АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Фізіологічне (перше пологове) відділення

Прочитайте:
  1. Відділення новонароджених
  2. Відділення патології вагітних
  3. Відділення патології вагітних
  4. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, їх фізіологічне обгрунтування.
  5. Гормони аденогіпофіза, їх фізіологічне значення, механізм дії.
  6. Обсерваційне (друге пологове) відділення
  7. Операція ручного відділення та виділення посліду
  8. Покази до госпіталізації в ендокринологічне відділення
  9. Практичні заняття проводяться на клінічних базах кафедри, переважно в пульмонологічних або терапевтичних відділеннях.
  10. Утримання відділення для новонароджених

До складуакушерського фізіологічного відділення входять пологовий блок (1-2 передпологових палати, не менше 2 поло­гових зали, оглядова кімната — мала операційна, велика опе­раційна, палата для роділь з еклампсією), післяродові палати.

Кількість ліжок у передпологових палатах має складати 10— 12% від загальної кількості ліжок. Бажано, щоб було не мен­ше 2-х палат. У палаті має бути наркозний апарат для знеболення пологів, до кожного ліжка організована централізована подача кисню.

Після поступлення жінки у родильний блок в оглядовій кім­наті, малій операційній їй проводять вагінальне дослідження і переводять у передпологову палату, де лікар спостерігає за станом роділлі в першому періоді пологів — слідкує за характе­ром родової діяльності, внутрішньоутробним станом плоду, просуванням передлеглої частини, відходженням навколопло-дових вод, характером виділень, здійснює знеболення пологів. У випадку нормального перебігу пологів запис в історію поло­гів проводять кожні 2 години в 1-ому періоді пологів, в кінці 1-го періоду — через кожну годину. За наявності тих чи інших відхилень, а також після відходження вод записи в історію за­носять у міру необхідності. Повторне вагінальне дослідження проводиться після відходження вод, а потім — лише за наяв­ності показань. При кров'янистих виділеннях вагінальне дос­лідження слід проводити лише при розгорнутій великій опера­ційній. Усі передопераційні палати мають бути оснащені бак­терицидними лампами.

Пологові зали мають бути просторими, добре освітленими у денний і в нічний час. До складу устаткування пологової зали входять: ліжка Рахманова, пеленальний столик для новона­родженого, апарат для наркозу, лампи-рефлектори, централізована подача кисню, електровідсмоктувач, апаратура для штучного дихання новонароджених. Обов'язково необхідно мати набори медикаментів для надання невідкладної допомо­ги при еклампсії та кровотечах, а також набір інструментів для термінової лапаротомії. В пологову залу роділля переводиться в другому періоді пологів. Тут приймають пологи, спостеріга­ють за породіллею та за новонародженим 2 години.

У пологових відділеннях районних лікарень, де немає ціло­добового чергування лікаря, акушерка приймає лише нормальні пологи, а до роділь із групи високого ризику або при появі будь-якої патології викликають лікаря. Навіть у невеликій район­ній лікарні необхідно мати 2 пологових зали з тим, щоб одна з них працювала, а друга в цей час перебувала на дезинфекції.

Динаміка пологів ретельно відображається у відповідній ме­дичній документації — заповнюється«Історія пологів», «Іс­торія розвитку новонародженого», «Книга запису пологів», «Операційний журнал», «Книга реєстрації переливання кро­ві».

Післяпологові палати у фізіологічному відділенні склада­ють 50-55% ліжкового фонду акушерського стаціонару. Кіль­кість палат має бути розрахована таким чином, щоб можна було дотримуватись принципу їх циклічного заповнення. Прин­цип циклічного заповнення палат передбачає таку послідов­ність заповнення, за якої можна одночасно виписати породіль з 1-2 палат, звільнити їх для дезинфекції і прийняття наступ­них породіль.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 299 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)