АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ

Прочитайте:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на
  3. Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань
  4. Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань
  5. БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
  6. В) Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  7. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  8. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  9. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  10. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

У результаті вивченнякурсу"Анатомія та еволюція нервової системи людини":

Студенти повинні знати:

· історію становлення та сучасний стан науки про будову нервової системи;

· закономірності еволюційного процесу;

· принципи формування нервової системи у філогенезі;

· принципи формування нервової системи в онтогенезі;

· будову нервової клітини;

· будову центральної та периферичної нервової систем.

Студенти повинні знати:

· аналізувати закономірності еволюційного процесу нервової системи;

· визначати структури нервової системи по атласам, таблицям і препаратам;

· використовувати знання про будову нервової системи для аналізу психічних функцій.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень знань студентів оцінюється за чотирьох бальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

“Відмінно” виставляється за умов, якщо студент демонструє вільне володіння питаннями програми, безпомилково виконує практичні завдання. Студент повинен правильно відповісти на два теоретичних запитання та розв'язати задачу. За своєю формою відмінна відповідь повинна бути логічною, матеріал викладатися чітко, впевнено.

“Добре” виставляється за умови, коли студент дає повні правильні відповіді на два питання, при цьому допускає неповне висвітлення одного з питань, або при дачі правильних, але недостатньо повних відповідей на два питання, розв'язання задачі обов'язкове.

“Задовільно” виставляється за умови, коли студент дає відповідь на одне питання, або недостатньо висвітлює два теоретичних питання та допускає помилки при розв'язанні практичного завдання.

“Незадовільно” виставляється в тих випадках, коли студент демонструє некомпетентність у більшості питань програми, слабо володіє лексикою дисципліни.

 

Рейтингова оцінка здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за стобальною шкалою, що використовується в УСЗ Оцінка за національною шкалою
А 90 – 100 «5» («відмінно»)
В 80-89 «4» («дуже добре», вище середнього рівня з кількома помилками)
C 71 – 79 «4» («добре», в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок)
D 60 – 70 «3» («задовільно», непогано, але зі значною кількістю недоліків)
E 50-59 «3» («задовільно», виконання задовольняє мінімальні критерії)
F X 30 – 49 «2» («незадовільно») із можливістю повторного складання
F 0 - 29 «2» («незадовільно») із обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«Анатомія та еволюція нервової системи людини»

№ з/п Назва змістового модуля та теми
Змістовий модуль 1. Морфофункціональна організація організму та її розвиток
Тема1 Предмет анатомії. Історія розвитку анатомічних знань
Тема2 Методи анатомічного дослідження. Клітинна та тканева організація будови тіла людини
Тема 3 Загальні уявлення про будову організму людини
Тема 4 Еволюційне вчення. Етапи становлення і сучасний стан
Тема 5 Філогенез і онтогенез нервової системи людини
Змістовий модуль 2. Нервова система
Тема 6 Загальний огляд будови НС
Тема 7 Спинний мозок людини
Тема 8 Будова головного мозку людини
Тема 9 Будова заднього мозку і довгастого мозку
Тема 10 Будова переднього мозку (кінцевий і проміжний) та середнього мозку
Тема 11 Анатомія сенсорних систем. Орган зору
Тема 12 Орган слуху, рівноваги, нюху, смаку
Тема 13 Еволюція сенсорних систем
Разом годин - 54

 


Дата добавления: 2015-12-16 | Просмотры: 585 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)