АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Фізіологія як наукова основа медицини, об’єкти її досліджень, завдання.

Прочитайте:
  1. C. Необоснованная выдача информации, если она не была подвергнута гласности.
  2. V. ОБ’ЄКТИВНЕ ОБСТЖЕННЯ
  3. V. Орієнтовна основа дії
  4. V. Орієнтовна основа дії
  5. V. Орієнтовна основа дії
  6. V. Орієнтовна основа дії
  7. V. Орієнтовна основа дії
  8. V2: Тема 7.1 Обзор строения головного мозга. Основание головного мозга. Выход черепных нервов (ЧН). Стадии развития. Продолговатый мозг, мост.
  9. VI. Обоснование предварительного диагноза, дифференциальный диагноз
  10. VI. ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

ЗАПОРІЗЬКОГО державнОГО МЕДИЧНОГО університетУ

Циклова комісія професійної та практичної підготовки

(хірургічних дисциплін)

 

Лекція

 

З навчальної дисципліни ФІЗІОЛОГІЯ

 

ТЕМА № 1. Фізіологія як наука. Основні принципи регуляції фізіологічних функцій організму

(2 год.)

 

Для студентів відділення

сестринська справа

 

Запоріжжя – 2012

Лекцію підготував: Складання Ольга Савеліївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії.

 

 

Схвалено на засідання циклової комісії _____________________.

Протокол №___ від _______ 2012 року.


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 

1. Фізіологія як наукова основа медицини, об’єкти її досліджень, завдання.

2. Методи фізіологічних досліджень.

3. Фізіологічна регуляція, її роль у взаємозв’язку органів і систем організму.

4. Гуморальний і нервовий рівні регуляції функцій організму. «Теорія нервізму» І.М. Сєченова та І.П. Павлова.

5. Теорія функціональних систем П.К. Анохіна.

Література:

1. Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. – К.: Здоров’я, 1994. – 608 с.

2. Фізіологія:Навч. посіб / За ред. В.Г. Шевчука. – Вінниця: Нова книга, 2005.

3. Філімонов В.І. Фізіологія людини у питаннях та відповідях: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. –Вінниця:Нова книга, 2009. – 488 с.

4. Філімонов В.І. Фізіологія людини: Підручник для мед. ВНЗ І–ІІІ рівнів акред. – К.: Медицина, 2011 – 488 с.

Джерела мережі Інтернет:

1. Медицинский информационный портал – Електронний ресурс – Режим доступу: meduniver.com.

2. Медицинская информационная сеть – Електронний ресурс – Режим доступу: www.medicinform.net.

Література для поглибленого вивчення:

1. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльності. – К.: Професіонал, 2006. – 464 с.

2. Плахтій П.Д. Фізіологія людини: Практикум для вищих навчальних закладів. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 240 с.

3. Фізіологія людини. Вільям Ф. Ганонг / Пер. з англ. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

4. Физиология человека: в 3-х томах / Пер. с англ.; под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996.

5. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища шк., 2003.

 


Мета лекції:

Дидактична: спрямованість сучасної медицини на збереження здоров’я передбачає професійну готовність медичної сестри до фізіологічно осмисленої оцінки рівня здоров’я пацієнтів.

Виховна: вивчення загальних принципів регулювання фізіологічних функцій з метою формування наукового світогляду студентів для засвоєння майбутніх клінічних дисциплін.

ВСТУП

Організм людини складається із органів, які для виконання своїх функцій об’єднуються з утворенням функціональних систем і потребують на будь-якому рівні організації, починаючи від молекул і до цілісного організму, складних систем регуляції.

Ці системи забезпечують взаємодію різних структур навіть у стані фізіологічного спокою, але особливо проявляється їхнє значення в активному стані – під час взаємодії організму із зовнішнім середовищем, яке постійно змінюється і тому вимагає адекватної відповіді організму. У такому разі однієї з обов’язкових умов самоорганізації і саморегуляції є збереження організмом стабільності його внутрішнього середовища.

Фізіологія як наукова основа медицини, об’єкти її досліджень, завдання.

 

Фізіологія – це медико-біологічна наука, яка вивчає:

1) функції живого організму, фізіологічних систем, органів, клітин і окремих клітинних структур;

2) механізми їх регуляції;

3) закономірності життєдіяльності організму;

4) взаємодія його з навколишнім середовищем.

«Завдання фізіології полягає в тому, щоб зрозуміти роботу машини людського організму, визначити значення кожної його частини, зрозуміти, як ці частини пов'язані, як вони взаємодіють і яким чином з їх взаємодії виходить результат – спільна робота організму» (І.П. Павлов).

Фізіологія, як наука, тісно пов'язана:

- з морфологічними науками (анатомією, цитологією, гістології);

- фізикою і хімією, тому всі явища, що відбуваються в організмі, пов'язані з процесами, заснованими на законах цих наук;

- із загальною біологією;

- з ембріологією;

- з кінця ХХ ст. – з електронікою та інформатикою.

 


Дата добавления: 2015-12-15 | Просмотры: 825 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)