АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Прочитайте:
  1. Android Studio — безкоштовне середовище розробки на основі IntelliJ IDEA, що надає інтегровані інструменти для розробки та налагодження додатків для платформи Android.
  2. II. Стадия формирования атеросклеротической бляшки.
  3. QRS уширен, деформирован
  4. АНОМАЛИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ С ДЕФИЦИТОМ ПАРЕНХИМЫ.
  5. Бланк информированного согласия больного на обследование на наличие ВИЧ-инфекции».
  6. Бронхоэктатическая болезнь: механизмы формирования бронхоэктазов, клиническая картина, инструментальная и лабораторная диагностика, лечение.
  7. Будущее формируется сегодня
  8. Будьте информированны.
  9. В каких случаях велика вероятность того, что закрытие неизмененного трехстворчатого клапана может внести свой вклад в формирование первого сердечного тона?
  10. В каком органе эпителий формирует трёхмерную сеть?

Для діагностики виконання конкретних цілей кожного заняття (поточний контроль) і змістового модулю (проміжний контроль) застосовуються комп'ютерні і безмашинні тести, розв'язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. Рекомендується застосовувати види об'єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 184 бали, 16 додаткових балів (5 – за курсову роботу; 6-11 – за індивідуальний проект).

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:

 

Традиційна оцінка Конвертація у бали
Модуль
“5”
“4”
“3”
“2”

 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5” на кількість тем у модулі (184) з додаванням балів за курсову (5) та індивідуальну самостійну роботу (6-11) і дорівнює 200 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (56).

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

Кількість балів за індивідуальну СРС (індивідуальний проект) дорівнює 11 балів і вираховується як різниця між максимальною кількістю балів за модуль (200) і поточною навчальною діяльністю з максимальною кількістю балів за курсову роботу (184+5). Бали за індивідуальну СРС нараховуються при успішному її захисті.

Оцінка успішності студентів з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням щоденних поточних оцінок за окремі заняття, проміжних оцінок за змістові модулі, а також оцінок за курсову роботу та індивідуальний проект .

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з історії медицини виставляється лише студентам, яким зараховані усі змістові модулі з дисципліни.

Кількість балів, яку студент набирає з дисципліни, визначається як кількість балів з модуля дисципліни.

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ЕСТS та 4-ри бальною (традиційною):

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:

 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник
А Найкращі 10% студентів
В Наступні 25% студентів
С Наступні 30% студентів
D Наступні 25% студентів
E Останні 10% студентів

 

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Для студентів за спеціальністю 7.110101 “лікувальна справа, ” які навчаються з історії медицини за єдиним навчальним планом і єдиною навчальною програмою з історії медицини, вибірка складається із усіх студентів названої спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:

 

Оцінка ЕСТS Оцінка за 4-ри бальною шкалою
А “5”
В, С “4”
D, E “3”
FX, F “2”

 Оцінка з дисципліни FX, F (“2”)виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль після завершення її вивчення.

Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку Fпо завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму модулю або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.


Дата добавления: 2015-02-02 | Просмотры: 299 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)