирішальним в підтвердженні діагнозу?

A * Визначення токсигенності

B Проба на цистиназу

C Виявлення волютинових зеренD Гемоліз еритроцитів

E Біохімічна активність

 

90. У зв’язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення

в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?

A *Дифтерійний анатоксин

B Специфічний імуноглобулін

C Вакцина АКДП

D Вакцина з вбитих бактерій

E Антидифтерійну сироватку

 

93. Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A *Туберкулін.

B Вакцину БЦЖ.

C Вакцину АКДП.

D Тулярін.

E Вакцину АДП

 

117. У пологовому будинку лікар-неонатолог готується до проведення вакцинації. Яку

вакцину він буде вводити новонародженим дітям?

A БЦЖ

B АКДС

C АДС

D Поліовакцину

E СА

 

128. У медпрацівника 49 років під час спалаху дифтерії виявили відсутність антитоксичного імунітету. Який серологічний метод дослідження при цьому використовувався?

А *РНГА

B Аглютинація з діагностикумом коринебактерий

C РИФ

D Реакція преципітації в гелі

E РСЬК

 

134. У хворого К. iз забрудненої землею рани були виділені в безкисневих умовах грампозитивні спороутворюючі палички. При культивуванні на

кров’яно-цукровому агарі виросли колонії, оточені зоною гемолізу. Який збудник виділили із рани?

A *Сlostridium per ringens

B Staphylococcus aureus

C Clostridium botulinum

D Escherichia coli

E Pseudomonas aeruginosa

 

1. Звичайно грунт є не сприятливим середовищем для більшості патогенних видів

бактерій, вірусів, грибів і найпростіших. Проте, як фактор передачі ряду збудників інфекційних захворювань він відіграє важливу роль. Які з названих мікроорганізмів найдовше можуть зберігатися у грунті?

A Мікобактерії туберкульозу*

B Збудники чуми

C Холерний вібріон

D Збудники туляремії

E Шигели

 

7. Після огляду хворої на ангіну дівчинки 6 років, лікар запідозрив дифтерію. Він взяв для дослідження мазок зі слизової мигдаликів. Яка мікроскопічна картина є характерною для збудника цього захворювання?

A * Грампозитивні палички, розташовані під кутом

B Грампозитивні коки, розташовані ланцюжками

C Грамнегативні коки, розташовані парами

D Грам негативні палички, розташовані хаотично

E Грамнегативні коки, розташовані парами

 

 

46. Хворому з підозрою на харчову токсикоінфекцію був поставлений діагноз “ботулізм”. Яка тактика лікаря, які препарати необхідно призначить для лікування даного хворого?

А * Промивання шлунку, протиботулітичні сироватки, антибіотики

B Антибіотики, вакцина

C Промивання шлунку, вакцина, антибіотики

D Протиботулітичні сироватки, вакцина

E Промивання шлунку, вакцина, антибіотики

 

50. Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки витримали протягом 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:

А * Ввести тваринам вміст пробірок

B Додати в пробірки діагностичну сироватку, що аглютинує

C Вміст пробірок посіяти на щільні живильні середовища

D Додати в пробірки діагностичну сироватку, що преципітує

E Додати в пробірки еритроцитарний діагностикум

 

60. Під час виконання земельних робіт один з робітників отримав важку травму. В лікарні йому проведено обробку рани та введено антибіотик пеніцилінового ряду. Через 2 тижні у хворого почались судоми. Який препарат необхідно було ввести хворому, крім вказаного вище?

A *Антитоксин

B Донорський гамаглобулін

C Інтерферон

D Антибіотик з групи аміноглікозидів

E Антибіотик тетрациклінового ряду

 

 

79. З харкотиння хворого з підозрою на туберкульоз виготовлено препарат та забарвлено за Цилем-Нільсеном. Які властивості збудника буде враховано для його ідентифікації?

A Морфологічні та тинкторіальні

B Культуральні та ферментативні

C Патогенність та вірулентність

D Біологічні та антигенні

E Токсигенність та імуногенність

 

 

96. Дитина 5-ти років потрапила до лікарні з болями у горлі та високою температурою. Встановлено діагноз – дифтерія. Відомо, що збудник дифтерії виділяє токсин, що порушує транс локацію. Яким чином він це робить?

A Модифікує білковий фактор транслокації;

B Інгібує транслоказу;

C Спричинює помилки в трансляції;

D Інгібує елонгацію;

E Порушує зв’язування аміноацил-т-РНК.

 

109. При харчовому отруєнні виділена культура анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. До якого вигляду найімовірніше відноситься виділений збудник?

А C. реrfringens

B Proteus vulgaris

C P.mirabilis

D Vibrio parahemolyticus

E Esherichia coli

 

119 В бактеріологічну лабораторію поступила в’ялена риба домашнього виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, симптоми

хвороби вказують на дію сильного екзотоксину, що вражає ядра довгастого мозку. Який діагноз був вказаний в направленні до матеріалу?

A * Ботулізм

B Сальмонельоз

C Холера

D Дизентерія

E Черевний тиф

 

121. В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів - мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із методів збагачення, який передбачає обробку харкотиння розчином їдкого натру. Як називається такий метод?:

A *Гомогенізація

B Інактивація

C Флотація

D Фільтрація

E Знешкодження

 

122 Серед дітей школи - інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При мікроскопії мазків - препаратів, виготовлених із матеріалу, взятого тампоном з мигдаликів, виявлені фарбуванням по методу Нейсера тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді римської цифри пять. Який попередній діагноз встановив лікар за результатом бактеріоскопії?

A * Дифтерію

B Інфекційний мононуклеоз

C Лістеріоз

D Тонзиліт

E Скарлатину

 

157. Із рани хворого із газовою анаеробною інфекцією виділена бактерія із такими

властивостями: паличка розмірами 6*1,5мкм,грампозитивна,спора розміщена

субтермінально,у організмі утворює капсули.Який це мікроб?

A * Clostridium perringens.

B Clostridium tetani.

C Clostridium botulinum.

D Clostridium hystoliticum.

E Bacillus anthracis.

 

158 Від хворого із підозрінням на дифтерію зіва виділена бактерія із такими властивостями:грампозитивна паличка із потовщеннями на кінцях,розміром 3*0,6мкм, розміщена у мазку у вигляді штахетника.Які це мікроорганізми?

A * Псевдодифтерійна коринебактерія.

B Коринебактерія дифтерії.

C Стрептокок.

D Актиноміцет.

E Бордетела кашлюку.

 

166. У лікарню поступив хворий з підозрою на анаеробну газову інфекцію.На яке середовище необхідно посіяти матеріал від хворого?

A * Кіта-Тароцці.

B Левіна.

C Ендо.

D Мюллера.

E Ресселя.

 

 

  1. ПАТОГЕННІ СПІРОХЕТИ, РИКЕТСІЇ, ХЛАМІДІЇ, МІКОПЛАЗМИ

 

10. До інфекційного відділення госпіталізували хворого з ознаками загальної

слабкості, сильними головними і м’язовими болями, високою температурою, гіперемією обличчя. Встановлено, що тиждень назад хворий відпочивав біля озера. Лікар запідозрив лептоспіроз. Яким чином лептоспіри могли потрапити до організму хворого?

A * З водою

B З повітрям

C З ґрунтом

D З їжею

E Через предмети вжитку

 

11 У хворого діагностована пневмонія мікоплазменної етіології. Які антибіотики за

механізмом дії не слід використовувати для лікування?

A *Антибіотики, які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки

B Антибіотики, які порушують проникність цитоплазматичної мембрани

C Антибіотики, які порушують синтез білка

D Антибіотики, які порушують синтез нуклеїнових кислот

E Антибіотики, які порушують процеси окислювального фосфорилювання

 

22. До інфекційної лікарні доставлено літнього чоловіка, безпритульного. У хворого: висока температура, запаморочення, висип на шкірі. Враховуючи, що хворий страждає також на педікульоз, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцільніше використати для підтвердження діагнозу?

A *Серологічний

B Бактеріологічний

C Вірусологічний

D Мікроскопічний

E Алергологічний

 

34. Хворий на уретрит чоловік протягом тижня самостійно лікувався антибіотиками пеніцилінового ряду, але це не покращило стан хворого. Проведене бактеріологічне дослідження показало, що збудником захворювання є мікоплазми. Чому препарати, які приймав хворий, виявилися неефективними?

A *Мікоплазми не мають клітинної стінки

B Збудник розмножується всередині клітин

C Мікоплазми утворюють фермент, який руйнує пеніцилін

D Мембрана мікоплазм містить холестерин

E Мікоплазми не утворюють відповідних транспортних білків

 

141. У 3-річної дитини діагностовано інтерстиціальну пневмонію, яка не піддавалась

лікуванню антибіотиками, що діють на синтез клітинної стінки бактерій. Виділений на спеціальному середовищі агент утворює мікроскопічні колонії із щільним центром. Який діагноз можна поставити на основі клініко-лабораторних даних?

A *Мікоплазменна пневмонія

B Мікобактеріоз

C Мікотоксикоз

D Системний мікоз

E Актиномікоз

 

145. В дерматологічне відділення звернувся пацієнт з виразкою у вигляді твердого шанкру на слизовій оболонці статевих органів. Який метод діагностики необхідно використати для підтвердження діагнозу – сифіліс?

A Темнопольна мікроскопія матеріалу із шанкру

B Реакція Вассермана із сироваткою хворого

C Виділення чистої культури мікроорганізмів із шанкру та її ідентифікація

D Інфікування гвінейських свинок матеріалом із шанкру

E Інфікування кролика в яєчко виділеною чистою культурою трепонем

 

146 В інфекційну клініку доставлено хворого із проявами лихоманки, що повторюється вдруге з інтервалом 2 дні. В краплині крові, зафарбованій за

Романовським-Гімзою, виявлено звивисті клітини синьо-фіолетового кольору. Який мікроорганізмів викликав захворювання?

A Borrelia recurentis

B Leptospira interrogans

C Ricketsia typhi

D Treponema pallidum

E Plasmodium vivax

 

147 Пацієнту поставлено попередній діагноз – хламідіоз. Для виявлення збудника ворганізмі хворого лікар використав полімеразну ланцюгову реакцію. Ця реакція ґрунтується на виявленні:

A Специфічної послідовності ДНК мікроорганізмів

B Специфічних поверхневих антигенів мікроорганізмів

C Специфічних рибосомальних антигенів мікроорганізмів

D Специфічного спектру жирних кислот

E Біохімічних особливостей мікроорганізмів

 

148 Після турпоїздки по Азійському регіону в клініку поступив хворий із паховим

лімфогранулематозом. Яку модель необхідно використати для виділення від

хворого Chlamidia trachomatis?

A Курячий ембріон

B Збагачене середовище Кітта-Тароцці

C Середовище Врублевського

D МПА з глюкозою

E Середовище Петроньяні

 

 

11. У лікарню надійшов хворий 55 років з характерною висипкою, лихоманкою,

запамороченням. Поставлено попередній діагноз - “висипний тиф”. Більше схожих випадків захворювання не зареєстровано. В юності (15 років) переніс висипний тиф в інтернаті. Про яке захворювання може йти мова?

A * Хвороба Брила

B Червний тиф

C Кір

D Краснуха

E Холера

 

17. У хворого з підозрою на поворотний тиф взята кров в період підйому температури. З крові приготували мазок „товста крапля” для бактеріоскопічного дослідження. Який метод забарвлення слід використовувати для виявлення збудника?

А *По Романовському – Гимзе

B По Цилю- Нільсену

C По Буррі – Гинсу

D По Нейссеру

E По Ожешко

 

49. У хворого з ознаками інтоксикації і ниркової недостатності в сечі виявлені рухомі мікроорганізми з множиною дрібних завитків що забарвилися по Романовському-гимзе в рожевий колір. З анамнезу відомо що хворий кілька днів тому купався у відкритому водоймищі. Яке захворювання можна запідозрити?

А * Лептоспіроз

B .Сифілис

C Грип

D Бруцельоз

E Псевдотуберкульоз

 

74. Для підтвердження діагнозу “Вторинний сифіліс” використовують реакцію імобілізації трепонем. Які компоненти необхідні для постановки цієї реакції?

A сироватка крові хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

B інактивована сироватка крові хворого, комплемент, завис живих блідих

трепонем

C кров хворого, комплемент, завис живих блідих трепонем

D сироватка крові хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих

блідих трепонем

E кров хворого, комплемент, кардіоліпіновий антиген, завис живих блідих

трепонем

 

 

  1. ПАТОГЕННІ ГРИБИ ТА АКТИНОМІЦЕТИ. ЗБУДНИКИ ЗООНОЗНИХ ТА ПРОТОЗОЙНИХ ІНФЕКЦІЙ.

 

2. У працівника м’ясокомбінату після роботи з черговою партією м’яса худоби (вівці) через декілька тижнів розвинувся артрит, що супроводжувався запаленням регіонарних лімфатичних вузлів, болем, підвищенням температури, станом алергії. При проведенні лабораторних досліджень збудника не було

виділено одразу, проте встановлено позитичну алергічну пробу Бюрне. Які мікроорганізми могли викликати дане захворювання?

A *Збудники бруцельозу

B Збудники туберкульозу

C Збудники сибірки

D Збудники сальмонельозу

E Збудники дифтерії

 

 

54. Дитинi ставили дiагноз “бруцельоз”. В контактi з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?

A Через сире молоко

B Через немитi овочi i фрукти

C Через воду

D Через грязнi руки

E Пiд час iн’екц

 

69. У населеному пункті зареєстровано випадки сибірки. Медичні служби почали

специфічну профілактику населення проти сибірки за епідеміологічними показами. Який препарат використовується з цією метою?

A * Жива вакцина

B Вбита вакцина

C Хімічна вакцина

D Генно-інженерна вакцина

E Анатоксин

 

89. Хворий звернувся зі скаргою з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду :

нещільний, без болю, набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний

струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Бактеріологічне

дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати

капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби.

A *Bacillus antracis

B Staptylococcus aureus

C Bacillus anthracoides

D Bacillus megaterium

E Bacillus subtilis

 

110. У новонародженого запідозрили природжений токсоплазмоз. Використовано іммуноферментний аналіз для визначення специфічних антитіл в пупковій крові. Позитивний результат на виявлення імуноглобулінів якого класу підтвердить внутріутробну інфекцію?

А *IgM

B IGA

C IGG

D IGD

E IGE

 

118. До інфекційної лікарні звернувся громадянин С. зі скаргами на виразку шкіри, яка з’явилась 3 місяці назад під час його перебування у одній із країн Середньої Азії. При посіві матеріалу, взятого із виразки, на агарі з дефібринованою кров’ю

виявили ланцетовидні найпростіші з джгутиками.

A Leishmania tropica *

B Leishmania donovani

C Toxoplasma gondii

D Lamblia intestinalis

E Trichomonas vaginalis

 

136. До уролога звернувся хворий Н. зі скаргами на болі простати та значні виділення з уретри. Лікар запідозрив трихомоноз.Які методи лабораторної діагностики трихомонозу найчастіше застосовують?

A * Мікроскопія мазка з виділень

B РІФ для виявлення антигену

C Проба з алергеном

D ІФА для виявлення антитіл.

E Бактеріологічний метод

 

137 У трьохмісячного немовляти з’явився білий наліт на слизовій оболонці рота, язика та губ. Лікар запідозрив кандидоз. На яке поживне середовище необхідно зробити посів досліджувіаного матеріалу для підтвердження діагнозу?

A *Сабуро

B Ендо

C Левенштейна-Йєнсена

D Ру

E Клауберга

 

5. Зі скаргами характерними для чуми до лікаря звернувся геолог, який повернувся з експедиції. При обстеженні лікар виявив симптоми пневмонії. Який метод мікроскопії дослідного матеріалу (харкотиння) дозволить виявити характерні для

збудника чуми нерівномірність зафарбовування?

A * метиленовим синім (за Лефлером)

B Фуксином Пфейфера

C Фуксином Циля

D Романовського-Гімзи

E Грама

 

10. Після тривалого лікування антибіотиками у пацієнта розвинулися симптоми стоматиту. У препататах, приготованих зі слизової рота виявлені овальні поліморфні Грам-позитивні мікроорганізми, розташовані скупченнями. Який з

перелічених нижче мікроорганізмів може бути причиною таких проявів?

A * С.albicans

B C.per

ringens

C S.aureus

D S.pyogenes

E C.pylori

 

 

12. При мікроскопічному дослідженні струпа скотаря з підозрою на сибірку у препараті виявлено характерні Гр+ палички, оточені капсулою, які при культивованні на середовищах давали колонії у вигляді „гриви лева”. Які препарати слід використати для профілактики членів сім’ї, що буди в контакті з хворим та хворими тваринами?

A * Протисибірковий гамаглобулін

B Вакцину СТІ

C Вакцину СТІ-1

D Протиправцеву сироватку

E Секстаанатоксин

 

124. При імунодефіцитних станах деякі представники нормальної мікрофлори є етіологічним чинником опортуністичних інфекцій. Назвіть найбільш вірогідного представника мікрофлори що часто викликає ці інфекції.

А Candida albicans *

B Staphylococcus aureus

C Clostridia реrFringens

D Streptococcus pyogenes

E Escherichia coli

 

155. Від трупа гризуна виділена бактерія овоїдної форми, грамнегативна,зафарбована біполярно. Який це може бути мікроорганізм?

A * Збудник чуми.

B Збудник туберкульозу.

C Збудник сифілісу.

D Стафілокок.

E Стрептокок.

 

156 Із трупа коня виділена бактерія розміром 8*1,5мкм,грампозитивна,розміщена ланцюжком, утворює капсулу.Який це мікроорганізм?

A * Збудник сибірки.

B Збудник ящуру.

C Стрептокок.

D Збудник гепатиту А.

E Збудник правця.

 

 

  1. ЗАГАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ

 

33.У дитячій установі зареєстрований спалах інфекції імовірно вірусної етіології. Необхідно терміново намітити план протиепідемічних заходів. Які реакції або методи лабораторної діагностики необхідно підключити насамперед для швидкої і своєчасної розшифровки даного спалаху?

А * Імунофлюоресцентна мікроскопія.

B Електронна мікроскопія

C Вірусологічний метод

D Серологічний метод

E Світлова мікроскопія нативного матеріалу

 

34. Для лабораторного підтвердження діагнозу гострої респіраторної вірусної інфекції в пацієнта лікар вирішив використати серологічний метод діагностики Як необхідно відібрати матеріал для даного методу діагностики у пацієнта?

А * На початку захворювання (якомога раніше) і через 2-3 тижня

B На початку захворювання, якомога раніше

C В кінці захворювання, в період згасання клінічних симптомів

D На піку захворювання, у момент прояву всіх клінічних симптомів

E У момент максимального підняття температури

 

 

38. З метою індикації вірусів при мікроскопії обробленою досліджуваним матеріалом культури кліток виявили клітки на яких знаходили скупчення еритроцитів. Назвіть вказаний в умові тест індикації вірусів.

А *Реакция гемадсорбції

B Реакція гемагглютинації

C Цитопатична дія

D Кольорова проба

E Бляшкоутворення

 

39. При серологічному методі діагностики вірусних захворювань досліджувану сироватку розводять двократно в лунках планшетки, вносять вірусний діагностикум, а потім додають суспензію еритроцитів. Назвіть цю реакцію.

А *Реакція гальмування гемагглютинації

B Реакція гемагглютинації

C Реакція пасивної гемагглютинації

D Реакція зворотної пасивної гемагглютинац

E Реакція скріплення комплементу

 

40. З метою індикації вірусів застосовують тест заснований на зміні рН культурального живильного середовища в процесі культивування клітин оброблених досліджуваним матеріалом. З перерахованих нижче тестів неохідно вибрати той, який використовують в даному випадку.

А *Кольорова проба

B Цитопатична дія

C Реакція гемагглютинації

D Реакція гемадсорбції

E Бляшкоутворення

 

90. Для виявлення джерела інфікування хворих у хірургічному відділенні патогенним

стафілококом було проведено дослідження із застосуванням стандартних стафілококових бактеріофагів. Яке дослідження чистих культур, виділених із різних джерел було проведено?

A Фаготипування *

B Фагодіагностика

C Фагоіндикація

D Фаготерапія

E Фагоідентифікація

 

 

145. У хворої з діагнозом “Рак шийки матки” за допомогою ПЛР було виявлено вірус папіломи людини 16 типу, який, як відомо, інтегрує свою ДНК в геном клітинихазяїна. Яку назву має вірус, інтегрований в геном клітини?

A Провірус

B Віроїд

C Вірусоїд

D Віріон

E Пріон

 

  1. СПЕЦІАЛЬНА ВІРУСРОЛОГІЯ

 

4. При перевірці крові від одного з донорів було встановлено наявність HBsAg. При цьому донор повідомив, що нещодавно проходив лікування з парентеральним введенням інфузійних розчинів. Оцініть якість крові від такого донора для

переливання.

A *Кров непридатна для переливання

B Кров можна використовувати для переливання

C Можна використовувати тільки плазму крові

D Можна використовувати тільки еритроциатрну масу

E Можна використовувати після обробки

 

6. Незважаючи на високу вивченість збудника ВІЛ-інфекції, на сьогодні не існує препарату для специфічної профілактики СНІДу. Однією із причин неможливості створення ефективної вакцини є висока мінливість ВІЛ. З якими процесами пов’язана ця мінливість?

A * Генетичні рекомбінації і спонтанні мутації

B Фенотипове змішування

C Генетична реактивація

D Летальні мутації

E Фенотипове маскування

 

18. З досліджуваного матеріалу хворого виділений вірус, що належить до РНК-вірусів, які мають онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус?

A *Ретровіруси

B Пікорнавіруси

C Рабдовіруси

D Коронавіруси

E Ортоміксовіруси

 

29. У чоловіка 47 років, вкушеного лисицею, через 4 тижні підвищилася температура, розвинулася депресія, апатія, розлади дихання і ковтання. Через 6 днів хворий помер від паралічу серця. У мазках-відбитках з мозку загиблого знайдені тільця Бабеша-Негрі. До якої родини найбільш імовірно належить вірус, якій був причиною смерті людини?

A *Rhabdoviridae

B Adenoviridae

C Herpesviridae

D Retroviridae

E Orthomyxoviridae

 

36. У дитячій дошкільній установі в перебігу декількох днів захворіли 5 дітей. При госпіталізації хворим поставлений діагноз “поліомієліт?”. Який міг бути шлях зараження хворих дітей?

А *Фекально-оральний

B Аліментарний

C Контактний

D Легко-пиловий

E Трансмісійний

 

37. Матеріалом від дитини з діагнозом “энтеровірусна інфекція ?” заразили культуру кліток мавп (Vero) і мишенят-сисунків, в результаті не виявлено цитопатичного ефекту на культурі кліток, але зареєстрована загибель мишенят-сисунків. Які ентеровіруси могли викликати захворювання у даної дитини?

А *Коксаки А

B Коксаки В

C ЕСНО

D Поліовіруси

E Некласифіковані ентеровіруси 68-71

 

45. У хворого, що переніс 10 тижнів тому жовтяницю, в крові були виявлені HBsAg. Для якої патології це характерно?

А * Вірусного гепатиту В

B Вірусного гепатиту А

C Вірусного гепатиту С

D Вірусного гепатиту Е

E Вірусного гепатиту D

 

82. У дівчинки 7 років діагностували параміксовірусну інфекцію. Як проявляється

цитопатична дія цього вірусу?

A * Утворення симпласту

B Утворення внутріядерних включень

C Наявність тілець Бабеша-Ернста

D Наявність тілець Ліпшютца

E Ушкодження клітин

 

84. Хворому С. Поставили діагноз “СНІД”. Виберіть серед перерахованих тестів той,

який є вирішальним у визначенні ступеня важкості захворювання:

A * Співвідношення Т4/Т8 клітин

B Титр комплемента

C Концентрацію IgG

D Фагоцитарну активність

E Кількість природніх кіллерів

 

87. Вірусологічна лабораторія одержала завдання виявити антигени вірусу кримської лихоманки в матеріалі від хворого, що містить клітини, уражені

вірусом. Який тест доцільно використати для вирішення завдання?

A *Реакцію імунофлуоресценції

B Реакцію аглютинації

C Реакцію пасивної гемаглютинації

D Реакцію зв’язування комплементу

E Реакцію гемаглютинації

 

111. Для профілактики поліомієліту можуть бути використані різні біологічні препарати. Який препарат створить найбільш тривалий місцевий імунітет слизової оболонки кишечника?

А *Оральна вакцинація живою вакциною

B Парентеральна вакцинація інактивованою вакциною

C Оральне застосування поліовірусного імуноглобуліну

D Парентеральна вакцинація живою вакциною

E Парентеральне введення людського імуноглобуліну

 

125. У неврологічне відділення поступила немолода жінка з скаргами на висипання оперізувального характеру на шкірі тулуба болючі висипання, мають вид бульбашок з серозним вмістом. Який вірус викликав дане захворювання?

А Альфа-герпесвіруси

B Бета-герпесвіруси

C Гамма-герпесвіруси

D ВІЧ

E Поксвіруси

 

127. У лікарню поступила дитина з підвищеною температурою тіла, збільшеними лімфовузлами, висипом. У аналізі крові збільшена кількість моноцитів виявлені атипові лімфоцити. Лікар запідозрив інфекційний мононуклеоз. Який вірус викликає це захворювання?

А Вірус Епштейна-Барра

B Цитомегаловірус

C Вітряної віспи

D Поксивірус

E ВІЧ

 

130. У новонародженого виявлені наступні аномалії: гідроцефалія, катаракта порок серця. З анамнезу виявлено, що у матері на 2-му місяці вагітності наголошувався на тлі субфебрильної температури тіла мілкоплямистий рожевий висип. Вкажіть найбільш вірогідний етіологічний чинник, що викликав інтраплацентарне зараження плоду.

А Вірус краснухи.*

B Токсоплазми.

C Цитомегаловірус.

D Вірус герпесу простого – 2

E Вірус вітряної віспи – оперізувального герпесу.

 

142. У хворого підвищена температура, слизова оболонка щік гіперемійована , набрякла, з болючими дрібними висипаннями. Діагностовано гострий герпес. Який препарат використати для лікування?

A *Ацикловір

B Герпетичний Ig

C Імуноглобулін

D Рибавірин

E Атенуйовану вакцину

 

143 У 3-річної дитини тривале підвищення температури, збільшені лімфовузли, у

крові - значне підвищення кількості лімфоцитів. Методом ІФА виявлено антиген віруса Епштейна-Бара. Який діагноз можна поставити на основі вказаного?

A *Інфекційний мононуклеоз

B Лімфома Беркета

C Герпетична аденопатія

D Генералізована інфекція, викликана herpes-zoster

E Цитомегаловірусна інфекція

 

154. Лікар-лаборант інфікував клітинну культуру матеріалом від хворого з підозрою на ентеровірусну інфекцію. Як можна виявити вірусну репродукцію в культурі клітин?

A По цитопатичній дії

B При фарбуванні за Грамом

C При використання фазово-контрастної мікроскопії

D При постановці реакції аглютинації

E По реакції флокуляції

 

155 У хворого з підозрою на грип із носоглоткових змивів ізольовано вірус, який має

гемаглютинуючу здатність. В якій серологічній реакції можна ідентифікувати цей вірус?

A Реакції гальмування гемаглютинації

B Реакції аглютинації

C Реакції преципітації

D Реакції Кумбса

E Реакції гемаглютинації

 

157. До лікаря звернувся хворий з жовтяницею, субфібрильною температурою, поганим самопочуттям. За три місяці до цього пацієнту проводили внутрішньовенні маніпуляції. Лікар припустив діагноз вірусного гепатиту. Які

дослідження необхідно провести щоб підтвердити чи спростувати діагноз?

A Визначити в сироватці хворого загальний HBs антиген *

B Провести бактеріологічне дослідження фекальних мас хворого

C Дослідити носоглоткові змиви на наявність вірусу гепатиту А

D Дослідити носоглоткові змиви на наявність вірусу гепатиту С

E Визначити в сироватці хворого загальний пул Ig A

 

 

37. Два тижні тому в будинку дитини були зареєстровані захворювання у декількох дітей. На підставі опису клінічних проявів, даних епіданамнеза лікар-епідеміолог припустив спалах корової інфекції. Який варіант лабораторного обстеження може підтвердити дане припущення?

А * Серологічне обстеження.

B Ріноцитоскопія.

C Імунофлюоресцентне дослідження

D Зараження курячих ембріонів

E Алергічна проба

 

47. Через місяць після повернення з літнього табору в інфекційне відділення була доставлена дитина з скаргами на підставі яких лікарем поставлений діагноз “вірусний гепатит А?”. Який найбільш вірогідний механізм зараження вірусним гепатитом А у даної дитини?

А *Фекально-оральный

B Контактний

C легко-пиловий

D Трансмісивний

E Парентеральний

 

48. Вагітній жінці, при постановці на облік в жіночу поліклініку, було проведено комплексне дослідження на ряд інфекцій. У сироватці крові були виявлені IgM до вірусу краснухи. Про що свідчить дане обстеження?

А * Про первинне зараження жінки

B Про хронічний процес

C Жінка здорова

D Загострення хронічного процесу

E Повторне інфікування вірусом краснухи

 

58. Одим з перспективних напрямків розробки засобів для лікування ВІЛ-інфекції є створення препаратів, які конкурентно блокують рецептори на лімфоцитах, що перешкоджає адсорбції на них віруса. Про які структури йдеться?

A *CD4

B GP120

C GP41

D CD28

E CD29

 

 

62. В районі, де зареєстровано епіцентр сказу серед диких тварин, в поліклініку звернувся чоловік, якого покусав бродячий пес. З профілактичною метою йому почали вводити антирабічну вакцину. До якого типу вакцин відносять цей препарат?

A *Атенуйовані

B Інактивовані

C Молекулярні

D Анатотоксини

E Синтетичні

 

63 У дитячому колективі проведено планове щеплення вакциною проти кору. Яким

методом можна перевірити ефективність проведеної вакцинації?

A *Імунологічним

B Вірусологічним

C Алергопроба

D Біологічним

E Вірусоскопічним

 

97. У пацієнта головний біль, загальна слабкість, кашель, підвищення температури. Поставлений клінічний діагноз ГРВІ. Який з перерахованих вірусів може бути збудником цього захворювання?

А Будь-який з перерахованих

B Вірус грипу

C Аденовірус

D Респіраторно-синцитіальний вірус

E Коронавірус

 

100. У чоловіка 65-ти років розвивається прогресуюче нерозумовість з атаксією і сонливістю, що дозволило запідозрити хворобу Крейтцфельда – Якоба. Який інфекційний агент викликає цю хворобу.

А Пріон *

B Бактерія

C Вірус

D Віроїд

E Плазміда

 

120 Хворого проінформували, що серологічне тестування на СНІД буде складатися з двох етапів. Яка реакція використовується для дослідження сироватки крові на наявність антитіл проти вірусу на першому етапі?

A *ІФА

B Імуноблотінг

C РІА

D РІФ

E РНТА

 

 

128. У лікарню госпіталізований гомосексуаліст з скаргами на загальну слабкість сухий кашель, лихоманку. Рентгенологічно визначені двосторонні прикореневі інфільтрати. Яка найбільш вірогідна этіологічна причина пневмонії?

А Пневмоцисти

B Стрептококи

C Мікоплазми

D Стафілококи

E Клебсиєли

 

132. У клініку звернувся пацієнт з скаргами на загальну слабкість, субфебрильну температуру, пожовтіння склери, шкірних покривів. З анамнезу встановлений, що 2 тижні тому він відпочивав на морі, споживав морепродукти без термообробки. Виявлення яких маркерів дозволить підтвердити діагноз гострий гепатит Е?

А IGM анти-HEV

B IGM анти-HAV

C IGG анти-HEV

D IGG анти-HAV

E IGG анти-HEV

 

133. У клініку поступив пацієнт з лихоманкою, сонливістю, безсонням, що змінялася, менінгеальними явищами. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому він споживав некип'ячене козяче молоко. Поставлений попередній діагноз: кліщовий енцефаліт”. Для дослідження взята кров, якою заразили мишей-сисунків. Через 5 днів у тварин виявлені параліч задніх кінцівок, потім порушення дихання і смерть. Які дослідження дозволять поставити остаточний діагноз?

А РН вірусів

B Виділення вірусу на курячих ембріонах

C Кольорова проба

D Дослідження парних сироваток в РГА

E Достатньо результатів біопроби

 

137. У хворого М., який поступив до інфекційного відділення зі скаргами на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 38 С, жовтяницею. Враховуючи, що кілька місяців тому хворому було проведено переливання крові, лікарзапідозрив вірусний гепатит В. Якi основнi методи лабораторної дiагностики гепатиту В?

A Серологічна та генодіагностика

B Видiлення вiрусу на культурі клітин та ідентифікація за ЦПД

C Виявлення віріонів в крові при електронній мікроскопії

D Видiлення вiрусу на лабораторних тваринах в РВН

E Виділення вірусу на курячому ембріоні

 

143. У хворого М., після повернення з Індії запідозрено поліомієліт. Які дослідження

необхідно провести з метою підтвердження діагнозу:

A Виділення вірусу iз фекалій та його ідентифікацію, серологічне дослідження

парних сироваток кровi

B Індикацію вірусу в фекаліях методом електронної мікроскопії

C Мікроскопію крові методом роздавленої та висячої краплі

D Дослідження промивних вод шлунка методом флюорисціюючих антитіл

E Здійснити посів випорожнень на середовища збагачення

 

148. З метою підтвердження діагнозу “Коксакі В вірусна інфекція” в вірусологічну лабораторію було направлено матеріал від хворого Н., 16 років. Що слід застосувати для виділення вірусів?

A Перещеплювані культури клітин (Нер-2, НеLa тощо)

B Середовище Ендо

C Кров’яний агар

D М’ясопептонний бульон

E Курячий ембріон

 

149 Матеріал від хворого з попереднім діагнозом “Грип” направлено до лабораторії.

При проведенні вірусологічного дослідження було застосовано реакцію гемадсорбції. Для виявлення яких вірусів може бути використана ця реакція?

A Вірусів, що мають на своїй поверхні гемаглютиніни *

B Всіх простих вірусів

C Всіх складних вірусів

D ДНК-геномних вірусів

E Будь-яких вірусів

 

 

154. На консультацію до лікаря звернулася вагітна жінка в першому триместрі вагітності, яка була в контакті з хворим на краснуху. Якими будуть ваші рекомендації?

A * Штучне переривання вагітності.

B Вітаміни А,Е.

C Імуноглобуліни.

D Антибіотики.

E Вітаміни.

 


Дата добавления: 2015-09-03 | Просмотры: 1097 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.127 сек.)