АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

C. Високий 10 страница

Прочитайте:
  1. A. дисфагия 1 страница
  2. A. дисфагия 1 страница
  3. A. дисфагия 2 страница
  4. A. дисфагия 2 страница
  5. A. дисфагия 3 страница
  6. A. дисфагия 3 страница
  7. A. дисфагия 4 страница
  8. A. дисфагия 4 страница
  9. A. дисфагия 5 страница
  10. A. дисфагия 5 страница

E. Для оцінки стану здоров'я пацієнта*

1111. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. З якою метою використовують ці дані?

A. Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів*

B. Оцінки рівня санітарної культури населення

C. Оцінки стану здоров'я пацієнта

D. Вивчення витрат на лікування одного хворого

E. Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

1112. За даними звертань населення за медичною допомогою вивчаються різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відносяться до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень?

A. Патологічна ураженість населення

B. Захворюваність на гострі захворювання

C. Загальна захворюваність*

D. Захворюваність на хвороби системи кровообігу

E. Захворюваність органів дихання

1113. При вивченні захворюваності населення методом обліку звернень за медичною допомогою можна вивчити різні її види. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень?

A. Інфекційна захворюваність*

B. Захворюваність на гострі захворювання

C. Захворюваність на хвороби системи кровообігу

D. Захворюваність на хронічні хвороби

E. Захворюваність органів дихання

1114. За даними звернень населення за медичною допомогою можна вивчити різні види захворюваності. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень?

A. Захворюваність на найважливіші захворювання*

B. Захворюваність на хвороби системи кровообігу

C. Захворюваність на хронічні хвороби

D. Захворюваність органів дихання

E. Захворюваність на гострі захворювання

1115. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

A. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

B. Використання клінічних класифікацій

C. Доступність медичної допомоги*

D. Опитування населення

E. Перепис хворих

1116. Який з наведених факторів впливає на повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою?

A. Опитування населення

B. Перепис хворих

C. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм та причин смерті

D. Обсяг та якість медичної допомоги*

E. Використання клінічних класифікацій

1117. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

A. Рівень санітарної культури населення*

B. Використання клінічних класифікацій

C. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб

D. Опитування населення

E. Перепис хворих

1118. На повноту даних про захворюваність, що вивчалась на основі звернень населення за медичною допомогою, впливають ряд факторів. Який з наведених факторів впливає на ці дані?

A. Використання клінічних класифікацій

B. Обов'язкова реєстрація виявлених захворювань*

C. Перепис хворих

D. Опитування населення

E. Використання міжнародної статистичної класифікації хвороб та причин смерті

1119. Вивчення захворюваності проводиться різними методами. Який з методів її вивчення забезпечує найбільш повний облік «гострих» захворювань?

A. Переписи хворих

B. Звертання за медичною допомогою*

C. Медичні огляди

D. Опитування населення

E. Вибірковий

1120. В різних регіонах України загальна захворюваність за даними звертань за медичною допомогою коливається в значних межах. Які з наведених рівнів в середньому характерні для всієї України (в ‰)?

A. 500-700

B. 800-1200

C. 1400-1600*

D. 1700-2000

E. 2000 і більше

1121. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності характеризують ряд показників. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цих показників?

A. Кількість населення

B. Кількість працюючих*

C. Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

D. Кількість госпіталізованих

E. Кількість хворих

1122. При аналізі захворюваності населення обов'язково розраховуються інтенсивні показники. Що з нижченаведеного є середо­вищем для розрахунку цього показника?

A. Кількість осіб, що підлягають медичним оглядам

B. Кількість госпіталізованих до стаціонару

C. Кількість населення*

D. Кількість осіб, які отримали листок непрацездатності

E. Кількість померлих

1123. Для характеристики структури загальної захворюваності розраховуються екстенсивні показники. Що з нижченаведеного є середовищем для розрахунку цього показника?

A. Абсолютне число захворювань, що виявлені при огляді

B. Чисельність населення

C. Число оглянутих осіб

D. Абсолютне число усіх захворювань, які зареєстровані за даними звертань*

E. Число працюючих осіб

1124. Для реєстрації та вивчення загальної захворюваності застосовуються різні облікові документи. На якому з нижченаведених документів реєструється загальна захворюваність?

A. Історія розвитку дитини

B. Медична картка амбулаторного хворого

C. Статистична карта пацієнта, який вибув із стаціонару

D. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу*

E. Журнал реєстрації диспансерних хворих

1125. Одним з видів захворюваності є інфекційна захворюваність. На якому з нижченаведених документів реєструються ці захворювання?

A. Екстрене повідомлення*

B. Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

C. Статистична карта пацієнта, що вибув із стаціонару

D. Карта обліку щеплень

E. Історія розвитку дитини

1126. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності вивчається на основі офіційних статистичних документів. Який з наведених документів використовується при вивченні цієї захворюваності?

A. Талон на прийом до лікаря

B. Карта пацієнта, що вибув із стаціонару

C. Листок непрацездатності*

D. Лікарське свідоцтво про смерть

E. Зведена відомість обліку захворюваності населення

1127. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує максимальний облік «гострих» захворювань.

A. Звернення по медичну допомогу*

B. Медичні огляди

C. Причини смерті

D. Опитування населення

E. Всі відповіді вірні

1128. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

A. Можливість виділення вперше в житті виявлених і за­реєстрованих в поточному році захворювань*

B. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

C. Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

D. Виявлення донозологічних станів

E. Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

1129. Провідним методом вивчення захворюваності є звертання населення за медичною допомогою. Що з нижченаведеного відноситься до однієї з переваг цього методу?

A. Виявлення донозологічних станів

B. Найбільш повний облік початкових і безсимптомних хвороб

C. Виявлення захворювань, що привели до втрати працездатності

D. Оперативність обліку захворювань при зверненні населення в ЛПЗ*

E. Повний облік захворювань при звертанні населення в приватні медичні заклади

1130. Одним із методів вивчення захворюваності є проведення медичних оглядів. Визначити, що з наведеного нижче відноситься до однієї з переваг цього методу.

A. Виявлення хвороби на початкових стадіях*

B. Найбільш повний облік гострих захворювань

C. Вивчення захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

D. Більша економічність

E. Всі відповіді вірні

1131. Профілактика захворювань включає первинну, вторинну та третинну їх профілактику. Визначити, що передбачає вторинна профілактика захворювань.

A. Попередження подальшого розвитку захворювань*

B. Попередження виникнення захворювань

C. Попередження ускладнень хвороби

D. Реабілітацію

E. Попередження рецидиву захворювання

1132. Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі?

A. Захворюваність при проведенні медичних оглядів

B. Загальну захворюваність працюючих

C. Первинну захворюваність працюючих

D. Кількість випадків непрацездатності на 100 працюючих*

E. Захворюваність по окремих видах

1133. Основним обліковим документом при вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності є лікарняний листок. Який з показників цієї захворюваності можна розрахувати на його основі?

A. Кількість днів непрацездатності на 100 працюючих*

B. Загальну захворюваність працюючих

C. Первинну захворюваність працюючих

D. Захворюваність, виявлену при проведенні медичних ог­лядів

E. Захворюваність по окремих видах

1134. Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я побудована за такими принципами: спільна етіологія, локально-патогенетичний, спільний патогенез, локально-етіологічний. Визначити, який клас хвороб побудований за етіологічним принципом.

A. Інфекційні та паразитарні хвороби*

B. Хвороби системи кровообігу

C. Розлади психіки та поведінки

D. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

E. Хвороби сечостатевої системи

1135. Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу - ендогенні та екзогенні фактори. Що з наведеного нижче е ендогенним фактором ризику цього класу хвороб?

A. Паління

B. Вживання алкоголю

C. Порушення обміну ліпідів, гіподинамія

D. Артеріальна гіпертензія*

E. Незадовільні житлово-побутові умови

1136. Для оцінки стану здоров'я дітей важливе значення мають різні показники, серед них «індекс здоров'я». Які необхідні дані для розрахунку цього показника?

A. Число дітей, що не хворіли протягом року, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом*

B. Число дітей, що хворіли не більше 3-х разів протягом року, загальне число обстежених

C. Число дітей, які не мають відхилень в стані здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

D. Число дітей І, II групи здоров'я, загальне число дітей, які знаходяться під наглядом

E. Число дітей, які не мають хронічних захворювань, число дітей, які знаходяться під наглядом

1137. На формування здоров'я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з наведеного нижче відноситься до біологічних факторів?

A. Темпи росту, стан здоров'я матері, неповна сім'я

B. Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія

C. Рухова активність, спосіб життя

D. Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік*

E. Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я

1138. Для ефективного диспансерного спостереження за станом здоров'я населення важлива роль належить своєчасному формуванню груп здоров'я. Визначити, скільки виділяють груп здоров'я населення.

A. Дві

B. Три

C. Чотири

D. П'ять*

E. Шість

1139. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності.

A. Можливість виділення вперше зареєстрованих захворювань протягом року.*

B. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

E. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

1140. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності.

A. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

B. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

E. Безперервність та динамічність спостереження за станом здоров’я населення.*

1141. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності.

A. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

B. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Оперативність обліку захворювань.*

E. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

1142. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності.

A. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

B. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

C. Доступність для всіх верств населення.*

D. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

E. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

1143. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності методом звертальності.

A. Виявлення хвороб на початкових стадіях.

B. Найбільш повний облік гострих захворювань.*

C. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

D. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

E. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

1144. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за даними медичних оглядів.

A. Найбільш повний облік гострих захворювань.

B. Доступність для всіх верств населення.

C. Достатньо повний облік хронічних захворювань.*

D. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

E. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

1145. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за даними медичних оглядів.

A. Найбільш повний облік гострих захворювань.

B. Доступність для всіх верств населення.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Виявлення хвороб на початкових стадіях.*

E. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

1146. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за даними медичних оглядів.

A. Найбільш повний облік гострих захворювань.

B. Доступність для всіх верств населення.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

E. Незалежність результатів оглядів від доступності медичної допомоги.*

1147. Вкажіть перевагу вивчення захворюваності за спеціальними вибірковими дослідженнями.

A. Найбільш повний облік гострих захворювань.

B. Доступність для всіх верств населення.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.*

E. Незалежність результатів оглядів від доступності медичної допомоги.

1148. Вкажіть недолік вивчення захворюваності методом звертальності.

A. Можливість виділення вперше зареєстрованих захворювань протягом року.

B. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

E. Неповний облік хронічних захворювань.*

1149. Вкажіть недолік вивчення захворюваності методом медичних оглядів.

A. Охоплення тільки окремих груп населення.

B. Достатньо повний облік хронічних захворювань.

C. З’ясування думки людини щодо свого захворювання.

D. Можливість вивчення регіональних особливостей захворюваності.

E. Неповний облік хронічних захворювань.*

1150.Назвіть методи графічного зображення відносних величин.

A. Діаграми

B. Діаграми, картограми, картодіаграми

C. Картодіаграми, картограми

D. Лінійні та секторні діаграми*

E. Стовпчикові та лінійні діаграми

1151. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки показника народжуваності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1152. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної смертності?

A. Секторна діаграма

B. Лінійна діаграма*

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1153. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної захворюваності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1154. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки чисельності населення?

A. Картограма

B. Радіальна діаграма

C. Лінійна діаграма*

D. Секторна діаграма

E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

1155. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня народжуваності в різних регіонах?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма*

1156. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня захворюваності в різних регіонах?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Картограма*

E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

1157. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня смертності немовлят в різних регіонах?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма*

1158. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу рівня загальної смертності в різних регіонах України?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Картограма*

D. Радіальна діаграма

E. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

1159. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострі респіраторні інфекції?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма*

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1160. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня захворюваності на гострий інфаркт міокарда?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

D. Радіальна діаграма*

E. Картограма

1161. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань рівня смертності від серцево-судинних захворювань?

A. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

B. Лінійна діаграма

C. Секторна діаграма

D. Радіальна діаграма*

E. Картограма

1162. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу сезонних коливань частоти загострень виразкової хвороби?

A. Лінійна діаграма

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма*

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1163. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності за класами хвороб?

A. Картограма

B. Радіальна діаграма

C. Стовпчикова діаграма

D. Секторна діаграма*

E. Лінійна діаграма

1164. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин загальної смертності?

A. Картограма

B. Секторна діаграма*

C. Радіальна діаграма

D. Стовпчикова діаграма

E. Лінійна діаграма

1165. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури захворюваності з тимчасовою втратою працездатності?

A. Картограма

B. Радіальна діаграма

C. Стовпчикова діаграма

D. Лінійна діаграма

E. Секторна діаграма*

1166. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин смертності немовлят?

A. Картограма

B. Радіальна діаграма

C. Стовпчикова діаграма

D. Секторна діаграма*

E. Лінійна діаграма

1167. Який вид графічних зображень необхідно застосувати для аналізу структури причин інвалідності?

A. Картограма

B. Радіальна діаграма

C. Секторна діаграма*

D. Стовпчикова діаграма

E. Лінійна діаграма

1168. Графічні зображення мають широке застосування для наочного відображення різних статистичних величин. На яких діаграмах можна відобразити стандартизовані показники?

A. Секторних діаграмах

B. Внутрішньо-стовпчикових діаграмах

C. Радіальних діаграмах

D. Стовпчикових діаграмах*

E. Можна використовувати усі діаграми

1169. Для наочного подання різних статистичних величин, а також для їхнього аналізу широко використовуються графічні зображення. На яких діаграмах можна відобразити дійсні й стандартизовані показники в динаміці?

A. Картограмах

B. Лінійних*

C. Стовпчикових

D. Внутрішньо-стовпчикових

E. Радіальних

1170. Який із видів графічного зображення можна використати для зображення зміни температури тіла людини протягом доби (замкнутий цикл)?

A. Стовпчикову діаграму

B. Лінійну діаграму

C. Радіальну діаграму*

D. Картограму

E. Секторну діаграму

1171. Який з видів графічних зображень можна використати для зображення динаміки рівнів показника загальної смертності?

A. Стовпчикову діаграму

B. Лінійну діаграму*

C. Внутрішньостовпчикову діаграму

D. Картограму

E. Секторну діаграму діаграму

1172. У практиці лікаря загальної практики широко використовуються різні діаграми. Лінійна діаграма відображає:

A. Динаміку явища, яке вивчається*

B. Структуру явища

C. Співвідношення явищ

D. Розмір явищ, які вивчаються

E. Явища, які мають циклічну закономірність

1173. Крім діаграм для наочності показників здоров'я населення використовуються картограми. Так, за допомогою картограми можна наочно відобразити:

A. Динаміку захворюваності населення України

B. Структуру захворюваності населення України

C. Рівень захворюваності в різних областях України*

D. Захворюваність, яка має циклічну закономірність

E. Помісячні коливання захворювань

1174. Для графічного зображення явищ, що вивчаються, використовуються різні діаграми. В яких випадках використовується внутрішньо-стовпчикова діаграма?

A. Для зображення структури явищ*

B. Для зображення динаміки явищ

C. Для зображення співвідношення явищ

D. Для зображення різноманітності явищ

E. Для зображення середніх величин

1175. Який тип діаграм будується на основі вісі абсцис (х) та ординат (у) ?

A. Лінійна*

B. Стовпчикова

C. Внутрішньо стовпчикова

D. Радіальна

E. Секторна

1176. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки показника народжуваності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1177. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної смертності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1178. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки загальної захворюваності?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1179. Який вид графічних зображень можна використати для аналізу динаміки чисельності населення?

A. Лінійна діаграма*

B. Секторна діаграма

C. Радіальна діаграма

D. Внутрішньо-стовпчикова діаграма

E. Картограма

1180. Які типи діаграм найчастіше використовують для графічного зображення інтенсивних показників?

A. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми.*

B. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

C. Радіальні ( полярні ) діаграми.

D. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

E. Картограми, картодіаграми.

1181. За допомогою яких діаграм можна відобразити динаміку явища за замкнутий цикл часу?

A. Стовпчикові та лінійні діаграми, картограми, картодіаграми.

B. Секторні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

C. Радіальні ( полярні ) діаграми.*

D. Фігурні та внутрішньо-стовпчикові діаграми.

E. Картограми, картодіаграми.

1182. Що характеризують інтенсивні показники?

A. Структуру явищ.*

B. Рівень, розподіл та частоту явища.

C. Динаміку явищ.

D. Взаємозв’язок між явищами.

E. Достовірність різниці між показниками.

1183. Які діаграми відображають статику явищ?

A. Картограми.

B. Картодіаграми.

C. Внутрішньо-стовпчикові діаграми.*

D. Стовпчикові діаграми.

E. Лінійні діаграми.

1184. Яку діаграму доцільно побудувати для ілюстрації частоти викликів дільничних педіатрів з приводу гострих респіраторних інфекцій по місяцях року ?

A. Лінійну

B. Картограму

C. Радіальну*

D. Секторну

E. Картодіаграму

1185. Скільком градусам кола відповідає 5 % при побудові секторної діаграми?

A. 1,6

B. 3,6*

C. 3,0

D. 10,6

E. 18,0

1186. Вкажіть тип діаграм, які будуються на основі вісі абсцис (х) та ординат (у)?

A. Лінійна*

B. Стовпчикова

C. Внутрішньо-стовпчикова

D. Радіальна

E. Секторна

1187. Демографія — наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення та інших процесів. В Україні протягом останнього десятиліття реєструється від'ємний приріст населення. Який зміст цього поняття?

A. Переважання показника смертності над показником народжуваності*

B. Переважання показника народжуваності над показником смертності

C. Показник народжуваності відповідає показникові смертності

D. Зменшення кількості населення дитячого віку

E. Збільшення демографічного навантаження

1188. В останні роки відмічається позитивна динаміка зниження мертвонароджуваності, перинатальної смертності, смертності дітей в постнеонатальному періоді. В той же час, смертність немовлят залишається на достатньо високому рівні. Визначити, який з наведених чинників займає перше місце в смертності немовлят.

A. Інфекційні та паразитарні захворювання

B. Вроджені аномалії

C. Захворювання органів дихання

D. Стани, що виникли в перинатальному періоді*

E. Захворювання органів дихання

1189. Медична статистика розраховує смертність немовлят з використанням різних формул, які відрізняються одна від одної. Визначити, за допомогою якої з наведених формул можна розрахувати дійсний рівень смертності немовлят.

A. A. *

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

1190. Для характеристики демографічних процесів широко використовують відносні показники. До якого з наведених показників відноситься показник природного руху населення?

A. Екстенсивний показник

B. Інтенсивний показник*

C. Показник наочності

D. Показник співвідношення

E. Показник результативності

1191. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання його батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини?

A. Медичне свідоцтво про народження*

B. Довідка пологового будинку про народження дитини

C. Журнал запису пологів в стаціонарі

D. Лікарське свідоцтво про народження дитини

E. Карта розвитку новонародженого

1192. Одним із важливих показників, який характеризує стан здоров'я населення, є середня очікувана тривалість життя. Який віковий показник смертності найбільше впливає на пересічну тривалість життя?

A. Мертвонароджуваність

B. Смертність дітей старше 1 року

C. Смертність немовлят*

D. Смертність у працездатному віці

E. Смертність серед осіб похилого віку

1193. Демографічні дані використовуються системою охорони здоров'я для комплексної оцінки стану здоров'я населення, складання науково обґрунтованих прогнозів і цілеспрямованої організації медичної допомоги. Визначити, яка група показників найбільш точно характеризує демографічну ситуацію.

A. Суцільного перепису населення

B. Народжуваність та летальність


Дата добавления: 2014-12-11 | Просмотры: 1085 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.149 сек.)