АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VII. Методичне забезпечення. Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал

Прочитайте:
  1. I. Науково-методичне обгрунтування теми
  2. VII. Методичне забезпечення
  3. VII. Методичне забезпечення
  4. VII. Методичне забезпечення
  5. VII. Методичне забезпечення
  6. VII. Методичне забезпечення
  7. VII. Методичне забезпечення
  8. VII. Методичне забезпечення
  9. VII. Методичне забезпечення
  10. VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: навчальна кімната, палата патології вагітних, пологовий зал.

Обладнання: фантом, лялька, кістковий таз, стетоскоп, сантиметрова стрічка, таблиці. Для проведення заняття підготувати 1—2 вагітних з тазовим передлежанням плода.

Контрольні запитання та завдання

1. Що називається тазовим передлежанням плода? Його види.

2. Як часто зустрічаються тазові передлежання?

3. Причини тазових переддежань.

4. Основні моменти біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.

5. Особливості біомеханізму пологів при тазових передлежаннях.

6. Особливості перебігу І періоду пологів при тазових передлежаннях.

7. Які ускладнення виникають в І періоді пологів?

8. Особливості перебігу II періоду пологів.

9. Які ускладнення виникають в II періоді пологів?

10. Особливості перебігу III періоду пологів.

11. Які ускладнення виникають в III періоді пологів?

12. Як ведеться І період пологів при тазовому передлежанні?

13. Особливості ведення II періоду пологів при тазовому передлежанні.

14. Коли акушери надають допомогу за Цов'яновим І? її техніка.

15. Коли акушери надають допомогу за Цов'яновим II? її техніка.

16. Які ускладнення виникають при наданні допомоги за Цов'яновим І та II?

17. В чому полягає класична ручна допомога?

18. Чому фізіологічні пологи при тазових передлежаннях межують зпа­
тологією?

19. Показання до кесаревого розтину при тазових передлежаннях плода.


ння для Оімостійноїроботи

1. Зберіть анамнез > 2. Проведіть обсі передлежанні і 3. Проведіть вагіііа жанні. Проведіть ловним і тазову Вивчіть данні У^

|заптної аб^ роділлі з тазовим передлежанням. :ння вагітної прийомами Леопольда при тазовому іте оцінку.

►не обстеження в пологах при тазовому передле-

4. 5. 6. 7. 8.

Шіальну діагностику у обстеженої вагітної між го-плода.

Визначіть пере^ Вислухайте серц! Продемонструй редлежанні. 9. Покажіть на класичної ки плода. 10. Складіть план ^ від маси плода. Ситуаційні №1. Вагітна Е., 20 р< обстеженні: вагітність 5 передлежання плода. Я^ діагноз? №2. У роділлі А., 25 р длежанням плода, в поіц криття маткового вічка 6 с

яувану мас^у плода.

0ття плод^ ПрИ тазовому передлежанні.

на фантомі біомеханізм пологів при тазовому пе-

^Мі допомогу за Цов'яновим І, II, технічні прийоми допомоги гфи звільненні плечового поясу та голів-

пологів при тазових передлежаннях залежно

рачі для оцінкіі вихідного рівня знань.

в, пізно взйТ0 на облік в жіночій консультації. При г-36 тиж., ожиріння III ступеня, підозра на тазове ддаткові методи обстеження допоможуть уточнити

Рв (Розміри таза 24 — 27 — 29 — 19), з тазовим пере-р проведе^ вагінальне обстеження. Виявлено: роз-і плідний міхур відсутній, передлегла частина велика, нечітка, м'яка. Зліва і спе^^У виявляю^ься СТуПНі плода. Який діагноз?

№3. У роділлі М., 24 ЛРкт\3 чис^о сідничним передлежанням плода, дру­гий період пологів вели 3{| Ц°в'яновИм І. При народженні плода до нижнього кута лопаток виявлено, (^ закинулись ручки. Як вести пологи далі?

№4. У роділлі Д., 2 * РОК1В> всгановлено діагноз: пологи термінові в змішаному сідничному ^1£1^едлежаннІ, початок II періоду пологів. Яку допо­могу необхідно надати?

ійні3^ачі °ля оЦінки кінцевого рівня знань

№1. Жінка доставле^а ^ пологове відділення бригадою швидкої допомоги. Положення плода поздо/нє» до входу в малий таз передлежить тазовий кінець, родова діяльніс^ ^У^фна, активна. Під час обстеження вилились навколоплідні води, післ^ ^Р1^0 заФіксовано зменшення ЧСС плода до 100 уд/хв. При вагінальному дослцда#ш: В1ДКРИГГЯ маткового вічка повне, плідний міхур


 
відсутній, в піхві промацується петля пуповини. Сідниці плода у вузькій час­тині площини малого таза. Встановіть діагноз. Як вести пологи далі?

№2. У повторнонароджуючої, в якої встановлено змішане сідничне пере-длежання плода, в другому періоді пологів зафіксовано послаблення скорочу­вальної діяльності матки, зменшення ЧСС плода до 100 уд/хв та глухість сер­цевих тонів. При вагінальному дослідженні виявлено: плідний міхур вітсутній, відкриття маткового вічка 5-6 см, сіднички та стопи плода знахо­дяться в площині малого таза. Встановіть діагноз. Як вести пологи далі?

№3. Описати два УЗ-знімки:

а) тазове передлежання плода;

б) багатоплідна вагітність, один плід в тазовому передлежанні.

Завдання для НДРС

1. Провести бібліографічний пошук за темою "Пологи при тазовому пе­
редлежанні".

2. Провести аналіз структури перинатальної смертності за один рік при
пологах в тазовому передлежанні.

3. Провести експертну оцінку фрагментів історії пологів при тазових пе-
редлежаннях, які закінчились мертвонародженням.

4. Скласти таблицю ускладнень вагітності та пологів при тазових перед-
лежаннях плода.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 761 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.012 сек.)