АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

ЧАСТКОВІ ЗНІМНІ ПЛАСТИНКОВІ ПРОТЕЗИ З МЕТАЛЕВИМ БАЗИСОМ

Прочитайте:
  1. АДГЕЗИВНІ МОСТОПОДІБНІ ПРОТЕЗИ
  2. Б. Протезирование в травматологии и ортопедии
  3. Больных к протезированию. Премедикация и обезболивание в клинике ортопедической стоматологии.
  4. Взгляды на изменение межальвеолярной высоты при повторном протезировании беззубых челюстей
  5. Вопрос № 56 ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
  6. ЗНІМНІ шини
  7. История протезирования.
  8. Какие из перечисленных химических элементов входят в состав фарфоровых масс, используемых в зубном протезировании
  9. Какие типы беззубых нижних челюстей по Келлеру наименее благоприятны для протезирования полными съемными протезами?
  10. КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

За літературними даними, вперше металевий базис був виготовлений із сплаву золота ще в 1757 р.

Часткові знімні пластинкові протези з металевими базисами використову­ються у клініці ортопедичної стоматології у разі частих поломок пластмасово­го базису з різних причин, у разі несприйняття акрилових пластмас у ротовій порожнині, за наявності бруксизму, порушення смакової, температурної чут­ливості тощо.

Протези з металевим базисом можуть бути виготовлені двома способами: штампуванням та литтям.

Показання до застосування протезів з металевим базисом можуть бути за-гальномедичні і спеціальні. До загальномедичних показань необхідно віднести алергійні стани, бруксизм, особливості професійної діяльності, несприйняття акрилових пластмас.

До спеціальних показань відносять часті поломки пластмасових базисів, множинні, невеликі включені дефекти зубних рядів, відновлення фронтальної групи зубів, звуження щелеп, негативне відношення до неперервного кламера, відсутність навіть однієї дистальної опори на верхній щелепі, високе при­кріплення вуздечки язика.

Після детального клінічного обстеження хворого знімають повні анатомічні відбитки альгінатними масами, відливають діагностичні моделі і обов'язково проводять їх вивчення у паралелометрі. Кінцевим результатом такого вивчен­ня має бути визначення шляху введення та виведення протеза з ротової по­рожнини, положення межових (оглядових) ліній для розміщення системи кла-мерів.

У разі необхідності виготовляють незнімні протези (одиночні коронки, не­великі мостоподібні протези) і розпочинають безпосереднє виготовлення про­тезів із литим металевим базисом. Для цього на моделях із супергіпсу розкрес­люють межі металевого базису з урахуванням стану зубів, що збереглися.

На верхній щелепі залежно від виду дефектів зубних рядів можуть засто­совуватися такі різновиди базисної пластинки: у вигляді розширеної попереч­ної смужки (мал. 101, а, б, в, г), підковоподібної, О-подібної (вікноподібної), у вигляді повної піднебінної пластинки.

У протезах на нижній щелепі металевий базис може бути двох видів: у ви­гляді повної та часткової язикової пластинки (мал. 101, д, є).

Певні складнощі виникають під час визначення нижньої межі базису, і в деяких випадках необхідно використати функціональні відбитки.

У ділянці беззубої коміркової частини базис повинен переходити на при-сінкову частину на 2-3 мм від середини гребеня, передня та задня межі — за­лежно від величини і розміщення дефекту зубного ряду.


Мал. 101. Різновиди металевого базису у протезах верхньої та нижньої щелеп: а — поперечна піднебінна смужка; б - підковоподібний базис; в - вікноподібний базис; г — повна піднебінна базисна пластинка; д - повна язикова пластинка; є — часткова язикова пластинка

На нижній щелепі край базису повинен бути на відділі 3-4 мм від пере­хідної складки, перекривати коронки природних зубів на 2/3 висоти.

Моделювання воскової композиції базису протеза проводять за допомо­гою бюгельного воску. На вершину беззубої коміркової частини накладають воскову смужку товщиною 0,3 мм та шириною 2-3 мм для створення зазору між краєм металевого базису та поверхнею коміркової частини. Після того мо­дель змочують водою і проводять обтискання 2-3 шарами бюгельного воску, підрізають згідно з межами базису, а по краях над комірковою частиною роб­лять вирізки у вигляді хвоста ластівки. Для з'єднання з пластмасою базису на


 
Відновлення цілісності зубних рядів

знімними конструкціями зубних протезів у разі часткових дефектів


поверхні воскової композиції моделюють петлі, а на оральному схилі - схо­динку по всій довжині сідлоподібної частини для створення більшої товщини краю пластмасового базису. Закінчивши моделювання, установлюють систему ливників, знімають воскову репродукцію з моделі і передають для відливання. Існує інший спосіб лиття, який значно точніший, це лиття на вогнетривких моделях. Інші клініко-лабораторні етапи не відрізняються від таких у разі ви­готовлення часткових знімних протезів з акриловим базисом.Існує багато різних модифікацій виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом (Е.М. Жульов,1999; А.С. Щербаков, 1984; A.M. Кльомін, 1986; М.М. Рожко, О.В. Павленко, 1989, та ін.).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

І.Які показання та протипоказання до застосування часткових знімних

протезів з металевим базисом? 2.Які клініко-лабораторні етапи виготовлення часткових знімних

протезів з металевим базисом? З.Які методики виготовлення литих базисів? 4. Які переваги литих базисів над акриловими? 5.Яка перспектива використання часткових знімних протезів з литими

базисами?


Дата добавления: 2015-02-06 | Просмотры: 444 | Нарушение авторских прав1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.003 сек.)