АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Ситуаційні задачі для оцінки остаточного рівня знань студентів

Прочитайте:
  1. Б. Ситуаційні задачі
  2. Б. Ситуаційні задачі.
  3. Б. Ситуаційні задачі.
  4. Б. Ситуаційні задачі.
  5. Б. Ситуаційні задачі.
  6. Б. Ситуаційні задачі.
  7. Б. Ситуаційні задачі.
  8. Б. Ситуаційні задачі.
  9. Б. Ситуаційні задачі.
  10. Б. Ситуаційні задачі.

1. Повторнонароджуюча, 30 р., пологи тривають 20 год. Останні 50 хв
голівка плода знаходиться в порожнині малого таза. Потуги слабкі, через 2—
4 хв. по 25—30 сек. Серцебиття плода приглушене, 160 уд/хв., ритмічне. Без­
водний період 2 години. При внутрішньому акушерському обстеженні:
відкриття вічка матки повне. Голівка плода у вузькій частині порожнини таза.
Стрілоподібний шов у правому косому розмірі. Мале тім'ячко біля лона зліва.
Діагноз. Що робити?

2. Пологи другі. Вагітність 40 тижнів. Перейми почались 18 годин тому,
тоді ж відійшли навколоплідні води. Розміри таза нормальні. Серцебиття
плода — 148 ударів за хвилину, передлежить голівка, притиснута до входу в
малий таз. Стан роділлі задовільний, але скаржиться на втому. При
внутрішньому дослідженні — відкриття шийки матки 5—6 см, плідний міхур
відсутній. Поступово перейми стають слабкими, короткими.


Діагноз. Яку патологію слід було передбачити через 8—10 годин перейм? Що робити?

Тести

1. Слабкість пологової діяльності характеризується: А. Порушенням ритму скорочень матки; В. Послабленням або надмірним посиленням перейм; С. Наявністю судомних скорочень матки;

Д. Відсутністю координації скорочень між правою та лівою полови­ною матки, верхніми та нижніми її відділами; Е. Нічим з перерахованого.

' 2. При дискоординованій пологовій діяльності спостерігається: А. Порушення ритму скорочень різних відділів матки; В. Дистоція шийки матки; С. Гіпертонус нижнього сегмента; Д. Усе перераховане; Е. Ніщо з вказаного.

3. Які можливі ускладнення ДПД:

А. Передчасне відходження навколоплідних вод;

В. Дистоція і набряк шийки матки;

С. Формування плоского плідного міхура;

Д. Зміна параметрів скоротливої діяльності матки; х

Е. Усе перераховане.

4. Показаннями до кесаревого розтину при патологічному перебігу пре­
лімінарного періоду є:

А. Хронічна гіпоксія плода;

В. "Незрілість" шийки матки у жінки з переношеною вагітністю;

С. Переношування вагітності;

Д. Усе перераховане;

Е. Ніщо із перерахованого.

5. Особливості нормального прелімінарного періоду:

А. Нерегулярні, неболючі перейми протягом не більше 6 год, які пе­реходять у регулярну пологову діяльність; В. Режим сну не порушується; С. "Дозрівання" шийки матки; Д. Передчасний розрив плідного міхура.

6. Стимуляція пологової діяльності показана при:
А. Первинній слабкості пологової діяльності;
В. Дискоординована пологова діяльність;

С. Вторинній слабкості пологової діяльності;

Д. Патологічному перебігу прелімінарного періоду.


 
7. Лікування первинної слабкості пологової діяльності передбачає: А. Внутрішньовенне краплинне введення окситоцину; В. Застосування спазмолітиків; С. Внутрішньовенне краплинне введення простагландинів з оксито-

цином; Д. Створення глюкозо-вітаміно-гормонально-кальцієвого фону.

Завдання для позаауд шпорної роботи

1. Нові методи лікування аномалій пологової діяльності (реферат).

2. За матеріалами пологового будинку за рік вивчити види аномалій по­
логової діяльності.

3. За матеріалами пологового будинку вивчити частоту операції кесаре­
вого розтину з приводу аномалій пологової діяльності.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Степанківська Г.К., Мжайленко О. Т. Акушерство. — К., 2000.

Додаткова:

1. Ариас Ф. Беременность и родьі вьісокого риска: Пер. с англ. — М.: Медицина,
1989.

2. Аномалии родовой деятельности //Неотложньїе состояния в акушерстве и ги-
некологии/ Под ред. Г.К. Степанковской, Б.М. Венцковского. — К.: Здоров'я,
2000.

3. Дуда И.В. Нарушения сократительной деятельности матки. — Минск, Бела-
русь, 1989.

4. Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности. — М.: МЕД-
прес, 2000.

5. Карат Ю.М. Диагностика сократительной деятельности матки в родах. —
М.: Медицина, 1982.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 608 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)