АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Ефект доходу й ефект заміни. Низькоякісні блага й товари Гіффіна

Прочитайте:
  1. А.3.3.1. Комбінації антигіпертензивних лікарських засобів, що довели свою ефективність
  2. Анатомічні дефекти і прирівняні до них стани
  3. Бакалавры дефектологического образования
  4. Биохимическим дефектом.
  5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА
  6. Взаимоотношения врача и педагога-дефектолога
  7. ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕВРОПАТОЛОГИИ И ДЕФЕКТОЛОГИИ
  8. Віддалені ефекти променевого ураження
  9. Внешние эффекты и общественные блага
  10. ВРАЧ - ПЕДАГОГ-ДЕФЕКТОЛОГ - БОЛЬНОЙ -ОКРУЖЕНИЕ БОЛЬНОГО

 

Припустимо, ціна блага Х знижується з РX1 до РX2, а ціна блага Y залишається сталою. У цьому випадку відбуваються два процеси:

1) Споживачі можуть дозволити собі купити більше блага Х, тому що росте їхній реальний доход (ефект доходу).

2) Споживачі почнуть споживати більше блага Х, тому що воно стало відносно більше дешевим, ніж благо Y(ефект заміни).

Ці два процеси відбуваються одночасно, але ми підкреслимо їхвідмінність, проаналізувавши, якою мірою збільшення попиту на благо викликано ефектом доходу, а якою – ефектом заміни. Використаємо інтерпретацію Дж. Хікса.

Припустимо, що в результаті зниження цін на благо Х положення рівноваги споживача перемістилося із точки Е0 у точку Е1 (мал. 2.12) і Х0 у Х1 – загальний ефект зміни попиту.

 

 
 

Рис. 2.12 - Ефект доходу й ефект заміни для нормальних благ

Ефект заміни являє собою зміну споживання товару пов'язане зі зміною його ціни за умови, що рівень корисності (або реальний доход споживача) залишається незмінним.

Щоб виміряти ефект заміни проведемо на графіку лінію, паралельну R1S1 так, щоб вона була дотичною до кривої байдужості U1 (відповідає колишньому реальному доходу, але новому співвідношенню цін). Відрізок Х0Х2 – показує зміну попиту в результаті дії ефекту заміни.

Ефект доходу являє собою зміну споживання товару, викликане ростом купівельної спроможності при умові, що ціни на товар не змінились. На графіку ріст купівельної спроможності виражався б зрушенням лінії R2S2 у положення R1S1 і переходом із точки рівноваги Е2 у точкуЕ1. Відрізок Х2Х1показує зміну попиту в результаті дії ефекту доходу.

Ефект доходу є позитивним для нормальних товарів і негативним для низькоякісних товарів (при рості доходу споживання товару знижується) (мал. 2.13).

 
 

Рис 2.13 - Ефект доходу й ефект заміни для низькоякісних благ

 

Хоча для низькоякісних благ ефект доходу негативний, він рідко буває настільки великим, щоб переважити позитивний ефект заміни. У підсумку, коли ціни знижуються, споживання низькоякісних благ однаково росте.

Для деяких товарів негативний ефект доходу дуже великий і більше ефекту заміни. Такі товари називають товарами Гіффіна. Товар Гіффіна– це товар, що займає велике місце в бюджеті незаможних споживачів, попит на який за інших рівних умов змінюється в тому ж напрямку, що й ціна (крива попиту стає висхідною), оскільки ефект доходу перевищує ефект заміни (мал. 2.14).

 

 


Рис. 2.14 - Ефект доходу й ефект заміни для товарів Гіффіна

 

 

Питання для самоперевірки

 

1. Що розуміють під корисністю блага?

2. В чому різниця між кардиналістським і ординалістським підходом до пояснення поведінки споживача?

3. Чи існують товари, для яких не діє закон спадної граничної корисності?

4. Яку поведінку споживача можна вважати раціональною?

5. Чому реальним споживачам не завжди притаманна раціональна поведінка?

6. Побудуйте свою криву байдужості для набору з двох товарів (наприклад банани і морозиво). Чи відрізняється ваша кривав байдужості від аналогічної кривої вашого товариша? Від чого залежить форма кривої байдужості?

7. Які припущення лежать в основі теорії поведінки споживача?

8. Чому криві байдужості не перетинаються?

9. Що таке бюджетне обмеження, чим воно визначається? Чи завжди споживачі діють у рамках бюджетного обмеження?

10. Кардиналістська теорія, пояснюючи поведінку споживача, використовує категорію «гранична корисність» і закон спадної граничної корисності. Яка категорія використовується в ординалістській теорії для пояснення тих же закономірностей?

11. Яким є співвідношення ефекту доходу і ефекту заміни для нормальних, низькоякісних товарів і товарів Гіффіна?12. Наведіть приклади товарів Гіффіна для різних країн (в тому числі для України).

 


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 304 | Нарушение авторских правПри использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.01 сек.)