АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Обліку осіб, які відсторонені від крово/плазмоздачі з причини клінічної підозри на сифіліс

Прочитайте:
  1. Гострі патологічні стани (печінково-больовий синдром, гравітаційний шок, гіпоглікемічний стан тощо), причини виникнення, невідкладна допомога
  2. Дослідження клінічної рефракції ока
  3. Ефективність методів детоксикації у залежності від агента, що спричинив отруєння
  4. З профілактики трансфузійного сифілісу в роботі станцій, відділень переливання крові та шкірно-венерологічних диспансерів, лікувально-профілактичних закладів
  5. Лікування сифілісу у осіб, хворих на СНІД та у ВІЛ-інфікованих
  6. Механічна асфіксія : причини, клінічні ознаки, прийоми першої допомоги. Странгуляційна асфіксія.
  7. Основні межі доз для категорій осіб, що опромінюються
  8. Основні нормативні документи в галузі радіаційної гігієни. Категорії осіб, що опромінюються.
  9. Поняття про судинну недостатність: непритомність, колапс. Причини розвитку. Клінічні ознаки. Мед сестринське обстеження та мед сестринська діагностика. Невідкладна допомога.
№ з/п Дата ПІП, рік народ ження Адреса Місце роботи Причина відсто- ронення Дата направ лення на обстеження в дермато- венеро-логічний заклад Дата пись мового повідом-лення дер- матовенерологічного закладу Кінце-вий Ре-зуль-тат обсте- ження
                 

ЖУРНАЛ

Обліку донорів, у яких виявлені позитивні, слабопозитивні та сумнівні серологічні реакції при обстеженні на сифіліс,

Клінічної підозри на сифіліс

№ з/п Дата ПІП, рік народження Адреса Місце роботи Резуль- тати ІФА та КСР Відміт ка про бракування крові чи її компо-нентів Дата письмо- вого повідом- лення дермато- венерологічного закладу Кінце- вий результат обсте- ження
                 

 

 


 

Затверджено

Наказ МОЗ України

від 07.06.2004 № 286

П Р И М І Р Н Е П О Л О Ж Е Н Н Я

Про головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності “дерматовенерологія” Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій

1. Головним спеціалістом зі спеціальності дерматовенерологія адміністративно-територіального органу охорони здоров¢я призначається висококваліфікований спеціаліст, що має вищу медичну освіту, первинну спеціалізацію з дерматовенерології, першу або вищу кваліфікаційну категорію з дерматовенерології, як правило, головний лікар шкірно-венерологічного диспансеру.

2. Головний спеціаліст зі спеціальності дерматовенерологія адміністративно-територіального органу призначається територіальним органом охорони здоров¢я і підпорядковується йому та головному спеціалісту-дерматовенерологу МОЗ України.

3. Головний спеціаліст зі спеціальності дерматовенерологія адміністративно-територіального органу має такі завдання, як розробка та проведення заходів, спрямованих на профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, шкірних захворювань; впровадження у практику лікувально-профілактичних закладів нових методів діагностики та лікування хворих з метою зміцнення здоров¢я населення, зниження захворюваності, у тому числі з тимчасовою втратою працездатності, інвалідності та смертності населення. У своїй роботі він керується цим положенням, наказами та вказівками територіального органу охорони здоров¢я та іншими нормативними актами.

4. Головний спеціаліст зі спеціальності дерматовенерологія адміністративно-територіального органу виконує наступні функції:

4.1. Планує роботу дерматовенерологічної служби на рік і перспективу.

4.2. Здійснює контролюючі функції з фахових питань у медичних закладах та кабінетах всіх форм власності на підвідомчій території..

4.3. Консультує лікарів дерматовенерологів лікувально-профілактичних закладів, незалежно від форми власності.

4.4. Готує і подає керівникові органу охорони здоров¢я для відповідного затвердження проекти наказів з питань дерматовенерології.

4.5. Організовує і проводить фахові наради, семінари та конференції.

4.6. Поквартально оцінює за матеріалами статистичних звітів ефективність роботи дерматовенерологічної служби, її профілактичного і лікувального напрямків.

4.7. Готує документи та звіти за фахом для органу управління охорони здоров¢я.

4.8. Своєчасно інформує орган управління охорони здоров¢я про складні епідемічні ситуації, надзвичайні випадки, порушення організації дерматовенерологічної служби, виконання планів, програм тощо.4.9. Консультує хворих, направлених з лікувально-профілактичних закладів.

4.10. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян з питань надання дерматовенерологічної допомоги.

4.11. Аналізує фактичний матеріал і використовує його для визначення необхідних заходів по зниженню рівня захворюваності.

4.12. Оцінює методи роботи, спрямовані на протидію розповсюдженню інфекцій, які передаються статевим шляхом, та заразних захворювань шкіри, проводить експертну оцінку дерматовенерологічної допомоги.

4.13. Вивчає стан і якість медичної дерматовенерологічної допомоги шляхом організації періодичних перевірок лікувально-профілактичних закладів.

5. Головний спеціаліст зі спеціальності дерматовенерологія адміністративно-територіального органу має право:

5.1. Ініціювати впровадження заходів дисциплінарного порядку стосовно осіб, працюючих у лікувально-профілактичних закладах різних форм власності, які допустили порушення чинних наказів та інструкцій щодо профілактики та обліку хворих на інфекції, які передаються статевим шляхом.

 

 


 


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 418 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)