АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 1 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

D. Критичний

E. Обмежений

373. В місті Б. загальна смертність становить 16,6 %. Дайте оцінку рівню загальної смертності, згідно критеріїв ВООЗ.

A. Високий*

B. Середній

C. Низький

D. Критичний

E. Обмежений

374. В місті Д. загальна смертність становить 8,4 % Дайте оцінку рівню загальної смертності, згідно критеріїв ВООЗ.

A. Низький*

B. Високий

C. Середній

D. Критичний

E. Обмежений

375. В місті А. смертність немовлят становить 14,2 %. Дайте оцінку рівню смертності немовлят, згідно критеріїв ВООЗ.

A. Низький*

B. Середній

C. Високий

D. Критичний

E. Обмежений

376. В місті Г. смертність немовлят становить 26,0 %. Дайте оцінку рівню смертності немовлят, згідно критеріїв ВООЗ.

A. Середній*

B. Низький

C. Високий

D. Критичний

E. Обмежений

377. Який показник відповідає низькому рівню народжуваності за даними ВООЗ?

A. До 15 ‰*

B. До 9 ‰

C. До 20 ‰

D. До 25 ‰

E. До 50 ‰

378. Який показник відповідає високому рівню народжуваності за даними ВООЗ /‰/?

A. Більше 25 ‰*

B. Більше 15 ‰

C. Більше 20 ‰

D. Більше 9 ‰

E. Більше50 ‰

379. Який показник відповідає низькому рівню загальної смертності за даними BOOЗ /‰ /?

A. До 9 ‰*

B. До 15 ‰

C. До 20 ‰

D. До 25 ‰

E. До 50 ‰

380. Які межі середнього рівня загальної смертності за даними ВООЗ /‰ /?

A. 9 - 15 ‰*

B. 15 -20 ‰

C. 15 - 25 ‰

D. 20 - 50 ‰

E. 30 - 60 ‰

381. Який показник відповідає високому рівню загальної смертності за даними ВООЗ /‰/?

A. Більше 15 ‰*

B. Більше 5 ‰

C. Більше 20 ‰

D. Більше 25 ‰

E. Більше 50 ‰

382. Що характеризує природний рух населення?

A. Чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності приріст населення*

B. Переміщення населення за межі країни у зв’язку з економічними причинами

C. Чи забезпечують існуючі рівні народжуваності та смертності середню очікувану тривалість життя

D. Від’ємний негативний приріст населення

E. Еміграційні та імміграційні процеси населення

383. Що таке середня очікувана тривалість життя?

A. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові, що коефіцієнт смертності не зміниться*

B. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню при умові, якщо народжуваність не зменшиться

C. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові позитивного природного приросту.

D. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові незмінного політичного та еконо­мічного становища країни.

E. Це середнє число років, яке належить прожити поколінню, яке народилось при умові стаціонарного природного приросту

384. З яких частин складається перинатальний період?

A. Антенатальний, інтранатальний, ранній неонатальний*

B. Інтранатальний, антенатальний, неонатальний

C. Інтранатальний, антенатальний, мертвонародженість

D. Антенатальний, мертвонароджуваність, неонатальний

E. Антенатальний, неонатальний, постнеонатальний

385. Складовою частиною якого показника є антенатальний період?

A. Мертвонароджуваність*

B. Неонатальна смертність

C. Рання неонатальна смертність

D. Дитяча смертність

E. Смертність немовлят

386. Складовою частиною якого показника є антенатальний період?

A. Перинатальна смертність*

B. Неонатальна смертність

C. Рання неонатальна смертність

D. Дитяча смертність

E. Смертність немовлят

387. Складовою частиною якого показника є інтранатальний період?

A. Перинатальна смертність*

B. Неонатальна смертність

C. Рання неонатальна смертність

D. Дитяча смертність

E. Смертність немовлят

388. Складовою частиною якого показника є ранній неонатальний період?

A. Перинатальна смертність*

B. Мертвонароджуваність

C. Загальна смертність

D. Дитяча смертність

E. Народжуваність

389. З якого терміну по який триває антенатальний період?

A. 22 тиждень вагітності – пологи*

B. 28 тиждень вагітності – пологи

C. Пологи

D. Пологи – 7 днів життя

E. Пологи – 28 днів життя

390. З якого терміну по який триває інтранатальний період?

A. Пологи*

B. 22 тиждень вагітності – пологи

C. 28 тиждень вагітності – пологи

D. Пологи – 7 днів життя

E. Пологи – 28 днів життя

391. З якого терміну по який триває ранній неонатальний період?

A. З моменту народження – 7 днів життя*

B. Пологи

C. 22 тиждень вагітності – пологи

D. 28 тиждень вагітності – пологи

E. Пологи – 28 днів життя

392. З якого терміну по який триває пізній неонатальний період?

A. 7 днів життя – 28 днів життя*

B. Пологи – 7 днів життя

C. 22 тиждень вагітності – пологи

D. 28 тиждень вагітності – пологи

E. Пологи – 28 днів життя

393. З якого терміну по який триває неонатальний період?

A. З моменту народження – 28 днів життя*

B. З моменту народження – 7 днів життя

C. 22 тиждень вагітності – пологи

D. 28 тиждень вагітності – пологи

E. З моменту народження – 30 днів життя

394. З якого терміну по який триває постнеонатальний період?

A. 29 днів – 12 місяців*

B. З моменту народження – 7 днів життя

C. 7 днів – 1 місяць

D. 28 днів – 6 місяців

E. З моменту народження – 30 днів життя

395. Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

A. Мертвонароджуваність*

B. Ранній неонатальний період

C. Неонатальна смертність

D. Пізня неонатальна смертність

E. Постнеонатальна смертність

396. Що із нижче вказаного не входить у поняття мертвонароджуваність?

A. Ранній неонатальний період*

B. Антенальний період

C. Інтранатальний період

D. 22 тиждень вагітності - пологи

E. Пологи

397. Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

A. Інтранатальний період*

B. Ранній неонатальний період

C. Неонатальна смертність

D. Пізня неонатальна смертність

E. Постнеонатальна смертність

398. Що із нижче вказаного не входить у поняття смертності немовлят?

A. Антенатальний період*

B. Ранній неонатальний період

C. Неонатальна смертність

D. Пізня неонатальна смертність

E. Постнеонатальна смертність

399. Що із нижче вказаного не входить у поняття перинатальної смертності?

A. Неонатальна смертність*

B. Антенатальний період

C. Ранній неонатальний період

D. Інтранатальний період

E. Мертвонароджуваність

400. Що із нижче вказаного не входить у поняття перинатальної смертності?

A. Смертність немовлят*

B. Антенатальний період

C. Ранній неонатальний період

D. Інтранатальний період

E. Мертвонароджуваність

401. Які із нижче вказаних показників не входять у поняття коефіцієнту життєстійкості населення?

A. Народжуваність*

B. Середня очікувана тривалість життя

C. Смертність немовлят

D. Якість продуктів харчування

E. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

402. Які із нижче вказаних показників не входять у поняття коефіцієнту життєстійкості населення?

A. Захворюваність*

B. Середня очікувана тривалість життя

C. Смертність немовлят

D. Якість продуктів харчування

E. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми

403. Скільки дітей повинно бути в сім’ї, щоб відтворення населення знаходилося на стаціонарному рівні?

A. 2*

B. 0-1

C. 3 і більше

D. Жодного

E. 1

404. Скільки дітей повинно бути в сім’ї, щоб відтворення населення знаходилося на розширеному рівні?

A. 3 і більше*

B. 0-1

C. 2

D. Жодного

E. 1

405. «Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я» десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10?

A. Алфавітно-цифрове кодування*

B. Алфавітне кодування

C. Цифрове кодування

D. Розподіл захворювань по класах

E. Спільність етіології

406. У даному році на дільниці лікаря К. міської лікарні № 2 зареєстровано 1300 випадків гострих захворювань, 5 випадків з вперше установленим діагнозом хронічних і 35 хронічних захворювань, зареєстрованих у попередні роки. Визначити дані, які необхідні для розрахунку «розповсюдженості» хвороб.

A. 1300; 5; 35*

B. 1300;

C. 1300; 35

D. 1300

E. 5; 35

407. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань.

A. Медичні огляди*

B. Звертання за медичною допомогою

C. Опитування населення

D. Переписи хворих

E. Причини смерті

408. Першим етапом надання лікувально-профілактичної допомоги постраждалим від травм є:

A. Медична допомога на місці травми, швидке транспортування до спеціалізованої установи*

B. Травмпункт

C. Травматологічні чи хірургічні відділення лікарні

D. Дільничний травматолог

E. Травматологічний диспансер

409. Первинна захворюваність на сільській лікарській дільниці з радіусом обслуговування 3—5 км складає 420 випадків на 1000 жителів. В районі, до якого належить ця дільниця, показник первинної захворюваності складає 650‰. Яка найімовірніша причина низького рівня захворюваності на дільниці?

A. Неповний облік захворювань*

B. Постаріння населення

C. Низькій рівень санітарної культури населення

D. Міграція населення

E. Проведені профілактичні заходи

410. До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого та об'єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і заповнив «Екстрене повідомлення...». У яку з наведених установ він повинен його направити?

A. У районну санітарно-епідеміологічну станцію*

B. На підприємство, де працює постраждалий

C. У медико-санітарну частину підприємства

D. Головному лікарю ТМО

E. У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання

411. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання...*

B. Медичну карту амбулаторного хворого

C. Контрольну карту диспансерного спостереження

D. Талон амбулаторного пацієнта

E. Медичну карту стаціонарного хворого

412. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного нижче відноситься до задач первинної профілактики?

A. Попередження виникнення захворювань*

B. Попередження подальшого розвитку захворювань

C. Попередження ускладнень хвороби

D. Реабілітація

E. Попередження рецидиву захворювання

413. З яким спеціальним видом захворюваності пов'язана необхідність визначати часто і довго хворіючих (ЧДХ)?

A. Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю*

B. Загальною захворюваністю

C. Інфекційною захворюваністю

D. Захворюваністю на найважливіші хвороби

E. Захворюваністю за даними медичних обстежень

414. Під час проведення аналізу захворюваності школярів вікових груп 7-10, 11 - 14 та 15-17 років встановлено, що один з класів захворювань найбільш поширений. Які це хвороби?

A. Хвороби органів дихання*

B. Хвороби органів травлення

C. Травми й отруєння

D. Хвороби шкіри

E. Інфекційні захворювання

415. У класі середньої школи навчається 38 школярів. Протягом року 4 учні не хворіли зовсім, 8 хворіли один раз, 11 — двічі, 6 — тричі, 4 учні — 4 рази, 5 учнів — 6 разів і більше. Скільки учнів у класі належать до групи часто хворіючих?

A. 9 учнів*

B. 2 учні

C. 4 учні

D. 1 учень

E. 15 учнів

416. Протягом звітного року в місті Н з населенням 20 000 зареєстровано 14 000 випадків вперше в житті виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити використовуючи ці дані?

A. Первинну захворюваність*

B. Структуру захворюваності

C. Поширеність захворювань

D. Окремі види захворюваності

E. Патологічну враженість

417. У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути отримана за допомогою даних:

A. Спеціального вибіркового дослідження*

B. Медичного огляду окремих груп населення

C. Про причини смерті

D. Звертальності за медичною допомогою в медичні заклади

E. Опитування населення

418. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на дільниці. Яке джерело вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань?

A. Звернення в амбулаторно-поліклінічне відділення*

B. Опитування

C. Госпіталізація в стаціонари

D. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

E. Профілактичні огляди

419. Проведення медичних профілактичних оглядів, активне спостереження за станом здоров’я населення, проведення імунізації, формування здорового способу життя – це є основні заходи:

A. Первинної профілактики*

B. Вторинної профілактики

C. Третинної профілактики

D. Загальної профілактики

E. Спеціальної профілактики

420. Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

A. Кожне звертання з приводу гострого захворювання*

B. Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою

C. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого

D. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів

E. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок

421. Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:

A. Кожен випадок госпіталізації*

B. Сукупність випадків госпіталізації

C. Ліжко-день

D. Тривалість перебування хворого в стаціонарі

E. Обіг ліжка

422. Скільки класів хвороб включає Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, які пов'язані зі здоров'ям?

A. 21*

B. 12

C. 17

D. 7

E. 27

423. Визначити, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності населення.

A. Хвороби органів дихання*

B. Хвороби ендокринної системи

C. Хвороби органів травлення

D. Травми, нещасні випадки, отруєння

E. Онкологічні захворювання

424. Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість зареєстрованих звертань населення в ЛПЗ?

A. Поширеність захворювань (загальна захворюваність)*

B. Первинна захворюваність

C. Питома ваги захворювань

D. Власне захворюваність

E. Патологічна ураженість населення

425. Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

A. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання в поточному році*

B. Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання

C. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого

D. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів

E. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий лікарняний лис­ток

426. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності?

A. Звертання за медичною допомогою*

B. Перепис хворих

C. Перепис населення

D. Антропометричні вимірювання

E. Подвірні обходи

427. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності?

A. Медичні огляди*

B. Подвірні обходи

C. Антропометричні вимірювання

D. Перепис населення

E. Перепис хворих

428. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати для вивчення захворюваності?

A. Причини смерті*

B. Перепис населення

C. Перепис хворих

D. Антропометричні вимірювання

E. Подвірні обходи

429. Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

A. Для характеристики стану здоров'я населення*

B. Для оцінки стану здоров'я пацієнта

C. Для визначення витрат на гігієнічне виховання населення

D. Для визначення витрат на лікування одного хворого

E. Для оцінки рівня санітарної культури населення

430. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

A. Планування медичних служб*

B. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

C. Оцінка рівня санітарної культури населення

D. Вивчення витрат на лікування одного хворого

E. Оцінка стану здоров'я пацієнта

431. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

A. Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів*

B. Оцінки рівня санітарної культури населення

C. Оцінки стану здоров'я пацієнта

D. Вивчення витрат на лікування одного хворого

E. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

432. За даними звертань населення за медичною допомогою вивчаються різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень?

A. Загальна захворюваність*

B. Захворюваність на гострі захворювання

C. Патологічна ураженість населення

D. Госпіталізована захворюваність

E. Захворюваність по причинах смерті

433. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

A. Доступність медичної допомоги*

B. Використання клінічних класифікацій

C. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

D. Опитування населення

E. Перепис хворих

434. Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою?

A. Обсяг та якість медичної допомоги*

B. Перепис хворих

C. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

D. Опитування населення

E. Використання клінічних класифікацій

435. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

A. Обов'язкова реєстрація виявлених захворювань*

B. Використання клінічних класифікацій

C. Перепис хворих

D. Опитування населення

E. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб та причин смерті

436. Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує найбільш повний облік «гострих» захворювань?

A. Звертання за медичною допомогою*

B. Переписи хворих

C. Медичні огляди

D. Опитування населення

E. Вибірковий

437. Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника?

A. Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань*

B. Чисельність населення

C. Число оглянутих осіб

D. Абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді

E. Число працюючих осіб

438. Одним з видів захворюваності є інфекційна захворюваність. На якому з нижченаведених документів реєструються ці захворювання?

A. Екстрене повідомлення*

B. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

C. Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару

D. Карта обліку щеплень

E. Історія розвитку дитини

439. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

A. Можливість виділення вперше в житті виявлених і зареєстрованих в поточному році захворювань*

B. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

C. Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

D. Виявлення донозологічних станів

E. Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

440. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

A. Оперативність обліку захворювань при зверненні населення в ЛПЗ*

B. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

C. Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

D. Виявлення донозологічних станів

E. Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

441. Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до однієї з переваг цього методу.

A. Виявлення хронічної хвороби на початкових стадіях*

B. Найбільш повний облік гострих захворювань

C. Вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

D. Більша економічність

E. Всі відповіді вірні

442. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Визначити, що передбачає вторинна профілактика захворювань.

A. Попередження подальшого розвитку захворювань*

B. Попередження виникнення захворювань

C. Попередження ускладнень хвороби

D. Реабілітацію

E. Попередження рецидиву захворювання

443. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

A. Захворюваність гострими інфекційними захворюваннями, харчовими та гострими професійними отруєннями*

B. Захворюваність хворобами органів дихання

C. Захворюваність хворобами органів травлення

D. Захворюваність хворобами системи кровообігу

E. Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття

444. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

A. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності*

B. Захворюваність хворобами системи кровообігу

C. Захворюваність хворобами органів дихання

D. Захворюваність хворобами органів травлення

E. Захворюваність хворобами нервової системи та органів чуття

445. Яка захворюваність підлягає спеціальному обліку?

A. Госпіталізована захворюваність*

B. Нещасні випадки, травми

C. Захворюваність хворобами органів дихання

D. Захворюваність хворобами системи кровообігу

E. Захворюваність хворобами органів травлення

446. Диспансеризація, активне спостереження за станом здоров’я населення, своєчасна діагностика та лікування захворювань – це є основні заходи:

A. Вторинної профілактики*

B. Первинної профілактики

C. Третинної профілактики

D. Загальної профілактики

E. Спеціальної профілактики

447. Хвороба це -:

A. Всяке суб’єктивне та об’єктивне відхилення від нормального фізіологічного стану*

B. Незловмисна подія, наслідком якої

C. Раптова дія на організм людини зовнішнього чинника (механічного, фізичного, хімічного та ін.), що порушує структуру або цілісність тканини, фізичних процесів/ функцій

D. Порушення структури тканини та органів організму

E. Порушення функції організму

448. Який вид травм займає провідне місце в їх структурі,

A. Побутові*

B. Дорожньо-транспортні

C. Виробничі

D. Шкірні

E. Спортивні

449. До “тривало хворіючих” відносять тих осіб, які хворіють з втратою працездатності за календарний рік у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями:

A. 40 і більше днів*

B. 20 і більше днів

C. 25 і більше днів

D. 28 і більше днів

E. 15 і більше днів

450. До «тривало хворіючих» протягом поточного року з етіологічно не пов’язаними захворюваннями відносять осіб, які хворіють:

A. 60 днів і більше*

B. 45 днів

C. 35 днів

D. 25 днів

E. 20 днів

451. До “часто хворіючих” відносять тих осіб, які хворіють з втратою працездатності за календарний рік у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями:

A. 4 і більше випадків*

B. 6 і більше випадків

C. 7 і більше випадків

D. 8 і більше випадків

E. 9 і більше випадків

452. До «часто хворіючих» протягом поточного року з етіологічно не пов’язаними захворюваннями відносять осіб, які хворіють:

A. 4 рази і більше*

B. 3 рази

C. 2 рази

D. 1 раз

E. 10 раз і більше

453. Що є першою передумовою своєчасного виявлення захворювань?

A. Наближення медичної допомоги до людей, забезпечення її доступності*

B. Забезпечення соціалізації

C. Забезпечення високої кваліфікації

D. Забезпечення етапності надання медичної допомоги

E. Забезпечення економічної ефективності системи медичної допомоги

454. Показник вичерпної захворюваності визначається:

A. За даними звертальності і профілактичних оглядів*

B. За даними звертальності і госпіталізації

C. За даними профілактичних оглядів

D. За даними звертальності

E. За даними профілактичних оглядів і госпіталізації

455. Який основний метод виявлення захворювань?

A. Звертальність за медичною допомогою*

B. Госпіталізація

C. Профілактичні огляди

D. Експертиза працездатності

E. Вивчення причин смерті

456. Лікарі первинної медико-санітарної допомоги відіграють значну роль у ранньому виявленні злоякісних новоутворень. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу злоякісних новоутворень, лікар повинен заповнити та надіслати до онкодиспансеру облікову форму 090/0?

A. Не пізніше 3 діб*

B. Негайно подзвонити

C. Протягом тижня

D. Після повторного обстеження

E. Протягом 10 тижнів

457. Туберкульоз відноситься до інфекційних захворювань, тому важливе значення відводиться його ранньому виявленню. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу туберкульозу, лікар повинен заповнити та надіслати до протитуберкульозного диспансеру облікову карту 089/0?

A. Не пізніше 3 діб*

B. Негайно подзвонити

C. Протягом тижня

D. Після повторного обстеження

E. Протягом 10 діб

458. Основним напрямком боротьби зі СНІДом є профілактика, яка умовно може поділятися на первинну, вторинну та третинну. Яка мета вторинної профілактики?

A. Попередження передачі ВІЛ інфекції від хворої до здорової людини*

B. Попередження зараження

C. Попередження розповсюдження СНІДу й хвороб, що передаються статевим шляхом

D. Просвіта та освіта населення

E. Специфічна вакцинація

459. У поліклініці протягом року зареєстровано 1500 нових випадків захворювань населення на гострі захворювання. Який вид захворюваності населення це відображає?

A. Первинну захворюваність населення*

B. Розповсюдженість хвороб населення

C. Загальну захворюваність населення

D. Патологічну ураженість населення

E. Хворобливість населення

460. У поліклініці до кінця року в сумі зареєстровано 2000 нових і тих, що накопичилися за попередній рік випадків захворювань населення. Який вид захворюваності населення це відображає?

A. Розповсюдженість хвороб населення*

B. Патологічну ураженість населення

C. Первинну захворюваність населення

D. Захворюваність із ТВП

E. Госпітальну захворюваність

461. Яка питома вага звертань в амбулаторно-поліклінічні заклади у зв’язку із захворюваністю?

A. 75-80 %*

B. 80-90 %

C. 90-100 %

D. 50-65 %

E. 50-75 %

462. Злоякісні новоутворення підлягають спеціальному обліку як:

A. Найважливіші неепідемічні захворювання*


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 653 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.051 сек.)