АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Характеристика деяких екотоксикантів, небезпечних для людини

Прочитайте:
  1. II Мотивационная характеристика темы
  2. II. 4. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПРИНЦИПЫ КОМБИНАЦИИ ГРУПП ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВААРТ
  3. II. МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ
  4. II. МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ.
  5. II. Мотивационная характеристика темы.
  6. IV. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСОВ
  7. V Характеристика клинических синдромов
  8. XXIII. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  9. Алгоритм діагностики деяких прояв очного травматизму
  10. Алергія: етіологія, патогенез, класифікація алергічних реакціїй і їх характеристика.

Як екотоксиканти найбільшу небезпеку для людини представляють речовини, які тривалий час зберігаються в навколишньому середовищі і організмі і здатні, діючи в малих дозах, ініціювати хронічні інтоксикації, аллобіотичні стани і спеціальні форми токсичного процесу. До числа таких екотоксикантів насамперед належать полігалогеновані ароматичні вуглеводні і деякі метали: ртуть, свинець, кадмій та ін. (їх характеристики дано у розділі 7), а також ФОС і ХОС.

Полігалогеновані ароматичні вуглеводні (ПАВ). Ця група речовин включає в себе галогенопохідні деякі ароматичних вуглеводнів, наприклад діоксину, дібензофурану, біфеніл, бензолу та ін. ПАВ можуть утворюватися при взаємодії хлору з ароматичними вуглеводнями в кисневому середовищі, зокрема при хлоруванні питної води, спалюванні осадів стічних вод, термічному розкладанні хімічних продуктів, вихлопах автомобілів і т.д.

Діоксини. В даний час налічується кілька десятків родин цих отрут, а загальне число сполук перевищує тисячу.

2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-діоксин (ТХДЦ, діоксин) – найтоксичніший представник цієї групи. ТХДЦ відноситься до супертоксикантів. Це кристалічна речовина, добре розчиняється у ліпідах і органічних розчинниках, особливо в хлорбензолі. У воді не розчинний, не леткий.

Діоксини відрізняються надзвичайною стійкістю, накопичуються в організмах тварин, передаються по харчових ланцюгах. Діоксини, що надійшли в організм із зараженою їжею або інгаляційно, піддаються повільній біотрансформації. Значна частина токсиканту накопичується в жировій тканині. Період напіввиведення у людини - п'ять-сім років. Для токсичного процесу характерний тривалий прихований період. Перебіг навіть гострого ураження вкрай млявий. У клінічній картині спостерігається спочатку синдром загальної інтоксикації (виснаження, загальне пригнічення, лейкоцитоз та інші симптоми). Пізніше додаються симптоми органоспецифічної патології, характерна ембріотоксична і тератогенна дія. ТХДД має виражені канцерогенні властивості.

Поліхлоровані біфеніли (ПХБ). Це клас синтетичних хлормістких поліциклічних сполук, що використовуються як інсектицидии. Вони знаходять широке застосування при виробництві електрообладнання, охолоджуючих рідин, в якості наповнювачів при виробництві барвників, мастильних матеріалів для турбін. При гострому впливі ПХБ мають порівняно низьку токсичність. Смертельна доза коливається від 0,5 до 11,3 г/кг. В організм людини ПХБ можуть проникати через шкіру, легені, шлунково-кишковий тракт. Потрапивши в кров, речовини швидко накопичуються в печінці і м'язах, звідти перерозподіляються в жирову тканину. ПХБ метаболізують в основному в печінці з утворенням гідроксильованих фенольних сполук. Основні шляхи виведення - з жовчю у вміст кишечника і через нирки з сечею. Період напіввиведення ПХБ з організму людини - до трьох років. Дія ПХБ приводить до падіння маси тіла, випадання волосся, набряків, пригнічення дії кісткового мозку, порушення репродуктивних функцій. Отримано численні дані, що свідчать про мутагенну дію ПХБ.

Хлоровані бензоли (ХБ).Ця група хімічних сполук використовується в якості органічних розчинників, пестицидів, фунгіцидів, компонентів хімічного синтезу. Хімічна структура ХБ визначається кількістю атомів водню, заміщених атомами хлору в молекулі бензолу. Як правило, впливу ХБ піддається персонал хімічних підприємств. Проте останнім часом досить велика кількість ХБ виявляють і в навколишньому середовищі - повітрі, ґрунті, воді. Чим вище ступінь хлорування молекули, тим нижче розчинність в воді. ХБ - ліпофільні речовини, здатні до біоакумуляції в тканинах тварин і людини. Метаболізують в печінці до хлорованих фенолів. В організмі ХБ зв'язуються з клітинними білками і піддаються перетворенням шляхом дегалогенуванням молекули. Хлоровані феноли виділяються з сечею і калом. ХБ здатні викликати ураження печінки, нирок, щитовидної залози.



Фосфорорганічні пестициди (ФОП). В даний час відомі десятки тисяч фосфорорганічних сполук. Багато з них використовується як пестициди для боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур і деякими видами тварин з метою покращення врожайності та збереження матеріальних цінностей, створених людиною.

ФОП можуть перебувати в різних агрегатних станах, більшість з них представляють собою маслянисту рідину, або кристалічний порошок. Нерозчинні або мало розчинні у воді, добре розчинні в органічних розчинниках, маслах і жирах, більшість володіє неприємним запахом. Серед ФОП є речовини з різним ступенем летючості. У навколишньому середовищі ФОП мало стійкі, легко гідролізуються в лужному середовищі (pH> 8), меншою мірою - в кислих розчинах (pH <2). Більшість ФОП розкладаються в рослинах, грунті, воді протягом місяця.

Застосовувані пестициди повинні відповідати таким вимогам:

- Висока вибірковість дії відносно організмів-мішеней;

- Нешкідливість для людини;

- Мала стійкість у навколишньому середовищі.

Однак всі ФОП володіють певною, іноді високою токсичністю для людини. При обробці рослин можуть створюватися концентрації, небезпечні як для живої природи, так і для здоров'я людей.

Номенклатура ФОП надзвичайно обширна; широке застосування находять: азунтол, бідрін, бірлан, бромофос, дихлофос, карбофос, меназон, меркаптофос (сістокс, деметон), метафос, метилмеркаптофос, октаметил, тіофос, фозолон, фосфамід, фталофос (імідан) та ін .

Постійно досліджуються і виробляються нові пестициди. При цьому на зміну високо небезпечним для людини препаратам приходять менш небезпечні.

Механізми впливу ФОП на біологічний об'єкт характеризуються однотипністю, в невеликому ступені варіюючи від однієї речовини до іншої. В даний час встановлено, що головний фактор, що викликає порушення функцій організму, складається в дії ФОП на ферментні системи, в першу чергу на холіноестеразу, каталізують гідролітичні розщеплення ацетилхоліну.

У випадках зниження активності холінестерази і накопичення внаслідок цього в крові і тканинах ацетилхоліну виникає ряд розладів у вигляді порушення нервової системи. Відбуваються звуження бронхів (бронхоспазм), посилення слино-і потовиділення, звуження зіниць, зниження ритму серцевої діяльності, посилення моторики шлунка і кишечника, падіння кров'яного тиску і т.д.

Багато ФОП мають переважну дію на інші ферментні системи. При отруєннях спостерігаються зниження згортання крові, накопичення в організмі молочної кислоти. Під дією пестицидів порушується калій-натрієвий обмін.

Ознаки інтоксикації ФОП можуть виявлятися відразу або через декілька годин після впливу. Отруєння розвиваються при попаданні цих речовин через шлунково-кишковий тракт, дихальні шляхи і шкірні покриви. Умовно процес інтоксикації можна розділити на кілька стадій.

Перша стадія характеризується психомоторним збудженням, міозит, стисненням у грудях, задишкою, появою вологих хрипів у легенях, пітливістю, підвищенням артеріального тиску.

На другій стадії відзначаються клоніко-тонічні судоми, порушення дихання через наростання бронхореї, коматозний стан.

Третя стадія характеризується пригніченням дихального центру аж до повної зупинки дихання. Підтримання життя можливо тільки шляхом апаратного дихання, надалі відбуваються параліч дихальних м'язів та кінцівок, розлад серцевого ритму, падіння артеріального тиску.

Хлорорганічні пестициди (ХОП). ХОП це хлорпохідні багатоядерних вуглеводнів, циклопарафінів, бензолу та ін. Більшість з них погано розчиняються у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках і жирах. Більшість ХОП стійкі до тих температурного впливу, вологи та інших факторів зовнішнього середовища. В силу значної хімічної стійкості ХОП десятиліттями зберігаються в ґрунті, накопичуючись при систематичному їх застосуванні.

Характерною і негативною властивістю ХОП є висока здатність до кумуляції. Повторне попадання в організм різними шляхами сприяє розвитку хронічних отруєнь. Позитивною властивістю ХОП є їх відносно менша токсичність порівняно з ФОП.

ХОП накопичуються переважно в органах і тканинах, багатих жирами і ліпідами. З організму вони виводяться в основному через ШКТ.

ХОП - отрути політроіного дії з переважним ураженням центральної нервової системи і паренхіматозних органів, зокрема печінки.

Серед ХОП широко відомий ДДТ (дихлордифенілтрихлоретан), ра неї вироблений у великих кількостях.

 


Дата добавления: 2015-02-05 | Просмотры: 1032 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.006 сек.)