АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

III. Базисні знання

Прочитайте:
  1. III. Базові знання
  2. III. Базові знання
  3. III. Базові знання
  4. III. Базові знання
  5. III. Базові знання
  6. III. Вихідні та базисні знання
  7. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  8. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграцію)
  9. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода.

2. Пальпація матки за методом Леопольда.

3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність.

4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ
та ін.).

5. Роль навколоплідних вод для плода під час вагітності та в пологах.

6. Знеболювання пологів (акушерських операцій).

IV. Зміст навчальногоматеріалу

В процесі проведення практичного заняття викладач підкреслює немож­ливість пологів через природні статеві шляхи при неправильному положенні доношеного плода. Необхідно визначити причини, що зумовлюють встанов-


лення плода в поперечному (косому) положенні. Необхідно зазначити, що положення плода цікавить акушера з 28 тижня вагітності, коли можуть роз­початися передчасні пологи.

В Україні розроблена тактика профілактичного консервативного виправ­лення неправильного положення плода за допомогою комплексу гімна­стичних вправ (комплекс Шулешової — Грищенко, м. Харків). Вправи про­водяться в умовах жіночої консультації, під наглядом лікаря або досвідченої акушерки. Метод базується на тому, що при наданні тілу вагітної різних по­ложень підвищується рухливість плода, і на певному етапі занять плід може зайняти нормальне положення — поздовжнє. Слід наголосити на застосу­ванні фіксуючої пов'язки та строках II зняття.

Друга можливість змінити патологічне положення плода на фізіологічне-профілактичний зовнішній поворот плода — допустима при досяганні строку 35—36 тижнів вагітності і за відсутності протипоказань до цієї операції. Про­типоказання для зовнішнього повороту: рубець на матці, пізні гестози, бага­топлідна вагітність, багатоводдя, маловоддя, передлежання плаценти, цукро­вий діабет, гіпертонічна хвороба, загроза переривання вагітності та ін.

Операція виконується в акушерському стаціонарі, досвідченим лікарем. Є два варіанти зовнішнього профілактичного повороту: а) при поперечному положенні — на голівку; б) при косому — на частину, що ближча до входу в малий таз. Ускладнення профілактичного повороту: передчасне відшарування плаценти, передчасне відходження вод, затягування пуповини, гіпоксія плода, передчасні пологи.

При невдалому зовнішньому повороті чи наявності протипоказань до нього вагітна з поперечним положенням плода повинна перебувати під пиль­ним лікарським наглядом до завершення вагітності.

Госпіталізація у відділення патології вагітних проводиться в строки 36— 37 тижнів. Під час пологів при неправильному положенні плода виникає за­гроза не тільки життю плода, а й для матері. Якщо не змінити положення плода, відбувається розрив матки, в наслідок чого гине плід і в 60—70% — мати. Все це примушує надзвичайно відповідально ставитися до вибору ме­тоду розродження при неправильних положеннях плода. Слід наголосити, що після вилиття навколоплідних вод матка стискає плід стінками, і виникає ду­же складна акушерська ситуація.

У зв'язку з цим існують наступні варіанти розродження. На сучасному етапі рекомендується при неправильному положенні плода планова операція кесаревого розтину при вагітності 38—39 тижнів.

У деяких випадках, за відсутності нагляду чи несвоєчасному встановленні неправильного положення плода, доводиться розроджувати вагітну при більш складних акушерських ситуаціях. Якщо навколоплідні води вилилися більше як 8—10 годин тому, потрібно виконати кесарів розтин з застосуванням за-


 
хисних варіантів. Якщо виник симптомокомплекс, що в акушерстві нази­вається "запущеним поперечним положенням плода" (відсутність рухомості плода після відходження навколоплідних вод, що може супроводжуватись випадінням дрібних частин, його гіпоксією, загрозою розриву матки) — пока­зана ембріотомія, зокрема операція декапітації. Тільки у випадку, коли збігається повне відкриття шийки матки і цілісність навколоплідних вод, до­пускається проведення операції класичного комбінованого акушерського по­вороту плода на ніжку. Найчастіше така ситуація спостерігається при бага­топлідній вагітності для другого плода.

На занятті слід детально вивчити всі варіанти розродження при непра­вильному положенні плода, наголосити на методах знеболення при виконанні акушерських операцій. Необхідно підкреслити, що операція класичного аку­шерського повороту плода на ніжку дуже складна і тому, враховуючи тен­денції сучасного акушерства, виконується дуже рідко.

Умови для операції акушерського класичного повороту.

1. Повне розкриття шийки матки.

2. Цілий плідний міхур або води тільки що вилилися.

3. Нормальні розміри таза.

4. Живий плід середніх розмірів.

Техніка операції акушерського класичного повороту.

1. Введення руки акушера до піхви.

2. Введення руки в порожнину матки.

3. Відшукування, вибір та захоплення ніжки.

4. Власне поворот.

Для проведення операції слід досконало знати:

1) вид, позицію плода та ступінь розкриття шийки матки;

2) у виконанні операції беруть участь обидві руки акушера;

3) операція завершена, коли ніжка виведена до підколінної ямки.

V. План організації заняття

 


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 651 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.01 сек.)