АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VII. Методичне забезпечення. Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий блок, палати па­тології вагітних, палати інтенсивної терапії новонароджених

Прочитайте:
  1. I. Науково-методичне обгрунтування теми
  2. VII. Методичне забезпечення
  3. VII. Методичне забезпечення
  4. VII. Методичне забезпечення
  5. VII. Методичне забезпечення
  6. VII. Методичне забезпечення
  7. VII. Методичне забезпечення
  8. VII. Методичне забезпечення
  9. VII. Методичне забезпечення

Місце проведення занять: навчальна кімната, пологовий блок, палати па­тології вагітних, палати інтенсивної терапії новонароджених, кабінет функціональної діагностики.

Оснащення: історії пологів та історії розвитку новонароджених, кардіотокограми, шкала Апгар, шкала Сільвермана, результати аналізу КЛС, електровідсмоктувач, ручне або оральне обладнання для відсмоктування, ла­рингоскоп, набори катетерів, інтубаційних трубок, повітроводів, масок, апа­ратура для проведення ШВЛ (Млада, Віта, РДА, Барлог, Амбу та ін.), ре­анімаційний столик з підігріванням, ВеЬіїегт, реанімаційний набір типу АМЕДА, АМБУ, кувези, фантом-манекен для проведення ШВЛ, шприци, мікрокатетери для взяття крові з метою визначення газів та КЛС, ультразву­ковий сканер, телевізор, відеоплеєр з відеофільмом.

Контрольні запитання

1. Визначення понять "гіпоксія плода", "асфіксія новонародженого",
"депресія новонародженого".

2. Причини гіпоксії плода та асфіксії новонародженого.

3. Патогенез гіпоксії плода.

4. Клініка гіпоксії плода.

5. Якими методами діагностики можна визначити наявність гіпоксії
плода?

6. Обгрунтуйте та перелічіть заходи щодо лікування гіпоксії плода.

7. Як треба проводити інгаляцію кисню роділлі?

8. Які основні направлення лікування гіпоксії плода?

9. Чому тепер відмовились від таких препаратів, як кордіамін, коразол,
лобелін при лікуванні гіпоксичного стану?

10. Коли і як оцінюється стан новонародженого за шкалою Апгар?

11. Коли слід починати відсмоктування наявного в роті та горлі?

12. Послідовність етапів реанімації новонароджених.

13. Якою має бути концентрація кисню під час проведення ШВЛ?

 

14. Показання для інтубації новонароджених.

15. Які особливості температурного режиму під час реанімації та
інтенсивної терапії новонароджених?

16. Коли слід перетиснути пуповину при асфіксії новонародженого?

17. Як довго треба проводити реанімацію новонародженого?

Завдання для позааудиторної роботи

1. Бібліографічний пошук за заданою темою.


 
2. Переклад іноземних джерел.

3. Зробити реферат за заданою темою.

4. Скласти огляд літератури за темою заняття.

5. Експертна оцінка історії пологів, історії розвитку новонародженого.

6. Складання етапного епікризу.

7. Розробка первинної документації (виписки з історій пологів, історій
розвитку новонародженого).

8. Аналіз результатів вивчення архівних матеріалів.

9. Виготовлення таблиць та іншого ілюстративного матеріалу (фото,
слайдів, препаратів тощо).

Ситуаційні задачі

№1. Пологи перші, термінові, передчасне злиття навколоплідних вод. Первинна слабкість пологової діяльності, родостимуляція окситоцином (5 ОД). Народився плід чоловічої статі, не дихає, серцебиття — ЗО уд. за хвили­ну, тони серця глухі, фізіологічні рефлекси не викликаються. Шкірні покрови бліді, тонус м'язів млявий. Дайте оцінку стану новонародженого за шкалою Апгар. Які треба провести реанімаційні заходи? Проведіть їх на манекені.

№2. Вагітна ЗО років, доставлена в стаціонар на другі пологи. Вагітність 39—40 тижнів. Розміри тазу 25—29—31—21. При обстеженні виявлено по­здовжнє положення плода, головне передлежання. Серцебиття плода ритмічне, але приглушене, до 156 ударів за хвилину. При внутрішньому об­стеженні виявлено, що відійшли навколоплідні води і поряд з голівкою зна­ходиться пульсуюча петля пуповини. Відкриття шийки матки лише 2 см. Діагноз. Що робити?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. СтепанківськаГ.К., Михайленко О.Т. Акушерство. — К: Здоров'я, 2000.

2. Ариас Ф. Беременность и родьі високого риска: Пер. с англ. — М.: Медицина,
1989.

3. Неотложньїе состояния в акушерстве и гинекологии/ Под ред. Степанковс-
кой Г.К., Венцковского Б.М. — К.: Здоров'я, 2000.

4. Абрамченко В.В. Активное ведение родов. — СПб.: Специальная литература,
1996.

5. Сидорова И.С Физиология и патология родовой деятельности. —
М.:МЕДпресс,2000.

6. Дубоссарська ЗМ, Венцківський Б.М., Богатирьова Р.В., Зелінськип О.О. Пе-
ринатологія. — К.: Вища школа, 1999. — 335 с.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 822 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.008 сек.)