АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

II ОБ’ЄМ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ

Прочитайте:
  1. COBPEMEННЫE ПРАВИЛА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
  2. II. Хвороби кістково-суглобової системи
  3. II. Хвороби щитоподібної залози
  4. III. Общие правила заполнения рецепта.
  5. III. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА
  6. III. Хвороби гіпофіза, парашитоподібної і надниркових залоз
  7. IV СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ З КУРСУ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН
  8. Активное наблюдение за больным ребенком. Стационар на дому. Правила оформления рецептов, больничных листов.
  9. Будова мікроскопа. Правила роботи з ним

ВСТУП

 

Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження тварин – дисципліна, що формує та завершує підготовку лікаря ветеринарної медицини. Як галузь знань вона з’явилась ще в період, коли людина почала приручати тварин та використовувати їх для своїх потреб. На сучасному рівні наука про репродукцію тварин має значні досягнення. Дисципліна включає багато окремих але взаємопов’язаних розділів: морфологічні та функціональні основи розмноження тварин; біотехнологія розмноження тварин (штучне осіменіння та трансплантація ембріонів); перінатологія; неонатологія; мастологія; гінекологія та андрологія.

Важливим етапом формування у студентів наукового мислення, профілактичних навичок, вміння аналізувати ситуацію виникнення акушерсько-гінекологічних захворювань та здійснення ефективних профілактичних заходів є виконання курсових робіт.

Головною формою курсової роботи з цієї дисципліни є історія хвороби. Крім того, на кафедрі ветеринарного акушерства дозволяється виконувати курсові роботи з питань біотехнології розмноження тварин і ефективності її використання у виробничій практиці.

Для курації та оформлення курсової роботи (історії хвороби) можуть бути використані хворі тварини, які утримувалися на стаціонарі клінічних кафедр і їх філіях.

Під час курації хворої тварини студент повинен поглиблювати свої знання шляхом вивчання спеціальної та періодичної літератури, монографій, спеціальних методів дослідження (УЗД, аналізу бактеріологічних, біохімічних та гематологічних показників, сечі, патолого-анатомічних змін уражених тканин і т.д.). Усі показники хворої тварини повинні в динаміці аналізуватись, а лікування здійснюватись згідно клінічних показників її стану.

В період виконання курації хворої тварини студент користується консультаціями лікаря-ординатора або викладача-керівника курації.

Курацію одної хворої тварини дозволяється виконувати двом студентам, які самостійно оформляють історію хвороби тварини. Студенти куратори слідкують і контролюють догляд та годівлю хворої тварини, готують і роблять усі необхідні лікарські процедури згідно визначеного курсу лікування.

II ОБ’ЄМ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ІСТОРІЇ ХВОРОБИ

Історія хвороби тварини повинна бути представлена обсягом до 25-30 сторінок рукописного або 15-20 комп’ютерного тексту з полями зліва 30 мм, справа 15 мм, зверху та знизу 20 мм.

Заголовки виділяються від тексту зверху і знизу трьома інтервалами, а знаки, літери, символи, позначення, хімічні та математичні формули, а також іноземні слова вписуються чорнилами чорного кольору.

Титульний лист оформляється згідно додатка 1.

Усі сторінки нумеруються, а в кінці роботи повинна стояти дата завершення її оформлення, а також підпис куратора.

Історія хвороби повинна бути написана державною мовою, літературною мовою з використанням ветеринарних термінів.

Таблиці, графіки, фотографії повинні дійсно відображати стан тварини та мати відповідні заголовки.

Термін здачі історії хвороби - 2 тижні після її завершення.

Якщо курсова робота (історія хвороби) виконувалася та оформлялася поза клінікою академії, кураційний лист повинен бути затверджений головним ветлікарем підприємства, де виконувалась курація хворої тварини.

Всі історії хвороби захищаються студентами на заняттях у присутності групи, що носить дискутивний характер.


Дата добавления: 2015-12-16 | Просмотры: 707 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)