АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Токсична дія на організм окремих розчинників

Прочитайте:
  1. АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ МАТЕРІ ДО ВАГІТНОСТІ
  2. Анатомія і фізіологія дитячого організму
  3. Біоакумуляція деяких полютантів в організмі риб
  4. Біополімери – збудники захворювань еукаріотичних організмів
  5. Біотрансформація ксенобіотиків в організмі
  6. В якому варіанті вказані організми, жіночі особини яких є гомогаметними за статевими хромосомами?
  7. Виведення радіонуклідів з організму
  8. Види радіаційного впливу (зовнішнє та внутрішнє опромінення) на організм, умови від яких вони залежать.
  9. Визначення та класифікація харчового статусу організму.
  10. Вилучення вірусів з організму людини та тварин

 

Аліфатичні вуглеводні. У людей, що піддавалися впливу аліфатичних (наприклад, n-гексану) і галогенованих вуглеводнів спостерігалися симптоми поліневропатії, включаючи тремтіння рук і ніг, слабість, зниження сухожильних рефлексів, порушення чутливості, особливо рук і ніг. Токсичний ефект вуглеводнів при багатократній або тривалій дії часто обумовлений їх проміжними метаболітами. Продукт окислення n-гексану - 2,5-гександіон здатний взаємодіяти з лізіновим залишком, утворювати перехресні зшивання в білках нервових волокон і тим самим призводити до порушення функцій останніх, викликаючи ураження нервової системи; перетворення відбувається за схемою:

n-гексан → 2-гексанол → 2,5-гександіон.

Ароматичні вуглеводні. До них відносяться з'єднання ароматичного ряду, для яких характерна дія на систему кровотворення. Специфічна дія бензолу на систему кровотворення, виникає розвиток лейкопенії та анемії, добре відома. В останні роки показано, що бензол володіє також мутагенними, ембріотоксичними, гонадотоксичними діями. За деякими даними бензол являєтся канцерогеном для людини. В організмі людини і тварин бензол окислюється в фенол (50% дози), хінол (10%), катехол (2%), гідроксіхінол (1%), фенілмеркаптурову кислоту (1%), транс-транс-муконову кислоту (1% дози). Феноли виводяться із сечею у вигляді фенілглюкоронідів і фенілсульфатів. Утворення окислювача бензохінона з бензолу і його відновлення ферментами веде до появи активних радикалів семіхінона, який взаємодіючи з киснем тканин утворює вільні радикали. Такий можливий механізм токсичності і канцерогенності бензолу. Похідні бензолу - толуол і ксилол - в процесі метаболізму окислюються по метильним групам і виводяться у вигляді кон'югатів за схемою:

 

Рис 6.1. Схема виведення продуктів метаболізму бензолу.

 

Тривала дія толуолу зазвичай призводить до зменшення числа еритроцитів у крові, зміни її лейкоцитарної формули. У людей, які підлягали впливу толуолу, відзначалися мозжечкові симптоми і відповідно такі ознаки, як некоординовані тре мор, атрофія мозочка.

Тривала дія на організм ксилолу також призводить до враження органів кровотворення.

Аліфатичні алкоголі (спирти). Первинні спирти окислюються до альдегідів, а потім до карбонових кислот. Невелика частина введеної дози утворює кон'югати з глюкуроновою кислотою (етанол-0,5%; пентаном - 7%; гексанол -10% від отриманої дози).

Метанол - сильна отрута, що діє головним чином на центральну нервову і судинну системи, на зоровий нерв. Метанол добре всмоктується в організмі, має кумулятивні властивості; наркотичні властивості виражені слабо. Метиловий спирт в організмі окислюється до формальдегіду і мурашиної кислоти, які є більш токсичними, ніж сам метанол. Смертельним для людини може бути кількість, за різними джерелами, 30-100 мл. Токсична концентрація в крові становить 300 мг/л, смертельна - 800 мг/л. ГДК метанолу в повітрі робочої зони 5 мг/м3.

Отруєння метанолом при прийомі всередину часто відбуваються як на виробництві, так і в побуті та пов'язані з вживанням для пиття денатурату (підфарбована суміш етилового та метилового спиртів) або метилового спирту. Після надходження отрути в організм з'являються нудота і блювота, але перші симптоми можуть виявлятися і набагато пізніше - від декількох годин до декількох діб. У важких випадках спостерігаються різка синюха, порушення дихання, судоми, слабкий прискорений пульс. Потерпілі скаржаться на сильні болі в усьому тілі, а також на болі в шлунку. Враження зору може бути тимчасовим або навіть необоротним явищем. Якщо отруєння не закінчується смертю, то одужання йде повільно. Це обставина пов'язана з повільною окислюваністю метанолу в організмі.

Отруєння парами метанолу носять хронічний характер, а гострі практично не спостерігаються. Симптоми хронічних отруєнь: запаморочення, мерехтіння в очах, кон'юнктивіт, безсоння, підвищена стомлюваність, шлунково-кишкові розлади,розлад зору.Отруєння через шкіру зазвичай поєднуються з вдиханням парів. Описаний випадок, коли робітник, пролив метиловий спирт, промочивши одяг, і продовжував працювати, осліп через кілька днів. На шкіру метанол діє слабо.

Вторинні аліфатичні спирти метаболізуються шляхом кон'югації з глюкуроновою кислотою, а також окислюються до відповідних кетонів. Ізопропанол, наприклад, метаболізується повільно, в основному з утворенням ацетону.

Гліколі. Етиленгліколь, один з найбільш токсичних гліколей, окислюється до гліколевої, гліоксалевої і щавлевої кислот, вражаючи головний мозок і нирки.

Гостре отруєння парами етиленгліколю малоймовірно через його малу летючість, а хронічні отруєння можливі. Діє головним чином на центральну нервову систему і нирки, є також судинною і цитоплазматичною отрутою, викликає ацидоз. Проникає через шкіру. Токсичний не тільки сам етиленгліколь, але і його метаболіти.

Особливо небезпечний етиленгліколь при попаданні в організм через рот. При питті антифризів відзначено велику кількість важких і смертельних отруєнь. Легке отруєння можуть викликати 30-50 мл і навіть менша кількість. 100 мл етиленгліколю можуть привести до смертельного результату, якщо не будуть прийняті термінові заходи детоксикації.

При гострих отруєннях етиленгліколем розширюються вени сітківки ока і бліднуть диски зорового нерва. У важких випадках хворі знаходяться в несвідомому стані, зіниці мляво реагують на світло, дихання прискорене, тони серця глухі, пульс частий, підвищений лейкоцитоз, в сечі оксалати і сульфат кальцію. Етиленгліколь швидко всмоктується з шлунково-кишкового тракту в кров. Отруєння виявляється через 2-13 годин після прийому етиленгліколю всередину.

При важких отруєннях обов'язкова госпіталізація. Ефективна ок-сігенобаротерапія. При коматозному стані і уремії - кровопускання (200-400 мл) та інші методи детоксикації і лікування за показаннями.

Кетони. Аліфатичні кетони мають подразливу дію; при хронічному отруєнні спостерігаються зміни з боку крові, печінки та нирок. Аліфатичні кетони в основному відновлюються до відповідних вторинних спиртів, які потім у вигляді комплексів з глюкуроновою кислотою виводяться з організму. Ацетон частково виводиться з повітрям, що видихається в незміненому стані (10%), в значній мірі окислюється до С02 (50%), частково у вигляді фрагментів включається в глікоген і інші речовини клітини.

Складні ефіри. Метилацетат, етилацетат, етілпропіонат та інші гідролізуються ферментами в алкоголі і кислотні залишки, потім виводяться у вигляді комплексів з глюкуроновою кислотою. Токсична дія виявляється головним чином у поразці головного мозку, порушенні рухових функцій.

Прості ефіри. Диетиловий, диметиловий ефір і інші ефіри в основному виводяться з організму в незміненому вигляді. Ароматичні ефіри метаболізуються з гідроксилюванням кільця (наприклад, метил-феніловий ефір перетворюється на n-метоксіфенол).

Галогеновані вуглеводні. Хлороформ гепатотоксичний і нейротоксичний. Велика частина його виводиться в незміненому вигляді з повітрям, що видихається. Невелика частина окислюється в токсичний продукт - карбонілхлорид, який може мати канцерогенну дію.

Чотирихлористий вуглець - добре відома гепатотоксична отрута - в результаті відновного дехлорування за участю цитохрому Р-450 перетворюється в СС1+3 - вільний радикал, який ініціює пероксидне окислення ліпідів. Велика частина чотирихлористого вуглецю виводиться в незміненому вигляді, невелика частина піддається окисленню до СО2.

Дихлоретан має гепато- і нейротоксичну дію. Більша його частина виводиться з повітрям, що видихається в незміненому вигляді. Хлорацетальдегід, 2-хлоретанол, хлороцтова кислота є токсичними метаболітами, що утворюються в результаті окислення дихлоретану.

Хлоровані етилени, наприклад 1,2-дихлоретилен, володіють гепатотоксичністю. Основна частина 1,2-дихлоретилену виводиться з організму з повітрям, що видихається в незміненому вигляді. Передбачається, що в результаті окислювального метаболізму утворюється середнього ступеня стабільності епоксид, який володіє цитотоксичністю.є

Трихлоретилен на 40-50% виводиться з повітрям, що видихається. Залишкова його частина метаболізується в токсичні 2,2,2-трихлоретанол, трихлороцтову кислоту і невелика кількість - в дихлороцтову кислоту з епоксидування і внутрішньомолекулярною реорганізацією.

При гострому отруєнні трихлоретиленом досить швидко розвиваються нудота, блювота; сенсорні ж порушення з'являються тільки на наступний день. У наступні дні розвиваються ознаки порушення чутливості шкіри всього обличчя, залучення в патологію всіх черепно-мозкових нервів. Більша частина порушень носить незворотній характер і пов'язана, очевидно, з ураженням внутрішніх органів.

За аналогічним з трихлоретиленом шляхом іде метаболізм іншого розчинника - тетрахлоретилену.

В якості розчинників використовуються і інші сполуки, але обсяг їх застосування менший, ніж розглянутих вище.

 


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 1719 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)