АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 4 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

D. № 12

E. № 124

649. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи лікарського персоналу з розрахунку на кількість ліжок?

A. № 33*

B. № 68

C. №124

D. № 12

E. № 97

650. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу центральних районних і районних лікарень?

A. № 33*

B. № 12

C. № 68

D. № 97

E. № 124

651. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу міських лікарень і поліклінік?

A. № 33*

B. № 28

C. № 11

D. № 35

E. № 97

652. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу обласних лікарень?

A. № 33*

B. № 46

C. № 83

D. № 65

E. № 22

653. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу дільничних лікарень?

A. № 33*

B. № 81

C. № 94

D. № 32

E. № 15

654. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного та педагогічного персоналу дитячих обласних лікарень?

A. № 33*

B. № 16

C. № 55

D. № 72

E. № 31

655. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного та педагогічного персоналу дитячих міських лікарень?

A. № 33*

B. № 44

C. № 89

D. № 101

E. № 123

656. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного та педагогічного персоналу психіатричних лікарень?

A. № 33*

B. № 51

C. № 29

D. № 96

E. № 112

657. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного та педагогічного персоналу протитуберкульозних диспансерів?

A. № 33*

B. № 85

C. № 66

D. № 23

E. № 13

658. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного персоналу онкологічних диспансерів?

A. № 33*

B. № 81

C. № 94

D. № 32

E. № 17

659. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного, фармацевтичного та педагогічного персоналу шкірно-венерологічного диспансеру?

A. № 33*

B. № 12

C. № 68

D. № 131

E. № 97

660. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи структурних підрозділів інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики?

A. № 33*

B. № 57

C. № 60

D. № 120

E. № 97

661. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного персоналу центрів здоров’я?

A. № 33*

B. № 57

C. № 77

D. № 111

E. № 95

662. Яким наказом МОЗ України (2000 р.) регламентовані штатні нормативи медичного персоналу кардіологічних диспансерів?

A. № 33*

B. № 36

C. № 32

D. № 31

E. № 39

663. Штатні посади завідувачів відділень багатопрофільної лікарні встановлюються в залежності від:

A. Кількості ліжок і профілю відділення*

B. Кількості виписаних хворих

C. Зайнятості (функції) ліжка в стаціонарі

D. Ступеню важкості хворих

E. Лікарняної летальності і профілю відділення

664. Яка частка ліжкового фонду розгорнута в міських лікарнях України?

A. 25 %*

B. 5 %

C. Більше 10 %

D. 40 %

E. 50 %

665. Яка частка ліжкового фонду розгорнута в спеціалізованих диспансерах України?

A. Більше 10 %*

B. 25 %

C. 5 %

D. 40 %

E. 50 %

666. Яка частка ліжкового фонду розгорнута в центральних районних лікарнях України?

A. 25 %*

B. 50 %

C. 40 %

D. Більше 5%

E. 10 %

667. Яка частка ліжкового фонду розгорнута в обласних лікарнях України?

A. 5 %*

B. 10 %

C. 25 %

D. 40 %

E. 50 %

668. Які критерії враховуються при встановленні штатних нормативів посади завідувача відділення багатопрофільної лікарні?

A. Кількість ліжок і профіль відділення*

B. Кількість вибулих хворих

C. Середня зайнятість ліжка в стаціонарі

D. Ступінь важкості хворих

E. Лікарняна летальність і кількість ліжок

669. Як називаються заклади для надання медичної допомоги невиліковним хворим?

A. Хоспіси*

B. Диспансери

C. Амбулаторії

D. Стаціонари

E. Медико-санітарні частини

670. Вкажіть значення терміну “хоспіс”

A. Благодійні лікарні-притулки*

B. Спеціалізовані диспансери

C. Спеціалізовані медичні центри

D. Лікарні швидкої допомоги

E. Благодійні амбулаторно-поліклінічні заклади

671. В якому місті було відкрито перший вітчизняний хоспіс?

A. Львів*

B. Київ

C. Харків

D. Тернопіль

E. Хмельницький

672. Скільки видів профільних диспансерів функціонує в Україні згідно із затвердженим переліком закладів охорони здоров’я?

A. 11*

B. 5

C. 7

D. 20

E. 25

673. Який із рівнів управління охороною здоров’я в Україні забезпечує переважне вирішення її проблем стосовно стаціонарної допомоги?

A. Базовий*

B. Регіональний

C. Державний

D. Автономний

E. Місцевий

674. На яку кількість лікарняних ліжок реєструється одна лікарська посада в переважній більшості випадків, згідно нині існуючих нормативів?

A. 25*

B. 40

C. 5

D. 10

E. 15

675. Які чинники спричинили зайнятість ліжка в стаціонарі 368 днів?

A. Використання приставних ліжок*

B. Високий обіг ліжка

C. Висока пересічна тривалість перебування хворого на ліжку

D. Інтенсивний рух хворих

E. Висока лікарняна летальність

676. Які чинники спричинили зайнятість ліжка в стаціонарі 362 дні?

A. Використання приставних ліжок*

B. Високий обіг ліжка

C. Висока пересічна тривалість перебування хворого на ліжку

D. Інтенсивний рух хворих

E. Висока лікарняна летальність

677. Які чинники спричинили зайнятість ліжка в стаціонарі 373 дні?

A. Використання приставних ліжок*

B. Високий обіг ліжка

C. Висока пересічна тривалість перебування хворого на ліжку

D. Інтенсивний рух хворих

E. Висока лікарняна летальність

678. Основною проблемою української здоровоохорони є:

A. Економічна неефективність*

B. Нестача коштів

C. Необхідність впровадження медичного страхування

D. Відсталість медичних технологій

E. Медична неефективність

679. Який із перерахованих показників діяльності стаціонару є провідним в організації стаціонарної допомоги?

A. Обіг ліжка*

B. Зайнятість ліжка

C. Пересічний термін перебування хворого на ліжку

D. Забезпеченість лікарняними ліжками

E. Лікарняна летальність

680. На підставі якого медичного документу проводиться аналіз медичної допомоги в районі?

A. Звіт про медичні кадри*

B. Лікарське свідоцтво про смерть

C. Листок непрацездатності

D. Контрольна карта диспансерного хворого

E. Медична карта амбулаторного хворого

681. Який із чинників є економічною передумовою для підвищення якості та ефективності медичної допомоги?

A. Зростання вартості медичної допомоги*

B. Спеціалізація медичної допомоги

C. Підвищення кваліфікації медичних працівників

D. Зниження захворюваності населення

E. Зниження смертності немовлят

682. На який період перебування у стаціонарі хворому видається листок непрацездатності?

A. На весь період перебування у стаціонарі*

B. На перший тиждень

C. На 10 днів

D. На 6 днів

E. На 2 тижні

683. На підставі якого медичного документу проводиться аналіз госпіталізованої захворюваності?

A. Статистична карта вибулого із стаціонару*

B. Талон амбулаторного пацієнта

C. Контрольна карта диспансерного хворого

D. Медична карта стаціонарного хворого

E. Звіт про мережу та діяльність медичних установ

684. Що таке кошторис лікувального закладу?

A. План фінансування лікарні*

B. Документ, що відображає прибутки лікарні

C. Документ, що регламентує грошові витрати

D. План матеріального забезпечення стаціонарної допомоги

E. План матеріального забезпечення амбулаторної допомоги

685. Вкажіть проміжний носій статистичної інформації у стаціонарі.

A. Статистична карта вибулого із стаціонару*

B. Лікарське свідоцтво про смерть

C. Талон амбулаторного пацієнта

D. Медична карта стаціонарного хворого

E. Статистичний талон

686. Вкажіть основний носій статистичної інформації у стаціонарі.

A. Медична карта стаціонарного хворого*

B. Статистична карта вибулого із стаціонару

C. Лікарське свідоцтво про смерть

D. Талон амбулаторного пацієнта

E. Статистичний талон

687. З якою метою проводиться динамічний аналіз стану ліжкового фонду у стаціонарі?

A. Для аналізу динаміки та тенденції явища, яке вивчається*

B. Для оцінки якості медичної допомоги

C. Для оцінки впливу окремих факторів на динаміку явища

D. Для оцінки тенденцій показників здоров’я населення

E. Для обчислення демографічних показників

688. З якою метою проводиться динамічний аналіз рівня госпіталізації населення?

A. Для аналізу динаміки та тенденції явища, яке вивчається*

B. Для оцінки якості медичної допомоги

C. Для оцінки впливу окремих факторів на динаміку явища

D. Для оцінки тенденцій показників здоров’я населення

E. Для обчислення демографічних показників

689. З якою метою проводиться динамічний аналіз рівня лікарняної летальності?

A. Для аналізу динаміки та тенденції явища, яке вивчається*

B. Для оцінки якості медичної допомоги

C. Для оцінки впливу окремих факторів на динаміку явища

D. Для оцінки тенденцій показників здоров’я населення

E. Для обчислення демографічних показників

690. Який із показників здоров’я населення є найбільш інформативним для визначення потреби в стаціонарній медичній допомозі?

A. Захворюваність*

B. Народжуваність

C. Смертність немовлят

D. Інвалідність

E. Фізичний розвиток

691. Що визначають медико-економічні стандарти?

A. Оптимальний рівень вимог до якості діагностики, лікування та диспансеризації хворих*

B. Потребу в стаціонарній і амбулаторно-поліклінічній допомозі

C. Потребу в первинній медико-санітарній допомозі

D. Рівень показників здоров’я населення

E. Оптимальний рівень вимог до обсягу медичної допомоги

692. Вкажіть посадовий склад управлінського персоналу обласної лікарні:

A. Головний лікар, його заступники і керівники структурних підрозділів*

B. Головний лікар і його заступники

C. Головний лікар і головні спеціалісти

D. Головний лікар та завідувачі відділеннями

E. Начальник міського управління охорони здоров’я, головні спеціалісти

693. Вкажіть посадовий склад управлінського персоналу центральної районної лікарні:

A. Головний лікар, його заступники і керівники структурних підрозділів*

B. Головний лікар і його заступники

C. Головний лікар і головні спеціалісти

D. Головний лікар та завідувачі відділеннями

E. Начальник міського управління охорони здоров’я, головні спеціалісти

694. Вкажіть посадовий склад управлінського персоналу міської лікарні:

A. Головний лікар, його заступники і керівники структурних підрозділів*

B. Головний лікар і його заступники

C. Головний лікар і головні спеціалісти

D. Головний лікар та завідувачі відділеннями

E. Начальник міського управління охорони здоров’я, головні спеціалісти

695. Що таке ліцензування в системі охорони здоров’я?

A. Право займатися визначеними видами медичної діяльності*

B. Право займатися індивідуальною трудовою діяльністю

C. Право займатися приватною практикою в медицині

D. Оцінка якості надання медичних послуг

E. Оцінка об’єму надання медичних послуг

696. Що таке акредитація установ, лікарень?

A. Відповідність їх діяльності встановленим стандартам*

B. Вид фінансування

C. Право займатися визначеними видами медичної діяльності

D. Джерело фінансування

E. Вид страхування

697. Вкажіть загальну кількість лікарняних закладів різних типів в системі МОЗ України.

A. 2574*

B. 25

C. 547

D. 474

E. 609

698. Вкажіть кількість обласних лікарень в системі МОЗ України.

A. 25*

B. 2415

C. 545

D. 474

E. 609

699. Вкажіть кількість міських лікарень в системі МОЗ України.

A. 547*

B. 25

C. 501

D. 474

E. 609

700. Вкажіть кількість центральних районних лікарень в системі МОЗ України.

A. 474*

B. 25

C. 547

D. 48

E. 609

701. Вкажіть кількість дільничних лікарень в системі МОЗ України.

A. 609*

B. 25

C. 547

D. 474

E. 60

702. Вкажіть загальний ліжковий фонд лікарняних закладів різних типів в системі МОЗ України.

A. 404212*

B. 106961

C. 583548

D. 100668

E. 9545

703. Вкажіть ліжковий фонд обласних лікарень в системі МОЗ України.

A. 20789*

B. 106961

C. 583548

D. 100668

E. 9545

704. Вкажіть забезпеченість населення лікарняними ліжками в системі МОЗ України.

A. 87,5*

B. 95,2

C. 110,3

D. 73,1

E. 140,8

705. Вкажіть середню тривалість перебування хворого на ліжку в лікарняних закладах в системі МОЗ України.

A. 12,9*

B. 14,3

C. 15,8

D. 11,2

E. 10,6

706. Реєстратура — це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначити, що з наведеного слід віднести до її функції.

A. Екстрена медична допомога

B. Направлення на щеплення

C. Запис на прийом до лікарів поліклініки та викликів до дому*

D. Заповнення статистичного талону для реєстрації заключ­них (уточнених) діагнозів

E. Видача направлень на дослідження

707. Головним закладом по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню є поліклініка, серед завдань якої — надання спеціалізованої допомоги на амбулаторному прийомі та вдома, проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного є також завданням поліклініки?

A. Надання соціально-правової допомоги

B. Оздоровлення навколишнього середовища

C. Дезінфекція в вогнищах інфекційних захворювань

D. Санаторно-курортне лікування

E. Проведення медико-соціальної експертизи працездатності*

708. Серед облікових документів, які заповнює дільничний (сімейний) лікар — медична карта амбулаторного хворого, талон амбулаторного пацієнта, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання та ін. Що з наведеного також відноситься до цих документів?

A. Книга реєстрації листків непрацездатності

B. Журнал обліку інфекційних захворювань

C. Журнал щоденних інфекційних захворювань

D. Контрольна карта диспансерного спостереження*

E. Реєстрація хворих, які були на амбулаторному прийомі

709. В структурі міської поліклініки є відділення профілактики, в завдання якого входить: організація, облік і контроль за прове­денням диспансеризації, раннє виявлення хворих та осіб з висо­ким ризиком захворювання, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного також відноситься до завдань цього відділення?

A. Реєстрація інфекційних захворювань

B. Направлення на госпіталізацію при необхідності

C. Заповнення талону амбулаторного пацієнта

D. Проведення профілактичних медичних оглядів*

E. Проведення заключної дезінфекції

710. Диспансерний метод — головний метод роботи усіх амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення контингентів, що підля­гають диспансеризації і взяття їх на облік. Що з наведеного відно­ситься до наступного етапу цього методу?

A. Активне лікування диспансеризованих*

B. Вивчення захворюваності

C. Нагляд за інвалідами

D. Забезпечення працевлаштування непрацездатних

E. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

711. Диспансерний метод — головний метод роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає активне виявлення осіб, які підлягають диспансерному нагляду і взяття їх на облік, ак­тивне лікування диспансеризованих та ін. Визначити, що з на­веденого є наступною дією відносно диспансеризованих.

A. Вивчення захворюваності

B. Динамічне спостереження за здоров'ям диспансеризованих*

C. Нагляд за інвалідами

D. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E. Вивчення інвалідності

712. При аналізі діяльності поліклініки розраховують показники, що характеризують організацію диспансерного нагляду за особами, які цього потребують. Визначити, що з наведеного відноситься до одного із цих показників.

A. Повнота охоплення диспансерним наглядом*

B. Вивчення захворюваності диспансеризованих

C. Нагляд за інвалідами

D. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E. Працевлаштування частково непрацездатних

713. Диспансерну роботу поліклініки характеризують такі показники як повнота охоплення диспансерним наглядом, своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів та ін. Визначити, що з наведеного є також показником цієї роботи.

A. Вивчення захворюваності диспансеризованих

B. Своєчасність взяття хворих під диспансерний нагляд*

C. Нагляд за інвалідами

D. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E. Працевлаштування частково непрацездатних

714. Одним із структурних підрозділів поліклініки є відділення відновлюваного лікування (реабілітації), основне завдання якого мак­симальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів. Що з наведеного відноситься до одного з видів реабілітації?

A. Санітарно-освітня реабілітація

B. Побутова реабілітація

C. Правова реабілітація

D. Медична реабілітація*

E. Всі відповіді вірні

715. Основним завданням реабілітації (відновлювального лікування) є максимальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів, серед яких медична реабілітація. Що з перерахованого також є одним із видів реабілітації?

A. Правова реабілітація

B. Санітарно-освітня реабілітація

C. Соціальна реабілітація*

D. Побутова реабілітація

E. Всі відповіді вірні

716. Серед видів реабілітації медична та соціальна реабілітація. Що з наведеного також є видом реабілітації?

A. Професійна реабілітація*

B. Правова реабілітація

C. Побутова реабілітація

D. Санітарно-освітня реабілітація

E. Всі відповіді вірні

717. Серед сучасних форм стаціонарозамінюючої позалікарняної допомоги населенню — денні стаціонари в поліклініках, домашні стаціонари, лікарняні стаціонари (відділення, палати) денного перебування. Визначити, що є головним завданням денного стаціонару.

A. Проведення первинної профілактики

B. Більш повне задоволення потреб населення в стаціо­нарній допомозі*

C. Проведення медичних оглядів

D. Обстеження контингентів, що працюють

E. Проведення протиепідемічної роботи

718. Серед закладів по наданню медичної допомоги міському населенню є об'єднана лікарня. Що з наведеного нижче є складовою частиною лікарні?

A. Амбулаторія

B. Діагностичний центр

C. Диспансер

D. Станція швидкої медичної допомоги

E. Поліклініка*

719. Амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне місце у медичному забезпеченні населення та надається переважно в поліклініках та амбулаторіях. Визначити, чим відрізняється поліклі­ніка від амбулаторії.

A. Об'ємом та рівнем лікувально-профілактичної допомоги*

B. Якістю надання лікувально-профілактичної допомоги

C. Кількістю населення, яке обслуговується закладом

D. Територіальною наближеністю до населення

E. Організаційно-методичною роботою

720. Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних за­кладів міста за минулий рік, підсумкова медрада прийняла рішення розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною метою прийняте це рішення?

A. Збільшення повноти використання ліжкового фонду

B. Скорочення тривалості перебування хворих у стаціонарі

C. Раціонального використання ліжкового фонду*

D. Зменшення летальності при стаціонарній допомозі

E. Оптимізації середньої зайнятості ліжка за рік

721. Головна роль у наданні стаціонарної допомоги міському населенню належить багатопрофільній лікарні. Від чого залежить кількість посад середнього медичного персоналу у стаціонарі?

A. Від графіку роботи

B. Від кількості ліжок

C. Від системи обслуговування

D. Від кількості ліжок та системи обслуговування*

E. Від кількості лікарів

722. Для надання невідкладної допомоги населенню на дому та при зверненні до поліклініки з 20-ої до 8-ої години, а також по вихідним дням у поліклініці працює пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги. Хто з лікарів працює на пункті невідкладної допомоги?

A. Лікар хірург

B. Лікар ортопед-травматолог

C. Лікар терапевт*

D. Лікарі терапевт та хірург

E. Лікарі терапевт, хірург, ортопед-травматолог

723. Для оцінки результатів роботи районних закладів охорони здоров'я за рік інформаційно-аналітичне відділення ЦРЛ повинно проаналізувати загальну захворюваність населення району. На підставі якого документу медичних закладів можна виконати це завдання?

A. Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу (ф. № 12)*

B. Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о)

C. Талону амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о, ф. № 025-7/о)

D. Звіту лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20)

E. Звіту про причини тимчасової непрацездатності (ф. № 23)

724. Ефективність діяльності поліклініки залежить від раціональної організації роботи всіх її служб та медичного персоналу. Визначити, на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного забезпечення населення.

A. Інформаційно-аналітичне відділення

B. Реєстратуру*

C. Кабінет долікарняного прийому

D. Відділення профілактики

E. Лікувально-допоміжні відділення

725. Захворюваність гінекологічними захворюваннями серед дівчаток СЩ № 10 за даними медичних профілактичних оглядів на 60% перевищила дані про поширеність цієї патології за звертанням по медичну допомогу. Необхідно визначити, який вид профілактичного огляду використовувався в даній ситуації.

A. Попередній

B. Цільовий*

C. Планований

D. Періодичний

E. Поточний

726. Поліклініка є основним закладом надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. Визначити, чим визначається категорійність поліклініки.

A. Числом відвідувань у зміну*

B. Числом структурних підрозділів

C. Чисельністю медичного персоналу

D. Числом лікарів

E. Числом лікарняних ліжок

727. Міська поліклініка має складну структуру. До її складу входять: лікувально-профілактичні підрозділи, відділення профілактики, діагностичні підрозділи, реєстратура та інші. Визначити, що з наведеного нижче є однією із задач відділення профілактики.

A. Запис викликів на дому

B. Видача направлень на лабораторні дослідження

C. Заповнення талону амбулаторного пацієнта

D. При необхідності направлення на госпіталізацію

E. Організація, облік і контроль за проведенням диспансеризації*

728. Однією з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію?

A. Інформаційно-аналітичне відділення

B. Відділення профілактики*

C. Кабінет долікарняного прийому

D. Лікувально-діагностичне відділення

E. Лікувально-допоміжне відділення

729. За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподіляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою проводяться періодичні медичні огляди?

A. Для забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працюючих*

B. Обстеження певних контингентів працівників при при­йомі на роботу

C. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень)

D. Направлення на МСЕК

E. Виявлення та формування контингентів для диспансер­ного спостереження

730. Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Визначити питому вагу населення, що лікується в цих закладах.

A. Від 40% до 50%

B. Від 51% до 60%

C. Від 61% до 70%

D. Від 61% до 80%*

E. Більше 80%

731. Серед профілактичних медичних оглядів важливе місце відводиться попереднім медичним оглядам. Визначити, з якою метою вони проводяться.

A. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу або навчання*

B. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень)

C. Періодичного обстеження певних контингентів працівників

D. Для встановлення групи інвалідності

E. Для направлення до санаторно-курортних закладів

732. Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координації її взаємодії з іншими підрозділами поліклініки. В яких випадках для цієї роботи вводиться самостійна одиниця — завідувач терапевтичним відділенням?

A. Якщо у штаті більше 9 лікарів-терапевтів*

B. Якщо у штаті більше 6 лікарів-терапевтів

C. Якщо у штаті більше 12 лікарів-терапевтів

D. Якщо у штаті більше 15 лікарів-терапевтів

E. Якщо у штаті більше 18 лікарів-терапевтів

733. У поліклініці проводяться реабілітаційні заходи серед одужуючих. Серед них найбільшу кількість складають хворі:

A. Терапевтичного профілю*

B. Неврологічного профілю

C. Хірургічного профілю

D. Травматологічного профілю

E. Психіатричного профілю

734. У стаціонар міської багатопрофільної лікарні хворі госпіталізуються за направленням лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, служби швидкої допомоги, а також при безпосередньому їх звернені, при наявності показань. Яку питому вагу серед госпіталізованих складають хворі, доставлені швидкою допомогою?

A. 5%

B. 10%*

C. 15%

D. 20%

E. 25%

735. За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподіляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою проводяться цільові медичні огляди?

A. Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень та ін.)*

B. Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу

C. Періодичного обстеження певних контингентів працівників

D. Направлення на МСЕК

E. Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження

736. Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Визначити, в залежності від чого формуються штати міської поліклініки.

A. Наявних коштів у місцевому бюджеті

B. Рівнів та структури захворюваності

C. Рівнів та структури смертності

D. Кількість населення,, що обслуговується*

E. Демографічної структури населення, що обслуговується

737. Поліклініка міської лікарні проводить лікування й діагностику найбільш поширених видів патології лікарями загальної практики, надає діагностичну й консультативну допомогу лікарями-спеціалістами. Які рівні лікувально-профілактичної діяльності реалізуються в даній поліклініці?

A. Тільки первинна

B. Первинна і вторинна*

C. Тільки вторинна

D. Третинна

E. Вторинна і третинна

738. Як називається профілактичний медичний огляд, який проводиться перед початком навчання або трудової діяльності?

A. Попередній*

B. Періодичний

C. Одномоментний

D. Поточний

E. Цільовий

739. Терапевтичні відділення є основними лікувально-профілактичними підрозділами в соматичних лікарнях. На скільки ліжок проектується однопалатна секція в цих відділеннях?

A. 25-30 ліжок*

B. 60 ліжок

C. 50 ліжок

D. Не регламентується

E. Регламентується тільки в міських лікарнях

740. До кардіологічного відділення міської лікарні госпіталізовано 80 хворих на гіпертонічну хворобу та ІХС, з яких 20 хворим при виписці показане подальше оздоровлення. Де найбільш доцільно рекомендувати хворим подальше оздоровлення?


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1384 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.065 сек.)