АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VII. Методичне забезпечення. Місце проведення заняття: навчальна кімната, передпологова палата, по­логовий зал, палата патології вагітних

Прочитайте:
  1. I. Науково-методичне обгрунтування теми
  2. VII. Методичне забезпечення
  3. VII. Методичне забезпечення
  4. VII. Методичне забезпечення
  5. VII. Методичне забезпечення
  6. VII. Методичне забезпечення
  7. VII. Методичне забезпечення
  8. VII. Методичне забезпечення
  9. VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: навчальна кімната, передпологова палата, по­логовий зал, палата патології вагітних, кабінет функціональної діагностики.

Оснащення: фантом, кістковий таз, лялька, тягомір, сантиметрова стрічка таблиці, контрольні запитання, ситуаційні задачі, історії пологів.

Контрольні запитання

1. Методи визначення передбачуваної маси плода.

2. Які розміри плода вказують на те, що плід великий?

3. Причини, що спричинюють розвиток великого плода?

4. Як розвивається вагітність великим плодом?

5. Що таке анатомічно звужений та клінічно вузький таз?

6. Особливості біомеханізму пологів у жінок з рівномірнозвуженим тазом.

7. Які ускладнення можливі під час пологів великим плодом?

8. Які існують методи виявлення клінічної невідповідності між
голівкою плода і тазом матері?

9. Які методи розродження роділь великим плодом?

10. Показання та протипоказання до кесаревого розтину роділь з великим
плодом?

11. Роль жіночої консультації та стаціонару в профілактиці розвитку ве­
ликого плода й ускладнень вагітності та пологів.

Завдання для самостійної роботи

1. Виміряйте ВДМ та ОЖ у вагітної та визначте масу плода.

2. Виміряйте тазоміром на муляжах (фантом, лялька, таз) розміри таза,
плода.

3. Відновіть на фантомі біомеханізм пологів у жінок з рівномірнозвуже­
ним тазом.

4. Проведіть обстеження вагітної за допомогою зовнішніх методів та
встановіть діагноз.

5. Складіть план ведення пологів в обстеженої вагітної.

6. Проведіть вимірювання таза, розмірів голівки, ВДМ, ОЖ у вагітної,
роділлі, визначте прогноз пологів.


 

7. Встановіть відповідність голівки плода таза матері шляхом
вимірювання розміру Цангемейстера і визначення симптому Вастена
(на фантомі).

8. Визначте у роділлі висоту стояння голівки плода й простежте ди­
наміку просування голівки по родовому каналу (на фантомі).

9. Проаналізуйте історію пологів у породіллі з великим плодом.

10. Проконтролюйте правильність вимірів таза і голівки, ВДМ, ОЖ,
зроблених вашим товаришем.

Ситуаційні задачі

І. Задачі на вихідний рівень знань

№1. Роділля 32 років. Пологи другі, перші пологи пройшли нормально, дитина масою 4200 г. ВДМ — 42 см, ОЖ — 120 см. Води відійшли 4 години тому. Перейми потужного характеру, при пальпації нижній сегмент матки гостроболючий. Контракційне кільце на рівні пупка. Симптом Вастена — позитивний. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140 уд/хв. При піхвовому дослідженні відкриття маточного вічка повне. Голівка плода малим сегмен­том у вході в малий таз. Діагноз.Тактика ведення пологів.

№2. Роділлі 25 років, пологи перші. Розміри таза нормальні. Положення плода поздовжнє, передлежать сідниці. Родова діяльність розпочалась 1 год тому. Води не відходили. Передбачувана маса плода 4700 г. Серцебиття пло­да ясне, ритмічне, 150 уд./хв. Діагноз.Тактика ведення пологів.

№3. Вагітна 30 років. В анамнезі неплідність 7 років. Госпіталізована за 2 тижні до пологів. ВДМ — 40 см, ОЖ — 110 см. Таз нормальних розмірів. Положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Сер­цебиття плода зліва нижче пупка. Перейми розпочались 10 годин тому, слабкі — через 5—7 хв по 30—35 сек. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на 5 см, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Діагноз. Тактика ведення пологів.

//. Задачі на кінцевий рівень знань

№1. Вагітна 29 років. Спостерігається в жіночій консультації у зв'язку з першою вагітністю. На останньому прийомі виявленомртрок вагітності — 37—38 тижнів. Передлежання сідничне. ВДМ — 40 см, ОІК — 112 см. Серце­биття 140 за 1 хв зліва вище пупка. Розміри таза нормальні. За останні дні з'явились набряки на гомілках. АД 140/90 мм рт. ст. Діагноз. Що робити?

№2. В пологовий будинок за направленням жіночої консультації посту­пила вагітна 28 років. Діагноз: вагітність 38 тижнів, головне передлежання, великий плід, загальнозвужений таз 1 ступеня. Які додаткові обстеження слід зробити? Виробіть тактику ведення пологів.

№3. У відділення патології вагітних поступила жінка 30 років за направ­ленням жіночої консультації. Вагітність і розміри таза: 25—28—31, соп. ехі.


 
— 21, ВДМ — 42 см, ОЖ — 115 см. За період вагітності набрала 15 кг. По­ложення плода поздовжнє, передлежить голівка. Серцебиття плода 140 уд. за 1 хв. зліва нижче пупка. Сформулюйте попередній діагноз. Призначте додат­кові обстеження та виробіть тактику ведення пологів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Степанковская Г.К., Венцковский Б.М. Неотложное акушерство. — К., 1994.

2. ЖученкоП.Г. Акушерство. — К, 1999.

3. СтепанківськаГ.К., Михапленко Е.Т. Акушерство. — К., 2000.
Додаткова:

1. ВМЕ. —Т. 19. — С. 468, 212/3; Т. 19.— С. 469/2, 1979 р.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 650 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.009 сек.)