АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження. Виберіть з наведеного фізіометричний метод досліджень

Прочитайте:
  1. A- Ручной метод
  2. Cовременные методы лечения миомы матки
  3. I. Иммунология. Определение, задачи, методы. История развитии иммунологии.
  4. I. Методические указания по составлению акта (заключения) судебно-психиатрической экспертизы
  5. I. Науково-методичне обгрунтування теми
  6. I. Научно-методическое обоснование темы
  7. I. Научно-методическое обоснование темы.
  8. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО
  9. I. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  10. II) Методы исследования и симптомы поражения III, IV, VI пары ЧН

*1). Визначення ЖЄЛ

2). Визначення форми грудної клітки.

3). Вимірювання зросту

4). Визначення маси тіла

5). Визначення форми хребта

 

При проведенні медичного огляду у всіх учнів 7 класу визначили відповідність біологічного розвитку календарному віку за такими критеріями: щорічне збільшення довжини тіла, осифікація кісток кисті, кількість постійних зубів, розвиток вторинних статевих ознак. Який з перерахованих критеріїв є найбільш інформативним показником біологічного віку?

1). Розвиток вторинних статевих ознак

2). Зріст

3). Щорічне збільшення зросту

4). Кількість постійних зубів

*5).Осифікація кісток кисті

 

 

З метою оцінки фізичного розвитку підлітків проведені їх обстеження за показниками: м’язова сила, обводи грудної клітки, голови, життєва ємність легень, довжина і маса тіла, форма грудної клітки, хребта, оволосіння під пахвами. Які з вище наведених показників відносяться до фізіометричних?

1). Форма хребта, довжина тіла

*2). Життєва ємність легень, м’язова сила

3). Обвід грудної клітки, оволосіння під пахвами

4). Форма грудної клітки, довжина тіла 5). Обвід голови, маса тіла

 

 

Методи дослідження та оцінка здоров’я індивідууму під впливом факторів навколишнього середовища.

 

 

1. Укажіть категорії дітей та підлітків, яких слід віднести до I групи здоров’я:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 394.

*1). Особи, що не мають відхилень у функціональному стані основних органів і систем організму

2). Особи, що мають функціональні відхилення у стані основних органів і систем організму

3). Особи, що часто та тривало хворіють

4). Особи, що мають хронічні захворювання у стадії компенсації

5). Особи, що мають хронічні захворювання у стадії субкомпенсації

 

2. Укажіть категорії дітей та підлітків, яких слід віднести до II групи здоров’я:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 394.

1). Особи, що не мають відхилень у функціональному стані основних органів і систем організму

2). Особи, що мають нормальний фізичний та нервово-психічний розвиток, який відповідає вікові

*3). Особи, що мають функціональні відхилення у стані основних органів і систем організму

4). Особи, що мають хронічні захворювання у стадії компенсації

5). Особи, що мають хронічні захворювання у стадії субкомпенсації

 

3. Укажіть категорії дітей та підлітків, яких слід віднести до V групи здоров’я:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 394.

1). Особи, що не мають відхилень у функціональному стані основних органів і систем організму

2). Особи, що мають нормальний фізичний та нервово-психічний розвиток, який відповідає вікові

*3). Особи, що мають хронічні захворювання у стадії декомпенсації

4). Особи, що часто та тривало хворіють

5). Особи, що не мають хронічних захворювань

 

4. Перерахуйте основні соматометричні показники фізичного розвитку дітей та підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 399.

1). Ступінь жировідкладання

2). М’язова сила

*3). Маса тіла

4). Життєва ємкість легень

5). Ознаки статевого дозрівання

 

5. Назвіть прилади та обладнання, які необхідні для визначення маси тіла дітей та підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 400.

*1). Медична вага

2). Рулетка

3). Універсальний росто-партомір

4). Металевий антропометр

5). Сантиметрова стрічка 

6. Назвіть прилади та обладнання, які необхідні для визначення обводу грудної клітки тіла дітей та підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 400.

1). Станковий дерев`яний ростомір

2). Рулетка

3). Універсальний росто-партомір

4). Металевий антропометр

*5). Сантиметрова стрічка

7. Назвіть вихідні матеріали для оцінки фізичного розвитку методом сигмальних відхилень:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 402.

1). Стандарти показників біологічного розвитку

*2). Віково-статеві стандарти фізичного розвитку

3). Віково-статеві стандарти розвитку психофізіологічних функцій

4). Оціночні таблиці фізичного розвитку (шкали регресії за ростом)

5). Віково-статеві стандарти рухової активності

 

8.Для визначення бічних викривлень хребта застосовується прилад:

Даценко І.І., Денисюк О.Б., Долошицький С.Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. — 2-ге вид. Львів: Світ, 2001. — С. 225.

1). зростомір;

2). товщинний циркуль;

*3). сколіозиметр;

4). динамометр;

5). антропометр;

 

 

9.Ноги нормальної форми одночасно стикаються у ... точках:

Даценко І.І., Денисюк О.Б., Долошицький С.Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. — 2-ге вид. Львів: Світ, 2001. — С. 226.

1). 1;

2). 2;

*3). 3;

4). 4;

5). 5;

 

 

10.Плантографія - це метод оцінки:

Даценко І.І., Денисюк О.Б., Долошицький С.Л. та ін. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять / За ред. І.І. Даценко. — 2-ге вид. Львів: Світ, 2001. — С. 226.

1). форми хребта;

2). форми грудної клітки;

3). ступеня розвитку мускулатури;

4). ступеня жировідкладення,

*5). ступеня сплощення стопи.

 

11.Середній ступінь фізичного розвитку дитини характеризується величи­ною сигмального відхилення від середньої арифметичної в межах:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 533.

1). від +2,1σ і більше;

2). +1,1 - +2σ;

*3). -1 - +1σ;

4). -1,1 - -2σ;

5). від -2,1σ і нижче.

 

12. До дошкільного віку належать діти, що мають... років:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 526.

1). 0-7;

2). 3-7;

3). 1-7;

4). 2-7;

*5). 4-7.

 

 

13. Назвіть основні соматоскопічні характеристики опорно-рухового апарату дітей та підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 397.

1). Розвиток молочних залоз

2). Ступінь жировідкладання

*3). Кістяк

4). Розвиток щитовидного хряща гортані

5). Масо-ростовий показник

14. Укажіть основні критерії оцінки біологічного розвитку:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 405-406.

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 533.

*1). Кількість постійних зубів

2). Кількість молочних зубів

3). Маса тіла

4). Щомісячне збільшення росту

5). Ступінь розвитку первинних статевих ознак

 

15. Укажіть, у якому стані та положенні проводиться вимірювання обводу грудної клітки:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 400.

1). Тільки у стані спокою

2). Тільки у стані максимального вдиху

3). Тільки у стані максимального видиху

4). Як у стані максимального вдиху, так і у стані максимального видиху

*5). У стані спокою, максимального вдиху та максимального видиху

 

16. Назвіть провідні методи гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 400-403, 410.

1). Метод степ-енергометрії

*2). Метод сигмальних відхилень з графічним зображенням профілю фізичного розвитку

3). Кореляційний метод

4). Регресійний метод

5). Дискримінантний метод

 


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1322 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.012 сек.)