АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 9 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

A. Спеціальне організоване дослі­дження

B. Звертання в амбулаторно-полі­клінічні заклади*

C. Причини смерті

D. Опитування населення

E. Профілактичні огляди

1036. Дільничний лікар міської терапевтичної дільниці повинен дати характеристику захворюваності населення своєї дільниці для складання річного звіту про діяльність амбулаторно-поліклінічного закладу. Які документи використовуються для реєстрації і вивчення загальної захворюваності?

A. Контрольна картка диспансер­ного спостереження

B. Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта

C. Медична картка амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

D. Листок непрацездатності, ста­тистична картка хворого, що вибув зі стаціонару

E. Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу*

1037. На міській лікарській дільниці лікарю-статистику доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих?

A. Госпіталізована

B. Загальна

C. Гостра інфекційна

D. На найважливіші неепідемічні хвороби

E. З тимчасовою втратою працез­датності*

1038. У ході медичного огляду населення міської терапевтичної дільниці виявлялися і реєструвалися хронічні захворювання та різні патологічні стани, відхилення. Який показник доцільно вивчати в даній ситуації?

A. Патологічна ураженість*

B. Поширеність

C. Загальна захворюваність

D. Первинна захворюваність

E. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

1039. Дільничний терапевт на амбулаторному прийомі встановив хворому діагноз: гострий обструктивний бронхіт. Який обліковий документ лікар повинен за­повнити для реєстрації даного захворювання?

A. Листок непрацездатності

B. Історію хвороби

C. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу*

D. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару

E. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

1040. На міській лікарській дільниці проводиться відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань за поточний рік.*

B. 5 і більше етіологічно пов’язаних захворювань за поточний рік.

C. 4 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.

D. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

E. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

1041. На міській лікарській дільниці проводиться відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 6 і більше етіологічно пов’язаних захворювань за поточний рік.

B. 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.*

C. 5 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.

D. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

E. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

1042. В поліклініці міста П. проводиться диспансеризація населення, етапом якої є відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи довго хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

B. 40 і більше днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

C. 60 і більше днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

D. 40 і більше днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями за поточний рік.*

E. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

1043. На окремій терапевтичній дільниці проводиться вибірка серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи довго хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 60 і більше днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями за поточний рік.*

B. 40 і більше днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

C. 60 і більше днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

D. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

E. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

1044. Скільки відсотків припадає на амбулаторно-поліклінічні заклади з усіх лікувально-профілактичних закладів в країні?

A. 20 %

B. 30 %

C. 50 %

D. 70 %*

E. 80 %

1045. Лікарю-терапевту міської терапевтичної дільниці доручено провести аналіз стану здоров'я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників ним будуть залучені до цього аналізу?

A. Захворюваність, інвалідність, смертність немовлят

B. Спосіб життя, захворюваність, фізичний розвиток

C. Демографічні, захворюваність, ін­валідність*

D. Народжуваність, захворюваність, спосіб життя

E. Захворюваність, летальність, фі­зичний розвиток

1046. На міській лікарській дільниці поповнення - народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен знайомитись зі своїм пацієнтом?

A. У перші 15 днів після пологів

B. У перші 3 дні після виписки з пологового будинку*

C. У перший місяць після пологів

D. Напередодні виписки дитини з пологового будинку

E. При першому зверненні до лікаря

1047. Яке нормативне навантаження лікаря-терапевта в поліклініці?

A. 5935

B. 4935*

C. 3935

D. 2935

E. 1935

1048. З яких показників складається фактичне навантаження лікаря на міській терапевтичній дільниці?

A. Відвідувань протягом року

B. Число зареєстрованих відвідувань до терапевтів / кількість викликів

C. Кількість викликів / число зареєстрованих відвідувань до терапевтів

D. Відвідувань та викликів протягом року*

E. Викликів протягом року

1049. На міській терапевтичній дільниці зареєстрована епідемія дифтерії. Дільничний педіатр дав розпорядження медсестрам зробити мазки із зіву дітей дитячого садочку та початкових класів середньої школи. Як називається проведений захід?

A. Поточний медичний огляд

B. Цільовий медичний огляд*

C. Диспансеризація

D. Патронаж

E. Санітарно-профілактична робота

1050. Усім дітям на міській педіатричній дільниці проводиться огляд до їхнього поступлення в перший клас середньої школи. Як називається захід, який проводиться?

A. Попередній медичний огляд*

B. Цільовий медичний огляд

C. Диспансеризація

D. Патронаж

E. Санітарно-профілактична робота

1051. Працівникам школи № 24 з метою попередження інфекційних та інших небезпечних захворювань проводиться огляд. Як називається захід, який проводиться?

A. Комплексний медичний огляд*

B. Цільовий медичний огляд

C. Диспансеризація

D. Періодичний медичний огляд

E. Санітарно-профілактична робота

1052. Усім дітям на міській педіатричній дільниці проводиться огляд до їхнього поступлення в дитячий садочок. Як називається захід, який проводиться?

A. Комплексний медичний огляд*

B. Цільовий медичний огляд

C. Диспансеризація

D. Патронаж

E. Санітарно-профілактична робота

1053. В чому вимірюється потужність міської комунальної поліклініки?

A. Середньорічне число ліжок

B. Число відвідувань за зміну*

C. Кількість населення, що проживає на дільниці

D. Кількість ліжко-днів

E. Кількість хворих, які звертались з приводу захворювань

1054. Назвіть основний показник діяльності міської комунальної поліклініки.

A. Число усіх відвідувань за рік

B. Число відвідувань за зміну

C. Кількість населення, що проживає на дільниці

D. Кількість випадків поліклінічного обслуговування*

E. Кількість звертань в амбулаторію

1055. Для встановлення виробничого навантаження лікарів в амбулаторно-поліклінічних установах використовують трудові одиниці, величина яких зумовлюється профілем лікарів і складає: 6-8 хвилин, 10-12 хвилин, 16-18 хвилин, 20-22 хвилини, 24-26 хвилин. Яка з вказаних величин трудової одиниці може бути прийнята за нормативну для визначення виробничого навантаження дільничних лікарів-терапевтів?

A. 6-8 хвилин

B. 10-12 хвилин*

C. 16-18 хвилин

D. 20-22 хвилини

E. 24-26 хвилин

1056. В реєстратурі поліклініки для зберігання медичних карт хворих вони позначаються наступним кодом: номер територіальної дільниці, число, місяць і останні два числа року народження (8/20.01.50). Який метод зберігання медичних карт використовується в поліклініці?

A. Номерний

B. Алфавітний

C. Індексний*

D. Адресний

E. Приватний

1057. Для характеристики зв'язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначити, що з наведеного є методом його розрахунку.

A. Метод знаків

B. Метод змінної середньої

C. Метод найменших квадратів

D. Ранговий метод*

E. Метод стандартизації

1058. Оцінити кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rхy = +0,31:

A. Прямий, слабкий

B. Прямий, сильний

C. Прямий, середній*

D. Зворотний, слабкий

E. Зворотний, середній

1059. Оцінити кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rхy = - 0,8:

A. Зворотний, середній

B. Зворотний, сильний*

C. Прямий, середній

D. Прямий, слабкий

E. Зворотний, прямолінійний

1060. Як називається кореляційний зв'язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного пропорційно?

A. Прямий

B. Криволінійний

C. Зворотний

D. Прямолінійний*

E. Однонаправлений

1061. Як називається кореляційний зв'язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного не пропорційно?

A. Прямий

B. Зворотний

C. Криволінійний*

D. Прямолінійний

E. Однонаправлений

1062. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв'язків між різними ознаками. Визначити один із видів статистичного зв'язку між ознаками.

A. Паралельний

B. Дискретний

C. Прямий*

D. Простий

E. Змішаний

1063. Одним із методів встановлення зв'язку між явищами є метод рангової кореляції. Що є основою цього методу?

A. Визначення варіації ознак

B. Визначення середніх величин ознак, які вивчаються

C. Визначення темпу росту величин порівнюваних ознак

D. Ранжування порівнюваних ознак*

E. Визначення «нульової» гіпотези

1064. Яка принципова різниця у встановленні кореляційного зв'язку за допомогою таблиць (графіків) і коефіцієнту кореляції?

A. Таблиці й графіки дозволяють швидко без спеціальних розрахунків установити наявність зв'язку, напрямок і силу залежності

B. Таблиці й графіки дозволяють більш достовірно визна­чити наявність, направлення і силу залежності

C. Коефіцієнт кореляції одним числом характеризує на­явність зв'язку, напрямок і силу залежності*

D. Таблиці й графіки дозволяють встановити кореляційний зв'язок незалежно від якості ознак, які вивчаються

E. Таблиці й графіки не у всіх випадках можуть установи­ти кореляційну залежність

1065. Метод лінійної кореляції застосовують для оцінки зв'язку, якщо результати представлені:

A. У вигляді різниці між фактичними і «очікуваними» величинами

B. У показниках наочності

C. В напівкількісному вигляді

D. Точними числовими характеристиками*

E. Описово

1066. Що є основою методу лінійної кореляції?

A. Визначення медіани

B. Розрахунок відхилень варіант від середніх величин*

C. Впорядкування рядів, які порівнюються

D. Визначення коефіцієнта варіації

E. Ранжування рядів

1067. Для оцінки сили й достовірності кореляційного зв'язку між якісними ознаками можна використати:

A. Метод сигмальних відхилень

B. Критерій знаків

C. Метод лінійної кореляції

D. Коефіцієнт співвідношення

E. Метод рангової кореляції*

1068. Один із методів оцінки коефіцієнту лінійної кореляції є оцінка його за допомогою середньої похибки. Що з наведеного нижче підтверджує вірогідність коефіцієнту кореляції?

A. Коефіцієнт кореляції не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку*

B. Коефіцієнт кореляції не менше ніж у 2 рази перевищує свою похибку

C. Коефіцієнт кореляції не менше ніж в один раз перевищує свою похибку

D. Середня похибка перевищує коефіцієнт кореляції

E. Коефіцієнт кореляції і середня похибка рівні між собою

1069. Як називається коефіцієнт кореляції, якщо він встановлює взаємозв'язок між трьома й більше досліджуваними ознаками?

A. Парної кореляції

B. Множинної кореляції*

C. Простої кореляції

D. Парціальної кореляції

E. Багатозв'язаної кореляції

1070. Як називається коефіцієнт кореляції, якщо він встановлює взаємозв'язок тільки між двома досліджуваними ознаками?

A. Парної кореляції*

B. Множинної кореляції

C. Простої кореляції

D. Двозалежної кореляції

E. Однозв'язної кореляції

1071. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв'язків між різними ознаками. Визначити один із видів статистичного зв'язку між ознаками.

A. Показовий

B. Кореляційний*

C. Дискретний

D. Простий

E. Змішаний

1072. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв'язків між різними якісними ознаками. Визначити один із методів статистичного аналізу.

A. Паралельний

B. Метод рангової кореляції*

C. Дискретний

D. Простий

E. Змішаний

1073. Для характеристики зв'язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначити, що з наведеного є методом його розрахунку.

A. Метод знаків

B. Метод найменших квадратів

C. Метод визначення лінійного зв'язку*

D. Метод змінної середньої

E. Метод «Хі — квадрат»

1074. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв'язків між різними ознаками. Визначити, з якою метою застосовується кореляційний аналіз.

A. Оцінка вірогідності різниці ознак у взаємозв'язаних сукупностях

B. Вивчення ступеню зміни однієї ознаки при зміні іншої ознаки

C. Вимірювання сили та напрямку зв'язку між ознаками*

D. Прогнозування тенденцій зміни ознак

E. Прогнозування зміни ознак

1075. Коефіцієнт кореляції розраховується різними методами. Що є основою його розрахунку методом лінійної кореляції?

A. Упорядкування порівнюваних рядів

B. Визначення відносних величин та їх відхилень

C. Визначення середньої величини*

D. Визначення коефіцієнта варіації

E. Ранжування рядів

1076. Ознаки (явища), між якими встановлюється зв'язок, можуть бути представлені описово, у напівкількісному вигляді, точними числовими характеристиками та інше. В яких випадках для встановлення взаємозв'язку між ними застосовується метод лінійної кореляції?

A. Описово

B. У напівкількісному вигляді

C. У вигляді різниці між фактичними та «очікуваними» ве­личинами

D. У показниках наочності

E. Точними числовими характеристиками*

1077. Оцінка вірогідності зв'язку між ознаками проводиться різними методами. Який з наведених критеріїв застосовується для оцінки коефіцієнта лінійної кореляції?

A. За формулою

B. За граничними знаками

C. У порівнянні з коефіцієнтом лінійної кореляції

D. У порівнянні з коефіцієнтом рангової кореляції

E. За допомогою його похибки*

1078. «Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я» десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10?

A. Алфавітно-цифрове кодування*

B. Алфавітне кодування

C. Цифрове кодування

D. Розподіл захворювань по класах

E. Спільність етіології

1079. Визначити основний обліковий документ при поглибленому вивченні захворюваності з тимчасовою непрацездатністю на промисловому підприємстві.

A. Карта особового обліку захворюваності*

B. «Звіт про причини тимчасової непрацездатності»

C. Листок непрацездатності

D. Медична карта амбулаторного хворого

E. Медична карта стаціонарного хворого

1080. Визначити назву медичного документу для реєстрації та аналізу захворюваності гіпертонічною хворобою.

A. Лікарське свідоцтво про смерть

B. Статистична карта вибулого із стаціонару

C. Талон амбулаторного пацієнта*

D. Листок непрацездатності

E. Медична карта стаціонарного хворого

1081. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань.

A. Причини смерті

B. Звертання за медичною допомогою

C. Опитування населення

D. Переписи хворих

E. Медичні огляди*

1082. Загальна захворюваність населення вивчається на основі поточної реєстрації всіх звернень з приводу гострих, хронічних та загострення хронічних захворювань в лікувально-профілактичні заклади. Який основний обліковий документ використовується при вивченні загальної захворюваності?

A. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, талон на прийом до лікаря

B. Медична карта амбулаторного хворого

C. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів, статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару

D. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та талон амбулаторного пацієнта*

E. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів та листок непрацездатності

1083. Госпіталізація хворих відбувається за направленням лікарів поліклінік, диспансерів, швидкої медичної допомоги, при самозверненнях. У всіх цих випадках на госпіталізованого заповнюються певні статистичні документи. Який з наведених облікових документів використовується для реєстрації і вивчення госпіталізованої захворюваності?

A. Медична карта стаціонарного хворого

B. Статистична карта пацієнта, який вибув із стаціонару*

C. Епікриз на стаціонарного хворого

D. Листок обліку руху хворих

E. Лікарське свідоцтво про смерть

1084. Одним з видів захворюваності населення є госпіталізована захворюваність. Який обліково-статистичний документ буде використано при її вивченні?

A. Статистичні карти хворих, які вибули зі стаціонару*

B. Статистичний талон зі знаком «+»

C. Статистичний талон зі знаком «-»

D. Статистичний талон зі знаком «+» чи «-»

E. Журнал відмови в госпіталізації

1085. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Що з наведеного нижче відноситься до задач первинної профілактики?

A. Попередження виникнення захворювань*

B. Попередження подальшого розвитку захворювань

C. Попередження ускладнень хвороби

D. Реабілітація

E. Попередження рецидиву захворювання

1086. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань.

A. Опитування населення

B. Звертання за медичною допомогою

C. Медичні огляди*

D. Переписи хворих

E. Причини смерті

1087. З яким спеціальним видом захворюваності пов'язана необхідність визначати часто і довгостроково хворіючих (ЧДХ)?

A. Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю*

B. Загальною захворюваністю

C. Інфекційною захворюваністю

D. Захворюваністю на найважливіші хвороби

E. Захворюваністю за даними медичних обстежень

1088. У сучасних умовах, при розвитку недержавних медичних установ, а також при впровадженні страхової медицини, найбільш повна та достовірна інформація про поширеність захворювань може бути отримана за допомогою даних:

A. Про причини смерті

B. Медичного огляду окремих груп населення

C. Спеціального вибіркового дослідження*

D. Звертальності за медичною допомогою в медичні заклади

E. Опитування населення

1089. Серед населення України найбільш високі рівні поширеності мають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Визначити, які захворювання займають перше місце за поширеністю в загальній захворюваності населення.

A. Хвороби органів дихання*

B. Хвороби системи кровообігу

C. Хвороби органів травлення

D. Травми, нещасні випадки, отруєння

E. Онкологічні захворювання

1090. Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

A. Кожне звертання з приводу гострого захворювання*

B. Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою

C. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого

D. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів

E. Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок

1091. Визначити, при якому методі вивчення захворюваності відмічається гіпердіагностика поширеності хвороб.

A. За даними звертання за медичною допомогою

B. За даними медичних оглядів

C. Опитування населення*

D. За даними про причини смерті

E. За спеціальними вибірковими дослідженнями

1092. В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Визначити, які захворювання займають третє місце за поширеністю серед населення.

A. Хвороби органів дихання

B. Хвороби системи кровообігу

C. Хвороби органів травлення*

D. Травми, нещасні випадки, отруєння

E. Онкологічні захворювання

1093. Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:

A. Сукупність випадків госпіталізації

B. Кожен випадок госпіталізації*

C. Ліжко-день

D. Тривалість перебування хворого в стаціонарі

E. Оберт ліжка

1094. Скільки класів хвороб включає міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, які пов'язані зі здоров'ям?

A. 7

B. 12

C. 17

D. 21*

E. 27

1095. Визначити, які захворювання займають перше місце за частотою в первинній захворюваності населення.

A. Хвороби органів дихання*

B. Хвороби ендокринної системи

C. Хвороби органів травлення

D. Травми, нещасні випадки, отруєння

E. Онкологічні захворювання

1096. Визначити, які захворювання займають друге місце за частотою в первинній захворюваності населення.

A. Хвороби органів дихання

B. Хвороби ендокринної системи

C. Хвороби органів травлення

D. Травми, нещасні випадки, отруєння*

E. Онкологічні захворювання

1097. Обліковий документ для реєстрації та вивчення інфекційної захворюваності серед дітей:

A. Медична карта інфекційного хворого

B. Талон амбулаторного пацієнта

C. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення*

D. Історія розвитку дитини

E. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

1098. Які рівні загальної захворюваності за даними звертань населення за медичною допомогою характерні для України (на 1000 населення)?

A. 400-600

B. 700-900

C. 1000-1300

D. 1400-1600*

E. 1600-1800

1099. Який показник можна визначити на основі даних про чисельність населення і загальну кількість зареєстрованих перших звертань населення в ЛПЗ?

A. Поширеність захворювань (загальна захворюваність)*

B. Первинна захворюваність

C. Питома ваги захворювань

D. Власне захворюваність

E. Патологічна ураженість населення

1100. Одним з показників, що характеризують захворюваність населення є первинна захворюваність. За якою з наведених формул розраховують первинну захворюваність?

A. Кількість зареєстрованих гострих захворювань × 1000 / Середньорічна чисельність населення

B. Кількість зареєстрованих хронічних захворювань × 1000 / Середньорічна чисельність населення

C. Кількість хронічних захворювань, що зареєстровані вперше в даному році / Середньорічна чисельність населення

D. Кількість захворювань, що зареєстровані вперше в даному році (усі гострі та уперше виявлені хронічні захворювання) × 1000 / Середньорічна чисельність населення*

E. Кількість всіх зареєстрованих серед населення захворювань / Середньорічна чисельність населення

1101. Які рівні первинної захворюваності за даними звертань за медичною допомогою характерні для населення України (на 1000 населення)?

A. 300-500

B. 600-800*

C. 900-1100

D. 1200-1400

E. 1500-1700

1102. Наведені дані про загальне число випадків захворювань з тимчасовою втратою працездатності серед працюючих на машинобудівному заводі, а також по окремих нозологічних формах. Який показник можна розрахувати відповідно до форми 23тн?

A. Число випадків непрацездатності на 100 працюючих

B. Число випадків непрацездатності по окремих нозологічних формах на 100 працюючих

C. Структуру випадків тимчасової непрацездатності*

D. Число днів непрацездатності на 100 працюючих

E. Первинну захворюваність

1103. В загальній захворюваності населення України перші три місця займають хвороби органів дихання, кровообігу та травлення. Визначити, які захворювання займають друге місце за поширеністю серед населення.

A. Хвороби органів дихання

B. Хвороби системи кровообігу*

C. Хвороби органів травлення

D. Травми, нещасні випадки, отруєння

E. Онкологічні захворювання

1104. Первинним зверненням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для хронічного захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

A. Кожне звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання

B. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання в поточному році*

C. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, яке привело до госпіталізації хворого

D. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання тривалістю не менше 3-х днів

E. Перше звернення у зв'язку із загостренням хронічного захворювання, при якому був виданий лікарняний листок

1105. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності?

A. Звертання за медичною допомогою*

B. Перепис хворих

C. Перепис населення

D. Антропометричні вимірювання

E. Поквартирні обходи

1106. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного є методом для вивчення захворюваності?

A. Перепис хворих

B. Поквартирні обходи

C. Антропометричні вимірювання

D. Перепис населення

E. Медичні огляди*

1107. Захворюваність населення вивчається різними методами. Що з нижченаведеного можна використати для вивчення захворюваності?

A. Перепис хворих

B. Перепис населення

C. Причини смерті*

D. Антропометричні вимірювання

E. Поквартирні обходи

1108. Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

A. Для характеристики стану здоров'я населення*

B. Для оцінки стану здоров'я пацієнта

C. Для визначення витрат на гігієнічне виховання населення

D. Для визначення витрат на лікування одного хворого

E. Для оцінки рівня санітарної культури населення

1109. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

A. Вивчення витрат на лікування одного хворого

B. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

C. Оцінка рівня санітарної культури населення

D. Планування медичних служб*

E. Оцінка стану здоров'я пацієнта

1110. Для діяльності закладів охорони здоров'я велике значення мають дані про захворюваність населення. З якою метою використовують ці дані?

A. Для визначення витрат на лікування одного хворого

B. Для оцінки рівня санітарної культури населення

C. Для розробки заходів профілактики захворювань

D. Для визначення на гігієнічне виховання населення


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 843 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.086 сек.)