АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Основні види будівельних креслень, мета та методика їх гігієнічної оцінки

Прочитайте:
  1. II.1. Методика проведения сеанса
  2. IV. Методика
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. VI. Основні етапи заняття
  5. VI. Основні етапи заняття
  6. VI. Основні етапи заняття
  7. VI. Основні етапи заняття
  8. VI. Основні етапи заняття
  9. VI. Основні етапи занять
  10. VІ.2.1.Організація санітарно-гігієнічної та епідеміологічної розвідки в осередку надзвичайної ситуації.

В будівельних кресленнях використовують три види проекцій:

1.Центральна - дає звичне, зорове зображення предмета: для його відтворення лінії, що зображують цей предмет, будівлю, в глибину звужуються. 2.Аксонометрична - паралельна косокутна проекція (технічний рисунок) лінії що зображують об'єкт - паралельні, в глибину не звужуються. 3.Ортогональна - паралельна прямокутна проекція - використовується для зобра­ження окремих деталей проекту - фасадів, планів, розрізів. їх суміщення осьовими лініями має назву епюр.

В будівельних кресленнях використовують єдину модульну систему (ЄМС) - роз­бивку окремих елементів споруд на номери за їх розмірами, з урахуванням відповідного масштабу.

1. Топографічні - ситуаційні плани - копії топографічних карт, на яких зображу­ють ділянку для будівництва проектованого об'єкта і оточуючу територію з зображенням існуючих об'єктів та елементів ландшафту (лісів, чагарників, водойм, висот, боліт тощо). Крутизна схилів зображується горизонталями - лініями, що з'єднують точки однієї висоти над рівнем моря. Вершини висот визначаються цифрами в метрах. Напрям схилу визначається бергштрихами.

2. Інженерно-будівельні креслення - зображення наземних споруд (мостів, гребель, виїмок, зрізів, естакад, доріг) та заглиблених в землю (трубопроводів, кабелів, тунелів тощо) на ситуаційних та генеральних планах.

3. Архітектурно-будівельні креслення - зображення будівель різного призначен­ня - житлових, навчальних, громадських, промислових.

4. Виробничі креслення - зображення технологічних ліній, конвеєрів, машин, станків.

5. Креслення електросхем, радіотехнічних схем, електронних схем та інші.

60. Мета та методика гігієнічної оцінки ситуаційного плану та генерального плану.

Генера́льний план — вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житловою, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів. Генеральний план затверджується і є основним юридичним документом і затверджується в порядку, встановленому Містобудівним кодексом і законами або іншими нормативними правовими актами.

Користуючись ситуаційним планом ми розглядаємо і оцінюємо:

1. Координати і висоту над рівнем моря ділянки проектованого об'єкта та оточуючих населених пунктів, екологічно цікавих об'єктів.

2. Рельєф місцевості, напрям і крутизну схилів в районі проектованої забудови, ві­рогідність повені чи зсувів. Наявність лісів.

3. Напрям панівних вітрів (роза вітрів) та відстань ділянки забудови до існуючих об'єктів, вірогідність взаємного забруднення повітря, ґрунту, відкритих водойм.

На генеральному плані, розглядаємо і оцінюємо:

1. Конфігурацію і розміри ділянки забудови (довжину, ширину, площу).

2. Перелік і взаєморозташування будівель та інших об'єктів на території (озеленення, проїздів), функціональне зонування території.

3. Відсоток забудови, озеленення території та їх відповідність гігієнічним нормати­вам.

4. Відстань (розриви) між будівлями, можливість і терміни затінення північніших будівель південнішими (або визначення терміну їх інсоляції за допомогою контр­ольно-інсоляційної лінійки, додаток 4).

5. Відстань будівель від проїжджої частини вулиці (захист від шуму, загазованості повітря).

Експертиза і гігієнічна оцінка ситуаційного плану

• визначення географічної довготи і широти місцевості, її рельєф, висота над рівнем моря, напрям і крутизна схилів;• направлення панівних вітрів (за розою вітрів), з урахуванням відстані між ділян­кою проектованого об'єкта та існуючими об'єктами (житловими, промисловими будівлями);

• характер ландшафту (ліси, чагарники, трав'яний покрив, болота, піски, відкриті водойми);

• можливий негативний вплив проектованого об'єкту на довкілля чи існуючих об'єктів на проектований.

Експертиза і гігієнічна оцінка генерального плану:

• форма (конфігурація), ширина, довжина, площа ділянки;

• зонування території - зона забудови основними будівлями (житловими, лі­карняними, виробничими тощо), господарська зона, зона озеленення, проїзди, проходи);

• щільність забудови (відношення сумарної площі будівель до загальної площі ді­лянки у відсотках);

• щільність озеленення, також у відсотках;

• орієнтація фасадів будівель (за координатами рози вітрів);

• розриви між будівлями;

• визначення терміну інсоляції приміщень за допомогою контрольно-інсоляційної лінійки

 


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 1623 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)