АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань. 1. Назвіть функції мітохондрій

Прочитайте:
  1. D. Визначення рівня соматотропіну
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. VI. Система навчаючих завдань
  4. А. Розумова відсталість до рівня імбецильності, діти слухняні, лагідні, терплячі.
  5. Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань
  6. Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань
  7. БАЗА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
  8. В) Зразки завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  9. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань
  10. В) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань

1. Назвіть функції мітохондрій

а) синтез АТФ

б) синтез ліпідів

в) участь у вуглеводному обміні

в) секреторна

 

2. Ферменти. що містяться в лізосомах, синтезуються:

а) на мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму

б) на рибосомах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму

в) у лізосомах

г) у ядрі

д) у комплексі Гольджі

 

3. При ревматизмі (хвороба, що спричинена запальними процесами суглобів) у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

а) клітинний центр;

б) лізосома;

в) рибосома;

г) мікротрубочки;

д) комплекс Гольджі

 

4. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу.Така будова властива для:

а) мітохондрії

б) центросоми

в) ендоплазматичного ретикулума

г) рибосоми

д) лізосоми

 

5. Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?

а) генофор

б) віріон

в) ядро

г) хромосома

д) нуклеотид

 

6. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?

а) нагромадження і виведення речовин з клітини

б) розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин

в) окислення вуглеводів

г) запасання вуглеводів

д) синтез вуглеводів з органічних речовин

 

7. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх видалення?

а) лізосоми

б) рибосоми

в) мітохондрії

г) пластиди

д) комплекс Гольджі

8. При розгляданні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмалемою. Виявилося, що завдяки своїй будові вони відіграють важливу роль у регулюванні внутрішньоклітинних ферментних систем, транспорті речовин і процесах обміну. Визначте ці структури:

а) ендоплазматична сітка

б) мітохондрії

в) центросоми

г) рибосоми

д) комплекс Гольджі

 

9. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

а) лізосоми

б) центросоми

в) ендоплазматичну сітку

г) рибосоми

д) мітохондрії

 

10. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя?

а) молекулярний

б) тканинний

в) організмовий

г) популяційно-видовий

д) біоценотичний

 

11. В рослинних і тваринних клітинах містяться лізосоми. В залежності від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклітинні структури та гетерофагосоми, які перетравлюють речовини, що надійшли в клітину. Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі у найпростіших?

а) постлізосом

б) прелізосом

в) гетерофагосом

г) вторинних лізосом, аутолізосом

д) первинних власних лізосом

Заняття№3


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 499 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)