АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Прочитайте:
  1. D. Визначення рівня соматотропіну
  2. V. Забезпечення первинною медичною допомогою не прикріплених осіб
  3. V. Матеріали методичного забезпечення заняття
  4. V. Матеріали методичного забезпечення заняття
  5. V. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  6. V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття
  7. V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття
  8. V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття
  9. V. Матеріали методичного забезпечення практичного заняття

А. Література:

Основна:

1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 82 - 94.

2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С. 51 - 52, 61 - 68, 72 - 97.

3. Коломієць Н.Г. Молекулярні основи спадковості та мінливості. Навчальний посібник (за редакцією Р.П. Піскун), Вінниця: Нова книга, 2005. – 137 с.

4. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О.Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 33 - 38, 82 - 84, 88 - 90.

5. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг. ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С.34 - 37.

6. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф.В.Ф.Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.

Додаткова:

 

1.Конспекти лекцій

2. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет,Харківська національна фармацевтична академія, 2002 р.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Н.Н.Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2003. - 544с.: ил.

5. Сингер М. Гены и геномы. В 2-х томах. – М.: Мир, 2001. – 391с.

6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 2002.

7. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко. Київ «Здоров’я», 2005. – 372с. з іл.

 

Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

 

1. При дослідженні скам’янілих залишків тварини вдалось виділити ланцюжок ДНК. Дослідження її показало, що співвідношення (А+Т/Ц+Г) за правилом Чаргаффа дорівнює 1,7. Про що це свідчить?

а) про розмір ДНК

б) про належність виду до нижчих організмів

в) про ступінь мутабільності даної групи генів

г) про кількість протоонкогенів

д) про належність виду до вищих організмів

 

2. Один з ланцюгів ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-АЦЦ-ГАЦ-АЦГ-ЦАЦ. Яка послідовність нуклеотидів на другому ланцюзі цієї молекули ДНК?

а) ТТГ-ЦГТ-ГТЦ-ТГГ-ТТТ…

б) ТГТ-ЦГУ-ГТЦ-ГЦГ-АТЦ…

в) ТАГ-ТГГ-ЦТГ-ТГЦ-ГТГ…

г) ТГГ-ЦГЦ-ГТЦ-ГТГ-ГГЦ…

д) ГГТ-АГЦ-ТЦГ-ГТГ-ТТЦ…

 

3. Ким і коли були відкриті нуклеїнові кислоти?

а) М.Шлейденом у 1839р.

б) Г.Менделем у 1866р.

в) І.Мішером у 1869р.

г) О.Ейвері у 1944р.

д) Дж.Уотсоном та Ф.Кріком у 1953р.

 

4. У яких організмів матеріальним субстратом спадковості і мінливості є ДНК?

а) вірусів.

б) прокаріотів.

в) еукаріотів.

г) вірусів і прокаріотів.

д) вірусів, прокаріотів і еукаріотів.

 

5. Які властивості нуклеїнових кислот визначають їх як субстрат спадковості і мінливості?

а) здатність до самовідновлення.

б) здатність до реалізації своєї інформації.

в) здатність зберігати сталість своєї організації.

г) здатність набувати змін і відтворювати їх.

д) усі варіанти вірно

 

6. Які компоненти є складниками мономерів нуклеїнових кислот?

а) амінокислота, азотиста основа, пентоза.

б) амінокислота, азотиста основа, фосфат.

в) азотиста основа, пентоза, фосфат.

г) амінокислота, три фосфати.

д) азотиста основа, три фосфати.

 

7. Які компоненти нуклеотидів входять до складу остову ланцюгів нуклеїнових кислот?

а) азотисті основи і залишки фосфорної кислоти.

б) залишки фосфорної кислоти і пентози.

в) азотисті основи і пентози.

г) амінокислоти.

д) жоден варіант невірний.

 

8. Що обумовлює видову специфічність матеріальних носіїв генетичної інформації?

а) амінокислотний склад.

б) нуклеотидний склад.

в) вуглеводний склад.

г) пентози і фосфати.

д) ліпіди.

 

9. Особливістю структурної організації ДНК є:

а) комплементарність мономерів.

б) паралельність ланцюгів.

в) антипаралельність ланцюгів.

г) комплементарність мономерів і паралельність ланцюгів.

д) комплементарність мономерів і антипаралельність ланцюгів.

10. Яке із рівнянь не відповідає правилам Чаргаффа?

а) А+Г=Т+Ц.

б) А=Т.

в) Г=Ц.

г) А=Г.

д) жодне.

 

11. Які рівні структурної організації притаманні ДНК?

а) первинний.

б) вторинний.

в) третинний.

г) вірно А+В+С.

д) жоден варіант невірний.

 

12. Відомо, що молекула ДНК в конформаційній формі В утворює навколо своєї осі спіраль, діаметр якої 2 нм, довжина кроку - 3,4 нм. У кожний виток входить 10 пар нуклеотидів. Яку довжину має фрагмент молекули ДНК, до складу якого входить 100 пар нуклеотидів?

а) 0,34 нм.

б) 0,17 нм.

в) 34 нм.

г) 17 нм.

д) 340 нм.

 

13. Де розміщений генетичний матеріал еукаріотичної клітини?

а) в ядрі.

б) в мітохондріях.

в) в хлоропластах.

г) вірно А+В+С.

д) вірно А+С.

 

14. В чому полягає автоcинтетична функція ДНК?

а) в здатності забезпечувати транскрипцію.

б) в здатності забезпечувати реплікацію.

в) в здатності забезпечувати трансляцію.

г) вірно А+В+С.

д) жоден варіант невірний.

 


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 550 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.007 сек.)