АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 7 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

A. Всі перераховані

B. Центральна районна лікарня, районна СЕС

C. Центральна районна лікарня*

D. Центральна районна лікарня й дільнична лікарня

E. Сільські лікарські амбулаторії та дільнична лікарня

889. В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, 4 дільничних лікарні, 12 сільських лікарських амбулаторій. Якому з наведених закладів найбільш притаманні управлінські функції?

A. Усім перерахованим

B. Центральній районній лікарні*

C. Центральній районній лікарні, дільничним лікарням

D. Центральній районній лікарні й сільським лікарським амбулаторіям

E. Сільським лікарським амбулаторіям і дільничним лікарням

890. В районі Н. розгорнуті: в райцентрі Н. — центральна районна лікарня, в селищі міського типу С. — районна лікарня. Якою функцією ці заклади охорони здоров'я суттєво відрізняються?

A. Надання первинної допомоги населенню пунктового центру й приписних дільниць

B. Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню району

C. Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населенню району

D. Організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району*

E. Забезпечення швидкою та невідкладною допомогою населення району

891. На сільській лікарській дільниці проводяться планові флюорографічні обстеження населення. До яких видів медичних оглядів відносяться ці обстеження?

A. Одномоментні

B. Попередні

C. Поточні

D. Комплексні

E. Цільові*

892. При організації лікарських дільниць враховуються: кількість населення, відстань між поселеннями та інше. Якою має бути середня чисельність населення на сільській лікарській дільниці?

A. 4-5 тисяч чол.*

B. 2-3 тисячі чол.

C. 5-6 тисяч чол.

D. 6-7 тисяч чол.

E. 7-8 тисяч чол.

893. В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для педіатричного відділення на:

A. 10 ліжок

B. 20 ліжок*

C. 12 ліжок

D. 15 ліжок

E. 25 ліжок

894. В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ординатора встановлюється для терапевтичного відділення на:

A. 25 ліжок*

B. 10 ліжок

C. 12 ліжок

D. 15 ліжок

E. 20 ліжок

895. У стаціонарі сільської дільничної лікарні частка госпіталізованих за соціальними показаннями коливається у межах:

A. 5-10 %

B. 10-20 %

C. 10-30 %

D. 30-40 %

E. 40-60 %*

896. У наданні медичної допомоги сільському населенню важливу роль відіграють ФАПи. Яка частка від усіх звернень сільського населення за медичною допомогою припадає на ці заклади?

A. 10-20 %

B. 20-30 %

C. 30-40 %*

D. 40-50 %

E. 50-60 %

897. Зменшення середнього терміну лікування у цілодобовому стаціонарі досягається в першу чергу за рахунок:

A. Введення нових форм організації праці в стаціонарах

B. Покращання роботи амбулаторно-поліклінічних закладів*

C. Інтенсифікації лікувально-діагностичного процесу

D. Покращання роботи приймального відділення

E. Покращання роботи служб швидкої й невідкладної допомоги

898. У наданні медичної допомоги сільському населенню велику роль відіграють ФАПи, на їх долю припадає від 30 до 40 % всіх звернень сільського населення. Визначити, чим керуються при розміщенні ФАПів.

A. Кількістю населення та відстанню від пунктового села*

B. Рівнями та структурою захворюваності

C. Наявністю медичного персоналу

D. Наявними коштами у місцевому бюджеті

E. Демографічною структурою населення, що обслуговується

899. Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає 8 тис. осіб?

A. Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог

B. Терапевт, хірург, стоматолог

C. Терапевт, педіатр, хірург

D. Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

E. Терапевт, педіатр, стоматолог*

900. Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає більше 10 тис. осіб?

A. Терапевт, педіатр, стоматолог

B. Терапевт, хірург, стоматолог

C. Терапевт, педіатр, хірург

D. Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

E. Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог, стоматолог, хірург*

901. У сільському районі ЦРЛ очолює головний лікар, який здійснює загальне керівництво лікарнею. До адміністративно-управлінського апарату відносяться також і заступники головного лікаря з медичної частини, з експертизи тимчасової непрацездатності, з економічних питань та ін. Визначити, при наявності якої кількості ліжок в ЦРЛ вводиться посада заступника головного лікаря з медичної частини.

A. 30 та більше ліжок

B. 100 та більше ліжок*

C. 50 та більше ліжок

D. 75 та більше ліжок

E. 150 та більше ліжок

902. Одним з чинників, що впливає на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює?

A. Відсутність дільничності

B. Етапність*

C. Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

D. Відсутність долікарської допомоги

E. Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці

903. Організація медичної допомоги сільському населенню має ряд особливостей. Визначити цю особливість за нижченаведеними положеннями.

A. Створення пересувних форм лікувально-профілактичної допомоги*

B. Відсутність дільничності

C. Відсутність долікарської допомоги

D. Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці

E. Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.

904. Однією з особливостей організації медичної допомоги сільському населенню є етапність її надання. Скільки етапів вона нараховує?

A. Один

B. Два

C. Три

D. Чотири*

E. П'ять

905. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до І етапу організації медичної допомоги?

A. Національні спеціалізовані центри

B. Обласні медичні заклади

C. Районні медичні заклади

D. Сільська лікарська дільниця*

E. Диспансери

906. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до II етапу організації медичної допомоги?

A. Сільська лікарська дільниця

B. Сільська дільнична лікарня

C. Районні медичні заклади*

D. Обласні медичні заклади

E. Національні спеціалізовані центри

907. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до III етапу організації медичної допомоги?

A. Обласні медичні заклади*

B. Районні медичні заклади

C. Сільська лікарська дільниця

D. Сільська дільнична лікарня

E. Долікарняні заклади

908. Медичну допомогу сільському населенню надають лікарі та середні медичні працівники. Який відсоток (%) від загального числа відвідувань складають відвідування до середніх медичних працівників?

A. 10,0-19,0 %

B. 20,0-29,0 %

C. 30,0-39,0 %

D. 40,0-49,0 %*

E. 50,0 % і більше

909. На першому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 3-х спеціальностей. Який заклад охорони здоров'я надає її на цьому етапі?

A. Районна лікарня

B. Сільська дільнична лікарня*

C. Фельдшерсько-акушерські пункти

D. Диспансер

E. Жіноча консультація

910. На другому етапі сільському населенню надається кваліфікована лікарська допомога як мінімум з 12—16 спеціальностей. Який заклад охорони здоров'я надає її на цьому етапі?

A. Центральна районна лікарня*

B. Сільська дільнична лікарня

C. Сільська лікарська амбулаторія

D. Обласна лікарня

E. Обласний диспансер

911. На третьому етапі сільському населенню надається висококваліфікована та вузькоспеціалізована медична допомога. Які заклади охорони здоров'я надають її на цьому етапі?

A. Центральна районна лікарня

B. Обласна лікарня*

C. Сільська дільнична лікарня

D. Сільська лікарська амбулаторія

E. Районний диспансер

912. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу?

A. Стоматолог*

B. Отоларинголог

C. Офтальмолог

D. Невропатолог

E. Ортопед-травматолог

913. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу?

A. Отоларинголог

B. Офтальмолог

C. Терапевт*

D. Невропатолог

E. Ортопед-травматолог

914. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу?

A. Отоларинголог

B. Офтальмолог

C. Педіатр*

D. Невропатолог

E. Ортопед-травматолог

915. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає первинна лікувально-профілактична допомога як складова частина медико-санітарної допомоги?

A. Діагностику та лікування основних найбільш пошире­них захворювань*

B. Консультацію та допомогу при складних для діагности­ки й лікування захворювань

C. Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D. Кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику та лікування

E. Лікування в медичних центрах та диспансерах

916. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає вторинна лікувально-профілактична допомога як складова частина медико-санітарної допомоги?

A. Діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань

B. Високоспеціалізована допомога при складних для діаг­ностики й лікування захворюваннях

C. Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D. Кваліфіковане консультування, діагностику, профілак­тику та лікування лікарями-спеціалістами*

E. Лікування в соматичних лікарнях

917. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну й третинну. Які функції передбачає третинна лікувально-профілактична допомога як складова частина медико-санітарної допомоги?

A. Діагностику та лікування основних найбільш пошире­них захворювань

B. Консультацію та допомогу при складних для діагности­ки й лікування захворювань*

C. Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D. Кваліфіковане консультування, діагностику, профілак­тику та лікування

E. Лікування в медичних центрах та диспансерах

918. Лікувально-профілактичну допомогу сільському населенню на різних етапах надають сільські дільничні, обласні лікарні, амбулаторії, диспансери тощо. Визначити основний заклад третього етапу надання медичної допомоги сільському населенню.

A. Станція переливання крові

B. Центральна районна лікарня

C. Диспансери

D. Бюро судмедекспертизи

E. Обласна лікарня*

919. На організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню впливають медико-соціальні, соціально-економічні та медико-демографічні чинники. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до одного з медико-соціальних чинників.

A. Рівень захворюваності та інвалідності, спосіб життя*

B. Принципи фінансування охорони здоров'я

C. Стан шляхів сполучення у сільському районі

D. Специфіка сільськогосподарської праці

E. Різні форми власності

920. Серед чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є медико-демографічні чинники. Що з наведеного нижче відноситься до цих чинників?

A. Особливості вікового та статевого складу жителів*

B. Специфіка сільськогосподарської праці

C. Стан шляхів сполучення у сільському районі

D. Щільність розселення мешканців

E. Комунально-житлові умови

921. Хто з медичних працівників апарату управління центральної районної лікарні займається організацією надання спеціалізованих видів медичної допомоги населенню району?

A. Районні спеціалісти

B. Головний лікар центральної районної лікарні (головний лікар району)

C. Заступник головного лікаря з медичного обслуговуван­ня населення*

D. Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з організаційно-методичної роботи

E. Завідувач організаційно-методичним кабінетом

922. Серед особливостей організації лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню, є її етапність та створення пересувних форм. Визначити, що ще відноситься до особливостей надання медичної допомоги цьому населенню.

A. Значна питома вага (%) долікарської допомоги*

B. Наявність спеціалізованої медичної допомоги на сільській лікарській дільниці

C. Відсутність дільничності

D. Централізація терапевтичної допомоги на 1 етапі

E. Здійснення консультативної допомоги

923. Серед завдань фельдшерсько-акушерського пункту є проведення профілактичних щеплень, виявлення інфекційних хворих, патронаж вагітних і дітей. Визначити, що ще з наведеного відноситься до завдань ФАПу.

A. Надання спеціалізованої допомоги

B. Надання лікарняної медичної допомоги

C. Проведення лабораторних досліджень

D. Стаціонарна допомога

E. Надання долікарняної медичної допомоги*

924. Центральна районна лікарня — головний заклад надання медичної допомоги сільському населенню. Серед її завдань: надання амбулаторної та стаціонарної спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги, швидкої медичної допомоги, надання консультативної допомоги та інші. Визначити, що з наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні.

A. Організаційно-методичне керівництво роботою всіх ЛПЗ району*

B. Надання соціальної допомоги різним контингентам

C. Проведення поточної дезінфекції

D. Проведення санітарно-технічних заходів у районі

E. Проведення заключної дезінфекції

925. Серед завдань обласної лікарні — надання вузькоспеціалізованої поліклінічної та стаціонарної допомоги, підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу та інші. Визначити, що з наведеного нижче також відноситься до завдань цієї лікарні.

A. Протиепідемічна робота

B. Організація та проведення оздоровчих заходів

C. Проведення профілактичних оглядів

D. Організаційно-методична робота серед медичних закладів області*

E. Поточний санітарний нагляд у лікувально-профілактич­них закладах

926. Здоров'я населення є соціальною цінністю держави. В якій статті Конституції говориться про те, що «кожна людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність та безпека — найвища соціальна цінність»?

A. Ст. 2

B. Ст. 3*

C. Ст. 27

D. Ст. 49

E. Ст. 52

927. Конституція є основним Законом України. В якій статті конституції України говориться про те, що «кожна людина має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування»?

A. Ст. З

B. Ст. 27

C. Ст. 49*

D. Ст. 52

E. Ст. 53

928. Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в антенатальному періоді?

A. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

B. Дитину, що померла на першому місяці життя

C. Дитину, що померла під час пологів

D. Дитину, що померла у перші 7 днів

E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів*

929. Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в інтранатальному періоді?

A. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

B. Дитину, що померла на першому місяці життя

C. Дитину, що померла під час пологів*

D. Дитину, що померла у перші 7 днів

E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

930. Сімейному лікарю доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в ранньому неонатальному періоді?

A. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

B. Дитину, що померла на першому місяці життя

C. Дитину, що померла під час пологів

D. Дитину, що померла у перші 7 днів*

E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

931. Лікарю-педіатру сільської лікарської амбулаторії доручено провести аналіз смертності немовлят та мертвонароджених. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в неонатальному періоді?

A. Дитину, що померла в період з 28 тижня вагітності до пологів

B. Дитину, що померла на першому місяці життя*

C. Дитину, що померла під час пологів

D. Дитину, що померла у перші 7 днів

E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

932. Лікарю-педіатру сільської лікарської амбулаторії доручено провести аналіз смертності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні в постнеонатальному періоді?

A. Дитину, що померла в період з 29 дня життя до 12 місяців*

B. Дитину, що померла на першому місяці життя

C. Дитину, що померла під час пологів

D. Дитину, що померла у перші 7 днів

E. Дитину, що померла в період з 22 тижня вагітності до пологів

933. Лікарю-педіатру сільської лікарської амбулаторії доручено провести аналіз смертності дітей. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

A. Дитину, що померла у віці 0 – 18 років

B. Дитину, що померла на першому році життя

C. Дитину, що померла у віці 0 – 3 роки

D. Дитину, що померла у віці 0 – 14 років*

E. Дитину, що померла у віці 0 – 16 років

934. Лікарю-педіатру сільської лікарської амбулаторії доручено провести аналіз смертності новонароджених дітей. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

A. Дитину, що померла в період з 29 дня життя до 12 місяців

B. Дитину, що померла на першому місяці життя

C. Дитину, що померла під час пологів

D. Дитину, що померла у перші 7 днів

E. Дитину, що померла у перші 10 днів*

935. Лікарю-педіатру сільської лікарської амбулаторії доручено провести аналіз смертності підлітків. Що він повинен взяти за одиницю спостереження при її вивченні?

A. Дитину, що померла у віці 0 – 18 років

B. Дитину, що померла у віці 14 – 18 років

C. Дитину, що померла у віці 14 – 16 років*

D. Дитину, що померла у віці 0 – 14 років

E. Дитину, що померла у віці 0 – 16 років

936. Було вивчено структуру смертності немовлят на сільській лікарській дільниці. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?

A. Радіальна

B. Стовпчикова

C. Секторна*

D. Лінійна

E. Картограма

937. На сільській лікарській дільниці при порівнянні з минулим роком рівень смертності від туберкульозу збільшився на 8 %. Який показник використано для аналізу?

A. Стандартизований

B. Інтенсивний

C. Екстенсивний

D. Співвідношення

E. Наочності*

938. При вивченні смертності від туберкульозу легень на сільській лікарській дільниці були отримані дані про соціально-економічні умови життя і шкідливі звички хворих. Обчислення якого з нижчеперелічених показників дозволяє оцінити зв'язок між зазначеними чинниками і смертністю від туберкульозу?

A. Коефіцієнт кореляції

B. Коефіцієнт відповідності

C. Коефіцієнт регресії

D. Стандартизований показник

E. Коефіцієнт вірогідності*

939. Дільничному педіатру сільської лікарської дільниці доручено провести аналіз первинної захворюваності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження в її вивченні?

A. Випадок гострого захворювання*

B. Випадок загострення хронічного захворювання

C. Випадок хронічного захворювання

D. Випадок підгострого захворювання

E. Усі випадки захворювань

940. Дільничному терапевту сільської лікарської дільниці доручено провести аналіз первинної захворюваності немовлят. Що він повинен взяти за одиницю спостереження в її вивченні?

A. Випадок загострення хронічного захворювання

B. Випадок хронічного захворювання

C. Випадок хронічного захворювання, яке виникло вперше в даному році*

D. Випадок підгострого захворювання

E. Усі випадки захворювань

941. Дільничному педіатру сільської лікарської дільниці доручено провести аналіз вичерпної захворюваності дітей. Що він повинен взяти за одиницю спостереження в її вивченні?

A. Усі випадки гострих захворювань

B. Випадок загострення хронічного захворювання

C. Усі випадки хронічних захворювань

D. Усі випадки гострих та хронічних захворювань

E. Усі випадки захворювань при звертальності та профоглядах*

942. Сімейним лікарем щорічно проводиться аналіз стану здоров'я населення дільниці. На які диспансерні групи здоров'я поділяється населення у щорічному звіті?

A. Здорові, хворі на гострі захворювання, хворі з субкомпенсованим перебігом хвороби

B. Здорові, практично здорові, хворі за 3-ма стадіями компенсації*

C. Здорові, часто хворіючи з компенсованим перебігом хвороби

D. Здорові, хворі на важливі неепідемічні захворювання, практично здорові

E. Здорові, хворі з тимчасовою втратою працездатності, хворі з декомпенсованим перебігом захво­рювання

943. На диспансерному обліку в сімейного лікаря перебувають реконвалесценти після інфекційних захворювань, часто і тривало хворіючі, особи з хронічною патологією. Хто з приведених хворих повинен бути віднесений до III групи здоров'я?

A. Усі категорії хворих, приведені в умові задачі

B. Часто і тривало хворіючі

C. З хронічною патологією в стадії компенсації*

D. Реконвалесценти після інфекційних захворювань і особи з хро­нічною патологією

E. Особи, що страждають хронічними захворюваннями

944. Серед працюючих мешканців сільської лікарської дільниці у поточному році не хворіли жодного разу 10 %, один раз - 30 %, два рази - 15 %, чотири рази хворіли - 5 %, всі інші - 5 і більше разів. Яка питома вага працівників, віднесених до І групи здоров'я?

A. 40 %*

B. 10 %

C. 55 %

D. 60 %

E. 22 %

945. Серед працюючих мешканців сільської лікарської дільниці у поточному році не хворіли жодного разу 10 %, один раз - 30 %, два рази - 15 %, чотири рази хворіли - 5 %, всі інші - 5 і більше разів. Яка питома вага працівників, віднесених до ІІ групи здоров'я?

A. 40 %

B. 10 %

C. 15 %*

D. 60 %

E. 22 %

946. Лікарю-терапевту сільської лікарської дільниці доручено провести аналіз захворюваності населення на підпорядкованій дільниці. Які з джерел вивчення захворюваності забезпечують найбільш повний облік гострих захворювань?

A. Спеціально організоване дослідження

B. Звертання в амбулаторно-поліклінічні заклади*

C. Причини смерті

D. Опитування населення

E. Профілактичні огляди

947. Дільничний лікар сільської лікарської дільниці повинен дати характеристику захворюваності населення своєї дільниці для складання річного звіту про діяльність амбулаторії. Які документи використовуються для реєстрації і вивчення загальної захворюваності?

A. Контрольна картка диспансерного спостереження

B. Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта

C. Медична картка амбулаторного хворого, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

D. Листок непрацездатності, ста­тистична картка хворого, що вибув зі стаціонару

E. Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу*

948. Дільничному лікарю сільської лікарської дільниці доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих?

A. Госпіталізована

B. Загальна

C. Гостра інфекційна

D. На найважливіші неепідемічні хвороби

E. З тимчасовою втратою працездатності*

949. У ході медичного огляду населення сільської лікарської дільниці виявлялися і реєструвалися хронічні захворювання та різні патологічні стани, відхилення. Який показник доцільно вивчати в даній ситуації?

A. Патологічна ураженість*

B. Поширеність

C. Загальна захворюваність

D. Первинна захворюваність

E. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

950. Дільничний терапевт сільської лікарської дільниці на амбулаторному прийомі встановив хворому діагноз: гострий бронхіт. Який обліковий документ лікар повинен за­повнити для реєстрації даного захворювання?

A. Листок непрацездатності

B. Історію хвороби

C. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу*

D. Статистична картка хворого, який вибув зі стаціонару

E. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

951. На сільській лікарській дільниці проводиться відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 4 і більше етіологічно пов’язаних захворювань за поточний рік.*

B. 5 і більше етіологічно пов’язаних захворювань за поточний рік.

C. 4 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.

D. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

E. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

952. На сільській лікарській дільниці проводиться відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи часто хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 6 і більше етіологічно пов’язаних захворювань за поточний рік.

B. 6 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.*

C. 5 і більше етіологічно не пов’язаних захворювань за поточний рік.

D. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

E. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

953. На сільській лікарській дільниці проводиться відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи довго хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

B. 40 і більше днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

C. 60 і більше днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

D. 40 і більше днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями за поточний рік.*

E. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

954. На сільській лікарській дільниці проводиться відбір серед усіх хворих з тимчасовою непрацездатністю групи довго хворіючих. Які критерії при цьому будуть використані?

A. 60 і більше днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями за поточний рік.*

B. 40 і більше днів у зв’язку з етіологічно не пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

C. 60 і більше днів у зв’язку з етіологічно пов’язаними захворюваннями за поточний рік.

D. Більше 2-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

E. Більше 3-ох випадків захворювань протягом року незалежно від етіології.

955. Скільки відсотків припадає на сільські лікарські амбулаторії з усіх лікувально-профілактичних закладів сільських лікарських дільниць в країні?

A. 20 %

B. 30 %

C. 50 %

D. 70 %*

E. 80 %

956. Скільки відсотків припадає на дільничні лікарні з усіх лікувально-профілактичних закладів сільських лікарських дільниць в країні?

A. 20 %

B. 30 %*

C. 50 %

D. 70 %

E. 80 %

957. Наприкінці року в стаціонарі сільської дільничної лікарні були отримані підсумкові дані про кількість хворих, пролікованих протягом року, та середньорічну кількість ліжок, використаних для лікування хворих. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними?

A. Ліжковий фонд стаціонару

B. Обіг ліжка*

C. Середньорічна зайнятість ліжка

D. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі

E. Середня тривалість простою ліжка

958. Наприкінці року в стаціонарі сільської дільничної лікарні були отримані підсумкові дані про кількість проведених хворими ліжко-днів та середньорічну кількість ліжок, використаних для лікування хворих. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати за наведеними даними?

A. Ліжковий фонд стаціонару

B. Обіг ліжка

C. Середньорічна зайнятість ліжка*

D. Середня тривалість перебування хворих у стаціонарі


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 731 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.112 сек.)