АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

Прочитайте:
  1. VI. Проведення перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи
  2. АГОРИТМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ.
  3. БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
  4. Будова мікроскопа. Правила роботи з ним
  5. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання

Практичному занятті

а)Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

Після перевірки вихідного рівня знань, обговорення теоретичних питань, засвоєння системи контрольно-навчальних завдань студенти виконують самостійну роботу і оформлюють протокол практичної частини заняття.

В кінці заняття проводиться перевірка та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної оцінки і балів.

Б) Організаційна стуктура заняття (технологічна карта)

№ п\п Основні етапи заняття Час в хвилинах Матеріали методичного забезпечення
I Підготовчий етап  
1. Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань   Тести вихідного рівня  
2. Обговорення теоретичних питань   Таблиці, муляжи, підручники, посібники
II Основний етап  
3. Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи Оформлення протоколу     Таблиці, муляжи, індивідуальні завдання. Методичні рекомендації
III Заключний етап    
4. Контроль кінцевого рівня знань   Тести кінцевого рівня знань, збірник ситуаційних задач
5. Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання    
         

Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань

Завдання №1

1. Дайте визначення поняттю “реплікація”. Опишіть умови для реплікації, а також назвіть ферменти, що необхідні для цього процесу.

2. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження ЇЇ показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7. Поясніть, про що це свідчить?

3. Кодуючий ланцюг фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-А-Ц-Г-Г-А-Т-Т-Т-Ц-А-Ц-Ц-Т-Т-А-Г-Г-Ц-Ц-Т-А. Визначте:

а) яку послідовність нуклеотидів має еталонний ланцюг цього фрагмента ДНК

б) яка молекулярна маса цього фрагмента, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

в) відсотковий вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті.

Завдання №2

1. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22% загальної кількості нуклеотидів. Визначте:

а) кількісне співвідношення нуклеотидів, що входять до складу ДНК, користуючись правилами Чаргаффа

б) довжину фрагмента ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0, 34 нм

в) молекулярну масу даного фрагмента ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345 дальтон.

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК? Дайте назву цьому процесу та ферментам, що його каталізують.

3. В результаті ультрафіолетового опромінення в клітинах шкіри людини (фібробластах) під час реплікації відбулось утворення димерів між двома тимідиновими азотистими основами. Опишіть у вигляді схеми етапи процесів, що забезпечують генетичну стабільність клітин та запобігають мутаціям. Вкажіть назву ферментів, що здійснюють ці процеси.

 

Завдання №3

1. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів, якщо кількість аденінових нуклеотидів становить 1120, що складає 28% від загальної кількості нуклеотидів. Яка довжина даного фрагмента молекули ДНК (відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.)

 

2. Опишіть механізми автоcинтетичної функції ДНК?

 

3. Наприкінці ХХ століття в рамках міжнародної програми “Геном Людини” визначено кількість і послідовність нуклеотидів усього геному людини (загальна кількість ДНК в хромосомах). З’ясовано, що до складу геному людини входять понад 3 мільярди пар нуклеотидів. Визначте:

а) приблизну довжину ядерного генетичного матеріалу людини (відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм

б) приблизну молекулярну масу генетичного матеріалу людини, якщо

молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

 

Завдання №4

1. Структурний ген ферменту РНК-полімерази містить 9450 пар нуклеотидів. Визначте:

а) довжину ділянки ДНК, що кодує даний поліпептид

б) яка молекулярна маса гена ферменту РНК-полімерази, якщо мол. маса одного нуклеотиду - 345 Д

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Визначте, яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК? Дайте назву цьому процесу та ферментам, що його каталізують.

3. Визначте:

а) скільки часу потрібно для реплікації ДНК в хромосомі, яка має 50 репліконів, якщо довжина кожного з них 60 мкм і вони реплікуються синхронно з швидкістю 0,6 мкм за 1хв?

б) скільки б часу тривала реплікація ДНК у цій хромосомі, якби цей фрагмент ДНК був одним репліконом?

Завдання №5

1. Наведіть приклади дослідів, що доводять генетичну роль нуклеїнових кислот.

2. Опишіть правила Чаргаффа. Визначте, скільки в фрагменті ДНК міститься гуанінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів, якщо кількість аденінових нуклеотидів становить 1120, що складає 28% від загальної кількості нуклеотидів. Яка довжина даного фрагмента молекули ДНК (відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.). Визначте тип видової специфічності молекули ДНК.

3. Дано такий фрагмент молекули ДНК:

перший ланцюг - 5АЦЦ-ГАТ-ТАТ-ЦЦА-АЦЦ-ТГЦ-3′

другий ланцюг - 3′ ТГГ-ЦТА-АТА-ГГТ-ТГГ-АЦГ 5′ відповідно.

Визначте:

а) молекулярну масу двох ланцюгів ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

б) довжину фрагмента ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.

Завдання №6

1. Опишіть етапи репарації та її види у вигляді схеми

2. У процесі реалізації гена в ознаку приймають участь усі види РНК. Визначте молекулярну масу РНК і опишіть її функцію за такими ознаками: має 3000 нуклеотидів, існує у вигляді двох фракцій (зрілої і її попередниці) та розташована між двома субодиницями рибосом. Молекулярна маса одного нуклеотиду - 345 Д.

3. Відомо, що ІХ фактор зсідання крові - антигемофільний білок, що кодується геном, молекулярна маса якого складає 1431450 Д. Визначте:

скільки нуклеотидів містить ген, що кодує антигемофільний білок, якщо мол. маса одного нуклеотиду складає 345 Д?

довжину відповідної ділянки ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.

Завдання №7

1. Зобразіть етапи потоку біологічної інформації в клітині у вигляді схеми, дайте назву кожному етапу.

2. Довжина фрагмента ДНК становить 1530 нм. Визначте:

а) кількість нуклеотидного складу, якщо відстань між двома нуклеотидами складає 0,34 нм.

б) молекулярну масу відповідного фрагмента ДНК, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду - 345 Д.

3. Кодуючий ланцюг фрагмента молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-А-Ц-Г-Г-А-Т-Т-Т-Ц-А-Ц-Ц-Т-Т-А-Г-Г-Ц-Ц-Т-А. Визначте:

а) яку послідовність нуклеотидів має еталонний ланцюг цього фрагмента ДНК;

б) яка молекулярна маса цього фрагмента, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон;

в) відсотковий вміст кожного нуклеотиду в даному фрагменті.

 

Завдання №8

1. Опишіть етапи реплікації у вигляді схеми, вкажіть назву ферментів, що беруть участь в кожному етапі та позначте їх функції

2. Оперон (сукупність структурних генів і гена-оператора) містить 9300 нуклеотидів. Визначте:

а) молекулярну масу оперону, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

б) визначте лінійні розміри оперону, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм.

3. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22% від загальної кількості нуклеотидів. Визначте кількість аденінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів та довжину і молекулярну масу дволанцюгового фрагмента ДНК, якщо відомо, що

відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм і молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

 

Завдання №9

1. У виділеній із селезінки речовині виявлено дезоксирибозу, аденін, гуанін, фосфорну кислоту, тимін, цитозин, а у гідролізаті дріжджів — рибозу, аденін, гуанін, цитозин, урацил, фосфорну кислоту.

а) назвіть виділену із селезінки речовину і обґрунтуйте свою відповідь.

б) компонентами якої речовини є сполуки, виявлені у гідролізаті дріжджів?

2. Відомо, що молекула ДНК в конформаційній формі В утворює навколо своєї осі спіраль, діаметр якої 2 нм, довжина кроку - 3,4 нм. У кожний виток входить 10 пар нуклеотидів. Яку довжину має фрагмент молекули ДНК, до складу якого входить 100 пар нуклеотидів?

3. Ділянка ДНК, що кодує А-поліпептидний ланцюг інсуліну має таку послідовність нуклеотидів:

5’ ГГТ-АТТ-ГТТ-ГАА-ГАА-ТГТ-ТГТ-ГЦТ-АГТ-ГТТ-ТГТ-АГТ-ЦТТ-ТАТ-ЦАА-ЦТТ-ГАА-ААТ-ТАТ-ТГТ-ААТ 3’. Визначте:

а) послідовність другої ділянки ДНК, колінеарну даній

б) молекулярну масу фрагмента гена інсуліну, якщо молекулярна маса одного нуклеотиду дорівнює 345 дальтон

 

Завдання №10

1. Поясніть явище репарації та опишіть відомі види репарації і її етапи.

2. Визначте співвідношення (А+Т) / (Г+Ц), довжину і масу фрагмента ДНК, що кодується такими послідовностями нуклеотидів: Т-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-А-А-Г-Т-Г-Г-А-А-Т-Ц-Ц-Г-Г-А-Т. Молекулярна маса одного нуклеотиду - 345Д та відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм

3. Ділянка структурного гена має послідовність нуклеотидів:

АТА-АЦА-ГГА-ГГА-ГТА-ГЦА-ТТА-ТГА-ТТА-ТЦА-ЦАА-ЦГА-ЦТА-ЦЦА-ААА-АГТ.

Визначте:

а) фрагмент ланцюга ДНК комплементарного даному;

б) молекулярну масу нуклеотидів, якщо відомо, що молекулярна маса одного нуклеотиду – 345 Д;

в) як називається явище синтезу ДНК?

Завдання №11

1. Дайте визначення поняттю „реплікація”. Опишіть умови, необхідні для реплікації та ферменти, що приймають участь в цьому процесі.

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Визначте:

а) послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК;

б) молекулярну масу комплементарного ланцюга ДНК, якщо відомо, що молекулярна маса одного нуклеотиду – 345 Д;

г) довжину двохланцюгової ділянки ДНК, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм

3. Скільки аденінових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, якщо у ньому виявлено 1900 цитозинових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті? Відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм. Визначте:

б) довжину цього фрагмента;

в) коефіцієнт специфічності цього фрагмента;

г) чи можна коефіцієнт специфічності фрагмента прийняти за коефіцієнт видоспецифічності? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання №12

1. Опишіть рівні структурної організації, що характерні для молекули ДНК?

2. Довжина структурного гену, що кодує фермент РНК-полімеразу складає 3213нм. Визначте:

а) скільки нуклеотидних пар міститься в гені РНК-полімерази, якщо відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм;

б) яка молекулярна маса гену? (мол. маса одного нуклеотиду - 345 Д)

 

3. Скільки аденінових, тимінових і гуанінових нуклеотидів міститься у фрагменті молекули ДНК, якщо у ньому виявлено 1900 цитозинових нуклеотидів, що становить 20% від загальної кількості нуклеотидів у цьому фрагменті? Відомо, що відстань між двома нуклеотидами дорівнює 0,34 нм. Визначте:

б) довжину цього фрагмента;

в) коефіцієнт специфічності цього фрагмента

г) чи можна коефіцієнт специфічності фрагмента прийняти за коефіцієнт видоспецифічності? Відповідь обґрунтуйте.

 

Заняття № 6


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 1099 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)