АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Які вимоги пожежної безпеки висуваються до інженерного обладнання культових споруд?

Прочитайте:
  1. Вимоги до видавничого оформлення та поліграфічного виконання шкільних підручників.
  2. ВИМОГИ ДО СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
  3. Вимоги до якості води в польових умовах
  4. Гігієнічні вимоги до взуття.
  5. Гігієнічні вимоги до виробничого освітлення
  6. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, їх фізіологічне обгрунтування.
  7. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, яка відводиться під будівництво дитячих закладів.
  8. Гігієнічні вимоги до організації і методики проведення уроку.
  9. Гігієнічні вимоги до розкладу занять у школі та методика його оцінки.
  10. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО БЛАГОУСТРОЮ АПТЕК.ОЦІНКА ОСВІТЛЕННЯ.

1.Що розуміють під поняттям «об’ємно-планувальне рішення» та які існують принципи створення внутрішнього планування будинків?

2.Яким чином впливають на рівень протипожежного захисту об’єктів сучасні тенденції в об’ємно-планувальних рішеннях?

3.Що означає термін «протипожежний відсік» та яким має бути його конструктивне виконання?

4.Що означає термін «протипожежна секція» та у яких випадках є потреба в її застосуванні?

5.Виходячи з яких загальних положень визначають кількість та площу протипожежних відсіків?

6.В чому сутність методики розрахунку площі протипожежного відсіку?

7.Від яких величин залежить розрахункова тривалість гасіння пожежі та який вираз описує цю залежність?

8.Що розуміють під поняттям «гарантована витрата засобів гасіння» та виходячи з чого визначають її кількісне значення?

9.Що таке коефіцієнт об’ємності та які значення він має?

10.Що означають терміни «система газодимозахисту» та «протидимний захист», яка мета протидимного захисту, напрямки та основні технічні рішення, спрямовані на її реалізацію?

11.Для яких приміщень необхідно передбачати видалення диму?

12.Які приміщення серед тих, у яких повинні влаштовуватись системи газодимовидалення, можуть ними не обладнуватись?

13.Які вимоги пожежної безпеки визначають кількість димоприймальних пристроїв, вид та кількість систем газодимовидалення в будинку?

14.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до елементів систем газодимовидалення?

15.В чому полягає сутність методики розрахунку основних параметрів системи газодимовидалення з коридору?

16.В чому полягає сутність розрахункового методу визначення площі димових прорізів для видалення диму з приміщень?

17.До яких приміщень слід забезпечувати подавання повітря під час пожежі?

18.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до елементів систем підпору повітря?

19.В чому полягає сутність ідеї забезпечення незадимлюваності сходових кліток, в якому випадку система подавання зовнішнього повітря є ефективною та які існують варіанти подавання повітря до сходових кліток?

20.В чому полягає сутність методики розрахунку основних параметрів системи підпору повітря сходової клітки?

21.Для яких умов проводять розрахунок основних параметрів вентустановок, що забезпечують підпір повітря в сходовій клітці?

22.Які особливості необхідно враховувати під час визначення продуктивності вентиляторів систем підпору повітря ліфтових шахт та тамбур-шлюзів?

23.Що таке вибух, чим він може бути викликаний та якими параметрами характеризується?

24.В чому проявляється руйнувальна дія надлишкового тиску під час вибуху всередині будинку?

25.Що означає термін «противибуховий захист» з точки зору пожежної безпеки, за рахунок чого та за яких умов він досягається?

26.Які конструкції використовуються в якості легкоскидних та яким повинно бути їх конструктивне виконання?

27.В чому полягає сутність методики розрахунку площі вибухових прорізів та які параметри є вихідними для її визначення?

28.Від яких параметрів залежить надлишковий об’єм продуктів згоряння під час вибуху та який вираз характеризує цю залежність?

29.Від яких параметрів залежить тривалість вибуху та який вираз характеризує цю залежність?

30.Від яких параметрів залежить швидкість витікання продуктів згоряння крізь вибуховий проріз та який вираз характеризує цю залежність?

31.В яких випадках є потреба в розрахунку буд. конструкцій на вибухостійкість та який вираз характеризує залежність перетину вибухових прорізів від допустимого тиску на будконструкції?

32.Яким чином визначається площа вибухових прорізів за неповної загазованості приміщень?

33.Від яких параметрів залежить маса легкоскидного покриття та якими формулами користуються для її визначення?34.Які особливості притаманні рухові людей під час вимушеної евакуації та що провокує виникнення паніки серед людей, які евакуюються?

35.Які фактори впливають на процес руху людей під час евакуації?

36.З яких етапів складається процес евакуації людей під час пожежі?

37.Які людські потоки утворюються під час вимушеної евакуації в залах засідань, виробничих приміщеннях, коридорах, сходах та у метро?

38.Якими параметрами характеризується рух людського потоку під час евакуації (охарактеризуйте кожен з них)?

39.Виходячи з яких загальних принципів нормують евакуаційні шляхи та виходи (охарактеризуйте кожен з них)?

40.У чому полягає сутність методики розрахунку фактичної тривалості евакуації людей із приміщень, будинків і споруд за ГОСТ 12.01.004-91*?

41.Які фактори пожежі вважаються небезпечними для людини та за яких умов кожен окремий з цих факторів може унеможливити евакуацію людей?

42.Яким є результат спільної дії на людину декількох небезпечних факторів пожежі та як він позначається на визначенні необхідної тривалості евакуації людей?

43.У чому полягає сутність методики розрахунку необхідної тривалості евакуації людей із приміщень за ГОСТ 12.01.004-91*?

44.Від чого залежить час настання небезпечних для людини ситуацій та які параметри характеризують схему розвитку пожежі у приміщенні?

45.За яким алгоритмом проводять розрахунок необхідної тривалості евакуації людей використовуючи формули ГОСТ 12.01.004-91*?

46.Які формули були отримані А.В.Матюшиним для визначення середньооб’ємної температури середовища і середньооб'ємної концентрації будь-якого токсичного продукту горіння або кисню при пожежі у приміщенні та які при цьому були зроблені припущення?

47.З якого рівняння за методикою А.В.Матюшина визначають значення температури та концентрації на рівні робочої зони?

48.За яким алгоритмом проводять розрахунок необхідної тривалості евакуації людей використовуючи методику А.В.Матюшина?

49.Що означають терміни «вогнезахист» та «вогнезахисне обробляння», якими способами здійснюється вогнезахисне обробляння?

50.Яким чином досягається вогнезахист дерев’яних конструкцій?

51.Яким чином досягається вогнезахист металевих конструкцій?

52.Яким чином досягається підвищення вогнестійкості залізобетонних конструкцій?

53.Які попередні дії повинні бути виконані для того, щоб можна було застосовувати вогнезахисний засіб на об’єкті?

54.Яким є порядок виконання робіт з вогнезахисного обробляння?

55.Які особливості має виконання робіт з вогнезахисного обробляння деревини?

56.Які особливості має виконання робіт з вогнезахисного обробляння металевих та залізобетонних будконструкцій?

57.Яким є порядок приймання робіт з вогнезахисного обробляння?

58.Яким є порядок утримання вогнезахисного покриву в період його експлуатації?

59.Які основні напрямки діяльності органів держпожнагляду в структурі пожежної охорони?

60.Які основні завдання пожежної профілактики?

61.Що є першим завданням пожежної профілактики та якими шляхами воно вирішується?

62.Що є другим завданням пожежної профілактики та якими шляхами воно вирішується?

63.Що є третім завданням пожежної профілактики та якими шляхами воно вирішується?

64.Що є четвертим завданням пожежної профілактики та якими шляхами воно вирішується?

65.Що означає термін «пожежна безпека об’єкта» та чим вона повинна забезпечуватися?

66.Які вимоги висуваються до систем пожежної безпеки об’єктів?

67.Що таке «система запобігання пожежі» та які вимоги висуваються до її способів забезпечення пожежної безпеки об’єкта?

68.Яким чином досягається запобігання утворення горючого середовища?

69.Яким чином досягається запобігання утворення в горючому середовищі джерел запалення?

70.Що таке «система протипожежного захисту» та які вимоги висуваються до її способів забезпечення пожежної безпеки об’єкта?

71.Що включають організаційно-технічні заходи із забезпечення пожежної безпеки об’єкта.

72.Що означають терміни «ринок», «критий ринок», «павільйон», «кіоск», «контейнер» та «палатка» та в чому полягає особливість пожежної небезпеки ринків?

73.Які загальні вимоги пожежної безпеки висуваються до ринків?

74.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до критих ринків?

75.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до торгівельних рядів із кіосків (павільйонів) та контейнерів?

76.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до об'ємно-планувальних та конструктивних рішень кіосків (павільйонів)?

77.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до торгівельних рядів з палаток, з автомобілів, автомобілів з причепами чи лише причепів, з навісів?

78.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до території відкритих ринків?

79.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до водопостачання ринків?

80.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до систем опалення ринків?

81.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до електрообладнання ринків?

82.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до зв’язку і сигналізації ринків?

83.Що являють собою матеріальні склади та в чому полягає особливість їх пожежної небезпеки?

84.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до об’ємно-планувальних рішень складських будинків?

85.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до конструктивних рішень складських будинків?

86.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до навантажувально-розвантажувальних рамп, платформ та пандусів?

87.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до водопостачання і каналізації складських будинків?

88.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до опалення, вентиляції та кондиціювання складських будинків?

89.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до електрообладнання складських будинків?

90.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до зв'язку і сигналізації складських будинків?

91.Дотриманням яких вимог пожежної безпеки забезпечується протипожежний режим в складських будинках?

92.Що являють собою автозаправні станції та в чому полягає особливість їх пожежної небезпеки?

93.Які загальні вимоги пожежної безпеки висуваються до розміщення АЗС?

94.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до розміщення традиційних, блочних, контейнерних та модульних АЗС?

95.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до розміщення ПАЗС, ПЗП?

96.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до розміщення АГЗС, АГЗП?

97.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до розміщення АГНКС, БП АЗС?

98.Які загальні вимоги пожежної безпеки висуваються до будинків та споруд АЗС?

99.Які специфічні вимоги пожежної безпеки висуваються до будинків і споруд АГЗС, стаціонарних АГЗП, АГНКС та БП АЗС?

100.Які існують вимоги пожежної безпеки щодо обладнання АЗС засобами протипожежного захисту.

101.Дотриманням яких загальних вимог пожежної безпеки забезпечується протипожежний режим на АЗС?

102.Дотриманням яких вимог пожежної безпеки забезпечується протипожежний режим на ПАЗС?

103.Дотриманням яких вимог пожежної безпеки забезпечується протипожежний режим на КАЗС?

104.Що означає термін «висотний будинок» та в чому полягає особливість пожежної небезпеки висотних будинків?

105.Які загальні вимоги пожежної безпеки висуваються до висотних будинків?

106.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до об’ємно-планувальних рішень висотних будинків?

107.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до конструктивних рішень висотних будинків?

108.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до матеріалів у висотних будинках?

109.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до інженерного обладнання висотних будинків?

110.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до вентсистем та протидимного захисту висотних будинків?

111.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до ліфтів висотних будинків?

112.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до електросилових мереж висотних будинків?

113.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до систем сміттєвидалення висотних будинків?

114.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до автоматичних систем пожежної сигналізації висотних будинків?

115.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до протипожежного водопроводу висотних будинків?

116.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до автоматичних системи пожежогасіння висотних будинків?

117.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до систем оповіщення висотних будинків?

118.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до об'єктових пунктів пожежогасіння висотних будинків?

119.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до пожежобезпечних зон висотних будинків?

120.Які загальні вимоги пожежної безпеки висуваються до культових споруд?

121.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до об’ємно-планувальних рішень культових споруд?

122.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до конструктивних рішень культових споруд?

123.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до матеріалів у культових спорудах?

124.Які вимоги пожежної безпеки висуваються до інженерного обладнання культових споруд?


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 271 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)