АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ШИНИ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЇ ГРУПИ ЗУБІВ

Прочитайте:
  1. АНАТОМІЧНА ПОСТАНОВКА ЗУБІВ ЗА УМОВИ ПРОГЕНІЧНОГО ТА ПРОГНАТИЧНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ЩЕЛЕП
  2. АНАТОМІЧНА ПОСТАНОВКА ЗУБІВ ПО СКЛУ
  3. Аномалії прикусів – відсутнє повне змикання зубів.
  4. ВИБІР ОПОРНИХ ЗУБІВ ДЛЯ КЛАМЕРНОЇ ФІКСАЦІЇ
  5. ВИДАЛЕННЯ КОРЕНІВ ЗУБІВ
  6. ВИДИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ У РАЗІ ПРЕПАРУВАННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
  7. ВИРІВНЮВАННЯ ОКЛЮЗІЙНОЇ ПОВЕРХНІ ЗУБНИХ РЯДІВ шляхом ПІДВИЩЕННЯ ПРИКУСУ. ВКОРОЧЕННЯ ЗУБІВ
  8. Гіповітамінози групи В, методи їх діагностики, фізіологічні потреби, основні джерела надходження вітаміну.
  9. Групи : 211 -213
  10. Групи радіаційно-гігієнічних регламентованих величин, їх призначення.

У комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта широко засто­совують методи іммобілізації рухомих зубів фронтальної ділянки. З цією ме­тою використовують шини: кільцеві, напівкільцеві.-вкладкові, коронкові, на-півкоронкові, ковпачкові, композитні тощо.

Кільцева шина. Конструктивною особливістю кільцевої шини є те, що вона

Мал. 213.Кільцева шина для фронтальної групи зубів

складається із системи кілець, які спаяні між собою і покривають зуби з присінкового боку до пояса, а з язикового або піднебінно­го заходять за зубний горбок, різальний край зуба у такому разі завжди залишається вільним. Підготовка зубів під дану конст­рукцію є нескладна і полягає тільки в сепа­рації їх контактних поверхонь. Кінцевою метою такої підготовки є створення місця для двох спаяних кілець, товщина кожного складає приблизно 0,2-0,25 мм. До недоліків, даної шини насамперед необхідно віднести естетичний дискомфорт. Існує також вели­ка ймовірність розцементовування даної конструкції, оскільки шина не покриває різальні краї зубів і є можливість рухів ЇЇ у вертикальному напрямку та розсмоктування цементу (мал. 213).

Ковпачкова шина являє собою систему спаяних ковпачків, які покрива­
ють різальні краї зубів, їх контактні по­
верхні, а з язикової поверхні досягають по­
яса зуба, обов'язково перекриваючи зубний
горбок (мал. 214). Ступінь перекриття при-
сінкової поверхні залежить від рухомості
зуба — чим більше вона виражена, тим
більше повинно бути перекриття. Шину
для більшої міцності спаюють з повними
штампованими коронками, якими покрива­
ють ікла або премоляри. Особливості пре­
парування полягають у тому, що зішліфо-
Мал. 214.Ковпачкова шина для вувати різальний край, присінкову поверх-
фронтальної групи зубів ню зуба краще з уступом, а також проводи-


ти сепарацію контактних поверхонь біля різального краю. Відбитки знімають силіконовими масами. У зуботехнічній лабораторії штампують ковпачки, які після примірки в ротовій порожнині спаюють. Шину фіксують на цемент. Не­обхідно зазначити, що ковпачкова шина є простою у виготовленні, забезпечує добру іммобілізацію зубів, але є неприйнятною в естетичному відношенні і має низькі механічні властивості — часто настає розцементування.

Шина з напівкоронок. Особливістю даної шини є те, що група напівкоро-нок спаяні між собою. Даний вид шини забезпечує добру іммобілізацію та доб­рий естетичний ефект. До недоліків належать складне препарування та трудо­місткий процес їх виготовлення. Крім того, для успішного застосування даної шини необхідні певні умови, а саме паралельність опорних зубів. Останнє є проблематичним, особливо у разі оголення коренів зубів, коли необхідно зішліфовувати значний їх шар, унаслідок чого між ними утворюються значні проміжки, які будуть заповнені в подальшому металом шини, що, безумовно, є негативним моментом в. естетичному відношенні.

Шина з панцирних накладок. Технологічною особливістю даної шини є те, що вона виготовляється суцільнолитою. Дана шина являє собою суцільно-литий блок накладок, які розміщені на язиковій або піднебінній поверхні фрон­тальних зубів, без перекриття зубного горбка. Шина фіксується на парапуль-парних штифтах у твердих тканинах зуба. Забезпечує добру іммобілізацію і є прийнятною в естетичному відношенні. До недоліків необхідно віднести складність препарування та відливки. Кращими металами для даної шини вва­жаються золото та сучасні сплави, які використовуються для виготовлення ме­талокераміки. Використання даної конструкції у клініці ортопедичної стома­тології є перспективним.

Шина Мамлока. Шина фіксується на кореневих штифтах, складається з суцільнолитої металевої пластинки, яка щільно прилягає до ротової поверхні та різального краю фронтальних зубів. Шини, які фіксуються на кореневихштифтах, можуть бути кількох типів. Шина Мамлока забезпечує добру іммо­білізацію і має хороший естетичний ви­гляд. До недоліків даної шини відносять необхідність депульпування опорних зубів (мал. 215).

Крім вищеназваних шин для шину­
вання фронтальної групи зубів раніше ви­
користовували блоки спаяних повних ме­
талевих коронок. Така шина дає найкра­
щий шинувальний ефект, але є неприйнят­
ною в естетичному відношенні. Пропону­
ються конструкції суцільнолитих зубних
Мал. 215.Шина Мамлока (пояснен- протезів з облицюванням металокерамі-
ня у тексті) кою, фотополімерними пластмасами.


 
Ортопедичне лікування у разі захворювань тканин пародонта


Методи односеансного шинуван­ня фронтальних зубівкомпозитними матеріалами з ізоляцією ясенного краю, міжзубних проміжків та пришийкової частини зубів за допомогою спеціаль­них воскових форм (мал. 216).

За даною методикою спочатку виго­товляють воскові форми. Для цього за­готовляють дві пластинки з базисного воску, розміри яких визначають з таким розрахунком, щоб кожною з них можно було перекрити зуби, які підлягають ши­нуванню, та ротову поверхню комірко­вого відростка чи частини. Розм'якше­ним воском почергово у два шари обтис­кують зуби та комірковий відросток чи коміркову частину. Після того віск охо­лоджують й обережно знімають зовніш­ню пластинку, а в нижній вирізають ложе для шинувального матеріалу.

Мал. 216. Схематичне зображення шинування фронтальної групи зубів композитними матеріалами (пояс­нення у тексті)

Після видалення воскових форм з ротової порожнини проводять підготов­ку зубів та приготування композитного матеріалу згідно з інструкцією.

Наступним етапом є безпосереднє виготовлення шини. Воскову форму з раніше створеним ложем для матеріалу

розміщують на своє місце у вихідному положенні і вікна, які є, заповнюють композитним матеріалом. Потім під тиском розміщують другу воскову плас­тинку. Після повного затвердіння композитного матеріалу віск видаляють і проводять завершальну обробку шини.

Трансрадикальна (ендодонто-ендоосальна) імплантація.Якщо атрофія коміркових відростка і частини досягла такого ступеня, що зуб утримується тільки м'якими тканинами, простим шинуванням повернути зуб до нормаль­ного функціонування неможливо. За таких клінічних умов для іммобілізації розхитаних зубів (зуба) можна використати металевий штифт, який уводиться через кореневий канал у щелепну кістку. Цей метод ще називають трансради-кулярною фіксацією. З цією метою найчастіше використовують танталові, віта-лові, віронові та титанові штифти.

Але в багатьох клінічних випадках трансрадикулярна фіксація сама по собі є недостатньою для стабілізації розхитаних зубів, тому її необхідно доповнити шинуванням. Цей вид шинування можна поєднувати з реплантацією зуба.

Внутрішньокісткова імплантація буває ефективною, якщо відразу після


неї забезпечити надійну фіксацію штифта. Засобом для цього може служити міцна шина або фіксований протез. Як свідчить практика, у разі негайної фіксації внутрішньокісткового імплантата через 9 міс він фіксується не тільки сполучною тканиною, але й кісткою. Стабілізований таким чином зуб стає май­же рівноцінним із сусідніми.


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 325 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.002 сек.)