АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

V. Орієнтовна основа дії. Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу

Прочитайте:
  1. C. Необоснованная выдача информации, если она не была подвергнута гласности.
  2. V. Орієнтовна основа дії
  3. V. Орієнтовна основа дії
  4. V. Орієнтовна основа дії
  5. V. Орієнтовна основа дії
  6. V2: Тема 7.1 Обзор строения головного мозга. Основание головного мозга. Выход черепных нервов (ЧН). Стадии развития. Продолговатый мозг, мост.
  7. VI. Обоснование предварительного диагноза, дифференциальный диагноз
  8. VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками
  9. VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу

а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

1. Ген як одиниця генетичної інформації

 

2. Генетичний код, його основні принципи і властивості: універсальність, триплетність, специфічність, виродженість, колінеарність, односпрямованість, неперервність

 

3. Будова генів про- та еукаріотів.

 

4. Екзонно-інтронна організація геному еукаріотів.

 

5. Класифікація генів.

· структурні гени,

· регуляторні гени,

· гени синтезу тРНК та рРНК

· мобільні генетичні елементи

 

6. Сучасний стан теорії гена.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Використовуючи таблицю генетичного коду, вивчити і проаналізувати основні його принципи та властивості

2. Заповнити таблицю № 2 за даною схемою.

3. Розв’язати індивідуальні завдання.

4. Оформити протокол заняття.

 

в) Інструкції до самостійної навчально-дослідницької роботи:

1. Користуючись таблицею генетичного коду, розв’язати ситуаційні задачі на кодування амінокислот.

 

 

Таблиця № 1. Генетичний код

Перша основа Друга основа Третя основа
    У Ц А Г    
У ФЕН СЕР ТИР ЦИС У
  ФЕН СЕР ТИР ЦИС Ц
  ЛЕЙ СЕР - - А
  ЛЕЙ СЕР - ТИР Г
Ц ЛЕЙ ПРО ПС АРГ У
  ЛЕЙ ПРО ПС АРГ Ц
  ЛЕЙ ПРО ГЛН АРГ А
  ЛЕЙ ПРО ГЛН АРГ Г
А ІЛЕ ТРЕ АСН СЕР У
  ІЛЕ ТРЕ АСН СЕР Ц
  ІЛЕ ТРЕ ЛІЗ АРГ А
  MET ТРЕ ЛІЗ АРГ Г
Г ВАЛ АЛА АСП ГЛІ У
  ВАЛ АЛА АСП ГЛІ Ц
  ВАЛ АЛА ГЛУ ГЛІ А
  ВАЛ АЛА ГЛУ ГЛІ Г

 

 

2. Заповнити таблицю №2

Таблиця № 2. Класифікація генів та їх функції

Гени Функції
Структурні гени  
Регуляторні гени  
Гени синтезу тРНК та рРНК  
Мобільні генетичні елементи  

 

3. Виконати індивідуальні завдання за представленими зразками

ЗАВДАННЯ №1

1. Білок А - мономер, який складається з 560 амінокислотних залишків. Ген цього білка має два інтрони (по 10000 пар нуклеотидів) і три екзони (кожен з яких містить однакову кількість пар нуклеотидів).

а) скільки пар нуклеотидів у складі даного гена?

б) скільки пар нуклеотидів у складі кожного з екзонів?

в) скільки нуклеотидів містить кодуюча зона і-РНК даного білка?

2. Збудник СНІДу – ВІЛ-ретровірус, спадкову інформацію якого записано в РНК, що складається з 9213 нуклеотидів. Ця РНК містить 7 генів: 3-структурних і 4-регуляторних. Визначте:

а) молекулярну масу регуляторних генів, якщо на структурні гени ВІЛ припадає 4000 нуклеотидів (молекулярна маса одного нуклеотиду -345 дальтон)

б) довжину регуляторних та структурних генів

 

ЗАВДАННЯ №2

1. Як відомо, ІХ фактор зсідання крові - антигемофільний білок, що складається з 415 амінокислотних залишків. Локус гена, який кодує цей білок, міститься в одній з аутосом.

а) скільки нуклеотидів міститься в екзонах гена даного білка?

б) скільки нуклеотидів міститься в інтронах цього гена, якщо загальна маса гена дорівнює 1431450 дальтон.? (мол. маса одного нуклеотиду складає 345 дальтон)

 

2. Білок N – димер, у якого кожен із поліпептидних ланцюгів (а - і β- ланцюги) складається з 5960 амінокислотних залишків. Ген а - ланцюга містить 2 інтрони, а ген β- ланцюга – 3 інтрони. Кожен з інтронів складається з 3000 пар нуклеотидів. Ген а - ланцюга містить 3 екзони, ген β- ланцюга – 2 екзони. Визначте:

а) скільки пар нуклеотидів міститься у складі гена а- ланцюга і гена β- ланцюга білка N?.

б) довжину генів а - - ланцюга та β- ланцюга

в) молекулярну масу генів а - - ланцюга та β- ланцюга, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345 дальтон

ЗАВДАННЯ №3

1. Молекула білка складається з 2352 амінокислот. Ланцюг ДНК, на якому закодовано даний білок, містить 40% інтронних ділянок. Знайти довжину та масу гена, що кодує даний білок, якщо маса одного нуклеотида складає 345 Д, а відстань між двома нуклеотидами складає 0, 34 нм.

2. Як впливає заміна одного нуклеотиду в і-РНК на амінокислотну послідовність поліпептида? Важливі докази, що підтверджують вірність розшифрованого генетичного коду були отримані при вивченні природи мутацій, що приводять до заміни одного залишку амінокислоти в поліпептидному ланцюгу. Користуючись таблицею генетичного коду визначте, яка з перерахованих нижче замін однієї амінокислоти на іншу згодиться з генетичним кодом. Яка з замін не може бути результатом зміни однієї основи і-РНК.

а) фен→лей, б) ліз→ала, в) ала→тир, г) фен→ліз, д) ілей→лей, е) гіс→глі, ж) про→сер.

ЗАВДАННЯ №4

1. Користуючись таблицею генетичного коду, складіть схему та покажіть, використовуючи послідовність амінокислот в молекулі білка таки властивості генетичного коду, як „виродженість” та ”колінеарність” - сер-глн-про-про-ліз-тре-тре-арг-цис-ілей-сер-сер-арг-глу-глн.

2. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9450 пар нуклеотидів. Відомо, що РНК-полімераза складається з 329 амінокислотних залишків. Визначте:

а) скільки кодуючих і некодуючих нуклеотидних пар міститься в гені РНК-полімерази?

б) яка молекулярна маса та довжина структурного гену? (мол. маса одного нуклеотиду - 345 дальтон)

 

ЗАВДАННЯ №5

1. Ген фермента фенілаланінгідроксилази має 13 екзонів, довжина кожного 80.76 нм. До складу гена входять 10 інтронів, кожен з яких складає з 20000 нуклеотидів. Знайти молекулярну вагу гена та фермента, якщо маса одного нуклеотида складає 345 дальтон, а відстань між двома нуклеотидами складає 0, 34 нм.

2. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9300 нуклеотидів. У ньому закодовано три поліпептидних ланцюги, кожен з яких складається з 250 амінокислотних залишків. Маса інтронних фрагментів таких така сама, як і екзонних. Визначте лінійні розміри гена-оператора.

 

 

4.Оформити протокол практичної роботи

 

VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Вчені встановили амінокислотну послідовність в молекулі ферменту рибонуклеази. Яким чином ця послідовність закодована в клітині?

а) послідовністю екзонних ділянок в молекулі ДНК

б) послідовністю нуклеотидів відповідної ділянки змістовного ланцюга ДНК

в) послідовністю інтронів в ДНК

г) азотистими основами ДНК

д) чергуванням екзонних та інтронних ділянок


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 683 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)