АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VII. Методичне забезпечення занять

Прочитайте:
  1. I. Науково-методичне обгрунтування теми
  2. VI. Основні етапи занять
  3. VII. Методичне забезпечення
  4. VII. Методичне забезпечення
  5. VII. Методичне забезпечення
  6. VII. Методичне забезпечення
  7. VII. Методичне забезпечення
  8. VII. Методичне забезпечення
  9. VII. Методичне забезпечення
  10. VII. Методичне забезпечення

Місце проведення занять: навчальна кімната, пологова зала, кабінет функціональної діагностики, палати вагітних.

Оснащення: історії пологів, криві КТГ, транспарації по даній темі і т.д.

Контрольні запитання

1. Що включає в себе поняття ФПН?

2. Причини ФПН.

3. Класифікація ФПН.

4. Діагностика ФПН.

5. Що таке біофізичний профіль плода?

6. Що таке внутрішньоутробна затримка розвитку плода?

7. Класифікація ЗРП.

8. Методи діагностики ЗРП.

9. Основні принципи профілактики і лікування ЗРП.

10. Які особливості ведення вагітних з ЗРП?

11. Тактика проведення пологів при ЗРП.

Завдання до самостійної роботи студентів

1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань.

2. Проведення обстеження вагітної: збирання анамнезу, загальний огляд,
визначення терміну вагітності, відповідності розмірів матки терміну
вагітності, очікуваної маси плода.

3. Складіть план дослідження вагітної додатковими методами обстеження.


 

4. Оцініть дані, отримані при обстеженні вагітної лабораторними та
іншими методами.

5. Складання плану лікування.

Ситуаційні задачі для перевірки рівня засвоєння матеріалу

1. Вагітна 27 років поступила у відділення допологової підготовки.
Термін вагітності — 37 тижнів. Дані анамнезу: вагітність перша, вагітна бага­
то палить, вживає багато кави.

Об'єктивно: екстрагенітальної патології не виявлено. Висота стояння дна матки — середина між пупком і мечевидним відростком. Положення плода поздовжнє, головне, голівка над входом в малий таз. Серцебиття плода — 138 уд./хв. УЗС-розміри плода відповідають 34 тижням вагітності, плацента менша за розмірами і тонша.

Запитання

1) Діагноз.

2) Основні причини затримки розвитку плода.

3) Ваші подальші дії.

2. У відділення патології вагітності поступила вагітна з вагітністю 36
тижнів. Обтяжливий акушерський анамнез — самовільні викидні при
вагітності строком 20, 24, 27 тижнів. Попередні вагітності супроводжувались
пізніми гестозами. Вагітна лікувалась у відділенні з приводу загрози перери­
вання вагітності на 12—13 і 20—21 тижні. Два тижні тому у жіночій консуль­
тації відмічена невідповідність розмірів матки строку вагітності, рухи плода
маловиражені, серцебиття — приглушене.

Запитання.

1) Діагноз.

2) Сучасні методи дослідження плода.

3) Тактика лікаря.

Завдання для НДРС

1. Провести бібліографічний пошук за темами "Фетоплацентарна недос­
татність", "Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плоду".

2. Скласти огляд літератури за темами: "Патогенетичні аспекти розвитку
порушень фетоплацентарного комплексу при вагітності", "Віддалені
наслідки синдрому ЗВУР плода", "Шляхи підвищення ефективності
лікування ФПН".

3. Провести аналіз ефективності ранньої діагностики ФПН за даними
архівного матеріалу жіночої консультації.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

акушерство. —
1.Степанковская К.: Здоровье, 1994.

Г. К., Венцковский Б. М. Неотложное

-62 с.


 
2. Стрижаков А.Н., Михайленко Е.Т. Задержка развития плода. — К.: Здоровье,
1988. —184 с.

3. Савельева Г.М., Федорова М.В., Клименко П.А. Плацентарная недостаточность.
— М.: Медицина, 1991. — 276 с.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 697 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)