АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Київ - 2008

З внутрішньої медицини

(навчальний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів 4 курсу)

 

МОДУЛЬ 1 (4 курс)

« Основи внутрішньої медицини (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія)

 

Частина 1

 

Змістовий модуль №3 «Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання ( 60 годин, 2 кредити)

 

Київ - 2008

 

 

УДК……….

ББК………..

 

 

Рекомендовано Міністерством охорони здоров´я, як навчальний посібник з внутрішньої медицини, для студентів 4 курсу вищих медичних закладів 3-4 рівнів акредитації

 

 

Рецензенти:

Скрипник І.М. – д.м.н., професор кафедри післядипломної освіти лікарів-терапевтів

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія».

Яцишин Р.І. – д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини Івано-Франківського державного медичного університету.

 

Колектив авторів:

д.м.н., проф., зав.каф. внутрішньої медицини №4 Лизогуб В.Г., к.м.н., доц. Пліскевич Д.А., к.м.н., доц. Козлов В.А., к.м.н., ас. Савченко А.В., к.м.н., ас. Бондарчук А.Н., к.м.н., ас. Богдан Т.В., к.м.н., ас. Крамарьова В.Н.

 

Під загальною редакцією

д.м.н., професора Дудар Л.В.

 

 

У навчальному посібнику до практичних занять та самостійної роботи студентів з внутрішньої медицини, який складається з чотирьох частин, надані всі необхідні матеріали для якісної підготовки студентів та належного засвоєння практичних навичок під час занять. Навчальний посібник розроблено у чіткій відповідності до навчальної програми «внутрішня медицина» 2008 року для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ESTS). Посібник стане повсякденним помічником студентів, як під час самостійної роботи вдома, так і протягом практичних занять у клініках. Представлені матеріали розроблені викладачами кафедр внутрішньої медицини №1, №4 та ендокринології НМУ на основі багаторічного досвіду підготовки лікарів за фахом «лікарська справа». Запропонований алгоритм побудови практичних занять, протоколів клінічних розборів хворих, клінічних задач та тестових завдань, конкретизація завдань для самостійної та аудиторної роботи сприятимуть не тільки вивченню хвороб, але й розвитку клінічного мислення майбутнього лікаря згідно певної логічної структури.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………………

Організація навчального процесу……………………………………………………

 

Змістовий модуль №3 «Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання»

 

Тематичний план лекцій…………………………………………..…………………

Тематичний план практичних занять………………………………………………..

Види самостійної роботи студентів………………………………………………….

 

Практичне заняття №20 «Основні симптоми пульмонологічної патології та методи обстеження в пульмонології»……………………………………………….

Практичне заняття №21 «Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема легень»…………………………………………..

Практичне заняття №22 «Бронхіальна астма»……………………………………..

Практичне заняття №23 «Пневмонії»………………………………………………

Практичне заняття №24 «Плеврити та плевральний випіт»……………………...

Практичне заняття №25 «Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність»……………………………………………………………..

Перелік літературиДата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 568 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)