АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Ситуаційні задачі для контролю заключного етапу заняття. №1. У жіночу консультацію звернулася першовагітна

Прочитайте:
  1. IV. Зміст заняття
  2. VI. Основні етапи заняття
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. VI. Основні етапи заняття
  5. VI. Основні етапи заняття
  6. VI. Основні етапи заняття
  7. VI. Основні етапи заняття
  8. Б. Ситуаційні задачі
  9. Б. Ситуаційні задачі.
  10. Б. Ситуаційні задачі.

№1. У жіночу консультацію звернулася першовагітна. Вагітність 36—37 тижнів. Розміри тазу нормальні. При обстеженні прийомами Леопольда вияв­лено поперечне положення плода, голівка зліва, сіднички справа, нижче греб­ня безіменної кістк**- Серцебиття ритмічне. Маса плода 3500,0. Незважаючи на термін вагітності» при повторному лабораторному обстеженні виявлено цукор крові 10,2 мМ°ль/л. Вагітна, крім того, відмічає погіршення зору за ос­танні півроку. Діагноз. Що робити на етапі жіночої консультації та акушерсь­кого стаціонару?

№2. Вагітна 19 років. Вагітність 10—11 тижнів. Звернулась до жіночої консультації вперше- При лабораторному обстеженні встановлено: цукор крові — 21,4 ммодь/л. Вагітна просить вирішити питання про можливість доношування вагітності. Діагноз. Складіть план обстеження і спостереження за вагітною в умова* жіночої консультації?

№3. Першовагітна поступила до пологового будинку без пологової діяль­ності в терміні 40 тижнів. С міопія високого ступеня з дегенеративними змінами сітківки. Окулістом рекомендовано виключити другий період по­логів. Положення шї°Да поздовжнє, передлежить голівка, рухлива над входом


 
до малого таза, серцебиття плода — 136 ударів за хвилину, ясне, ритмічне. Складіть план ведення пологів.

№4. Роділля 24 років доставлена до пологового будинку з переймами, які почалися 8 годин тому, води не відходили. Вагітність 40 тижнів, пологи II, головне передлежання. Передбачувана вага плода 3200,0, стан його за­довільний. Розміри таза нормальні. При обстеженні терапевтом виявлено не­достатність лівого передсердно-шлуночкового клапана у стадії компенсації. Поставте діагноз. Складіть план ведення пологів.

№5. До відділення екстрагенітальної патології вагітних поступила вагітна 22 років в терміні вагітності 37 тижнів з заключенням терапевта — гіпертонічна хвороба III стадії. Вага плода 3000,0. Стан задовільний, розміри таза нормальні. Які допущені недоліки на етапі жіночої консультації? Ви­значте план і метод розродження?

№6. До жіночої консультації звернулась першовагітна 20 років. Після ог­ляду встановлено термін вагітності 8—9 тижнів. Після огляду терапевта і консультації ендокринолога встановлено діагноз: автоімунний тиреоідит Ха-шимота. Який план подальшого ведення цієї вагітності?

№7. Повторно вагітна 27 років поступила у відділення ЕГГ зі скаргами на болі в попереку справа. Після обстеження — вагітність 25 тижнів. Симптом Пастернацького позитивний. В аналізі сечі піурія, олігоурія. Які обстеження необхідно провести. Консультація яких спеціалістів необхідна терміново?

№8. Вагітна 33 років поступила до пологового будинку з активною поло­говою діяльністю, яка почалась 7 годин тому, тоді ж відійшли навколоплідні води. Теперішня вагітність друга.

Перша вагітність закінчилась 10 років тому нормальними пологами, ди­тина жива. Вагітна з 18 років має комбіновану мітральну ваду серця після перенесеного ревмокардиту. Останні три місяці вагітна не була під наглядом жіночої консультації з власної вини, що вона пояснювала сімейними обстави­нами.

Вступаючи до пологового залу, скаржиться на задишку, яка супровод­жується кашлем. При аускультації вислуховуються хрипи біля основ ле­гень, пульс ПОуд./хв. Строк вагітності 38—39 тижнів. Плід один, серце­биття 136 уд./хв. Поздовжнє положення, передлежить голівка в порожнині малого таза. Ймовірна плода до 3000,0. Потуги через А—5 хвилин по 45 секунд. Розкриття шийки матки повне, голівка в порожнині малого таза, стрілоподібний шов — в правому косому розмірі малого таза, мале тім'ячко — зліва попереду.

Діагноз. Як вести пологи на даному етапі? Які недоліки у роботі жіночої консультації?


Завдання для позааудиторноїроботи (навчально- та науково-дослідна робота студентів)

1. Бібліографічний пошук у періодичній пресі з проблеми "Вагітність і
пологи у жінок, що мають екстрагенітальну патологію" (журнали
"Вісник Асоціації акушерів-гінекологів України", "Педіатрія, акушер­
ство і гінекологія", "Акушерство і гінекологія", "Вопросьі охраньї ма­
теринства и детства", МРЖ, розділ X).

2. Підготовка рефератів з проблеми "Вагітність і пологи у жінок, що ма­
ють екстрагенітальну патологію".

3. Розробка первинної документації (амбулаторна карта вагітної і по­
роділлі, історія пологів, протокол патолого-анатомічного дослідження,
висновки).

4. Аналіз випадків материнської і перинатальної смертності у вагітних з
екстрагенітальною патологією (навички експертної оцінки ведення ви­
падків з обгрунтуванням власної точки зору).

5. Підготовка виступів на засіданні студентського наукового гуртка.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. — К>: Здоров'я, 2000. —
744 с.

2. Неотложньїе состояния в акушерстве и гинекологи**/ Под ред. член.-
корр. НАН и АМН Украиньї проф. Степанковской Г.К-, проф. Венцковс-
кого Б.М.). — К: Здоров'я, 2000. — 672 с._

3. Гушман Л.Б., Дашкевич В.Е., Медведь В.Й., Венцковский В-М„ Коваленко В.Н.
Наблюдение и обследование беременньїх с зкстрагениталї>ной патологией: Ме-
тодические рекомендации МЗУ. — К., 1993. — 39 с.

4. Гушман Л.Б., Дашкевич В.Є., Меліна ЇМ Гіпертонічна хвороба (первинна ар­
теріальна гіпертензія): Методичні рекомендації МОЗ України. — К., 1998. —
33 с.

5. Солонець М.І., Гутман Л.Б., Дашкевич В.Є., Аврамен™ Т.В. Лікувально-
профілактична допомога вагітним, хворим на цукровий діабет: Методичні ре­
комендації. — К., 1998. — 36 с.

6. Шехтман ММ. Руководство по зкстрагенитальной п^тологии у беремен­
ньїх. — М.: Триада, 1999. — 816с.

7. Інструктивний лист з питань статистичного кодування артеріальної гіпертензії
в Україні. МОЗ України 15.09.2000 р. № МС-01-100.


 
АНОМАЛІЇ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотры: 689 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)