АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

IV. Зміст навчального матеріалу. Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу

Прочитайте:
  1. III. Зміст навчального матеріалу
  2. IV. Зміст заняття
  3. IV. Зміст навчального матеріалу
  4. IV. Зміст навчального матеріалу
  5. IV. Зміст навчального матеріалу
  6. IV. Зміст навчального матеріалу
  7. IV. Зміст навчального матеріалу
  8. IV. Зміст навчального матеріалу
  9. IV. Зміст навчального матеріалу

Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень:

І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром, провідною точкою є велике тім'ячко;


 
II — лобне вставлення, характеризується більш значним розгинанням
голівки, яка проходить через пологовий канал великим косим розміром, про­
відною точкою є середина лобного шва;

III- лицеве вставлення. Голівка розігнута так сильно, що провідною точ­
кою стає підборіддя. Через пологовий канал голівка проходить вертикальним
розміром.

Кожний ступінь розгинання голівки має свої особливості біомеханізму пологів та їх клінічного перебігу. Пологи з розгинальними вставленнями голівки відбуваються у задньому виді.

Передньоголовне вставлення. Ознаки для розпізнання цього вставлення:

1) при зовнішньому вимірюванні прямий розмір дорівнює 12 см і більше;

2) при вагінальному дослідженні велике і мале тім'ячка стоять на одному
рівні;

3) після народження голівка має "баштову форму".

Необхідно продемонструвати біомеханізм пологів у передньоголовному передлежанні.

Лобне вставлення розпізнається при вагінальному дослідженні: виявля­ються надбрівні дуги, корінь носа, очні ямки. Слід продемонструвати ме­ханізм пологів у лобному вставленні.

Лицеве вставлення — крайній ступінь розгинальних вставлень. Розпізнаєтья при вагінальному дослідженні: виявляється надперенісся, рот та підборіддя плода.

Біомеханізм пологів при передньоголовному вставленні:

Перший момент — розгинання голівки, внаслідок чого вона буде прохо­дити всі площини таза прямим розміром (12 см, окружність 34 см), провідна точка — велике тім'ячко.

Другий момент — внутрішній поворот голівки потилицею до крижів, ло­бом до лобкового симфізу матері.

Третій момент — згинання голівки — складається з двох підмоментів:

а) згинання голівки; після прорізування тім'ячка і лоба ділянка перенісся
підходить під лоно, утворюючи першу точку фіксації, навколо якої відбуваєт­
ься згинання. Під час згинання прорізується потилиця;

б) розгинання голівки, при цьому точками фіксації є підпотилична ямка і
верхівка куприка.

Біомеханізм пологів при лобних вставленнях (голівка вставляється вели­ким косим розміром 13—13,5 см, окружністю 39—41 см) також складається з чотирьох моментів, як і при 1-му ступені розгинання, тільки точка фіксації у першому підмоменті третього моменту біомеханізму пологів міститься на верхній щелепі плода. Лобне вставлення — це показання для кесаревого роз­тину, а завершитися пологи можуть у задньому виді при недоношеному плоді.


Біомеханізм пологів при лицевому вставленні: головка просувається че­рез всі площини малого таза вертикальним розміром (9,5 см, окружність 33 см), провідною точкою є підборіддя.

Перший момент — максимальне розгинання голівки.

Другий момент — внутрішній поворот голівки, при цьому підборіддя, як правило, повертається вперед, лицева лінія переходить у прямий розмір вихо­ду з малого тазу.

Третій момент — згинання голівки після фіксації її ділянкою під'язикової кістки в лобкову дугу, а над промежиною викочуються личко, тім'я і потили­ця плода.

При передньому виді пологи неможливі. Якщо голівка не фіксована щільно, показаний кесарів розтин, якщо вона у порожнині таза — краніотомія (звичайно, на мертвому плоді).

Варто зазначити, що пологи у розгинальному вставленні мають затяжний перебіг, значно підвищують ризик травматизму матері й плода і можливі ли­ше тоді, коли відбуваються у задньому виді.

V. План організації заняття

 

Організаційний момент 2 % навчального часу
Мотивація теми 3 % " "
Контроль вихідного рівня знань 20 % " "
Клінічний розбір, обгрунтування діагнозу, веден-ля пологів та ін. 55 % " "
Підсумки заняття, оцінка знань студентів 5 % " "
Розв'язування ситуаційних задач 15% " "

VI. Основні етапи заняття

А. Підготовчий — мотивація теми, контроль вихідного рівня базових знань шляхом відповідей кожного студента на питання з цієї теми, розподіл завдань для самостійної роботи.

Б. Основний — самостійна робота студентів під контролем викладача. За­няття проводиться у навчальній кімнаті. Студенти з низьким вихідним рівнем знань вивчають навчальну літературу і навчальні посібники. Решта студентів, розподілених на групи по 2—3 особи, самостійно працюють на фантомі під контролем викладача, з'ясовують біомеханізм пологів з усіма видами розги­нальних вставлень. Після цього студенти з викладачем переходять до полого­вого залу або у відділення патології вагітних (залежно від наявності відповідних вагітних), виконують зовнішнє акушерське обстеження, склада­ють план ведення вагітності і пологів.

В. Заключний — контроль засвоєння матеріалу шляхом розв'язування си­туаційних задач, усних звітів студентів про виконану роботу, здійснення ди-


 
ференціального діагнозу; узагальнення; оцінка роботи кожного студента; до­машнє завдання.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 881 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.01 сек.)