АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Який з наведених показників характеризує інтенсивність процесів самоочищення води

Прочитайте:
  1. А. Посилення катаболічних процесів
  2. Для яких з наведених нижче організмів менделівська гіпотеза чистоти гамет не є прийнятною?
  3. На основі якої з наведених нижче формул можна визначити коефіцієнт успадкованості ознаки?
  4. Під час розтину трупа жінки в тканинах головного мозку патологоанатом виявив личинки стьожкових червів - цистицерки. Якому з наведених гельмінтів вони належать?
  5. У яких з наведених нижче організмів в природі найчастіше зустрічаються поліплоїдні види?
  6. Характеристика імунопатологічних процесів.
  7. Цільові значення показників, що забезпечують ренопротекцію при ХЗН (адаптовано згідно до NKF K/DOQI , JNC 7, ESH/ESC, EBPG, 2003)
  8. Яка з наведених властивостей не є характерною для гена?
  9. Яка з наведених нижче рослин піддалася дії як природнього, так і штучного доборів?

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

1). окисність

*2). БПК

3). аміак

4). хлориди

5). твердість.

22. Прозорість води визначається в:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 198.

1). балах

2). градусах

*3). сантиметрах

4). мг/дм3

5). мг×екв/дм3

23. Колірність води визначається в:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 204.

1). балах

*2). градусах

3).сантиметрах

4). мг/дм3

5). мг×екв/дм3

24. Запах води визначається в:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 204.

*1). балах

2). градусах

3). сантиметрах

4). мг/дм3

5). мг×екв/дм3

25. Каламутність води визначається в:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 204.

1). балах

2). градусах

3). сантиметрах

*4). мг/дм3

5). мг×екв/дм

26. Загальна твердість – це:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 156.

1). твердість, яка обумовлена сульфатами Са та Мg

2). твердість, яка обумовлена гідрокарбонатами Са та Мg

*3). твердість не кип’яченої води

4). твердість води після кип’ятіння

5). твердість, що усувається в часі кип’ятіння.

27. Постійна твердість – це:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 156.

1). твердість, яка обумовлена солями Са та Мg

2). твердість, яка обумовлена гідрокарбонатами Са та Мg

3). твердість не кип’яченої води

*4). твердість води після кип’ятіння

5). твердість, що усувається після кип’ятіння.

28. Тимчасова твердість – це:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 156.

1). твердість, яка обумовлена солями Са та Мg

2). твердість некип’яченої води

3). твердість води після кип’ятіння

*4). твердість, що усувається в часі кип’ятіння.

5). твердість, яка обумовлена карбонатами Ca

29. БПК – це показник:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

1). вмісту вільно розчиненого кисню у воді

2). інтенсивності органічного забруднення водойм

3). інтенсивності життєдіяльності патогенних мікроорганізмів

*4). інтенсивності процесів самоочищення води

5). інтенсивності поглинання кисню гідробіонтами.

30. Окислюваність – це показник:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

1). вмісту вільно розчиненого кисню у воді

*2). інтенсивності органічного забруднення води

3). інтенсивності життєдіяльності патогенних мікроорганізмів

4). інтенсивності процесів самоочищення води

5). інтенсивності поглинання кисню гідробіонтами.

31. Окисність питної води не повинна перевищувати, мг/дм3:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 202.

1). 0

2). 2

*3). 4

4). 6

5). 10.

 

 

Фізіолого-гігієнічне значення основних нутрієнтів харчового раціону тваринного походження. Склад та властивості харчових продуктів.

 

 

1. Укажіть максимальний термін зберігання консервів у банках, при якому не відбувається суттєвих негативних змін їх вмісту (у роках):

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 328.1). 0,5-1

2). 1,0-1,5

3). 1,5-2

4). 2-2,5

*5). 3-4

2. Укажіть прилади, що використовують для визначення щільності та жирності молока:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 317.

1). Анемометр

*2). Лактоденсиметр

3). Хронорефлексометр

4). Психрометр

5). Калориметр

3. Назвіть нормативні показники щільності молока (у г/см3):

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 318.

1). 1,034-1,036

2). 1,030-1,031

3). 1,024-1,028

*4). 1,028-1,034

5). 1,000-1,040

4. Перерахуйте методи визначення ступеня якості харчових продуктiв:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 318.

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 325-327.

1). Клiнiчнi

*2). Фiзичнi та хiмiчнi

3). Популяцiйнi

4). Седиментацiйнi

5). Гідробіологічні

5. Укажіть, до якої категорії харчових продуктів слід віднести молоко, що розведене водою:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Повноцінний харчовий продукт

2). Продукт-сурогат

*3). Фальсифікований харчовий продукт

4). Умовно придатний продукт

5). Недоброякісний харчовий продукт

6. Укажіть, до якої категорії харчових продуктів слід віднести молоко, що вміщує крохмаль:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Повноцінний харчовий продукт

2). Продукт-сурогат

*3). Фальсифікований харчовий продукт

4). Умовно придатний продукт

5). Недоброякісний харчовий продукт

 

7. Назвіть види харчових продуктів за походженням:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 322-323.

1). Природні натуральні змішані

2). Штучні консервовані

*3). Природні консервовані

4). Продукти-сурогати

5). Природні каталітичні

 

8. Назвіть види харчових продуктів за призначенням:

Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. Загальна гігієна. ― К.: «Вища школа»,1995. ― С. 449.

1). Природні

*2). Енергетичного призначення

3). Продукти-сурогати

4). Штучні консервовані

5). Природні натуральні

9. Укажiть ступенi якостi харчових продуктiв:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Продукт-сурогат

2). Hепридатний продукт

*3). Умовно придатний продукт

4). Продукт поганої якостi

5). Фальсифiкований продукт

10. Дайте визначення поняттю“доброякісний харчовий продукт”

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Продукт, що вироблений для заміни натуральних нутрієнтів

2). Продукт, що звільнений від баластних речовин

3). Продукт, натуральні властивості якого змінені з метою обману споживача

*4). Продукт, що повністю відповідає вимогам Державного стандарту

5). Продукт, що має відхилення від вимог Державного стандарту, проте вони не викликають зрушень у стані здоров’я споживача.

11. Дайте визначення поняттю“харчовий продукт зниженої якості”

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Продукт, що вироблений для заміни натуральних нутрієнтів

2). Продукт, що звільнений від баластних речовин

3). Продукт, натуральні властивості якого змінені з метою обману споживача

4). Продукт, що повністю відповідає вимогам Державного стандарту

*5). Продукт, що має відхилення від вимог Державного стандарту, проте вони не викликають зрушень у стані здоров’я споживача.

12. Дайте визначення поняттю“недоброякісний харчовий продукт”

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Продукт, що має відхилення від вимог Державного стандарту, які викликають зрушення у стані здоров’я споживача і не можуть бути усунені завдяки використанню засобів спеціальної кулінарної обробки

2). Продукт, що звільнений від баластних речовин

3). Продукт, натуральні властивості якого змінені з метою обману споживача

4). Продукт, що повністю відповідає вимогам Державного стандарту

5). Продукт, що має відхилення від вимог Державного стандарту, проте вони не викликають зрушень у стані здоров’я споживача.

13. Дайте визначення поняттю “фальсифікований продукт”

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Продукт, що вироблений для заміни натуральних нутрієнтів

2). Продукт, що звільнений від баластних речовин

*3). Продукт, натуральні властивості якого змінені з метою обману споживача

4). Продукт, що повністю відповідає вимогам Державного стандарту

5). Продукт, що має відхилення від вимог Державного стандарту, проте вони не викликають зрушень у стані здоров’я споживача.

14. Укажіть кількість білків у яловичині (у г%):

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 297.

* 1). 17-20

2). 12-13

3). 3-5

4). 35-40

5). 45-50

15. Укажіть кількість вуглеводів у яловичині (у г%):

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 345.

1). 10-15

2). 3,5-5,0

3). 1,0-3,0

4). 0,5-1,0

*5). 0-0,5

16. Укажіть кількість жирів в яловичині (у г%):

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 297.

1). 35-50

2). 25-30

*3). 2,8-18,7

4). 1,0-2,0

5). 0,1-0,2

17. Укажіть основнийі вид консервування харчових продуктів за механізмом дії:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 327.

1). Фізичні

2). Бактеріологічні

3). Біологічні

4). Органолептичні

*5). Бактеріостатичні

18. Енергетична цінність м’яса та м’ясопродуктів залежить від вмісту:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 344.

1). Білків, фосфоліпідів

2). вітамінів , мінеральних речовин

3). мінеральних речовин

*4). Жирів, білків

5). Вуглеводів, безазотистих речовин, азотистих речовин

19. Повноцінні білки м’яса – це:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 344.

*1). Міозин, актин

2). Коллаген, еластин

3). Міозин, міоглобін

4). Глобулін, альбумін

5). міоглобін

20. Назвіть безазотисті екстрактивні речовини м’яса:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 344.

1). креатин

*2). глікоген

3). пуринові основи

4). ансерин

5). глутатіон

21. Назвіть азотисті екстрактивні речовини м’яса:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 344.

1). молочна кислота

2). глікоген

*3). ансерин

4). пуринові сполуки

5). глютамінова кислота

22. Укажіть вміст білків у доброякісному незбираному молоці корови (у %):

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 353.

1). 3,4-4,0

2). 3,2-3,8

3). 3,0-3,4

*4). 2,8-3,5

5). 2,6-3,0

23. Укажіть вміст вуглеводів у доброякісному незбираному молоці корови (у %):

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С.353.

1). 2,0

2). 3,0

3). 3,5

4). 4,0

*5). 4,8

24. Укажіть вміст жирів у доброякісному незбираному молоці корови (у %):

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С.353.

1). 0-5

2). 1-2

3). 1-3

*4). 3-5

5). 5-7

25. Укажіть вміст солей Са у доброякісному незбираному молоці корови (у мг%):

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 294.

1). 240

2). 200

3). 180

*4). 120

5). 50

26. Укажіть основні методи знезараження молока:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 354-355.

1). Заморожування

2). Консервування

*3). Висушування

4). Випаровування під вакуумом

5). Дезодорація

27. Укажіть, що, згідно з санітарним законодавством, слід зробити з тушею корови, якщо на зрізі м'яса площею 40 см2 виявлено 2 фіни:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 348.

1). Дозволити до реалізації без обмежень

*2). Дозволити до реалізації після знезараження шляхом проварювання у невеличких шматках

3). Передати, за домовленістю з ветеринарним наглядом, на корм тваринам

4). Передати на технічну утилізацію

5). Знищити (спалити або закопати в землю)

28. Hазвiть одиницi кислотностi молока, борошна та хлiба:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 318.

1). Градуси Цельсiя

2). Мiлiметри ртутного стовпчика

3). Проценти

*4). Градуси Тернера

5). Градуси Реомюра

29. Укажіть, чому дорiвнює 1 градус Тернера:

Минх А. А. Методы гигиенических исследований. ― М.: Медицина, 1971. ― С. 436.

1). 1 мл 1 Н розчину лугу, що витрачений на титрування 100 мл молока

2). 0,1 мл 1 Н розчину лугу, що витрачений на титрування 10 мл молока

3). 1 мл 0,1 Н розчину лугу, що витрачений на титрування 10 мл молока

*4). 1 мл 0,1 Н розчину лугу, що витрачений на титрування 100 мл молока

5). 1 мл 0,1 Н розчину кислоти, що витрачена на титрування 100 мл молока

30. Укажiть основні методи пастеризації молока:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 329, 354.

1). Hагрiвання до 100°С протягом 5 хвилин

2). Hагрiвання до 63-65°С протягом 1-2 хвилин

3). Hагрiвання до 80-90°С протягом 30 хвилин

*4). Hагрiвання до 63-65°С протягом 30 хвилин

5). Hагрiвання до 50°С протягом 1 години

31. Укажiть ознаки псування молока:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 318.

1). Температура вища за 25°С

2). Щiльнiсть менша нiж 1,027 г/см3

3). Лужнiсть бiльше 20° Тернера

*4). Кислотнiсть бiльше 20° Тернера

5). Hаявнiсть кухонної солi

32. Hазвiть ознаки фальсифiкацiї молока:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 326.

1). Температура вища за 25°С

*2). Присутність соди

3). Лужнiсть бiльше 20° Тернера

4). Кислотнiсть бiльше 20° Тернера

5). Hаявнiсть кухонної солi

33. Основні етапи санітарної експертизи харчових продуктів, зокрема:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 325-326.

1). Визначення ступеня якості

2). Визначення придатності до споживання

*3). Визначення смакових якостей

4). Визначення придатності до зберігання

5). Визначення свіжості

34. Перерахуйте правила транспортування харчових продуктiв, які швидко псуються:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 392.

1). В ящиках

2). У звичайному автотранспорті

3). Hа бортових автомобiлях

*4). В холодильниках

5). Hа брезентi

35. Укажiть правила зберiгання харчових продуктiв, які швидко псуються:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 392.

1). Термін зберігання 2-3 години

*2). Термін зберігання 12-48 годин

3). Термін зберігання 5-10 дiб

4). Дозволяється зберігати в одному холодильнику м’ясо сире i м’ясо варене

5). М'ясо сире може зберігатися у холодильнику на полиці пiд м’ясом вареним

36. Дозрівання м’яса – це:

Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник. ― 2 видання: К.: Здоров’я, 2004. ― С. 347.

1). процеси деструкції м’язевих волокон

2). охолодження м’яса до 10°-12°С

*3). біохімічні аутолітичні процеси зміни колоїдно-хімічного стану м’яса, гідроліз глікогену до молочної кислоти

4). утворення кірочки підсихання на м’ясі

5). процес задубіння м’яса після забою, зміни колоїдного стану актоміозину.

37. Зазначте доступні методи оцінки свіжості м’яса:

*1). Проба гарячого ножа

2). Проба піджарювання м’яса

3). Дослідження з допомогою овоскопа

4). Дослідження з допомогою мікроскопа

5). Бактеріологічне дослідження

38. В харчоблок лікарні доставлений знежирений кефір. На кришці фляги виставлена дата його зберігання до моменту доставки. Зазначте оптимальний термін зберігання кефіру:

1). 40

2). 20

3). 50

*4). 36

5). 60


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 228 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.053 сек.)