АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VI. Основні етапи заняття

Прочитайте:
  1. IV. Зміст заняття
  2. VI. Основні етапи заняття
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. VI. Основні етапи заняття
  5. VI. Основні етапи заняття
  6. VI. Основні етапи заняття
  7. VI. Основні етапи занять
  8. Аускультація легень. Основні дихальні шуми
  9. Гіповітаміноз А, методи його виявлення, фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну.

А. Підготовчий — на початку заняття викладач у навчальній кімнаті про­водить науково-методичне обгрунтування теми, опитування з даної теми з використанням наочного приладдя, контроль базових знань, видає завдання для самостійної роботи студентів.

Б. Основний — самостійна робота студентів під керівництвом викладача в палаті патології вагітних, в передпологових палатах, в пологовому залі чи на фантомі. Після одержання завдання для самостійної роботи студенти під керівництвом викладача вивчають прийоми Леопольда, аускультацію серце­вих тонів плода за допомогою акушерського стетоскопа, кардіомонітора, ме­тоди практичного визначення ступеня вставлення голівки в малий таз (за да-


 
ними зовнішнього обстеження і за результатами вагінального дослідження), практично визначають наявність клінічного співвідношення між розмірами голівки плода і таза матері.

Для засвоєння практичних навичок студентів слід розподілити на групи по 2—3 особи.

В. Заключний — контроль остаточного рівня засвоєння навчального ма­теріалу шляхом доповіді студентів викладачу про виконання завдання для самостійної роботи, розв'язання ситуаційних задач, узагальнення, оцінки ро­боти кожного студента з обліком знань деонтології, завдання додому.

VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: навчальна кімната, палати патології вагітних, передпологова, пологовий зал.

Оснащення: тазоміри, стетоскопи, сантиметрові стрічки, лялька, скелето-ваний таз, таблиці, рукавички. На занятті необхідно демонструвати рентгено­грами, за допомогою яких уточнюють положення плода в матці, токо-кардіомонітор, апарат для УЗД. Для обстеження повинні бути підготовлені 4—-5 жінок з пізніми строками вагітності.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначення членорозміщення плода.

2. Визначення положення плода.

3. Визначення позиції і виду плода, охарактеризуйте особливість визна­
чення позиції і виду плода залежно від його положення.

4. Мета і правила виконання І прийому Леопольда.

5. Мета і правила виконання II прийому Леопольда.

6. Мета і правила виконання III прийому Леопольда.

7. Мета і правила виконання IV прийому Леопольда.

8. Охарактеризуйте шуми, які вислуховуються при аускультації вагітної
матки у II половині вагітності.

9. Які інструментальні методи використовують в акушерстві для діагнос­
тики положення внутрішньоутробного плода і його серцебиття?

10. Визначення великого і малого сегментів голівки плода.

11. Охарактеризуйте положення, яке займає голівка плода відносно пло­
щини входу до малого таза.

12. Перелічіть показання до вагінального дослідження.

13. Особливості підготовки рук акушера до вагінального дослідження.

14. Охарактеризуйте співвідношення між результатами зовнішнього і
внутрішнього обстеження просування голівки пологовими шляхами.

15. Охарактеризуйте показання і техніку ректального обстеження в пологах.


16. Визначити передбачувану масу плода за Лебедєвою, Бабадагли, Стройковою.

Завдання для самостійної роботи

1. Робота з навчальною літературою при низькому вихідному рівні знань.

2. Робота з лялькою, тазом щодо визначення відношення голівки до ма­
лого таза.

3. Визначення положення, передлежання, виду і позиції плода на
вагітній.

4. Визначення відношення передлеглої частини до входу в малий таз на
вагітній в передпологовій палаті з допомогою IV прийому Леопольда.

5. Визначення місцеперебування голівки в II періоді пологів при
вагінальному дослідженні роділлі в пологовому залі.

6. Показати вимірювання прямого розміру таза.

7. Показати чотири прийоми обстеження вагітної і роділлі за Леопольдом.

8. Провести аускультацію плода при його поздовжньому положенні.

9. Самостійно скласти ситуаційну задачу з визначення положення, пе­
редлежання, виду і позиції плода.

10. Скласти ситуаційну задачу з визначення положення голівки до входу
в малий таз матері за допомогою IV прийому Леопольда.

11. Самостійно скласти ситуаційну задачу з визначення відношення пе­
редлеглої голівки плода до площини малого таза роділлі в II періоді
пологів.

Ситуаційні задачі для контролю вихідного рівня знань

№ 1. При проведенні IV прийому Леопольда виявлено, що спинка плода звернена вправо, дрібні частини — вліво. Визначити положення, позицію і вид плода.

№ 2. При застосуванні IV прийому Леопольда визначено, що потилична частина голівки виявляється на два поперечники пальця вище за лоно, а лице­ва частина повністю. Яким сегментом у вході до малого таза перебуває голівка?

№ 3. При застосуванні IV прийому Леопольда над входом в малий таз вияв­лена щільна заокруглена балотуюча частина плода. Визначте положення плода.

№ 4. На рентгенограмі виявлені контури голівки плода справа, тінь від хребта плода розміщена перпендикулярно поздовжній осі матки. Охарактери­зуйте положення і позицію плода.

Ситуаційні задачі для контролю кінцевого рівня знань

№ 1. При використанні І прийому Леопольда в дні матки виявлена щіль­на, заокруглена частина з чіткими контурами, яка балотує. Визначте передле­жання плода


 
№ 2. Роділля з активною пологовою діяльністю, голівка притиснута до входу в малий таз, зовнішні розміри таза нормальні, води вилились 2 години тому. Ознака Вастена позитивна, розмір Цангемейстера — 23 см. Чи наявні ознаки клінічного неспіввідношення?

№ 3. При проведенні III і IV прийомів Леопольда передлегла частина не виявлена. Визначте положення плода.

Завдання для позааудиторної роботи студентів

1. Нові методи дослідження у визначенні характеру передлеглої частини
плода, його положення, виду (літературні дані).

2. Визначити за даними журналу пологового залу частоту поздовжніх по­
ложень плода за тиждень.

3. Визначити частоту переднього виду плодів у пологах за тиждень за да­
ними журналу пологового залу.

4. Визначити частоту плодів у І позиції за тиждень за даними журналу
пологового залу.

5. УЗД положення, передлежання, позиції і виду плода (реферат).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. СтепанківськаГ.К., Михайленко О.Т. Акушерство. — К., 2000. 1. Запорожан В.М., Цегельський М.Р. Акушерство і гінекологія. — К.: Здоров'я, 1996.

ВИЗНАЧЕННЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ ВАГІТНОСТІ. ВИЗНА­ЧЕННЯ СТРОКУ ДОПОЛОГОВОЇ ВІДПУСТКИ


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 1233 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.011 сек.)