АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ТЕМА № 7. Методика гігієнічної оцінки грунту

Прочитайте:
  1. II.1. Методика проведения сеанса
  2. IV. Методика
  3. VІ.2.1.Організація санітарно-гігієнічної та епідеміологічної розвідки в осередку надзвичайної ситуації.
  4. А. Методика
  5. А. Методика
  6. Адгезивные системы. Классификация. Состав. Свойства. Методика работы. Современные взгляды на протравливание. Световая аппаратура для полимеризации, правила работы.
  7. Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов. Методика обследования. Семиотика.
  8. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Методика исследования
  9. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей. Методика обследования. Семиотика.
  10. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения. Методика обследования. Семиотика.

 

1. При лабораторному дослідженні грунту земельної ділянки, відведеної під будівництво лікарні, встановлено: колі-титр – 1, титр анаеробів – 0,1; санітарне число Хлєбнікова – 0,99; яєць гельмінтів немає в 1 кг грунту; личинок і лялечок мух немає на площі 0,25 м2. Оцініть ступінь епідемічної безпеки грунту.

A. Небезпечний

B. Відносно безпечний

C. Помірно небезпечний

D. Безпечний

E. Надзвичайно небезпечний

 

2. Дані лабораторного обстеження грунту земельної ділянки показали, що: колі-титр – 0,7, титр анаеробів – 0,6, число яєць гельмінтів – 5, санітарне число Хлєбнікова- 0,89, титр термофілів – 0,001. Який з вищенаведених показників вказує на процеси самоочищення грунту?

А. Титр термофілів

B. Колі-титр

C. Титр анаеробів

D. Число яєць гельмінтів

E. Санітарне число Хлєбнікова

 

3. Необхідно провести дослідження по нормуванню вмісту екзогенної хімічної речовини N у грунті. Для створення експерементальних умов необхідно використовувати такий тип грунту , який має максимальну адсорбциону і поглинальну властивість. Який грунт відповідає цим потребам?

А.Піщаний

В. Камяний

С. Глинястий

Д. Торфяний

Е. Солончаковий

 

4. Яка система видалення відходів використовується в не каналізованому населеному пункті?

А. Змішана

В. Поля асенізації

С. Поля фільтрації

Д. Вивізна

Е. Сплавна

 

5. Що не являється бактеріологічним показником при гігієнічній оцінкі грунту?

А. Колі-індекс

В. Мікробне число

С. Тітр бактерій perfringens

Д. Наявність лялечок та личинок мух

Е. Все вище перераховане

 

6. Дайте визначення поняттю колі-титр грунту.

А.Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

В.Максимальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

С. Максимальна кількість грунту у кілограмах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

Д. Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься три бактерії групи кишкової палички.

Е. Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна анаеробна клострідія.

 

6. Дайте визначення санітарному числу Хлєбнікова

А.Співвідношення загального органічного азоту до азоту гумусу.

В. Співвідношення азоту гумусу до загального органічного азоту.

С.Кількість мікроорганізмів в 1 грамі грунту.

Д.Кількість грунту в грамах , в якій міститься одна E.coli

Е.Мінімальна кількість відходів у грамах , в якій міститься анаеробна клострідія.

 

8. Абіотична компонента грунту включає все , крім

А. Ґрунтова волога

В. Ґрунтове повітря

С. Мінеральні сполуки

Д. Органічні сполуки

Е. Грунтові мікроорганізми

 

9. Вкажіть назву метода відбору проб грунту та середню вагу проби :

А. Метод „трикутника” , 5 кг

В. Метод „конверта” , 2 кг

С. Метод „кола” , 500 гр.

Д. Метод „конверта”, 1 кг

Е. Метод „чотирикутника”, 1 кг

 

10. Метод знешкодження сміття за технологічним принципом бувають , крім

А. Хімічні

В. Бактеріологічні

С. Біотермічні

Д. Термічний

Е. Механічний

 

11. Вкажіть особливо небезпечні відходи в епідемічному відношенні :

А. Будівельне сміття

В. Вуличне сміття

С. Відходи лікувально-профілактичних установ

Д. Відходи промислових підприємств

Е. Відходи громадських установ (шкіл , ДДЗ та інше)

 

12. Грунт має епідемічне значення при передачі збудників інфекційних захворювань та інвазій, крім :

А. Холери

В. Гепатиту В

С. Поліомієліту

Д. Лямбліозу

Е. Сибірки

 

13. До геохімічних ендемій відносять захворювання, крім :

А. Молібденової подагри

В. Ендемічного флюорозу

С. Ендемічного зобу

Д. Горнаї хвороби

Е. Борного ентеріту 

14. Вкажіть найбільш раціональний спосіб знешкодження сміття?

А. Спалювання сміття

В. Поля заорювання

С. Заводи, що утилізують сміття

Д. Поля компостування

Е. Полігонне поховання відходів

 

15. Які з перерахованих захворювань можуть передаватися через грунт?

А. Токсикоінфекція

В. Малярія

С. Сказ

Д. Анаеробна гангрена

Е. Чума

 

16. На чому заснований біотермічний метод знезараження твердих відходів?

А. На розвитку термофільних мікроорганізмів

В. На накопиченні бактерій Perfringens

С. На знижені вмісту E.coli

Д. На накопиченні амонійних солей , нітрітів , нітратів

Е. На зменшенні вмісту геміцелюлози

 

17. Які показники не використовуються для оцінки епідемічної безпеки грунту?

А. Колі – титр

В. Титр – анаеробів

С. Кількість нітрофіцируючих бактерій

Д. Кількість яєць гельмінтів

Е. Санітарне число

 

18. Що не являється бактеріологічним показником при гігієнічній оцінці грунту?

А. Колі – титр

В. Титр – анаеробів

С. Кількість нітрофіцируючих бактерій

Д. Наявність лялечок та личинок мух

Е. Кількість яєць гельмінтів

 

19. Вкажіть ентомологічні показники гігієнічної оцінці грунту?

А. Наявність лялечок та личинок мух

В. Колі – індекс

С. Титр бактерій Perfringens

Д. Мікробне число

Е. Все вище перераховане

 

20. У селі Новогуполівка була досліджена проба грунту для оцінки її санітарного стану. Отримані такі результати : колі – титр – 1 , титр Perfringens – 0,9 , число гельмінтів на кг грунту – 7 , число личинок та лялечок мух на 0,25 м2 грунту – одиничні. Як можна оцінити санітарний стан грунту?

А. Чистий

В. Слабо забруднений

С. Забруднений

Д. Використані показники не відображають санітарний стан грунту

Е. Сильно забруднений

 

21. Процес самоочищення грунту від забруднення органічними біологічного походження протікає з участю мікроорганізмів. Етап цього процесу при якому аміачні сполуки окислюються до азотистих , а потім до азотних сполук отримав назву :

А. Амоніфікація

В. Нітрифікація

С. Активне окислення

Д. Анаеробне окислення

Е. Перекисне окислення

 

22.Вкажіть необхідну кратність вивезення відходів у теплий період року?

А. Кратність вивезення відходів 1 раз в неделю

В. Кратність вивезення відходів 2 рази в неделю

С. Кратність вивезення відходів - щоденно

Д. Кратність вивезення відходів 1 раз в місяць

Е. Кратність вивезення відходів - через день

 

23. Якщо грунт чистий, то санітарне число Хлєбнікова дорівнює:

А. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,5 – 2

В. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 0,98 – 1

С. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,2 – 1,3

Д. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,4

Е. Cанітарне число Хлєбнікова дорівнює 1,7 – 2,5

 

24. У селі Богданівка була досліджена проба грунту для оцінки її санітарного стану. Отримані такі результати : колі – титр – 0,01, титр Perfringens – 0,01, число гельмінтів на кг грунту – 12 , число личинок та лялечок мух на 0,25 м2 грунту – 15. Як можна оцінити санітарний стан грунту?

А. Чистий

В. Слабо забруднений

С. Забруднений

Д. Використані показники не відображають санітарний стан грунту

Е. Сильно забруднений

 

25.Сутність процесу мінералізації в ґрунті:

А. Перетворення білків в анаэробных умовах у солі амонію

В. Перетворення органічних речовин у неорганічні

С. Перетворення неорганічних речовин в органічні

Д. Перетворення органічних речовин у гумус

Е. Перетворення жирів у жирні кислоти

 

26.Санітарне значення процесів самоочищення в ґрунті:

А. Підвищення родючості ґрунту

В. Має значення для рекультивації земель

С. Сприяє збільшенню кількості кисню в атмосферному повітрі

Д. Використання ґрунтових методів знешкодження покидьків і

фекально-господарських стічних вод

Е. Сприяє зменшенню кислотності ґрунтів

 

27. Поняття про грунт:

А. Рихлий, поверхневий, родючий шар земної кори

В. Рихла материнська порода земної кори, переважаюча в даній місцевості

С. Грунт, що містить органічні речовини

D. Шар земної кори, на який розповсюджується діяльність людини

Е. Тверда оболонка землі, що містить воду

 

28. Грунтоутворюючий фактор:

А. Стічні води промислових підприємств

В. Мінеральні добрива, отрутохімікати

С. Клімат

D. Озоновий шар атмосфери

Е. Відходи промислових підприємств.

 

29. Джерела забруднення грунту мінеральними речовинами:

А. Крупні тваринницькі комплекси

В. Нафтопереробна промисловість

С. Атомні електростанції

D. Мінеральні добрива

Е. Харчова промисловість

 

30. Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

А. Стічні води металургійних підприємств

В. Кладовища, скотомогильники

С. Атомні електростанції

D. Мінеральні добрива

Е. Виробництво будівельних матеріалів

 

31. Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Виробництво будівельних матеріалів

С. Стічні води металургійних підприємств

D. Мінеральні добрива

Е. Атомні електростанції

 

32. Джерела забруднення грунту органічними речовинами:

А. Виробництво будівельних матеріалів;

В. Підприємства нафтової і нафтопереробної промисловості;

С. СтічніС води металургійних підприємств;

D. Застосування отрутохімікатів в сільському господарстві;

Е. Тваринницькі комплекси

 

33. Джерела забруднення грунту токсичними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Застосування отрутохімікатів в сільському господарстві

С. Тваринницькі комплекси

D. Мінеральні добрива

Е. Кладовища, скотомогильники

 

34.Джерела забруднення грунту радіоактивними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Нафтопереробна промисловість

С. Аварійні ситуації на АЕС

D. Фекально-господарська каналізація

Е. Відходи підприємств хімічної промисловості

 

35. Джерела забруднення грунту радіоактивними речовинами:

А. Підприємства харчової промисловості

В. Нафтопереробна промисловість

С. Станції радіолокацій

D. Фекально-господарська каналізація

Е. Відходи підприємств (об'єктів), що використовують радіоактивні речовини

 

36. Поняття про процес самоочищення грунту:

А. Складний біологічний процес перетворення неорганічних речовин у органічних

В. Складний біохімічний процес, що супроводиться розмноженням патогенної мікрофлори

С. Складний біохімічний процес перетворення органічних речовин в мінеральні або гумус, що супроводиться відмиранням патогенного початку

D. Механічний процес фільтрації забруднення через грунт, грунт до першого водоносного горизонту

Е. Складний біохімічний процес перетворення вуглеводів в жири

 

37. Сутність процесу мінералізації грунту:

А. Перетворення мінеральних речовин на гумус;

В. Перетворення органічних речовин на неорганічних;

С. Перетворення неорганічних речовин на органічних;

D. Перетворення неорганічних речовин на гумус;

Е. Перетворення органічних речовин на мінеральних;

 

38.Сутність процесу гумініфікації грунту:

А. Перетворення білків в анаеробних умовах в солі амонія

В. Перетворення органічних речовин на гумус

С. Перетворення неорганічного азоту на органічний

D. Перетворення жирів на жирні кислоти

Е. Розщеплювання, перетворення вуглеводів до вуглекислого газу у води

 

39. Сутність процесу мінералізації вуглеводів в аеробних умовах:

А. Перетворення вуглеводів у присутності кисню в метан і інші гази

В. Перетворення вуглеводів у присутності кисню до кінцевих продуктів - вуглекислого газу і води

С. Перетворення жирів у присутності кисню в метан та інші смердючі гази

D. Перетворення вуглеводів при нестачі кисню до кінцевих продуктів - вуглекислого газу і води

Е. Перетворення вуглеводів у присутності кисню в аміак, азотисту кислоту і азотну кислоту

 

40.Сутність процесу мінералізації вуглеводів в анаеробних умовах:

А. Перетворення вуглеводів у присутності кисню в метан та інші смердючі гази

В. Перетворення вуглеводів у присутності кисню до кінцевих продуктів – вуглекислого газу і води

С. Перетворення вуглеводів при нестачі кисню в жирні кислоти

D. Перетворення вуглеводів при нестачі кисню в метан та інші смердючі гази

Е. Перетворення вуглеводів при нестачі кисню в аміак, азотисту і азотну кислоту

 

41.Сутність процесу мінералізації жирів в аеробних умовах:

А. Перетворення жирів на аміак, азотисту і азотну кислоту

В. Перетворення жирів у присутності кисню в метан та інші смердючі гази

С. Перетворення жирів у присутності кисню в жирні кислоти

D. Перетворення жирів у присутності кисню в метан і інші гази

Е. Перетворення жирів у присутності кисню до кінцевих продуктів - вуглекислого газу і води

 

42.Сутність процесу нітрифікації білків:

А. Розпад амінокислот до аміаку і його солей

В. Розпад білків до вуглекислого газу і води

С. Окислення аміаку і його солей до азотистої, а потім до азотної кислоти

D. Розпад білків до жирних кислот

Е. Перетворення мінерального азоту на органічний при допомозі клубенькових бактерій

 

43.Фактор, що впливає на мінерализацію органічних речовин в грунті:

А. Ультрафіолетове випромінювання

В. Присутність в грунті актиноміцетів, грибів, бактеріофагів

С . Наявність бікарбонатів

D. Тривалість дня

Е. Вміст солей кальцію і магнію

 

44. Фактор, що впливає на мінерализацію органічних речовин в грунті:

А. Ультрафіолетове випромінювання

В. Видиме світло

С. Наявність бікарбонатів

D. Аерація грунту

Е. Вміст солей кальцію і магнію

 

45. Фактор, що впливає на мінерализацію органічних речовин в грунті:

А. Ультрафіолетове випромінювання

В. Іонізація повітря

С. Наявність бікарбонатів

D. Вміст солей кальцію і магнію

Е. Присутність в грунті відповідних мікроорганізмів

 

46.Санітарне значення процесів самоочищення у грунті:

А. Підвищення родючості грунту

В. Не має значення

С. Сприяє збільшенню кількості кисню в атмосферному повітрі

D. Використовується для знешкодження покидьків і фекально-господарських стічних вод грунтовими методами

Е. Сприяє зменшенню кислотності грунтів

 

47. Гігієнічне значення фізичних властивостей грунту:

А. Впливають на ефективність протікання процесів самоочищення в грунті

В. Впливають на хімічний склад атмосферного повітря

С. Сприяють утворенню озонового шару атмосфери

D. Відіграють роль у виникненні геохімічних ендемій

Е. Відіграють роль у виникненні ендемічних захворювань

 

48. Принцип методу визначення вологопроникності грунту:

А. Визначення загального об'єму пір в грунті (у відсотках), засноване на витісненні повітря водою

В. Визначення відстані, на яку піднімається вода по капілярах грунту через певний час

С. Визначення відсоткового вмісту вологи в грунті по відношенню до абсолютно сухого грунту

D. Визначення часу, за який вода пройде через шар грунту

Е. Визначення кількості води (у відсотках), яка може максимально поглинути грунт

 

49.Принцип методу визначення капілярності грунту:

А. Визначення відстані, на яку піднімається вода по капілярах грунту через певний час

В. Визначення загального об'єму пір в грунті (у відсотках), засноване на витісненні повітря водою

С. Визначення відсоткового вмісту вологи в грунті по відношенню до абсолютно сухого грунту

D. Визначення часу, за який вода пройде через шар грунту (по капілярам)

Е. Визначення кількості води (у відсотках), яка може максимально поглинути грунт

 

50. Принцип методу визначення пористості грунту:

А. Визначення кількості води (у відсотках), яка може максимально поглинути грунт

В. Визначення загального об'єму пір у грунті (у відсотках), засноване на витісненні повітря водою

С. Визначення часу, за який вода пройде через шар грунту (по капілярам)

D. Визначення відсоткового вмісту вологи в грунті по відношенню до абсолютно сухого грунту

Е. Визначення відстані, на яку піднімається вода по капілярах грунту через певний час

 

51.Одиниця вимірювання вологості грунту:

А. г/см3

В. мм рт. ст.

С. грам

D. сантиметр

Е. відсоток

 

52.Одиниця вимірювання максимальної вологоємності грунту:

А. грам

В. відсоток

С. г/см3

D. секунда

Е. сантиметр

 

53. Одиниця визначення капілярності грунту:

А. г/см3

В. сантиметр

С. секунда

D. відсоток

Е. мм рт. ст.

 

54. Одиниця визначення пористості грунту:

А. секунда

В. сантиметр

С. мілілітр

D. відсоток

Е. г/см3

 

55. Санітарно-ентомологічний показник стану грунту:

А. Число личинок і лялечок мух на 0,25м2 грунту

В. Мікробне число

С. Колі-індекс

D. Число личинок і лялечок мух в 1 кг грунту

Е. Число гельмінтів в 1 кг грунту

 

56. Санітарно-хімічний показник стану грунту:

А. Число личинок і лялечок мух в 0,25 м3 грунту

В. Мікробне число

С. Колі-індекс

D. Число Хлебнікова

Е. Число гельмінтів в 1 кг грунту

 

57. Санітарно-мікробіологічний показник санітарного стану грунту:

А. Число Хлебнікова

В. Число яєць гельмінтів в 1 м3 грунту

С. Число мух на 0,25 м2 грунту

D. Число гельмінтів в 1 кг грунту

Е. Титр анаеробів

 

58. Санітарно-гельмінтологічний показник стану грунту:

А. Мікробне число

В. Число яєць гельмінтів в 1 кг грунту

С. Число личинок мух в 0,25 м3 грунту

D. Число гельмінтів в 1 кг грунту

Е. Титр Данілюка

 

59. Санітарно-хімічний показник стану грунту:

А. Число гельмінтів в 1 кг грунту

В. Число мух в 1 кг грунту

С. Мікробне число

D. Санітарне число

Е. Титр Хлебнікова.

 

60. Санітарно-хімічний показник безпечності грунту:

А. Число гельмінтів в 1 кг грунту

В. Число мух в 1 кг грунту

С. Титр Хлебнікова

D. Число Данілюка

Е. Колі-титр

 

61. Санітарно-бактеріологічний показник забруднення грунту:

А. Число яєць гельмінтів в 1 кг грунту

В. Колі-титр

С. Число личинок мух на 0,25 м2 грунту

D. Загальний органічний азот

Е. Число Хлебнікова.

 

62. Санітарно – бактеріологічний показни забруднення грунту:

А. Кількість кишкових паличок в 1 кг грунту

В. Окислюваність грунту

С. Число личинок мух на 0,25 м2 грунту

D. Титр анаеробів

Е. Санітарне число (число Хлебнікова)

 

63. Колі-титр грунту - це:

А. Найменша маса грунту в грамі, в якому міститься 1 геогельминт

В. Найменша маса грунту в грамі, в якому міститься1 анаеробний мікроорганізм

С. Кількість спор анаеробів в 0,25 м3 грунту

D. Найменша маса грунту в грамі, в якому міститься 1 кишкова паличка

Е. Кількість кишкових паличок в 1 кг грунту

 

64. Титр анаеробів грунту - це:

А. Найменша маса грунту в грамі, в якому міститься 1 анаеробний мікроорганізм

В. Найменша маса грунту в грамі, в якому міститься 1 кишкова паличка

С. Кількість анаеробних мікроорганізмів в 1 кг грунту

D. Кількість анаеробних мікроорганізмів в 0,25 м3 грунту

Е. Кількість грунту, в якій міститься 10 геогельмінтов.

 

65. Основні геогельмінти:

А. Аскариди

В. Бичачий ціп'як

С. Трихінели

D. Свинячий ціп'як

Е. Гострики

 

66. Основні геогельмінти:

А. Свинячий ціп'як

В. Бичачий ціп'як

С. Трихінели

D. Власоглав

Е. Гострики

 

67. Основні геогельмінти:

А. Свинячий ціп'як

В. Бичачий ціп'як

С. Трихінели

D. Гострики

Е. Кривоголовка (дванадцятипала, американська)

 

68. Санітарно-хімічний показник забруднення грунту:

А. Число кишкових паличок в 1 кг грунту

В. Найменша маса грунту, в якому визначається одна кишкова паличка

С. Найменша маса грунту, в якому визначається одна личинка мухи

D. Число геогельмінтів в 1 кг грунту

Е. Санітарне число

 

69. Санітарно-хімічні показники стану грунту:

А. Число личинок і лялечок мух в 0,25 м3 грунту

В. Мікробне число, титр анаеробів

С. Колі-індекс

D. Число Хлебнікова, окислюваність грунту, загальний органічний азот

Е. Число гельмінтів в 1 кг грунту

 

70. Санітарно-бактеріологічний показник забруднення грунту:

А. Число яєць гельмінтів в 1 кг грунту

В. Колі-титр

С. Число личинок мух на 0,25 м2 грунту

D. Санітарне число

Е. Число Хлебнікова

 


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1242 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.115 сек.)