АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Задачі і зміст запобіжного санітарного нагляду, етапи роботи санепідслужби при проведенні запобіжного санітарного нагляду

Прочитайте:
  1. C. Організаційні елементи роботи
  2. III. Зміст навчального матеріалу
  3. IV. Зміст заняття
  4. IV. Зміст навчального матеріалу
  5. IV. Зміст навчального матеріалу
  6. IV. Зміст навчального матеріалу
  7. IV. Зміст навчального матеріалу
  8. IV. Зміст навчального матеріалу
  9. IV. Зміст навчального матеріалу
  10. IV. Зміст навчального матеріалу

До запобіжного санітарного нагляду відносяться:

1. Розробка і наукові обґрунтування основ санітарного законодавства:

• участь у розробці Державних стандартів України (ДСУ) на різноманітну продукцію промислового виробництва, у першу чергу на продукцію харчової промисловості, воду, продукцію легкої промисловості;

• участь у розробці Державних будівельних норм і правил (СНиП, ДБН);

• розробка Санітарних правил і норм (СанПіН), граничнодопустимих концентрацій (ГДК), граничнодопустимих рівнів (ГДР), граничнодопустимих доз (ГДД), лімітів доз (ЛД), мінімальних допустимих рівнів (МДР), орієнтовно-безпечних рівнів впливу (ОБРВ), технічних умов (ТУ), Норм радіаційної безпеки України (НРБУ), Системи стандартів безпеки праці, Системи "людина-машина", охорони природи та інших.

2. Організація і проведення:

• санітарної експертизи проектів різного призначення на всіх етапах проектування - населених місць, житлових, навчальних, громадських, виробничих будівель, а також проектів технологічних ліній, конвеєрів, систем вентиляції, конструктив­них рішень захисту від шуму, вібрації, теплового, електромагнітного, лазерного, ультрафіолетового, іонізуючого випромінювання, хімічних, пилових забруднень повітря робочої зони:

• експертизи проектів різноманітних станків, механізмів, машин, транспортних засобів;

• експертна оцінка проектів санітарно-технічного та ергонометричного обладнання інтер'єру приміщень різного призначення (житлових, навчальних, лікарняних, виробничих, оцінка робочих місць, кабін транспортних засобів, інших об'єктів, засобів управління механізмами тощо).

Організація і проведення експертизи проектної документації виконується у відповідності з нормами, правилами, інструкціями, державними стандартами, перерахованими вище, та іншими офіційними документами.

При вивченні технології проектованого промислового виробництва у першу чергу звер­тають увагу на характер і ступінь впливу виробництва на умови праці і побуту робітників- сировини, продуктів виробництва, побічних продуктів, відходів, газо-, паровикидів, стічних вод, твердих відходів, забруднення ними повітря, водойм, ґрунту, оцінку методів і засобів знешкодження цих відходів, визначають розміри зон санітарної охорони. При цьому вивчають вихідні дані:

• акт про вибір ділянки для даного будівництва;

• будівельний паспорт, відомості про існуючу забудову, наземні споруди, підземні комунікації, достатність їх потужності;

• дані про геологічні та гідрологічні характеристики ділянки;

• технічні умови приєднання до існуючих комунікацій водо-, енерго-, газопоста­чання чи створення (будівництво) нових, потужніших комунікацій;

• дані про стан водоймищ, ґрунту, джерел забруднення атмосферного повітря.

Мета запобіжного санітарного нагляду в будівництві - контроль за дотриманням діючих державних санітарних норм і правил на всіх етапах проектування і будівництва.

На першому етапі проектування - при розгляді проектного завдання та техніко-економіч-ного обґрунтування (ТЕО) будівництва завданням медичної служби є оцінка екологічної та санітарно-гігієнічної доцільності планування задуму того чи іншого будівництва, з урахуван­ням гігієнічних характеристик існуючих об'єктів та об'єктів, що проектуються (їх взаємний негативний чи позитивний вплив один на одного).

Другий етап:

- санітарна експертиза проектних матеріалів: ескізного проекту (зображення ді­лянки та будівель в аксонометричній, косокутовій проекції, тобто їх загальний вигляд);

- експертиза генерального плану, тобто плану території забудови;

- експертиза архітектурно-будівельного проекту (креслення фасадів, розрізів, по-поверхових планів будівель з експлікаціями та пояснювальною запискою, тобто текстовою частиною проекту, креслень елементів санітарного благоустрою венти­ляції, холодного і гарячого водопостачання, каналізації, електро-, газопостачання, низькострумних комунікацій);- техніко-будівельних робочих креслень, по яких безпосередньо ведеться будівни­цтво.

Третій етап - прив'язка індивідуального чи типового проекту до земельної ділянки: участь у роботі комісії з відведення і оцінки цієї ділянки, експертиза ситуаційного плану - збільшеної у масштабі копії топографічної карти з зображенням ділянки забудови та існуючих оточуючих об'єктів.

Четвертий етап - санітарний нагляд за ходом будівництва з метою контролю дотримання всіх елементів затвердженого проекту. При необхідності яких-небудь змін у проекті (із-за економічних, технічних чи інших причин) ці зміни повинні бути узгодженні з санітарною службою.

П'ятий етап - участь у роботі комісії з приймання побудованого об'єкта в експлуатацію, оформлення технічного, санітарного паспортів.

До цього комісія перевіряє повноту закінчення будівництва, визначає необхідні доробки чи виправлення дефектів, а потім, після усунення встановлених недоліків, державна комісія приймає об'єкт в експлуатацію. При цьому оформляється акт приймання об'єкта в експлуа­тацію з підписами усіх членів комісії, у тому числі санітарного лікаря.


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1227 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.028 сек.)