АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

IV. Зміст навчального матеріалу. На першому занятті треба розглянути історію створення акушерських щипців та вакуум-екстрактора, детально розібрати будову щипців

Прочитайте:
  1. III. Зміст навчального матеріалу
  2. IV. Зміст заняття
  3. IV. Зміст навчального матеріалу
  4. IV. Зміст навчального матеріалу
  5. IV. Зміст навчального матеріалу
  6. IV. Зміст навчального матеріалу
  7. IV. Зміст навчального матеріалу
  8. IV. Зміст навчального матеріалу
  9. IV. Зміст навчального матеріалу

На першому занятті треба розглянути історію створення акушерських щипців та вакуум-екстрактора, детально розібрати будову щипців. Вивчивши показання, протипоказання та умови для накладання акушерських щипців, необ­хідно детально розглянути техніку накладання вихідних акушерських щипців. Кожний студент повинен виконати і опрацювати зазначену операцію на фантомі.

На другому занятті вивчають показання, протипоказання, умови для ви­конання операцій порожнинних акушерських щипців та вакуум-екстракції плода. Детально на фантомі показується техніка виконання зазначених опе­рацій. Кожний студент опрацьовує їх. Звертають увагу студентів на те, що зараз операція вакуум-екстракції плода використовується дуже рідко, бо віддалені наслідки для плода несприятливі. Здебільшого операція вакуум-екстракції плода виконується за показаннями з боку матері (слабість полого-


 
вої діяльності, ендометрит в пологах) за відсутності умов для операції аку­шерських щипців або кесаревого розтину. При використанні сучасних моде­лей вакуум-екстракторів операція виконується з успіхом.

Будова щипців

Сотні запропонованих моделей щипців можна поділити за належністю до певного типу на чотири категорії.

1. Французькі щипці (Левре), відповідно до напряму французького аку­
шерства, яке дивилося на щипці як на інструмент, що не тільки витягає, а й
стискає і зменшує розміри голівки, збудовані згідно з цією вимогою. Фран­
цузькі щипці великі, грубі, замок їх нерухомий і закріплюється гвинтом.

2. Англійські щипці (Сімпсона) на відміну від французьких легкі і мають
зовсім вільний замок.

3. Німецькі щипці (Негеле) є перехідною формою між французькими й
англійськими, їх замок напіврухомий, вони середнього розміру, грубші за
англійські, але легші за французькі.

4. Російські щипці (Лазаревича) позбавлені тазової кривизни і, крім того,
мають рухомий замок і бранші, які не перетинаються.

Треба зазначити, що більшість акушерів користуються англійськими щипцями, причому найпоширенішою моделлю щипців у нас можна вважати модель щипців Сімпсона.

Щипці Сімпсона, як і французькі щипці, складаються з двох гілок, які пере­тинаються в середній частині. Одна з гілок називається правою, друга — лівою. Кожна гілка складається з трьох частин: верхньої, яка вводиться в матку і захо­плює голівку, це — ложка щипців, яка являє собою пластину, що повторює форму згину голівки і має велике віконце, облямоване ребрами; середньої час­тини — замкової, яка перетинається, і нижньої частини — рукоятки.

Ложки щипців мають дві кривизни: головну, яка, будучи прикладена до голівки плода, повторює кривизну її форми і відповідає її розміру, і тазову, яка відповідає формі коліна пологового каналу.

Середня частина — замок — відрізняється у різних типів щипців своєю рухомістю і способом фіксації.

В англійських щипцях ліва гілка має в місці замка тільки виїмку, в яку входить цілком вільно середня частина правої гілки, що не має ніяких особ­ливих пристосувань, у французьких щипцях ліва гілка має в ділянці замка шпеник з гвинтовим нарізом, а права гілка містить на відповідному місці от­вір, який насаджується при замиканні щипців на шпеник лівої гілки і ще фіксується спеціальним гвинтом.

Отже, ложки англійських щипців, навіть накладені вже на голівку, мають певну рухомість у замку, тоді як французькі, фіксовані гвинтом, стають у замку зовсім нерухомими.


Німецькі щипці буквально є проміжною формою, бо вони хоч і мають у замку виїмку в правій гілці і шпеник в лівій, але виїмка тільки насувається на шпеник, і рухомість ложок обмежується в одному напрямі.

Рукоятки обох гілок щипців усіх моделей зроблені так, що в складеному вигляді вони є однією спільною ручкою, зручною для захоплювання навіть однією рукою.

У німецьких і англійських щипців на ручці замка розміщуються виступи для опори рук. Але ложки їх сходяться біля замка під гострим кутом, тоді як в англійських щипцях гілки ложок сходяться не під кутом, а утворюють згин, який дає при захопленні рукояток змогу помістити в цьому згині складені гачкоподібно один і навіть два пальці.

Показаннями для накладання щипців є всі ті ускладнення, які вимагають негайного закінчення пологів.

Показання з боку матері:

1) тяжкі форми пізніх гестозів;

2) екстрагенітальна патологія в стадії субкомпенсації або декомпенсації
(розлади дихання або серцевої діяльності при захворюваннях легень і
серцево-судинної системи, захворювання нирок, органів зору та ін.);

3) інфекція в пологах;

4) слабість пологової діяльності.
Показання з боку плода — гіпоксія плода.
Умови для накладання щипців

1. Шийка повинна бути повністю відкрита.

2. Плідний міхур розірваний, оболонки плода відтягнуті за голівку. Якщо
цього немає, треба розірвати міхур і випустити води.

3. Таз повинен мати нормальні розміри.

4. Голівка повинна бути за розмірами не надмірно велика, але і не надто
мала, а така, щоб щипці могли її належно обхопити.

5. Плід повинен бути живим.

6. Для вихідних щипців — головка в виході, для порожнинних — в по­
рожнині таза.

Протипоказання для накладання щипців:

1. Мертвий плід;

2. Гідроцефалія;

3. Лицеве чи лобове вставлення;

4. Неповне розкриття шийки матки;

5. Невизначене положення передлеглої частини та високе її стояння.
Загальні правила і техніка накладання щипців

Операція екстракції щипцями проводиться в такому порядку:

Підготовка до операції:

1) Катетеризація сечевого міхура;


 
2) дезинфекція зовнішніх статевих органів;

3) наркоз;

4) точне дослідження передлеглої частини;

5) розміщення щипців у складеному вигляді.
Виконання операції:

 

1) введення лівої гілки;

2) введення правої гілки;

3) замикання щипців;

4) пробна тракція І дослідження;

5) екстракція;

6) підтримування промежини;

7) витягання плічків.

Наркоз при накладанні щипців необхідний. Наркоз потрібний не лише для того, щоб усунути болючість, а й для розслаблення тканин, що дуже ба­жано при накладанні щипців.

Щипці повинні в складеному вигляді лежати поряд з оператором разом з іншими інструментами, підготовленими для зашивання розірваних м'яких частин.

Першою треба накладати ліву гілку, що лежить при складених щипцях знизу, її захоплюють за рукоятку лівою рукою і вводять у ліву сторону таза матері.

Щоб ввести цю гілку, треба захопити її ручку лівою рукою, як перо. При цьому права рука виконує дуже відповідальний обов'язок: вона плазом вво­диться двома або навіть трьома й чотирма пальцями до вагіни так, щоб кінчи­ки пальців, заведені за вічко матки, щільно лягли на голівку, причому вели­кий палець максимально відводиться. Ложка, яку вводять, вкладається на до­лоню введеної правої руки і, посуваючись нею, опускається у вагіну по по­верхні пальців так, щоб верхівка щипців наблизилась до голівки і розмістилась на ній між передлеглою голівкою і кінчиками пальців, які ле­жать на голівці.

Далі вводити ложку треба так, щоб вона лягла на голівку, точно збігаю­чись своєю кривизною з кривизною голівки. Для цього треба, щоб ліва рука, яка втримує ручку щипців приблизно паралельно з правою пахвиною матері, поступово опускала ручку щипців вниз і вправо, описуючи нею велику дугу, і щоб ручка щипців з вертикального положення перейшла в горизонтальне. Вводити щипці треба без всякого насильства. Треба, щоб ложка завжди посу­валась по введеній правій руці, причому доцільно, щоб й нижнє ребро спо­чатку спиралось на пучку відведеного великого пальця, яким ми можемо ко­ристуватися як нерухомою шиною, якою посувається ребро ложки. Коли ліва гілка щипців введена, її слід передати для втримування помічникові і присту-


пити до введення другої гілки — правої. Вводять цю гілку так само, як і пер­шу.

Коли ручки обох гілок щипців зблизяться, настає другий момент операції — замикання щипців. При правильному розміщенні щипців цей момент опе­рації виконується без усяких труднощів, після чого лишається приступити до витягання.

Екстракція щипцями починається лише після першої, так званої пробної тракції. Однією рукою (лівою) міцно захоплюють ручки щипців і тягнуть їх до себе. В цей час права рука обстежує голівку, накладені щипці й край вічка. Це обстеження потрібно для того, щоб можна було пересвідчитися:

1) чи не захоплена шийка матки в щипці;

2) чи правильно щипці охоплюють голівку і яке відношення їх попереч­
ника до напряму стрілоподібного шва голівки;

3) чи досить міцно обхоплена голівка і чи не загрожує нам сприсання
щипців;

4) чи опускається голівка при тракції.

Тракції робляться обома руками, що міцно захоплюють щипці. Можна накласти руку одну на одну або одну поряд з одною.

Тракції робляться в сидячому положенні з зігнутими в ліктях руками. Треба, починаючи тракцію, поступово посилювати її і, досягши певного на­пруження, повільно розслабляти.

Чим вище стоїть голівка, тим нижчий повинен бути напрям витягання, тобто тим нижче опускаються ручки щипців.

Коли голівка обійде лобок, тракції спрямовуються майже горизонтально. Коли голівка починає прорізуватися, тракції напрямляються все вище й вище, отже, ручки щипців піднімаються вгору і з горизонтального положення пере­ходять у вертикальне.

Після кожної тракції робиться невелика пауза, після якої тракції віднов­люються.

Коли голівка починає прорізуватися через статеву щілину, напрям і тракцій поступово зміщується все ближче й ближче до вертикального поло­ження.

Щоб зберегти цілість промежини, коли біпарієтальний розмір голівки почне прорізуватися зі статевої щілини, слід, захопивши ручки щипців ближ­че до замка лівою рукою і ставши з правого боку матері, продовжувати тракції цією рукою, а правою підтримувати промежину. Якщо промежині загрожує розрив, можна ножицями зробити перінео- або епізіотомію.

Коли голівка проріжеться, щипці знімають в протилежному напрямку без всяких труднощів і здебільшого самостійно.

Плічки витягаються після екстракції голівки тим самим способом, як і після нормальних пологів.


 
Техніка накладання щипців

При вивченні техніки операції треба керуватися потрійним правилом М.С. Малиновського.

Перше потрійне правило — "три ліворуч — три праворуч". Першою вво­диться ліва ложка, лівою рукою в ліву половину таза. Другою вводиться пра­ва ложка, правою рукою в праву половину таза.

Друге потрійне правило — "три осі": при накладанні щипців повинні збігтися три осі — поздовжня вісь таза, голівки, щипців. Для цього введення щипців має бути спрямованим верхівками вгору, ложки повинні лягти біпарієтально, ведуча точка повинна перебувати в одній площині з замковою частиною щипців.

Третє потрійне правило — "три позиції — три тракції".

I позиція — голівка плода при вході до малого таза малим або великим сег­
ментом. Тракції спрямовані на носки сидячого акушера. Щипці, накладені при
такому положенні голівки, називаються високими і зараз не застосовуються.

II позиція — голівка в порожнині малого таза. Тракції спрямовані на
коліна сидячого акушера. Щипці, накладені при такому положенні голівки,
називаються порожнинними.

IIIпозиція — голівка у виході з малого таза. Тракції спрямовані на себе, а
після утворення точки фіксації — вгору. Щипці, накладені при такому
розміщенні голівки, називаються вихідними.

1. Накладання вихідних щипців.

Голівка стоїть на тазовому дні. Стрілоподібний шов — у прямому розмірі.

Щипці накладають в поперечному біпарієтальному розмірі голівки і в по­перечному розмірі таза. Щипці лежать правильно щодо голівки плода і пра­вильно щодо таза матері. Екстракція по горизонталі доти, поки потилиця не з'явиться під симфізом, а потім вгору, поступово наближаючись до верти­кального напряму.

2. Накладання порожнинних щипців.

Голівка в порожнині таза. Стрілоподібний шов — в одному з косих розмірів. Потилиця наперед. Щипці накладають в поперечному (біпаріє­тальному) розмірі голівки плода, але в одному з косих розмірів таза: при першій позиції переднього виду — в лівому косому, при другій позиції пе­реднього виду — в правому косому.

Ліва ложка, введена ззаду і зліва, там і лишається. Ввести праву ложку спереду неможливо, отже, її вводять ззаду й праворуч, а потім уже введену ложку пересувають наперед, тобто змушують, як кажуть, "блукати".

При другій позиції (передній вид): стрілоподібний шов у лівому косому розмірі. Щипці накладають у правому косому. Ліва ложка повинна лежати спереду і вліво; через те що спереду вона не може бути введена, ми вводимо її


ззаду і вліво і змушуємо блукати наперед. Права ложка, введена ззаду, там і лишається.

Екстракція повинна бути спрямована на те, щоб не лише витягти голівку, а й повернути її потилицею під симфіз (при першій позиції — зліва направо, при другій — справа наліво).

Ускладнення:

1. Травмування м'яких тканин;

2. Крововилив у мозок і порожнину черепа;

3. Асфіксія плода;

4. Ушкодження кісток черепа, очей, нервів, ключиць та ін.

Застосування вакуум-екстрактора

До сучасних методів оперативного акушерства належить операція витя­гання плода за допомогою вакуум-екстрактора. Він складається з вакуум-апарата (в якому створюється негативний тиск) і чашечок (різних розмірів), що їх накладають на голівку плода.

Принцип роботи апарата грунтується на створенні вакуумметричного тиску між внутрішньою поверхнею чашечки і голівкою плода. При цьому виникає сила зчеплення, яка створює можливість робити тракції, потрібні для витягання плода.

Вакуум-екстрактор застосовують, якщо треба швидко закінчити пологи, коли кесарів розтин небажаний або протипоказаний, а для накладання щипців немає умов.

Основні показання: тривала слабкість пологових сил, початок гіпоксії плода.

Умови: повне відкриття зіву, відсутність плідного міхура, цілковита відповідність між розмірами таза і голівки, потиличне передлежання, живий плід. Вакуум-екстрактор протипоказаний при розгинальних передлежаннях, передчасних пологах, невідповідності між розмірами голівки і таза, захворю­ваннях, при яких треба усунути потуги (пороки серця, тяжкі гестози та ін).

Чашечку вакуум-екстрактора накладають поблизу від малого тім'ячка; негативний тиск після накладання чашечки доводять до 0,4...0,5 кг/см3. при тракціях — до 0,7...0,8 кг/см3. Тракції роблять під час потуг.

V. План організації заняття

 

Організаційний момент 2 % навчального часу
Мотивація теми 3 % " "
Контроль вихідного рівня знань 20 % " "
Самостійна робота студентів під контролем викладача 35 % " "
Контроль остаточного рівня знань 20 % " "
Оцінка знань студентів 15% " "
Узагальнення викладача, завдання додому 5 % " "

 
VI. Основні етапизаняття

А. Підготовчий — мотивація теми, контроль початкового рівня знань за допомогою відповідей на контрольні запитання, завдань для самостійної ро­боти.

Б. Основний — самостійна робота студентів: визначення голівки при внутрішньому обстеженні на фантомі або при можливості в пологовому залі, виконання операції вихідних акушерських щипців на фантомі, порожнинних акушерських щипців на фантомі, операція вакуум-екстракції плода на фан­томі, аналіз історії пологів, які закінчилися операцією акушерських щипців або вакуум-екстракцією (оцінка показань, умов).

В. Заключний — контроль засвоєного матеріалу шляхом розв'язування ситуаційних задач, усних виступів студентів з аналізом історій пологів. Підведення підсумків, оцінка роботи кожного студента, зауваження по ходу занять з оцінкою знань студентами питань деонтології.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 956 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.028 сек.)