АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Краніотомія

В поняття краніотомії входять такі послідовні втручання:

- перфорація голівки (регїогаііо саріііз);


 
- ексцеребрація голівки (ехсегеЬгаііо саріііз) — руйнування мозку і вида­
лення речовини;

- краніоклазія (кгапіокіазіа) — стиснення перфорованої голівки з на­
ступним виведенням пологовими шляхами.

Показання: всі випадки загибелі плода, очікуваною масою понад 2500,0, з метою уникнення травм пологового каналу. Умови для краніотомії:

- відсутність абсолютно вузького таза (с. уега > 6 см);

- розкриття шийки матки при перфорації та ексцеребрації голівки по­
винна бути > 6 см, а при краніоклазії — повне;

- голівка плода повинна бути фіксована помічником при всіх трьох мо­
ментах операції краніотомії;

- краніотомію проводять під наркозом, це забезпечує знеболюючий
ефект, захищає психіку роділлі, полегшує фіксацію голівки плода по­
мічником через черевні покрови;

- операція повинна виконуватись під контролем зору, навіть в тих ви­
падках, коли голівка плода щільно прилежить в порожнині таза при
повному відкритті шийки матки.

Для виконання операції краніотомії необхідні наступні спеціальні інстру­менти:

- перфоратор (прободник) Феноменова, або перфоратор Бло, або но-
жиціподібний перфоратор Смеллі;

- ложка-катетер (ексцеребратор Агафонова), або велика тупа ложка, або
тупа кюретка;

- краніокласт Брауна;

- вагінальні дзеркала та підйомник;

- двозубці чи кульові щипці;

- скальпель;

- ножиці Феноменова або Зібольда.

Перфорація голівки

Техніка.

За допомогою широких плоских вагінальних дзеркал відкривають доступ до шийки матки та нижнього полюсу голівки плода. При нестійкому поло­женні голівки плода потрібно звернути особливу увагу на повноцінність фіксації голівки помічником. Щоб гарантувати кращу фіксацію, на шкіряні покрови голівки (бажано в центрі) накладають дві пари потужних щипців двозубців (можуть бути кульові щипці), після чого скальпелем (ножицями) розтинають шкіру до кісток вздовж 2—3 см, бажано перпендикулярно до сагітального шва. Потім пальцем через отвір відшаровують покрови від кісток. Перфоратор відносно оголеної кістки підводять перпендикулярно


(вертикально), але не косо; через те що в протилежному випадку може Пупі зісковзування та травма пологових шляхів. Перфоратором Ьло легко перфо рують шви та тім'ячко та значно важче кістки черепа. Проенердлкжшшм кісток здійснюють поступово, поки широка частина списоподібною кінця не порівняється з перфораційним отвором. Після цього рукоятки перфоратори зближують, в даному разі пластинки списоподібного кінця інструмента роч-ширюють і в краях отвору утворюють додаткові насічки.

Тільки після цього в перфораційний отвір вводять списоподібний кінець перфоратора з розсунутими пластинками і енергійно повертають то в одну, то в іншу сторони (приблизно на 90°), домагаються розширення перфораційного отвору в черепі до 3—4 см в діаметрі.

Перфоратор Н.Н. Феноменова нагадує бур. На одному кінці інструмента рукоятка має перекладину, а на іншому — буровидний конусоподібний нако­нечник. Перфоратор Н.Н. Феноменова має запобіжник у вигляді гільзи, яка надягається на перфоратор.

Краї перфораційного отвору, одержані при перфорації перфоратором Бло, бувають гострими і можуть нанести травму пологовим шляхам. Краї вільного отвору, одержані при перфорації перфоратором Феноменова, мають рівну поверхню і безпечні.

Відповідно до того, які пункти голівки плода підлягають перфорації, за­лежить від умов та характеру передлеглої частини (ділянка голівки, яка роз­ташовується по провідній осі таза). При синклитичному вставленні голівки, при потиличному передлежанні доступний перфорації сагітальний шов чи мале тім'ячко. При асинклитичному вставленні утворюють отвір через кістку. При передньоголовному передлежанні місцем перфорації є велике тім'ячко.

При лобному передлежанні — лобна кістка або лобний шов. При лицево­му передлежанні — очний отвір або тверде піднебіння. При інших частинах голівки — підпотилична ямка або підщелепна ділянка.

Ексцеребрація

У перфораційний проривний отвір вводять велику тупу ложку (ложка Феноменова) або велику кюретку, якою руйнують мозок.

Запропоноване вимивання мозку плода із черепа за допомогою кружки Есмарха надмірне.

Краніоклазія

Після краніотомії і ексцеребрації можна дозволити природне вигнання плода, особливо якщо перфорація і ексцеребрація проходили за відсутності повного розкриття шийки матки. Якщо є показання до негайного закінчення пологів, то після введення наркозу виконують краніоклазію. Для цього вико­ристовують краніокласт Брауна.


 
Краніокласт сконструйований на зразок щипців і складається з двох пере­хресних гілок: одна зовнішня, а друга — внутрішня. Як і акушерські щипці, краніокласт складається з гілок, замка, рукоятки з прилаштованим гвинто-гайковим пристроєм. Ложки краніокласта мають тазову кривизну. Внутрішня ложка — масивна, суцільна, на внутрішній поверхні є поперечні борозни. Зовнішня ложка — вікончата, вона ширша за внутрішню ложку.

У перфораційний отвір під контролем пальців лівої руки першою завжди вводять внутрішню (суцільну) ложку. Якщо піхва була розкрита в зоні тім'ячка, то ложку вводять під контролем зору як можна глибше, до основи черепа. Після цього рукоятку введеної ложки передають помічнику. Зовнішню ложку вводять також під контролем лівої руки (щоб не травмувати стінки піхви) і накладають на зовнішню поверхню черепа з таким розрахун­ком, щоб вона відповідала положенню внутрішньої гілки. При накладанні зовнішньої гілки дотримуються великої обережності і стежать за її напрямом, щоб не допуститися помилки і не захопити край маткового вічка. Переконав­шись в правильному накладанні гілок краніокласта, накладають гвинто-гайковий набір і шляхом загвинчування його змикають. Обставини змушують накладати краніокласт на ту частину черепа, яка найбільш доступна, але якщо з'являється можливість вибору, то краще за все краніокласт накладати на ли­цеву або потиличну частину черепа.

До того, як розпочати тракції, акушер ще раз перевіряє правильність на­кладання гілок краніокласта. Вже перша, пробна, тракція звичайно показує, наскільки правильно накладений краніокласт, чи має місце податливість голівки. Направлення і характер тракцій повинен бути таким, як при аку­шерських щипцях: при високому стоянні голівки — донизу, при голівці на тазовому дні — горизонтально; при появі підпотиличної ямки — догори. Ложки краніокласта знімають, як тільки голівку виводять із статевої щілини.

Декапітація фесарііаііо) обезголовлення плода

Показання: запущене поперечне положення плода. Умови:

- повне відкриття маткового вічка;

- доступність шиї плода для обстеження та маніпуляцій;

- достатні розміри таза (с. уега > 6 см).
Інструментарій: гачок Брауна і ножиці Зібодьда.
Техніка операції.

На випалу ручку плода надягають петлю й передають її помічникові, який відтягує її вниз і в бік тазового кінця плода. Потім вводять руку в піхву і далі в матку, а також, коли ручка не випала, відшукують шийку плода і захоплю­ють її, встановивши перший палець спереду, а інші чотири на шийку ззаду. Ковзаючи по руці, в матку вводять декапітаційний гачок (ґудзиком вниз) і


насаджують його на шию плода. Після цього рукоятку гачка Брауна сильно відтягують униз і роблять обертові рухи. При переломі хребта чути характер­ний хрускіт. Видаливши гачок, під контролем внутрішньої руки ножицями перерізають м'які тканини шиї плода.

Обезголовивши плід, тулуб дістають, потягуючи за ручку. Проте іноді під час виведення плічок виникають утруднення. У таких випадках розтинають ключицю (проводять клейдотомію). Голівку з порожнини матки дістають ру­кою. Для зручності й надійності в рот плода вводять палець внутрішньої ру­ки. Якщо спроби дістати голівку виявляться невдалими, роблять краніотомію, потім ексцеребрацію і голівку дістають інструментом (найкраще двозубими щипцями).

Закінчивши операцію, обов'язково проводять ручну ревізію стінок матки з попереднім видаленням посліду, щоб переконатись в цілісності стінок мат­ки. Це правило є обов'язковим для всіх видів плодоруйнівних операцій.

Розтин ключиці (КіеШоіотіа)

Показання: труднощі при виведенні плечиків плода.

Окружність плечового пояса при односторонній клейдотомії зменшується до 2,5—3 см, при двосторонній — на 5—6 см.

Помічник відтягає народжену голівку плода донизу. Оператор вводить чотири пальці лівої руки до піхви і намацує передню ключицю, правою ру­кою бере міцні тупокінцеві ножиці (ножиці Феноменова або Зибольда), дося­гає ними ключиці і одним або двома ударами розтинає ключицю.

Для розтину другої ключиці оператор досягає пальцями лівої руки задної ключиці, котру розтинає таким же способом. Операцію роблять переважно після краніотомії.

Евентрація та спонділотомія

Спонділотомія — розтин хребта.

Евентрація — видалення внутрішніх органів черевної чи грудної порож­нини.

Далеко не завжди при запущеному поперечному положенні плода дося­гають шиї плода; вона може бути розташована дуже високо, так що де­капітація неможлива. В цьому випадку повинно бути зменшення об'єму ту­луба плода з видаленням органів черевної або грудної порожнини, після чого плід витягають у складеному вигляді (сошкфіісаііо согрогіз).

У виняткових випадках є необхідність після евентрації зробити розтин хребта на будь-якому рівні — спонділотомію.

Техніка.

Введення лівої руки в піхву і пошуки місця для перфорації стінки тулуба (грудної клітки або черевної порожнини).

Введення перфоратора під контролем внутрішньої руки.


 
Перфорація тулуба в міжреберному проміжку і поступове розширення перфораційного отвору. При необхідності розсікають одне або два ребра.

Через утворений в тулубі отвір абортцангом чи щипцями поступово вий­мають зруйновані органи черевної або грудної порожнини. Розтин хребта проводять ножицями Феноменова або Зибольда.

Евентрація показана також при подвійних плодах, що зрослися і мають виродливості. При цьому залежно від випадку декапітують додаткову голівку, проводять ексцеребрацію додаткової голівки або евісцерацію додаткової грудної чи черевної порожнини тощо.

V. План організації заняття

 


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 787 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.015 сек.)