АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

VII. Методичне забезпечення

Прочитайте:
  1. I. Науково-методичне обгрунтування теми
  2. VII. Методичне забезпечення
  3. VII. Методичне забезпечення
  4. VII. Методичне забезпечення
  5. VII. Методичне забезпечення
  6. VII. Методичне забезпечення
  7. VII. Методичне забезпечення
  8. VII. Методичне забезпечення
  9. VII. Методичне забезпечення

Місце проведення заняття: відділення екстрагенітальної патології вагіт­них, пологовий зал, відділення реанімації та інтенсивної терапії, Навчальні кімнати.


Оснащення: таблиці, слайди, набори для венесекції, катетери, інструмен­тарій для інтубації трахеї, апарати для вимірювання АТ, ЦВТ, кардіотокограф, УЗ-сканер, наркозний апарат, лікарські засоби, інфузійні розчини, набір лабораторних аналізів, історії пологів хворих з екстра-генітальними хворобами.

Контрольні запитання та завдання

1. Організація допомоги вагітним з екстрагенітальними захворювання­
ми.

2. Особливості проведення трьох планових госпіталізацій вагітних з
екстрагенітальними захворюваннями.

3. Коли і з якою метою проводиться перша планова госпіталізація
вагітних з екстрагенітальними хворобами.

4. Друга планова госпіталізація до відділення екстрагенітальної пато­
логії вагітних з екстрагенітальними захворюваннями у критичні для
кожного захворювання періоди.

5. Третя планова госпіталізація до відділення екстрагенітальної пато­
логії вагітних з екстрагенітальними хворобами. Мета та термін
вагітності залежно від патології.

6. Як часто проводиться огляд вагітних з екстрагенітальною патологією
терапевтом (а у разі необхідності ендокринологом, кардіологом та
іншими суміжними спеціалістами).

7. Які захворювання серцево-судинної системи найчастіше зустрі­
чаються у вагітних?

8. Що потрібно враховувати, вирішуючи питання про допустимість
вагітності у хворих з набутими (ревматичними) вадами серця?

9. Назвіть протипоказання до збереження вагітності у разі набутих вад серця.

10. Особливості перебігу вагітності і пологів у хворих з вродженими ва­
дами серця. Назвіть протипоказання до продовження вагітності у разі
вроджених вад серця.

11. Вагітність і пологи у жінок, що перенесли операцію на серці
(мітральну комісуротомію, протезування клапанів, корекцію вродже­
них вад серця).

12. Дайте характеристику первинної артеріальної гіпертензії вагітних.
Розкажіть класифікацію гіпертонічної хвороби залежно від ураження
органів. Вкажіть ускладнення перебігу вагітності.

13. Які три типи гемодинаміки виділяють у хворих на артеріальну
гіпертензію.

14. Назвіть протипоказання до виношування вагітності у хворих на
гіпертонічну хворобу.

15. Назвіть особливості перебігу вагітності у разі артеріальної гіпотензії.


 
16. Особливості обстеження та підготовки вагітних з екстрагенітальними
захворюваннями у відділенні екстрагенітальної патології до пологів.

17. Розкажіть про вибір методу розродження у жінок з хворобами серце­
во-судинної системи:

а) самостійне розродження природними пологовими шляхами;

б) скорочення потужного періоду шляхом операції накладання аку­
шерських щипців;

в) розродження шляхом кесаревого розтину.

18. Назвіть протипоказання до виношування вагітності у разі хвороб ор­
ганів дихання.

19. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у
жінок з хворобами нирок. Вплив на плід.

20. Назвіть протипоказання до збереження вагітності у жінок з пато­
логією нирок.

21. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у
жінок, хворих на цукровий діабет. Вплив на плід.

22. Назвіть протипоказання до збереження вагітності у жінок, хворих на
цукровий діабет.

23. Третя планова госпіталізація вагітних з цукровим діабетом. Обсте­
ження, дородова підготовка, профілактика дистрес-синдрому.

24. Вибір часу і методу розродження у вагітних з цукровим діабетом.

25. Показання до розродження шляхом проведення планового кесаревого
розтину у вагітних з цукровим діабетом.

26. Протипоказання до виношування вагітності у разі захворювань щито­
видної залози.

27. Назвіть протипоказання до збереження вагітності у жінок з захворю­
ваннями крові.

28. Хвороби печінки та жовчного міхура, за наявності яких вагітність
протипоказана.

29. Назвіть протипоказання до збереження вагітності у жінок з хвороба­
ми органів травлення.

30. Особливості перебігу вагітності, пологів у жінок з хворобами очей.

31. Реабілітація жінок з екстрагенітальною патологією в післяполого­
вому періоді.

32. Роль жіночої консультації у профілактиці ускладнень під час
вагітності і пологів у жінок з екстрагенітальною патологією.

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Складіть план обстеження вагітної з ревматичним (набутим) пороком
мітрального клапана.

2. Проаналізуйте історію пологів у породіллі з гіпертонічною хворобою.


 

3. Складіть плай ведення вагітності у хворої на крупозну пневмонію.

4. Розпишіть пл#н обстеження вагітних з хворобами нирок.

5. Складіть схему лікування з пієлонефриту вагітних.

6. Складіть схеМУ лікування вагітної, хворої на цукровий діабет.

7. Складіть схеМУ лікування залізодефіцитної анемії у вагітної хворої.

8. Складіть схеМУ обстеження вагітних з хворобами печінки і жовчного
міхура.

9. Визначте ста** внутрішньоутробного плода у вагітної з екстрагені-
тальним захворюванням.

Ситуацій™ задачі для контролю вихідного рівня знань

№1. Вагітна 19 років в терміні вагітності 9—10 тижнів І вагітності звер­нулась до жіночої консультації для становлення на облік. З анамнезу і доку­ментів (виписка із ісардіохірургічного стаціонару) вияснено, що вагітній два роки тому проведено протезування клапанів серця. Визначіть тактику лікаря жіночої консультації-

№2. На прийом ДО дільничного акушера-гінеколога звернулась невагітна жінка 23 років за порадою, чи можна їй вагітніти. З дитинства страждає за­хворюваннями нироК- Яке обстеження необхідно провести?

№3. Перша вагґГна 22 років, термін вагітності 8—9 тижнів. Страждає на розсіяний склероз, іікі обстеження необхідно провести, щоб вирішити питан­ня пролонгування вагітності. Визначіть подальшу тактику лікаря-акушера жіночої консультації-


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 766 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.012 сек.)