АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками

Прочитайте:
  1. III. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)
  2. V. Орієнтовна основа дії
  3. V. Орієнтовна основа дії
  4. V. Орієнтовна основа дії
  5. V. Орієнтовна основа дії
  6. V. Орієнтовна основа дії
  7. VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками
  8. VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками
  9. VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками
Основні завдання Вказівки до виконання
Оволодіти мето­дикою обстеження хворого з інфекційним ураженням головного мозку Виконати у наступній послі­довності: 1. скарги хворого; 2. збір анамнезу; 3. обстеження менінґеальних симптомів; 4. обстеження функції черепно- мозкових нервів; 5. обстеження рухової сфери; 6. обстеження чутливості; 7. обстеження функції екстрапірамідної системи; 8. дослідження вищих кіркових функцій, ВНС
Провести курацію хворого на інфекційне захворювання головного мозку Звернути увагу на наявність у хворого менінґеального симпто- мокомплексу; скорухових розладів; синдро­му паркінсонізму тощо. Звернути увагу на зміни в лікворі. Звернути увагу на лікувальні заходи залежно від стадії і форми захворювання У ході обстеження виявити: 1. топічне розміщення вогнища ураження; 2. клінічну форму, стадію захворювання; 3. оцінити прогноз захворювання; 4. описати лікування, використавши рецептуру
Вивчити:  
1. Класифікацію енцефалітів і менінґітів. 2. Етіологію нейроінфекцій. 3. Патогенез енцефалітів, менінґітів, арахноїдитів. 4. Патоморфологію. 5. Клініку енцефалітів, менінґітів, арахноїдитів. 6. Диференційну діагностику різних форм енцефалітів і менінґітів. 7. Лікування інфекційних захворювань головного мозку Скласти таблиці з класифіка­цією енцефалітів, менінґітів. Назвати етіологічні фактори і вказати основні механізми патогенезу. Перерахувати патоморфологічні зміни, які відбуваються при цих захворюваннях. Скласти таблицю клінічних про­явів нейроінфекцій. Скласти таблицю диференційної діагностики різних форм енцефалітів і менінґітів. Скласти типові схеми лікування енцефалітів, менінґітів, арахноїдитів.

VII. Література

Основна

1. Скочій П.Г. Невропатологія (лекції з основ топічної діагностики). – Львів, 1993. – 131 с.

2. Скочій П.Г. Нервові хвороби (пропедевтика). – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 328 с.

3. Дубенко Є.Г., Віничук С.М. Нервові хвороби. – К:, Здоров”я, 2001. – 696 с.

4. Шевага В.М., Панок А.В. Захворювання нервової системи – Львів: Світ, 2004. – 519 c.

5. Неврологія / За ред. Віничука С.М. – К.: Здоров’я, 2008. – 664 c.

6. Скоромец А.А., Скоромец Т.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство для врачей. – СПб, 1996. – 320 с.

7. Мачерет E.JI., Самосюк И.3., Гаркуша JI.Г. Церебральные арахноидиты. — K.: Здоров'я, 1985. – 196 с.

Додаткова

1. Віничук С.М., Ілляш Т.І. Збірник тестових питань та задач з нервових хвороб для Вищих медичних закладів. – Київ, 1994. – 137 с.

2. Морис Виктор, Аллан Х. Роппер. Руководство по неврологии по Адамсу и Виктору. – МИА, 2006. – 671 с.

3. Бондаренко Л.П.,Семенова О.В. Топическая диагностика поражений нервной системы. – К.: 2010. – 167 с.

4. Квалификационные тесты по неврологии / Под ред. проф. В.Н. Штока. – М: МЕДпресс-Информ, 2007. – 208 с.


Дата добавления: 2015-12-16 | Просмотры: 536 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)