АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 8 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

E. Середня тривалість простою ліжка

959. Наприкінці року в стаціонарі сільської дільничної лікарні були отримані підсумкові дані про кількість проведених хворими ліжко-днів та кількість хворих, пролікованих протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними?

A. Ліжковий фонд стаціонару

B. Обіг ліжка

C. Середньорічна зайнятість ліжка

D. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі*

E. Середня тривалість простою ліжка

960. Наприкінці року в стаціонарі сільської дільничної лікарні були отримані підсумкові дані про середньорічну чисельність населення дільниці та кількість хворих, пролікованих протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними?

A. Рівень госпіталізації*

B. Обіг ліжка

C. Середньорічна зайнятість ліжка

D. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі

E. Середня тривалість простою ліжка

961. Наприкінці року в стаціонарі сільської дільничної лікарні були отримані підсумкові дані про кількість померлих хворих у стаціонарі та кількість хворих, пролікованих протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними?

A. Рівень госпіталізації

B. Обіг ліжка

C. Середньорічна зайнятість ліжка

D. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі

E. Лікарняна летальність*

962. Лікарю-терапевту сільської лікарської дільниці доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?

A. Захворюваність, інвалідність, смертність немовлят

B. Спосіб життя, захворюваність, фізичний розвиток

C. Демографічні, захворюваність, ін­валідність*

D. Народжуваність, захворюваність, спосіб життя

E. Захворюваність, летальність, фі­зичний розвиток

963. На сільській лікарській дільниці поповнення - народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен знайомитись зі своїм пацієнтом?

A. У перші 15 днів після пологів

B. У перші 3 дні після виписки з пологового будинку*

C. У перший місяць після пологів

D. Напередодні виписки дитини з пологового будинку

E. При першому зверненні до лікаря

964. Які з показників повинен оцінити лікар сільської дільничної лікарні, аналізуючи якість своєї роботи для атестаційного звіту?

A. Середня зайнятість ліжка про­тягом року, повнота використання ліжкового фонду

B. Повнота використання ліжково­го фонду, обертання ліжка

C. Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування*

D. Структура госпіталізованих хво­рих, середньорічна кількість хворих

E. Виконання плану ліжко-днів, навантаженість лікаря-ординатора

965. Одним із чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює?

A. Відсутність долікарської допомоги

B. Відсутність дільничності

C. Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

D. Етапність*

E. Централізація терапевтичної до­помоги на сільській лікарській діль­ниці

966. Яке нормативне навантаження лікаря сільської лікарської амбулаторії?

A. 5935

B. 4935*

C. 3935

D. 2935

E. 1935

967. З яких показників складається фактичне навантаження лікаря сільської лікарської амбулаторії?

A. Відвідувань протягом року

B. Число зареєстрованих відвідувань до терапевтів / кількість викликів

C. Кількість викликів / число зареєстрованих відвідувань до терапевтів

D. Відвідувань та викликів протягом року*

E. Викликів протягом року

968. Усім дітям на сільській лікарській дільниці проводиться огляд до їхнього поступлення в перший клас середньої школи. Як називається захід, який проводиться?

A. Попередній медичний огляд*

B. Цільовий медичний огляд

C. Диспансеризація

D. Патронаж

E. Санітарно-профілактична робота

969. Шкільним працівникам з метою попередження інфекційних та інших небезпечних захворювань проводиться огляд. Як називається захід, який проводиться?

A. Комплексний медичний огляд*

B. Цільовий медичний огляд

C. Диспансеризація

D. Періодичний медичний огляд

E. Санітарно-профілактична робота

970. Усім дітям на сільській лікарській дільниці проводиться огляд до їхнього поступлення в дитячий садочок. Як називається захід, який проводиться?

A. Комплексний медичний огляд*

B. Цільовий медичний огляд

C. Диспансеризація

D. Патронаж

E. Санітарно-профілактична робота

971. В чому вимірюється потужність сільської дільничної лікарні?

A. Середньорічне число ліжок*

B. Число відвідувань за зміну

C. Кількість населення, що проживає на дільниці

D. Кількість ліжко-днів

E. Кількість хворих, що вибули із стаціонару

972. В чому вимірюється потужність сільської лікарської амбулаторії?

A. Середньорічне число ліжок

B. Число відвідувань за зміну*

C. Кількість населення, що проживає на дільниці

D. Кількість ліжко-днів

E. Кількість хворих, що вибули із стаціонару

973. Назвіть основний показник діяльності сільської лікарської амбулаторії.

A. Число усіх відвідувань за рік

B. Число відвідувань за зміну

C. Кількість населення, що проживає на дільниці

D. Кількість випадків поліклінічного обслуговування*

E. Кількість звертань в амбулаторію

974. Як називається перший етап надання первинної лікувально-профілактичної допомоги мешканцям села?

A. Районні медичні заклади

B. Фельдшерсько-акушерський пункт

C. Сільська лікарська дільниця*

D. Обласні медичні заклади

E. Міська лікарня

975. Яка лікувально-профілактична допомога надається мешканцям села на першому етапі?

A. Спеціалізована лікарська допомога

B. Вузькоспеціалізована лікарська допомога

C. Перша лікарська допомога

D. Долікарська допомога

E. Кваліфікована лікарська допомога*

976. Перерахуйте усі медичні заклади, які надають медико-санітарну допомогу мешканцям села на першому етапі.

A. ФАПи, здоровпункти, сільська лікарська амбулаторія*

B. Поліклініка

C. ФАПи, здоровпункти

D. ЦРЛ

E. Диспансери

977. Назвіть медичний заклад першого етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. Диспансер

B. Обласна лікарня

C. Здоров пункт*

D. Міська лікарня

E. ЦРЛ

978. Назвіть медичний заклад першого етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. Диспансер

B. Обласна лікарня

C. ФАП*

D. Міська лікарня

E. ЦРЛ

979. Назвіть медичний заклад першого етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. Диспансер

B. Обласна лікарня

C. Сільська лікарська амбулаторія*

D. Міська лікарня

E. ЦРЛ

980. Назвіть медичний заклад першого етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. Диспансер

B. Обласна лікарня

C. Сільська дільнична лікарня*

D. Міська лікарня

E. ЦРЛ

981. Яка лікувально-профілактична допомога надається мешканцям села на другому етапі?

A. Спеціалізована лікарська допомога*

B. Вузькоспеціалізована лікарська допомога

C. Перша лікарська допомога

D. Долікарська допомога

E. Кваліфікована лікарська допомога

982. Перерахуйте усі медичні заклади, які надають медико-санітарну допомогу мешканцям села на другому етапі.

A. ФАПи, здоровпункти, сільська лікарська амбулаторія

B. Поліклініка, диспансери

C. Обласна лікарня, обласні диспансери, обласна санепідстанція

D. ЦРЛ, районні диспансери, районна санепідстанція*

E. Міжобласні та державні спеціалізовані центри

983. Назвіть медичний заклад другого етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. ФАП

B. Обласна лікарня

C. Здоровпункт

D. Міська лікарня

E. ЦРЛ*

984. Назвіть медичний заклад другого етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. ФАП

B. Обласна лікарня

C. Здоровпункт

D. Міська лікарня

E. Районна санепідстанція*

985. Яка лікувально-профілактична допомога надається мешканцям села на третьому етапі?

A. Спеціалізована лікарська допомога

B. Вузькоспеціалізована та висококваліфікована лікарська допомога*

C. Перша лікарська допомога

D. Долікарська допомога

E. Кваліфікована лікарська допомога

986. Перерахуйте усі медичні заклади, які надають медико-санітарну допомогу мешканцям села на третьому етапі.

A. ФАПи, здоровпункти, сільська лікарська амбулаторія

B. Поліклініка, диспансери

C. Обласна лікарня, обласні диспансери, обласна санепідстанція*

D. ЦРЛ, районні диспансери, районна санепідстанція

E. Міжобласні та державні спеціалізовані центри

987. Назвіть медичний заклад третього етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. ФАП

B. Обласна лікарня*

C. Здоровпункт

D. Міська лікарня

E. Районна санепідстанція

988. Назвіть медичний заклад третього етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. ЦРЛ

B. Обласна санепідстанція*

C. Здоровпункт

D. Міська лікарня

E. Дільнична лікарня

989. Назвіть медичний заклад третього етапу надання медико-санітарної допомоги мешканцям села.

A. ЦРЛ

B. Обласний диспансер*

C. Здоровпункт

D. Міська лікарня

E. Дільнична лікарня

990. Яка лікувально-профілактична допомога надається мешканцям села на четвертому етапі?

A. Спеціалізована лікарська допомога

B. Вузькоспеціалізована та висококваліфікована лікарська допомога*

C. Перша лікарська допомога

D. Долікарська допомога

E. Кваліфікована лікарська допомога

991. Перерахуйте усі медичні заклади, які надають медико-санітарну допомогу мешканцям села на четвертому етапі.

A. ФАПи, здоровпункти, сільська лікарська амбулаторія

B. Поліклініка, диспансери

C. Обласна лікарня, обласні диспансери, обласна санепідстанція

D. ЦРЛ, районні диспансери, районна санепідстанція

E. Міжобласні та державні спеціалізовані центри*

992. Хворий на гіпертонічну хворобу за направленням сімейного лікаря сільської лікарської дільниці був направлений на консультацію до кардіолога в ЦРЛ. Яку лікувально-профілактичну допомогу отримає хворий?

A. Спеціалізована лікарська допомога*

B. Вузькоспеціалізована та висококваліфікована лікарська допомога

C. Перша лікарська допомога

D. Долікарська допомога

E. Кваліфікована лікарська допомога

993. Хворий на виразкову хворобу шлунку за направленням сімейного лікаря сільської лікарської дільниці був направлений на консультацію до хірурга в ЦРЛ. На якому етапі надання лікувально-профілактичної допомоги вона буде здійснюватися?

A. Першому

B. Другому*

C. Третьому

D. Четвертому

E. П’ятому

994. Поліклініка для обслуговування дорослого населення може бути:

A. Допоміжним підрозділом

B. Складовою частиною об’єднаної лікарні*

C. Складовою частиною діагностичного центру

D. Складовою частиною центру здорового способу життя

E. Приватною установою

995. Категорійність поліклініки для обслуговування дорослого населення визначається:

A. Числом структурних підрозділів

B. Чисельністю середнього медичного персоналу

C. Числом відвідувань в зміну*

D. Співвідношенням загальної кількості лікарів до чисельності населення

E. Рівнем первинної захворюваності

996. Питома вага населення, що лікується в амбулаторно-поліклінічних закладах, складає (у %):

A. Від 70 до 80*

B. Від 60 до 70

C. Від 50 до 60

D. Більше 80

E. Від 90 до 95

997. У період реформування системи охорони здоров’я пріоритетними завданнями поліклініки є:

A. Гігієнічне виховання населення

B. Виконання функції лікарської посади

C. Повне комплексне обстеження пацієнтів в поліклініці*

D. Проведення щеплень у період епідемії захворювань

E. Надання екстреної медичної допомоги

998. В поліклініках для планування навантаження лікарів різного профілю використовують наступні середні показники (нормативи) прийому хворих за годину роботи. Який з наведених показників використовується для встановлення навантаження дільничного лікаря-терапевта:

A. 2 особи на годину

B. 3 особи на годину

C. 4 особи на годину

D. 5 осіб на годину*

E. 8 осіб на годину

999. Дільничний лікар-терапевт провів аналіз стану здоров’я населення на своїй терапевтичній дільниці. За якими групами показників лікар оцінював стан здоров’я:

A. Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності

B. Захворюваності та смертності по статі, вікових групах, нозологічних формах*

C. Захворюваності, фізичного розвитку, смертності немовлят

D. Смертності по статі, по вікових групах

E. Захворюваності, інвалідності

1000. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників будуть залучені до аналізу стану здоров’я:

A. Захворюваності, смертності немовлят, інвалідності

B. Народжуваності, захворюваності, способу життя

C. Способу життя, фізичного розвитку, захворюваності

D. Захворюваності, летальності, фізичного розвитку

E. Демографічні, захворюваності, інвалідності*

1001. Які групи показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 3 роки?

A. Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду

B. Обіг ліжка, повнота використання ліжкового фонду

C. Використання плану ліжко-днів

D. Середня тривалість лікування, частота ускладнень, летальність*

E. Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих

1002. Міська поліклініка проводить лікування і діагностику найбільш поширених видів патології лікарями загальної практики, надає діагностичну та консультативну допомогу лікарями-спеціалістами. Які рівні лікувально-профілактичної допомоги реалізуються в даній поліклініці:

A. Тільки первинний

B. Первинний і вторинний*

C. Тільки вторинний

D. Третинний

E. Вторинний і третинний

1003. Що розуміють під поняттям «первинна профілактика»?

A. Попередження ускладнень хвороби

B. Попередження подальшого розвитку захворювань

C. Реабілітацію

D. Попередження рецидиву захворювання

E. Попередження виникнення захворювань*

1004. Надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню здійснюється в поліклініці; серед основних завдань — надання спеціалізованої допомоги на амбулаторному прийомі та вдома, проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного є також завданням поліклініки?

A. Проведення медико-соціальної експертизи працездатності*

B. Вивчення стану навколишнього середовища

C. Дезінфекція в вогнищах інфекційних захворювань

D. Санаторно-курортне лікування

E. Надання соціально-правової допомоги

1005. Одним із підрозділів поліклініки є реєстратура, яка виконує ряд функцій. Визначити, що з наведеного слід віднести до її функцій.

A. Екстрена медична допомога

B. Запис на прийом до лікарів поліклініки та викликів додому*

C. Направлення на щеплення

D. Заповнення статистичного талону для реєстрації заключ­них (уточнених) діагнозів

E. Видача направлень на дослідження

1006. Головний метод роботи амбулаторно-поліклінічних закладів— диспансеризація населення, який передбачає активне виявлення осіб, які підлягають диспансерному нагляду і взяття їх на облік, ак­тивне лікування диспансеризованих та ін. Визначити, що з на­веденого є наступною дією відносно диспансеризованих.

A. Вивчення захворюваності

B. Вивчення інвалідності

C. Нагляд за інвалідами

D. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E. Динамічне спостереження за здоров'ям диспансеризованих*

1007. Відділення профілактики входить в структуру міської поліклініки. Основні завдання цього відділення: організація, облік і контроль за прове­денням диспансеризації, раннє виявлення хворих та осіб з висо­ким ризиком захворювання, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного також відноситься до завдань цього відділення?

A. Реєстрація інфекційних захворювань

B. Направлення на госпіталізацію при необхідності

C. Заповнення талону амбулаторного пацієнта

D. Проведення профілактичних медичних оглядів*

E. Проведення заключної дезінфекції

1008. (сімейний) лікар заповнює обліково-звітну медичну документацію — медичну карту амбулаторного хворого, талон амбулаторного пацієнта, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання та ін. Вкажіть який документ входить до переліку обов’язкових в роботі дільничного лікаря?

A. Контрольна карта диспансерного спостереження*

B. Книга реєстрації листків непрацездатності

C. Журнал обліку інфекційних захворювань

D. Журнал щоденних інфекційних захворювань

E. Реєстрація хворих, які були на амбулаторному прийомі

1009. Аналіз діяльності поліклініки розраховують за певними показниками, що характеризують організацію диспансерного нагляду за контингентом осіб, які потребують диспансеризації. Визначити, що з наведеного відноситься до одного із цих показників.

A. Нагляд за інвалідами

B. Вивчення захворюваності диспансеризованих

C. Повнота охоплення диспансерним наглядом*

D. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E. Працевлаштування частково непрацездатних

1010. Вкажіть основний статистичний документ для вивчення загальної захворюваності за даними звертальності за медичною допомогою?

A. Талон амбулаторного пацієнта (Ф.025-7/o)*

B. Лікарське свідоцтво про смерть (Ф.106/o)

C. Статистичний талон для реєстрації заключних ( уточнених) діагнозів (Ф. 025-2/o)

D. Листок непрацездатності.

E. Контрольна карта диспансерного хворого (Ф. 030/o )

1011. Повнота охоплення диспансерним наглядом, своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів – це показники, які характеризують диспансерну роботу поліклініки. Вкажіть, що з наведеного є показником диспансеризації населення.

A. Вивчення захворюваності диспансеризованих

B. Своєчасність взяття хворих під диспансерний нагляд*

C. Нагляд за інвалідами

D. Медико-соціальна експертиза непрацездатності

E. Працевлаштування частково непрацездатних

1012. Який основний статистичний документ для вивчення загальної захворюваності за даними профілактичних оглядів ?

A. Талон амбулаторного пацієнта (Ф.025-7/o)

B. Лікарське свідоцтво про смерть (Ф. 106/o).

C. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (Ф.025-2/o).

D. Список осіб що підлягають профілактичним оглядам.*

E. Листок непрацездатності.

1013. Структурним підрозділом поліклініки є відділення відновлюваного лікування (реабілітації). Основним завданням цього відділення є мак­симальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів. Що з наведеного відноситься до одного з видів реабілітації?

A. Санітарно-освітня реабілітація

B. Побутова реабілітація

C. Правова реабілітація

D. Медична реабілітація*

E. Всі відповіді вірні

1014. Серед сучасних форм стаціонарозамінюючої позалікарняної допомоги населенню — денні стаціонари в поліклініках, домашні стаціонари, лікарняні стаціонари (відділення, палати) денного перебування. Визначити головне завдання денного стаціонару.

A. Проведення первинної профілактики

B. Повне задоволення потреб населення в стаціонарній допомозі*

C. Проведення медичних оглядів

D. Обстеження контингентів, що працюють

E. Проведення протиепідемічної роботи

1015. В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Яку планову питому вагу (%) звернень за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі?

A. До 80 %*

B. До 40 %

C. До 50 %

D. До 60 %

E. До 100 %

1016. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність міського населення за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар?

A. До 1000 мешканців

B. 1400— 1500 мешканців*

C. 1100— 1200 мешканців

D. До 2000 мешканців

E. Не обмежена кількість населення.

1017. Серед основних обліково-звітних форм виберіть основний статистичний документ дільничного терапевта, за даними якого аналізують рівень захворюваності населення?

A. Паспорт дільниці;

B. Медична карта амбулаторного хворого;

C. Талон амбулаторного пацієнта;*

D. Історія хвороби;

E. Листок непрацездатності.

1018. Ступінь ефективності використання ліжкового фонду в умовах сімейної медицини досягається за рахунок впровадження стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги. Вкажіть, що з наведеного відноситься до цих форм?

A. Стаціонар на дому*

B. Ліжка у лікарні соціального захисту

C. Ліжка в сільській дільничній лікарні

D. Спеціалізований стаціонар диспансеру

E. Відділення відновлюваного лікування

1019. Різноманітні моделі організації роботи сімейних лікарів використовуються в залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення. Визначити, що з наведеного є однією з моделей організації їх роботи.

A. Сумісна робота педіатрів і терапевтів

B. В умовах спеціалізованих центрів

C. В умовах спеціалізованих диспансерів

D. В умовах багатопрофільних поліклінік

E. Групова практика в умовах сімейної амбулаторії*

1020. У медичному забезпеченні населення амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне місце та надається переважно в поліклініках та амбулаторіях. Визначити, чим відрізняється поліклі­ніка від амбулаторії.

A. Об'ємом та рівнем лікувально-профілактичної допомоги*

B. Якістю надання лікувально-профілактичної допомоги

C. Кількістю населення, яке обслуговується закладом

D. Територіальною наближеністю до населення

E. Організаційно-методичною роботою

1021. Найбільш доцільною формою надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини в умовах міста є організація відділень сімейної медицини при поліклініках. За якої мінімальної кількості лікарів створюється таке відділення?

A. 2 лікарі та більше

B. 3 лікарі та більше*

C. 4 лікарі та більше

D. 6 лікарів та більше

E. 10 лікарів та більше

1022. Ефективність діяльності поліклініки залежить від раціональної організації роботи всіх її служб та медичного персоналу. Визначити, на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного забезпечення населення.

A. Інформаційно-аналітичне відділення

B. Реєстратуру*

C. Кабінет долікарняного прийому

D. Відділення профілактики

E. Лікувально-допоміжні відділення

1023. В Україні в основу розвитку сімейної медицини покладений ряд принципів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до одного з цих принципів.

A. Обов'язкове лікування хворих в стаціонарі

B. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

C. Забезпечення родині доступної, безперервної, постійної первинної медико-санітарної допомоги*

D. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

E. Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

1024. Інформаційно-аналітичний центр повинен проаналізувати загальну захворюваність населення району. За допомогою якого документу лікувально-профілактичних закладів можна провести оцінку результатів роботи закладів охорони здоров'я за рік?

A. Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о)

B. Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу (ф. № 12)

C. Талону амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о, ф. № 025-7/о)

D. Звіту лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20)*

E. Звіту про причини тимчасової непрацездатності (ф. № 23-тн)

1025. Доросле населення міста обслуговується наступними медичними закладами: медико-санітарною частиною (МСЧ), загальнопрофільною міською лікарнею, диспансером, міською поліклінікою. Який із вказаних медичних закладів надаватиме населенню тільки первинну кваліфіковану медичну допомогу?

A. Диспансер

B. МСЧ

C. Міська загальнопрофільна лікарня

D. Не вказано такого закладу

E. Міська поліклініка*

1026. Основними принципами, на яких ґрунтується розвиток сімейної медицини в Україні, є динамічне спостереження за населенням дільниці, забезпечення родині доступної, безперервної первинної медико-санітарної допомоги. Визначити, що відноситься до одного з цих принципів.

A. Системність надання медичної допомоги сім'ї*

B. Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

C. Обов'язкове лікування хворих у стаціонарі

D. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

E. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

1027. Графік роботи лікарів поліклініки повинен бути:

A. Незмінним

B. Ковзним*

C. Вільним

D. Сталим

E. Постійним

1028. Фактори формування територіальної терапевтичної дільниці:

A. Наявність стаціонару вдома

B. Чисельність консультативних поліклінік в районі

C. Чисельність населення та радіус обслуговування*

D. Наявність МСЧ

E. Середньорічна чисельність населення

1029. Розвиток сімейної медицини в Україні ґрунтується на певних принципах. Визначити, яке з наведених положень є головним.

A. Профілактичний напрям медичного обслуговування населення*

B. Обов'язкове лікування хворих в закладах стаціонарного типу

C. Обов'язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями

D. Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю

E. Обов'язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров'я

1030. Який відсоток всіх пацієнтів починають і закінчують лікування на рівні лікаря загальної практики в розвинутих країнах Західної Європи?

A. До 90 %*

B. 20-30 %

C. До 60 %

D. 40-50 %

E. До 70 %

1031. Яким наказом МОЗ України регламентовано перелік обов’язкової медичної документації амбулаторно-поліклінічного закладу?

A. Наказ МОЗ України № 73, 2000 р.

B. Наказ МОЗ України № 72, 2001 р.

C. Наказ МОЗ України № 1, 2004 р.*

D. Постанова Кабінету Міністрів України № 989, 2000 р.

E. Наказ МОЗ України № 372, 2000 р.

1032. Нерівномірність навантаження дільничних лікарів-терапевтів визначається:

A. Сезонними особливостями захворювань терапевтичного профілю*

B. Роботою лікарів за циклічною системою

C. Звертанням хворих до станцій швидкої допомоги

D. Наявністю кабінету долікарського прийому

E. Позначається код 2

1033. На міській терапевтичній дільниці при вивченні рівня смертності від туберкульозу легень були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Обчислення якого з нижчеперелічених показників дозволяє оцінити зв'язок між зазначеними чинниками і смертністю від туберкульозу?

A. Коефіцієнт кореляції*

B. Коефіцієнт відповідності

C. Коефіцієнт регресії

D. Стандартизований показник

E. Коефіцієнт вірогідності

1034. Дільничним лікарем-терапевтом щорічно проводиться аналіз стану здоров'я населення дільниці. На які диспансерні групи здоров'я поділяється населення у щорічному звіті?

A. Здорові, хворі на гострі захворю­вання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби

B. Здорові, практично здорові, хво­рі за 3-ма стадіями компенсації*

C. Здорові, часто хворіючи з ком­пенсованим перебігом хвороби

D. Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові

E. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захворювання

1035. Лікарю-терапевту на підпорядкованій дільниці доручено провести аналіз захворюваності населення. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік гострих захворювань?


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1064 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.143 сек.)