АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Що таке радіонукліди?

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 496.

*1). Це загальна назва будь-яких радіоактивних атомів

2). Це показник чутливості радіометричних приладів

3). Це індикатор бактеріологічного забруднення повітря

4). Це показник свіжості повітря

5). Це показник фальсифікації молока

6). Це органічна сполука

7). Їх створили фізики

5. Іонізуюче випромінювання це:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 254-260.

*1). Випромінювання, взаємодія яких з середовищем приводить до іонізації з утворенням електричних зарядів різних знаків

2). Будь-які промені

3). Штучне освітлення

4). Комбіноване освітлення

5). Промені сонця

6. У яких стаціонарних відділеннях стоматологічних лікарень використовують рентгентерапевтичні установки для лікування:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 528-531.

*1). У рентгенологічних онко-відділеннях

2). У будь-якому відділенні стомат. поліклініки

3). Бажано у одному із відділень стомат. поліклініки

4). Краще у приймальному відділенні стоматологічної лікарні

5). За рішенням трудового колективу лікувально-профілактичного закладу

7. У яких стаціонарних відділеннях лікарень використовують дистанційну променеву терапію:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 531-532.

*1). У спеціалізованих радіологічних відділеннях багатопрофільних лікарень

2). Це можливо в будь-якому стаціонарному відділенні лікарні

3). Це можливо в усіх лікарняних стаціонарах крім дитячих

4). Краще дистанційну променеву терапію використовувати у поліклініках

5). У кабінетах ЕКГ

8. До категорії А опромінюваних людей відносять персонал який постійно перебуває:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 522.

*1). У кімнатах для приготування барієвої суміші та фотолабораторій рентгенкабінетів

2). У приміщеннях лікарняного архіву

3). У поліклініці онкодиспансеру

4). У приймальному відділені лікарні

5). У баклабораторії санепідстанції

9. До категорії Б опромінюваних людей відносять персонал, який:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 642-643.

*1). Знаходиться у суміжних приміщеннях з процедурною рентгенкабінету

2). Постійно перебуває у приміщеннях процедурних радіологічних відділень

3). Постійно перебуває у кімнатах управління апаратами іонізуючих випромінювань

4). Постійно перебуває у кімнатах для приготування барієвої суміші

5). Надає консультативну допомогу онкохворим

10. До категорії В відносять:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 642-643.

*1). Все населення

2). Тільки радіологів

3). Тільки рентгенологів

4). Тільки персонал АЕС

5). Тільки рентгенологів та радіологів

11. Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгенодіагностичного кабінету використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані рентгенапарата, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з просвинцьованої гуми. Які ще засоби екранування необхідні?

1). Обмеження тривалості робочого дня

2). Гумові чоботи з додатком свинцю

*3). Нагрудний фартух з просвинцьованої гуми

4). Дистанційне управління рентгенапаратом

5). Вказаних засобів досить

 

У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної терапії використовується гамма-установка типу “Агат”, джерелом випромінювання якої є ізотоп кобальту, що знаходиться в стальній ампулі. Який з перелічених способів захисту персоналу від впливу іонізуючого випромінювання з урахуванням типу джерела необхідно використовувати в першу чергу?1). Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка персоналу

2). Герметизація установки

3). Заходи планувального характеру(зонування приміщення)

4). Обладнання приміщень ефективною вентиляцією

*5). Екранування джерела

13. Вкажіть ліміт ефективної дози за рік для категорії А (особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань) відповідно до норм радіаційної безпеки (НРБ-97):

*1). 20 мЗв/рік (2 бер/рік)

2). 40 мЗв/рік (4 бер/рік)

3). 2 мЗв/рік (0,2 бер/рік)

4). 10 мЗв/рік (1 бер/рік)

5). 5 мЗв/рік (0,5 бер/рік)

14. Під час контролю радіаційної обстановки у відділенні лікування відкритими джерелами іонізуючих випромінювань, працівниками служби радіаційної безпеки було встановлено, що рівень радіоактивного забруднення бета-активними нуклідами робочих поверхонь знаходиться на рівні 900 част/хв.см2, спецодягу 420 част/хв. см2. Зробіть найбільш правильний варіант заключення про можливість роботи персоналу в даних умовах:

*1). Робота може проводитись протягом всього робочого дня

2). Робота може проводитись протягом 2 годин за робочу зміну

3). Робота може проводитись протягом 4 годин за робочу зміну

4). Робота може проводитись протягом 1 години за робочу зміну

5). Робота може проводитись лише за умови прийому радіопротекторних препаратів

15. Назовите ионизирующее излучение, которое характеризуется наибольшей ионизирующей способностью:
* 1). α-излучения
2). β-излучения
3). γ-излучения
4). Нейтронное излучение
5. Рентгеновское излучение

16. Назовите единицы, используемые в радиационной гигиене для измерения поглощенной в воздухе дозы:
1). Кюри
2). Беккерель
3). Мг-экв. радуюсь
* 4). Рентген
5. Кулон / кг
17. Назовите основные виды соматических лучевых поражений:

Заболевания крови
2). Рецессивные генные мутации
3). Поражение центральной нервной системы
4). Лейкозы
* 5). Локальные лучевые поражения

18. Назовите основные виды соматики-стохастических лучевых поражений:

1). Анемии
* 2). Лейкозы
3). Миопия

4). Маразм
5). Гипертоническая болезнь
19. Хроническая лучевая болезнь развивается при облучении, эквивалентная доза которого равна; мЗв / сутки:
1). 0,05-0,1 мЗв / сутки
2). 0,1-0,5 мЗв / сутки
3). 0,5-1 мЗв / сутки
* 4). 1-5 мЗв / сутки
5. 5-10 мЗв / сутки
20. Материалы, используемые для защиты при работе с источниками рентгеновского излучения, кроме:
1). Свинец и чугун
2). Просвинцьоване стекла и просвинцьована резина
3). Барит и барит-бетон

*4). Алюминий
5). Железо
21. Параметры противорадиационной защиты, которые определяются расчетными методами, кроме:
1). Количество радионуклида
2). Продолжительность работы с источниками ионизирующего излучения
3). Расстояние, при которой не создается доза облучения, превышающую допустимую дозу
4). Необходимая толщина защитного экрана
*5). Токсичность радионуклида
22. Назовите минимальную дозу кратковременного облучения, которая может стать причиной возникновения острой лучевой болезни (Зв, бэр):
1). 0,01 Зв (0,1 бер)
2). 0,1 Зв (1 марта)
3). 0,01 Зв (10 бэр)
* 4). 1,0 Зв (100 бэр)
5. 100 Зв (1000 бэр)
23. Особенности влияния ионизирующего излучения и радионуклидов на организм человека все, кроме:
1). Опасность при внутреннем облучении тем выше, чем активнее количество вещества, поступившее
* 2). Опасность повышается при увеличении роста человека
3). Опасность повышается при уменьшении скорости выведения радионуклидов из организма
4). Опасность повышается при увеличении периода полураспада
5). От химических свойств радионуклида зависит избирательность его накопления в органах и тканях
24. Для создания радиационной безопасности медицинского персонала рентгенодиагностического кабинета использовать защитные средства типа экранов: просвинцьоване стекло на экране рентгенаппарат, большая и малая передвижные защитные ширмы, полог и защитные рукавицы с просвинцьованои резины. Какие еще средства экранирования необходимы?
1). Ограничение продолжительности рабочего дня
2). Резиновые сапоги с приложением свинца
* 3). Нагрудный фартук с просвинцьованои резины
4). Дистанционное управление рентгенапаратом
5. Указанных средств достаточно

 

 

Методика контролю протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах, зокрема в рентгенологічному відділенні (кабінеті) стоматологічної поліклініки.

 

1. Перерахуйте основні приміщення рентгенологічного відділення стоматологічної кліники:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 528-530.

*1). Кабінет для рентгенографії зубів

2). Операційна

3). Кабінет флюорографії

4). Кабінет цистографії

5). Кабінет телегаматерапії

2. Перерахуйте основні приміщення кабінету рентгендіагностики, зокрема:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 528-530.

1). Процедурна

2). Пультова

* 3). Кімната психологічного розвантаження

4). Фотолабораторія

5). Кабінет лікаря

3. Укажіть, в якому підрозділі радіологічного відділення лікарні існує найбільша небезпека зовнішнього опромінення персоналу (категорія А):

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 532-533.

1). У відділенні дистанційної променевої терапії

*2). У відділенні для лікування закритими джерелами при їх мануальному введенні

3). У відділенні для лікування напіввідкритими радіоізотопами

4). У відділенні радіонуклідної діагностики

5). У радіоактивних сховищах

4. Укажіть нормативні значення кратності обміну повітря в процедурній рентгенологічного відділення:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 528-529.

1). Не більше 2

2). 3

3). Від 10 до 15

4). 6

*5). Не менше 5

5. Назвіть основну дозиметричну величину, яка характеризує радіаційну обстановку в приміщеннях радіологічного відділення лікарні, що призначене для проведення дистанційної променевої терапії:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 531-532.

1). Поглинута доза

2). Еквівалентна доза

*3). Експозиційна доза

4). Щільність потоку часток

5). Рівень радіоактивного забруднення поверхонь

6. Назвіть основну дозиметричну величину, яка характеризує радіаційну обстановку у радіологічному відділенні лікарні, що призначене для лікування відкритими джерелами іонізуючих випромінювань:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 532-533.

1). Поглинута доза

2). Еквівалентна доза

3). Експозиційна доза

4). Щільність потоку часток

*5). Рівень радіоактивного забруднення поверхонь

7. Назвіть фактори, що формують дозові навантаження персоналу при проведенні рентгенодіагностичних процедур, зокрема:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 528-529.

*1). Особливості мікроклімату

2). Напруга на рентгенівській трубці

3). Кваліфікація персоналу

4). Використання засобів захисту

5). Умови фільтрації первинного пучка випромінювання

 

8. Назвіть системну одиницю гранично допустимої дози опромінення персоналу (категорія А):

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 643.

1). Рентген

2). Грей

3). Рад

*4). Зіверт

5). Кюрі

 

9. Доза опромінення медичної сестри радіологічного відділення лікарні становить 100 мкЗв при тривалості роботи з джерелами випромінювання 20 годин за тиждень. Розрахуйте дозу опромінення при скороченні тривалості роботи до 10 годин за тиждень:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 643.

1). 75 мкЗв

*2). 50 мкЗв

3). 30 мкЗв

4). 25 мкЗв

5). 10 мкЗв

10. Назвіть величину гранично допустимої дози для лікаря–рентгенолога за один робочий тиждень:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 628-629.

1). 1 Рад

2). 20 Рад

3). 10 Кюрі

*4). 0,4 мЗв (0,04 Бер)

5). 5 Рентген

11. Назвіть максимальні дозові навантаження персоналу радіологічного відділення за робочий тиждень:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 513.

*1). 40 мР

2). 10 мР

3). 20 мкР

4). 17 мР

5). 1 Р

12. Назвіть дозову межу опромінення за рік для населення категорії Б, Зв:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 643.

1). 1 мЗв

*2). 2 мЗв

3). 10 мЗв

4). 5 мЗв

5). 15 мЗв

13. Назвіть дозову межу опромінення для населення категорії В, Зв:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. .

1). 0,5 мЗв

*2). 1 мЗв

3). 0,05 мЗв

4). 10 мЗв

5). 0,025 мЗв

 

14. Назвіть мінімальну дозу короткочасного опромінення, яка може стати причиною виникнення гострої променевої хвороби (Зв, бер):

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 522.

1). 0,01 Зв (0,1 бер)

2). 0,1 Зв (1 бер)

3). 0,01 Зв (10 бер)

*4). 1,0 Зв (100 бер)

5). 100 Зв (1000 бер)

15. Назвіть ліміт ефективної дози за рік для осіб , які віднесені до категорії А (особи, які постійно або тимчасово працюють з джерелами іонізуючого випромінювання), Зв:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.496-499 .

1). 0,01 мЗв/рік

2). 0,1 мЗв/рік

3). 0,01 мЗв/рік

*4). 20 мЗв/рік

5). 100 мЗв/рік

16. Рентгенологічний кабінет стоматологічної лікарні розташований на другому поверсі, має площу 40 м2. Пульт керування винесений за екрановану ширму. Суміжних із кабінетом по вертикалі і горизонталі палат немає. Яка мінімальна кількість помешкань повинна входити до складу рентгенкабінету?

*1). 3

2). 1

3). 2

4). 4

5). 5

В Луганській обласній лікарні рентгендіагностичного кабінету, для створення радіаційної безпеки медичного персоналу використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, нагрудний фартух з просвинцьованого матеріалу. Які ще засоби екранування необхідні?

1). Гумові чоботи з додатком свинцю

2). Обмеження тривалості робочого дня

3). Дистанційне управління рентгенапаратом

*4). Запона та захисні рукавиці з просвинцьованої гуми

5). Вказаних заходів досить

18. Эффективная доза за год, в среднем за пять последовательных лет, для лиц из населения в соответствии с НРБ-96 не должна превышать:
а. 20 мЗв
б. 10 м3в
в. 5 мЗв
г. 2 м3в
*д. 1 мЗв
19. Годовая эффективная доза облучения практически здоровых лиц при проведении профилактических медицинских рентгеновских исследований не должна превышать:
а. 0,5 мЗв
*б. 1,0 мЗв
в. 2,0 м3в
г. 5,0 мЗв
д. 10 мЗв
20. В соответствии с НРБ-96 для лиц из персонала группы А эффективная доза за год, в среднем за пять последовательных лет, не должна превышать:
а. 50 мЗв
б. 30 мЗв
*в. 20 мЗв
г. 10 мЗв
д. 5 м3в
21. В соответствии с НРБ-96 для лиц из персонала группы Б основные дозовые пределы установлены на уровне:
а. равных дозовых пределов для персонала группы А
*б. в четыре раза ниже дозовых пределов для персонала группы А
в. на уровне предела дозы для населения
г. правильно: а и б
д. правильно: б и в
22. Для створення радіаційної безпеки медичного персоналу рентгендіагностичного кабінету використані захисні засоби типу екранів: просвинцьоване скло на екрані рентгенкабінету, велика і мала пересувні захисні ширми, запона та захисні рукавиці з просвинцьованої гуми. Які ще засоби екранування необхідні?

a) Гумові чоботи з додатком свинцю.

b) Обмеження тривалості робочого дня.

c) Дистанційне управління рентгенапаратом.

d) Вказаних заходів досить.

e) +Нагрудний фартух з просвинцьованого матеріал

У радіологічному відділенні для внутрішньопорожнинної терапії використовується гама-установки типа “Агат”, джерелом ізотоп кобальту, який знаходиться в стальній ампулі. Який з перелічених способів захисту персоналу від впливу іонізуючого випромінювання необхідно використовувати в першу чергу з урахуванням типу джерела?

a) Герметизація установки.

b) Заходи планувального характеру (зонування приміщення).

c) Устаткування приміщень ефективною вентиляцією.

d) Використання засобів індивідуального захисту та санітарна обробка персоналу.

e) +Екранування джерела та робочого місця.


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 539 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.014 сек.)