АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань. 1. Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні метаболічного

Прочитайте:
  1. D. Визначення рівня соматотропіну
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. VI. Система навчаючих завдань
  4. А. Розумова відсталість до рівня імбецильності, діти слухняні, лагідні, терплячі.
  5. Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань
  6. Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань
  7. БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
  8. В) Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  9. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  10. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

1. Більшість захворювань людини пов’язана з порушенням будови та функцій клітинних мембран Яка властивість мембрани є головною при визначенні метаболічного статусу клітини?

а) вибіркова проникливість

б) здатність до плазмолізу

в) здатність до фагоцитозу

г) утворення мікроворсинок

д) забезпечення міжклітинних контактів

 

2. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу. Така будова властива для:

а) мітохондрії

б) центросоми

в) ендоплазматичного ретикулума

г) рибосоми

д) лізосоми

3. При вивченні макрофагів у хворого на черевний тиф в цитоплазмі цих клітин була виявлена велика кількість бактерій. Яким чином бактерії потрапили в клітини?

а) шляхом піноцитозу

б) шляхом фагоцитозу

в) шляхом пасивного транспорту

д) шляхом дифузії

г) шляхом К-Na насосу

4.Під час дослідження електронограми в клітині виявлено деструкцію крист мітохондрій. Які процеси окислення органічних речовин в клітині можуть бути порушені внаслідок цього в першу чергу?

а) синтез білка

б) синтез білка

в) фагоцитоз

г) поділ ядра

д) піноцитоз

5. При електронно-мікроскопічному дослідженні клітин було виявлено трьохшарову ультраструктуру, яка обмежує цитоплазму. Зовнішня поверхня ії представлена глікокаліксом, а внутрішня - лабільними білками. Яка назва цієї ультраструктури?

а) плазмалема

б) цитоскелет

в) гладенька ЕПС

г) шорстка ЕПС

д) целюлозна оболонка

6. Речовини виводяться з клітини шляхом сполучення мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури виділяється за межі клітини. Яка назва цього процесу?

а) ендоцитоз

б) осмос

в) екзоцитоз

г) пасивний транспорт

д) полегшена дифузія

 

7. Двомембранну будову мають такі органели:

а) лізосоми

б) пластиди

в) клітинний центр

г) мітохондрії

 

8. Виберіть функції, що не притаманні біомембранам:

а) транспортна

б) обмежувальна

в) рецепторна

г) участь в синтезі АТФ

д) синтез ліпідів

 

9. Виберіть вірну відповідь, що характеризує аеробний етап енергетичного обміну:

а) відбувається в цитоплазмі, без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

б) відбувається в мітохондріях без участі кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

в) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - СО2, Н2О і 38АТФ;

г) відбувається в цитоплазмі, за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 38АТФ;

д) відбувається в мітохондріях за участю кисню, кінцеві продукти - молочна кислота і 2АТФ;

10. Назвіть органоїд клітини, де відбувається анаеробний етап енергетичного обміну?

а) мітохондрії

б) комплекс Гольджі

в) гранулярна ендоплазматична сітка

г) цитоплазма

д) ядро

11. Скільки молекул АТФ синтезується при повному окисленні однієї молекули глюкози?

а) 2 молекули АТФ

б) 18 молекул АТФ

в) 36 молекул АТФ

г) 38 молекул АТФ

д) 12 молекул АТФ

12. Виберіть функцію, яка не притаманна біологічним мембранам:

а) обмежувальна

б) рецепторна

в) транспортна

г) компартментація клітини

д) зберігання спадкової інформації

 

13. Двохмембранну будову мають такі органоїди:

а) ядро, пластиди, мітохондрії

б) митохондрії, лизосоми, рибосоми

в) комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка

г) клітинний центр, джгутики, війки

д) вірна відповідь - а) та б)

 

14. Транспорт малих заряджених молекул та іонів крізь мембрану відбувається за допомогою:

а) активного та пасивного транспорту

б) дифузії

в) активного транспорту

г) фагоцитозом

 

15. Мембрани клітини складають з:

а) фосфоліпідів, білків та вуглеводів

б) ліпідів, білків та нуклеїнових кислот

в) клітковини, пектину та білків

г) нуклеїнових кислот, білків

 

16. Гліколіз - це процес розщеплення:

а) білків на амінокислоти

б) ліпідів на карбонові кислоти та гліцерин

в) глюкози до молочної кислоти

г) окислення глюкози в мітохондріях

 

17. Енергетичним ефектом гліколізу є утворення 2 молекул:

а) молочної кислоти

б) піровиноградної кислоти

в) АТФ

г) АТФ та молочної кислоти

 

18. Постачання речовин в клітину та виведення їх з клітини забезпечується:

а) лізосомами

б) клітинною стінкою

в) клітинною мембраною

г) ядром

 

19. Виділення речовини з клітини відбувається за допомогою комплексу Гольджі в результаті злиття пухиря комплексу Гольджі з цитоплазматичною мембраною. Вміст пухиря виливається назовні. Назва такому процесу є:

а) екзоцитоз

б) ендоцитоз

в) активний транспорт

г) полегшена дифузія

 

20. Процеси окислення відбуваються в клітинних органелах:

а) в рибосомах

б) в мітохондріях

в) в ендоплазматичної сітці

г) в хлоропластах

 

21. Внаслідок процесів асиміляції відбувається:

а) розщеплення вуглеводів та жирів

б) розщеплення білків

в) синтез білків

г) синтез жирів та вуглеводів

д) вірно в) та г)

 

22. Дисиміляція відбувається в таких органоїдах клітини:

а) хлоропластах

б) ендоплазматичної сітці

в) мітохондріях

г) ядрі

 

23. Активний транспорт речовин крізь біологічну мембрану - це:

а) транспорт речовин по градієнту концентрації з затратою енергії АТФ

б) транспорт речовин проти градієнту концентрації із затратою енергії АТФ

в) транспорт речовин по градієнту концентрації без затрати енергії АТФ

г) дифузія та полегшена дифузія

24. До пасивного транспорту речовин відноситься:

а) осмос та дифузія

б) піноцитоз

в) фагоцитоз

г) К -Na насос

д) полегшена дифузія

е) вірно - а) та д)

Заняття №4


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 801 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.006 сек.)